7/8-216 від 04.03.2008 "Про уточнені показники загальновиробничих, адміністративних витрат та розряду робіт за яким визначається заробітна плата інженерно-технічних працівників в складі загальновиробничих та адміністративних витрат"


МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ
Лист від 4.03.08 № 7/8-216
Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади (за списком)
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації
Про уточнені показники загальновиробничих, адміністративних витрат та розряду робіт за яким визначається заробітна плата інженерно-технічних працівників в складі загальновиробничих та адміністративних витрат
Міністерство регіонального розвитку та будівництва направляє для врахування в роботі усереднені показники для визначення загальновиробничих, адміністративних витрат та показник розряду робіт, за яким визначається заробітна плата інженерно-технічних працівників у складі загальновиробничих та адміністративних витрат, уточнені у зв'язку зі змінами складових вартості будівництва, пов'язаних з зростанням рівня заробітної плати в будівельній галузі, вартості матеріальних ресурсів, робіт та послуг, інфляційними процесами, що відбулися в країні.
Уточнені показники рекомендуються для застосування з 01.03.2008 р. при складанні інвесторської кошторисної документації, плануванні обсягів капітальних вкладень і можуть використовуватися замовником на стадії проведення тендеру (погодження договірної ціни) як орієнтир при перевірці обгрунтованих загальновиробничих та адміністративних витрат підрядника.
Заступник Міністра А.В.Беркута
* * *
МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ
Наказ від 03.03 2008 року № 109
м. Київ
Про уточнення показників загальновиробничих, адміністративних витрат та розряду виконання робіт, за яким визначається заробітна плата інженерно-технічних працівників у складі загальновиробничих та адміністративних витрат на стадії складання інвесторської кошторисної документації
На виконання рішення науково-технічної ради Мінрегіонбуду від 29.02.08 № 16 "Про уточнення показників загальновиробничих, адміністративних витрат та розряду виконання робіт,за яким визначається заробітна плата інженерно-технічних працівників у складі загальновиробничих та адміністративних витрат" та з метою відображення у вартості будівництва на стадії складання інвесторської кошторисної документації економічних чинників впливу та відповідно до Положення про Міністерство регіонального розвитку та будівництва України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.05.2007 №750,
НАКАЗУЮ:
1. Внести зміни до усереднених показників загальновиробничих, адміністративних витрат, затвердивши їх в редакції згідно з додатками № 1,2,3.
2. Відповідно до положень Галузевої угоди між Центральним органом виконавчої влади з будівництва та архітектури України, будівельними корпораціями "Укрбуд", "Укрбудматеріали", "Укрмонтажспецбуд", концерном "Укрцемент" та Центральним комітетом профспілки працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України рівень заробітної плати інженерно-технічних працівників у складі загальновиробничих та адміністративних витрат визначати за 7 розрядом складності робіт у будівництві.
3. Зазначені показники та розряд робіт, за яким визначається заробітна плата у складі загальновиробничих та адміністративних витрат, рекомендувати до застосування з 1 березня 2008 року.
4. Управлінню ціноутворення, експертизи та контролю вартості у будівництві (Губень П.І.) забезпечити доведення інформації про затвердження зазначених показників до заінтересованих організацій.
5. З прийняттям цього наказу вважати такими, що втратили чинність, наказ Мінбуду від 28.12.2005 № 28 в частині усереднених показників адміністративних витрат та розряду робіт, за яким визначається заробітна плата інженерно-технічних робітників у складі загальновиробничих та адміністративних витрат, та наказ Держбуду від 13.06.2005 № 94.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра А.В.Беркуту.
Міністр В.С.Куйбіда
Додаток 1
ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Мінрегіонбуду від 03.03. 2008 № 109
Усереднені показники для визначення в інвесторській кошторисній документації трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується у загальновиробничих витратах, та коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат в розрахунку на 1 люд.-год. нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості будівельно-монтажних робіт, які передбачаються у прямих витратах
(замість Додатка 3 до ДБН Д.1.1-1-2000)
Таблиця
п/п
Види будівельних і монтажних робіт
Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, які передбачаються у прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується у загальновиробничих витратах
Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн./люд.-год

