02.06.2003. Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань державних закупівель


Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань державних закупівель

Постанова Кабінету Міністрів України
від 2 червня 2003 р. N 819

У зв'язку з прийняттям Закону України від 16 січня 2003 р. N 434-IV "Про внесення змін до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" та з метою удосконалення механізму здійснення державних закупівель Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, який додається.

Перший віце-прем'єр-міністр України
М.Азаров


ЗМІНИ, ЩО ВНОСЯТЬСЯ ДО ПОСТАНОВ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України
від 2 червня 2003 р. N 819

1. В останньому абзаці пункту 5 Порядку формування та розміщення державних замовлень на поставку продукції для державних потреб і контролю за їх виконанням, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 лютого 1996 р. N 266 (ЗП України, 1996 р., N 8, ст. 239; Офіційний вісник України, 2001 р., N 51, ст. 2271), слова "у місячний термін" замінити словами "у двомісячний термін".

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. N 1469 "Про організаційні заходи щодо функціонування системи державних закупівель" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 39, ст. 1659):
1) у тексті постанови слова "Міністерство економіки" в усіх відмінках замінити словами "Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції" у відповідному відмінку;
2) пункт 2 викласти у такій редакції:

"2. Установити, що:
у разі закупівлі товарів, робіт і послуг, вартість яких дорівнює або перевищує суму, еквівалентну 5 тис. євро (для робіт - 100 тис. євро), замовник під час оплати за договорами на їх закупівлю, укладеними з постачальниками (виконавцями), повинен пред'являти звіт про здійснення процедури закупівлі, а у разі застосування процедури торгів з обмеженою участю, якщо очікувана вартість закупівлі дорівнює або перевищує суму, еквівалентну 100 тис. євро, та процедури закупівлі в одного виконавця - разом із звітом про результати здійснення процедури закупівлі лист погодження зазначених процедур з Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції;
умови захисту вітчизняного ринку забезпечуються вітчизняному виробникові, якщо він відповідно до вимог замовника подає нотаріально завірені копії засновницьких документів, свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності і у передбачених законодавством випадках - ліцензії на виробництво товару або відповідного дозволу та/або ліцензії на виконання відповідних робіт (надання послуг), а також один з таких документів (якщо предметом закупівлі є товар) - нормативно-технічну документацію на виготовлення товару, зареєстровану в установленому порядку, сертифікат на систему якості, сертифікат продукції власного виробництва, свідоцтво про присвоєння товару штрихового коду EAN, та якщо у процедурі закупівлі бере участь іноземний виконавець і його тендерна пропозиція є найбільш вигідною";
3) підпункт "в" пункту 8 доповнити абзацом такого змісту:
"порядок визначення предмета закупівлі";

3. У Порядку міжвідомчої координації закупівель окремих груп товарів за кошти державного бюджету, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 р. N 1312 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 41, ст. 1855):
а) назву розділу "Міжвідомча координація закупівель товарів між головними розпорядниками коштів державного бюджету та підпорядкованими їм розпорядниками нижчого рівня" доповнити словами "і одержувачами коштів";
б) пункт 3, абзац другий пункту 4 і пункт 5 після слів "розпорядники коштів нижчого рівня" в усіх відмінках доповнити словами "і одержувачі коштів" у відповідному відмінку.

4. У постанові Кабінету Міністрів України від 1 червня 2002 р. N 734 "Про організацію навчання та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань здійснення процедури закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 23, ст. 1107):
1) пункт 1 після слів "постійно діючих курсів" доповнити словами "з навчання та";
2) у пункті 3:
в абзаці першому цифри "2003" замінити цифрами "2004";
абзац другий викласти у такій редакції:
"у тендерних комітетах центральних і місцевих органів виконавчої влади, установ і організацій - головних розпорядників бюджетних коштів та підпорядкованих їм розпорядників нижчого рівня на посаді секретаря тендерного комітету мають право працювати спеціалісти, які пройшли навчання або підвищили кваліфікацію на курсах і отримали відповідний сертифікат чи свідоцтво встановленого зразка";
3) доповнити постанову пунктом 5 такого змісту:

"5. Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції затвердити зразок сертифіката про проходження навчання на курсах".
ПЕРЕЛІК ПОСТАНОВ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ, ЩО ВТРАТИЛИ ЧИННІСТЬ

Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України
від 2 червня 2003 р. N 819

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2001 р. N 347 "Про затвердження Порядку захисту вітчизняного ринку у разі закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 15, ст. 652).

2. Пункт 7 постанови Кабінету Міністрів України від 27 жовтня 2001 р. N 1445 "Про заходи щодо підтримки вітчизняного виробництва целюлозно-паперової продукції" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 44, ст. 1987).

3. Пункт 27 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2001 р. N 1648 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 51, ст. 2270).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 січня 2002 р. N 43 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2001 р. N 347" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 3, ст. 91).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2002 р. N 1962 "Про внесення змін у додаток 1 до Порядку захисту вітчизняного ринку у разі закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 52, ст. 2382).
`"` Заголовок 2`2` Заголовок 3Ў: HYPER15Основной шрифт абзаца  @@
ДинТекстТаблМелк4 Динай моно\
Обычный (Web)


Информация о документе
Формат: DOC

Скачали: 541


Похожие документы

Генерация: 0.097 сек. и 7 запросов к базе данных за 0.004 сек.