01.12.90. Про Державну експертизу умов праці


РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

П О С Т А Н О В А
від 1 грудня 1990 р. N 357
Київ

Про Державну експертизу умов праці

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 567 від 24.07.93, N 497 від 11.04.2002 )


( У тексті слова "УРСР", "Української РСР" замінено
словом "України" згідно з Постановою КМ
N 567 від 24.07.93 )


Рада Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Створити в системі Міністерства праці України Державну
експертизу умов праці у складі:

Державної експертизи умов праці України;

державних експертиз умов праці областей, міст Києва і
Севастополя.

Затвердити Положення про Державну експертизу умов праці, що
додається.

2. Міністерству праці України, облвиконкомам, Київському і
Севастопольському міськвиконкомам забезпечити до 1 січня 1991 р.
створення державних експертиз умов праці, зазначених у пункті 1
цієї постанови.

Створити при необхідності у складі державних експертиз умов
праці лабораторії експертизи умов праці.

3. Встановити чисельність Державної експертизи умов праці
України у кількості 12 одиниць, збільшивши відповідно граничну
чисельність працівників центрального апарату Міністерства праці
України і фонд оплати праці працівників цього апарату на 64 тис.
крб. на рік.

Фінансування діяльності Державної експертизи умов праці
України здійснювати за рахунок коштів республіканського бюджету, а
державних експертиз умов праці областей, міст Києва і Севастополя
- за рахунок місцевих бюджетів.

4. Рекомендувати облвиконкомам, Київському і
Севастопольському міськвиконкомам встановити чисельність
працівників державних експертиз умов праці в кількості від
3 до 7 чоловік (залежно від числа зайнятих в несприятливих умовах
праці), збільшивши відповідно граничну чисельність та фонд оплати
праці працівників підпорядкованих їм управлінь (відділів) по праці
і соціальних питаннях.

5. Встановити, що органи державного санітарного нагляду
Міністерства охорони здоров'я України за замовленням Державної
експертизи умов праці проводять на підприємствах, в установах,
організаціях санітарно-гігієнічні дослідження і готують відповідні
висновки.

6. Державному комітетові України по економіці, Міністерству
фінансів України при розробці проектів планів економічного і
соціального розвитку та бюджету передбачати виділення Державній
експертизі умов праці необхідних асигнувань на проведення
науково-дослідних робіт та придбання персональних ЕОМ.


Голова Ради Міністрів України В.ФОКІН

Керуючий Справами Ради Міністрів України В.ПЄХОТА


ЗАТВЕРДЖЕНЕ
постановою Ради Міністрів України
від 1 грудня 1990 р. N 357

ПОЛОЖЕННЯ
про Державну експертизу умов праці


1. Основними завданнями Державної експертизи умов праці є:

а) забезпечення реалізації державної політики щодо
соціального захисту працюючих, зайнятих на роботах з
несприятливими умовами праці на підприємствах, в установах і
організаціях, незалежно від форм власності та видів їх
діяльності*, а також у окремих осіб;
--------------
* Надалі - підприємства, коли не обумовлено інше.
( Підпункт "а" пункту 1 в редакції Постанови КМ N 567 від 24.07.93 )

б) здійснення державного контролю за:

правильністю застосування списків виробництв, робіт,
професій, посад і показників, за якими встановлюються пільгові
пенсії та надаються додаткові відпустки;

наданням працівникам підприємств відповідно до законодавства
пільг та компенсацій за роботу в несприятливих умовах праці;

якістю проведення атестації робочих місць за умовами праці та
віднесенням їх до категорії з шкідливими і важкими умовами праці,
особливо робочих місць, де застосовується праця жінок;

в) підготовка висновків про обгрунтованість пропозицій
підприємств щодо змін у списках виробництв, робіт, професій, посад
і показників, які дають право на пільгове пенсійне забезпечення та
додаткові відпустки;

г) участь у розгляді спорів між адміністрацією та
працівниками підприємств про надання пільгових пенсій і додаткових
відпусток;

д) участь у розробці проектів нормативних актів про охорону
праці; ( Підпункт "д" пункту 1 в редакції Постанови КМ N 567
від 24.07.93 )

є) розгляд і видача за погодженням з профспілковими органами
висновків про встановлення та зміну підприємствам диференційних
тарифів соціального страхування залежно від небезпечності,
шкідливості, важкості робіт та стану інших факторів умов праці;

ж) визначення порядку та здійснення контролю за якістю
проведення атестації робочих місць щодо їх відповідності
нормативним актам про охорону праці. ( Пункт 1 доповнено
підпунктом "ж" згідно з Постановою КМ N 567 від 24.07.93 )

