02.10.2003. Про затвердження порядку використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво та придбання житла окремим категоріям громадян


Про затвердження Порядку використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво та придбання житла окремим категоріям громадян

Постанова Кабінету Міністрів України
від 2 жовтня 2003 р. N 1550

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво та придбання житла окремим категоріям громадян, що додається.

2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити своєчасне використання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво та придбання житла окремим категоріям громадян.

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 13 червня 2002 р. N 820 "Про затвердження Порядку перерахування з державного бюджету місцевим бюджетам субвенції для будівництва та придбання житла окремим категоріям громадян, її цільового використання, визначення ціни житла та його розподілу" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 24, ст. 1173).

4. Порядок, затверджений цією постановою, набирає чинності з дня її опублікування, крім частини, що передбачає надання субвенцій для фінансування житлового будівництва та придбання житла особам рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи та органів внутрішніх справ, що набирає чинності з 1 січня 2004 року.

Прем'єр-міністр України
В.ЯнуковичПОРЯДОК
ВИКОРИСТАННЯ СУБВЕНЦІЇ З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ МІСЦЕВИМ БЮДЖЕТАМ НА БУДІВНИЦТВО ТА ПРИДБАННЯ ЖИТЛА ОКРЕМИМ КАТЕГОРІЯМ ГРОМАДЯН

Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України
від 2 жовтня 2003 р. N 1550

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів передбаченої законом про Державний бюджет України на відповідний рік субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам для будівництва та придбання житла військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи та органів внутрішніх справ, учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів у зарубіжних країнах, членам сімей військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи та органів внутрішніх справ, що загинули під час виконання службових обов'язків, а також військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи та органів внутрішніх справ, звільненим у запас або відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання (далі - військовослужбовці та члени їх сімей).

2. Органи Державного казначейства щомісяця до 25 числа перераховують зазначену у пункті 1 цього Порядку субвенцію з державного бюджету на рахунки бюджету Автономної Республіки Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських бюджетів, а в грудні - до 20 числа поточного бюджетного періоду.

3. Кошти, що надійшли до місцевого бюджету як субвенція, спрямовуються на фінансування будівництва об'єктів житла (у тому числі об'єктів незавершеного будівництва), пайової участі в будівництві житла, яке вводиться в експлуатацію в поточному році, або на його придбання для військовослужбовців та членів їх сімей. Пріоритетним є спрямування цих коштів на завершення будівництва житлових будинків з високим рівнем будівельної готовності.

4. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, що здійснюють керівництво військовими формуваннями та правоохоронними органами, до 15 березня року, що передує плановому, подають Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям відомості про кількість військовослужбовців, які перебувають на квартирному обліку за місцем проходження служби станом на 1 січня року, що передує плановому, у розрізі відповідних регіонів.

5. Районні держадміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі разом з виконавчими органами сільських, селищних, міських, районних у містах рад (далі - виконавчі органи рад) за участю відповідних військових комісаріатів, органів управління кримінально-виконавчої системи та органів внутрішніх справ до 1 березня року, що передує плановому, уточнюють відомості щодо кількості військовослужбовців та членів їх сімей, які перебувають на квартирному обліку у виконавчих органах відповідних рад. Довідки про їх кількість подаються районними держадміністраціями до 15 березня Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям.

6. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації на підставі одержаних даних формують зведену довідку щодо загальної кількості військовослужбовців та членів їх сімей, які потребують поліпшення житлових умов, враховують наведені у ній відомості під час формування програм (планів) житлового забезпечення на відповідний рік та подають її до 1 квітня року, що передує плановому, Національному координаційному центру адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, та конверсії колишніх військових об'єктів для подальшого узагальнення і подання Мінфіну до 15 квітня для врахування під час формування показників Державного бюджету України на наступний рік.

7. Органи, зазначені в пунктах 4 - 6 цього Порядку, подають відомості про кількість військовослужбовців та членів їх сімей, які перебувають на квартирному обліку, за формою згідно з додатком.

8. Будівництво та придбання житла для військовослужбовців та членів їх сімей здійснюється згідно з програмами (планами) житлового забезпечення на відповідний рік, які розробляються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими, районними держадміністраціями (з урахуванням кількості зазначених осіб за місцем їх перебування на квартирному обліку) та подаються в установленому порядку на затвердження відповідним радам.

9. З метою раціонального використання коштів вартість 1 кв. метра загальної площі побудованого або придбаного житла не повинна перевищувати середньорегіональної вартості спорудження житла, яка щокварталу визначається Держбудом.

10. Будівництво (придбання) житла за рахунок коштів зазначеної у пункті 1 цього Порядку субвенції здійснюється згідно із Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти".

11. Розподіл і надання побудованих (придбаних) житлових приміщень військовослужбовцям та членам їх сімей здійснюється згідно з житловим законодавством.

12. Контроль за додержанням органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування вимог законодавства під час надання побудованих (придбаних) житлових приміщень військовослужбовцям, звільненим у запас або відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку із скороченням штатів, здійснюється Національним координаційним центром адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, та конверсії колишніх військових об'єктів.

Додаток
до Порядку

Зразок
ДОВІДКА
про кількість громадян, які перебувають на квартирному обліку у виконавчих органах рад та за місцем проходження служби
(осіб)
Категорія громадян
Строк перебування на квартирному обліку


1 - 3 роки
4 - 6 років
7 - 10 років
понад 10 років

1. Військовослужбовці, усього

3 них учасники бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів у зарубіжних країнах

2. Військовослужбовці, звільнені в запас або відставку

З них:

1) учасники бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів у зарубіжних країнах

2) ветерани військової служби

у тому числі особи, яким на 1 січня 2001 р. виповнилося 60 і більше років

3. Учасники бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів у зарубіжних країнах (крім осіб, визначених у пункті 1 та у підпункті 1 пункту 2)

4. Члени сімей військовослужбовців, які загинули під час виконання службових обов'язків

Усього в регіоні


________________
(посада)
_________________
(підпис)
____________________
(ініціали та прізвище)

Примітка.
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації заповнюють пункти 14, міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, що здійснюють керівництво військовими формуваннями, – пункт 1, райдержадміністрації та виконавчі органи рад – пункти 24.Ў: HYPER15Основной шрифт абзаца4 Динай моно hЂTimes New RomanCourier New~ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ВИКОРИСТАННЯ СУБВЕНЦІЇ З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ МІСЦЕВИМ БЮДЖЕТАМ НА БУДІВНИЦТВО ТА ПРИДБАННЯ ЖИТЛА ОКРЕМБирюков Иван ВикторовичFedkov


Информация о документе
Формат: DOC

Скачали: 527


Похожие документы

Генерация: 0.122 сек. и 7 запросов к базе данных за 0.002 сек.