01.07.2009. Про деякі питання надання державних платних (адміністративних) послуг, видачі документів дозвільного характеру


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 1 липня 2009 р. N 724
Київ
Деякі питання надання державних платних (адміністративних) послуг, видачі документів дозвільного характеру
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Міністерствам, іншим центральним та місцевим органам виконавчої влади забороняється з 1 серпня 2009 р.:
делегувати владні повноваження суб'єктам господарювання (крім суб'єктів господарювання державної форми власності у випадках, визначених законом);
справляти плату за надання послуг у відсотковому відношенні від кошторисної вартості об'єкта;
вимагати отримання документів дозвільного характеру, необхідність одержання яких не передбачена законом.
2. Зупинити з 1 вересня 2009 р. видачу документів дозвільного характеру згідно з додатком.
3. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади у двомісячний строк:
вжити заходів до скасування власних рішень, згідно з якими суб'єктам господарювання були делеговані владні повноваження;
подати в установленому порядку проекти нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України про затвердження вартості державних платних (адміністративних) послуг та скасувати власні рішення, якими встановлено розміри плати за надання послуг (крім випадків, передбачених законом);
подати на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо внесення змін до нормативно-правових актів, що випливають з цієї постанови.
4. Міністерству економіки забезпечити безоплатну видачу довідок про порушення провадження у справі про банкрутство підприємств, визнання їх банкрутами, застосування щодо них процедури банкрутства.
5. Для стимулювання вітчизняного виробництва Державному комітетові з питань технічного регулювання та споживчої політики забезпечити оприлюднення до 1 жовтня 2009 р. на власному офіційному веб-сайті усі чинні державні стандарти та технічні регламенти, постійне оновлення інформації,
6. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.  
Прем'єр-міністр України 
Ю. ТИМОШЕНКО 

Додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 1 липня 2009 р. N 724 


ПЕРЕЛІК документів дозвільного характеру, необхідність одержання яких не передбачена законом
Найменування документа дозвільного характеру 
Нормативно-правові акти, якими регламентується видача документів дозвільного характеру 

1. Дозвіл на продаж алкогольних напоїв та тютюнових виробів у певних місцях торгівлі (якщо це передбачено законодавством) із зазначенням адреси таких місць 
постанова Кабінету Міністрів України від 13 травня 1996 р. N 493 "Про Тимчасовий порядок видачі ліцензій на право імпорту, експорту спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів і роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами" (ЗП України, 1996 р., N 11, ст. 321; Офіційний вісник України, 2001 р., N 13, ст. 548) 

2. Свідоцтво на право набору іноземців на навчання в Україні 
постанова Кабінету Міністрів України від 5 серпня 1998 р. N 1238 "Про затвердження Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 31, ст. 1186) 

3. Дозвіл на проведення навчання з питань охорони праці (у тому числі на роботи, пов'язані з підвищеною небезпекою) 
постанова Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2003 р. N 1631 "Про затвердження Порядку видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 42, ст. 2222; 2004 р., N 10, ст. 617) 

4. Дозвіл на подальшу реалізацію лікарських засобів 
постанова Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 р. N 1570 "Про затвердження Правил торгівлі лікарськими засобами в аптечних закладах" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 47, ст. 3105) 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 1 липня 2009 р. N 724 


ЗМІНИ, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
1. Абзаци десятий, дванадцятий та тринадцятий пункту 6 переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними установами та організаціями, що належать до сфери управління Державного комітету по водному господарству, на замовлення юридичних і фізичних осіб, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 1999 р. N 1379 (Офіційний вісник України, 1999 р., N 31, ст. 1611; 2000 р., N 37, ст. 1586; 2002 р., N 47, ст. 2131; 2008 р., N 41, ст. 1353), виключити.
2. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2001 р. N 1405 "Про вдосконалення порядку ціноутворення на метрологічні роботи" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 44, ст. 1968; 2005 р., N 1, ст. 20) слова "на госпрозрахункових засадах згідно з Методикою визначення вартості метрологічних робіт, що затверджується Державним комітетом з питань технічного регулювання та споживчої політики" замінити словами "в розмірах, затверджених Кабінетом Міністрів України".
3. Абзаци четвертий та п'ятий пункту 1 переліку платних послуг екологічного характеру, які можуть надаватися територіальними органами Міністерства екології та природних ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2001 р. N 1430 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 44, ст. 1978), виключити.
4. Абзац перший пункту 12 переліку платних послуг, які можуть надаватися органами та підрозділами Міністерства внутрішніх справ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 2007 р. N 795 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 42, ст. 1671), викласти у такій редакції:
"Видача дозволу (оформлення документів) на:".
 
ђ Заголовок 1ђ Заголовок 2ђ Заголовок 3HYPER15Основной шрифт абзаца


Информация о документе
Формат: DOC

Скачали: 474


Похожие документы

Генерация: 0.084 сек. и 7 запросов к базе данных за 0.001 сек.