2. Державна експертиза умов праці входить до системи
Міністерства праці України і складається з:

Державної експертизи умов праці України;

державних експертиз умов праці Республіки Крим, областей, мм.
Києва та Севастополя, що входять до складу управлінь (відділів) по
праці і соціальних питаннях відповідних державних адміністрацій.
( Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 567 від 24.07.93 )

3. Державна експертиза умов праці має право:

провадити експертизу умов праці на підприємствах незалежно
від форм власності та їх відомчої належності і давати
розпорядження про усунення виявлених порушень;

замовляти органам державного санітарного нагляду Міністерства
охорони здоров'я України проведення на підприємствах
санітарно-гігієнічних досліджень та підготовку відповідних
висновків;

разом з іншими органами державного нагляду і контролю
забороняти експлуатацію виробничих об'єктів та робочих місць при
порушенні санітарних норм і правил до проведення необхідних
санітарних заходів;

перевіряти на підприємствах документацію про встановлення
працівникам пільгових пенсій і додаткових відпусток на
відповідність її чинному законодавству;

при виявленні порушень чинного законодавства, що ущемлюють
права працівників на отримання пільг та компенсацій за
несприятливі умови праці, давати адміністрації підприємств
розпорядження про усунення цих порушень;

вносити до органу, який призначив пільгову пенсію, пропозиції
про стягнення з підприємств грошових сум, виплачених у зв'язку з
обгрунтованим віднесенням робочого місця до списків виробництв,
робіт, професій, посад і показників, що дають право на пільгове
пенсійне забезпечення;

вносити адміністрації підприємств подання про припинення дії
прийнятих на підприємстві рішень з питань пільгового пенсійного
забезпечення і надання додаткових відпусток, що не відповідають
чинному законодавству;

безперешкодно відвідувати підприємства, установи, організації
і кооперативи незалежно від форм власності та їх відомчої
належності.

4. Державна експертиза умов праці здійснює свою діяльність у
взаємодії з органами державного санітарного нагляду, соціального
захисту населення, Пенсійного фонду, соціального страхування,
інспекціями Державного комітету України по нагляду за охороною
праці та іншими органами державного нагляду, профспілками і
відповідними місцевими державними адміністраціями.
( Пункт 4 в редакції Постанови КМ N 567 від 24.07.93, із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 497
від 11.04.2002 )

5. Працівники служби Державної експертизи умов праці
зобов'язані:

забезпечувати якісне проведення експертизи умов праці та
об'єктивність її результатів;

подавати методичну допомогу підприємствам в оцінці умов праці
з метою правильного встановлення пільгових пенсій і надання
додаткових відпусток;

через профспілкові комітети підприємств доводити до відома
трудових колективів результати експертизи умов праці;

інформувати керівників підприємств, а при необхідності вищі
органи управління про виявлені порушення порядку встановлення
пільгових пенсій і надання додаткових відпусток для вжиття заходів
щодо їх усунення, вносити пропозиції про притягнення винних до
відповідальності;

аналізувати практику застосування списків виробництв, робіт,
професій, посад і показників, за якими встановлюються пільгові
пенсії та надаються додаткові відпустки, і вносити пропозиції про
їх удосконалення;

надавати органам, що призначають та виплачують пенсії,
висновок щодо підтвердження (скасування) права працівників на
пенсію на пільгових умовах. ( Пункт 5 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 497 від 11.04.2002 )

6. Структура, чисельність та штатний розпис Державної
експертизи умов праці України затверджуються Міністром праці
України, а державних експертиз умов праці Республіки Крим,
областей, мм. Києва та Севастополя - відповідно Радою Міністрів
Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською
міськими державними адміністраціями.
( Пункт 6 в редакції Постанови КМ N 567 від 24.07.93 )

7. Керівник Державної експертизи умов праці України
призначається Міністром праці України, а керівники державних
експертиз умов праці Республіки Крим, областей, мм. Києва та
Севастополя - відповідно Радою Міністрів Республіки Крим,
обласними, Київською та Севастопольською міськими державними
адміністраціями.
( Пункт 7 в редакції Постанови КМ N 567 від 24.07.93 )
HYPER15Основной шрифт абзацаПросмотренная гиперссылкаTimes New RomanCourier NewРАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР


Информация о документе
Формат: DOC

Скачали: 515


Похожие документы

Генерация: 0.227 сек. и 7 запросов к базе данных за 0.009 сек.