1
Загальнобудівельні роботи (крім виокремлених)
0,120
2,73

 
а) земляні роботи
0,098
2,21

 
б) оздоблювальні роботи
0,088
2,16

2
Гірничорозкривні роботи
0,090
2,26

3
Буропідривні роботи
0,121
3,09

4
Влаштування бурових свердловин на воду
0,106
2,63

5
Захист будівельних конструкцій та обладнання від корозії
0,087
2,16

6
Монтаж металевих конструкцій
0,088
2,21

7
Внутрішні санітарно-технічні роботи в тому числі вентиляція і кондиціонування
0,105
2,75

8
Зовнішні мережі (водопровід, каналізація, теплопостачання, газопровід)
0,094
2,21

9
Магістральні та промислові трубопроводи газонафтопродуктів
0,102
2,34

10
Теплоізоляційні роботи
0,092
2,26

11
Електроосвітлення будівель і електромонтажні роботи
0,097
2,42

12
Наземні інженерні споруди (автомобільні дороги, залізниці, аеродроми, трамвайні колії)
0,102
2,90

13
Мости
0,146
3,91

14
Тунелі та метрополітени (роботи з спорудження тунелів і метрополітенів відкритим способом до улаштування перекриття та колійні роботи на поверхні)
0,181
4,89

15
Прокладання і монтаж мереж зв'язку
0,088
2,16

16
Прокладання і монтаж міжміських ліній зв'язку
0,138
3,04

17
Монтаж радіотелевізійного і електронного устаткування
0,077
1,95

18
Гірничопрохідницькі підземні роботи (крім тунелів та метрополітенів)
0,214
5,24

19
Конструкції гідротехнічних споруд
 
 

 
- земляні, бетонні та залізобетонні, кам'яні, дерев'яні
0,098
2,42

 
- металеві
0,092
2,26

20
Гідроізоляційні роботи в гідротехнічних спорудах
0,102
2,55

21
Берегоукріплюючі роботи
0,097
2,42

22
Судновозні колії стапелів і сліпів
0,096
2,42

23
Підводно-будівельні (водолазні) роботи
0,098
2,26

24
Промислові печі та труби
0,105
2,65

25
Монтаж устаткування
0,079
1,97

26
Монтаж устаткування та електромонтажні роботи на атомних електростанціях
0,105
2,55

27
Улаштування сигналізації, централізації, блокування і зв'язку на залізницях
0,082
2,03

28
Те саме, при електрифікації діючих залізниць
0,098
2,42

29
Улаштування засобів посадки літаків і систем управління повітряним рухом
0,087
2,13

30
Озеленення. Захисні лісонасадження. Багаторічні плодові насадження
0,088
2,21

31
Поточний ремонт житла, об'єктів соціальної сфери і комунального призначення та благоустрою
0,094
2,26

32
Пусконалагоджувальні роботи
0,087
2,13

Примітки:
1. Показники, наведені у пунктах 8,9,12,13,15,16 застосовуються по всьому комплексу робіт, включаючи будівельні роботи (земляні, спорудження телефонної каналізації тощо).
2. Показники, наведені у пункті 17, застосовуються по всьому комплексу робіт, включаючи електромонтажні роботи.
Начальник Управління П.І.Губень
Додаток 2
ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Мінрегіонбуду від 03.03. 2008 № 109
Розподіл спеціальних будівельних робіт для визначення трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується у загальновиробничих витратах та коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат
(замість Додатка 4 до ДБН Д.1.1-1-2000)
Таблиця
№ кошторисних норм ДБН Д.2.2 -99
Найменування робіт
Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, які передбачаються у прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується у загальновиробничих витратах
Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загально- виробничих витрат, грн./люд.-год.

з 9-50-1 по 9-51-12; з 39-5-1 по 39-5-6
Контроль якості зварних з'єднань
0,079
1,98

з 11-29-1 по 11-30-1
Улаштування покриття підлоги із механічно оброблених чавунних і сталевих плит
0,088
2,21

14-17-1; з 14-26-1 по 14-26-3; 14-33-1; 14-37-1
Виготовлення і установлення огородження боксів із сталевих труб для утримання великої рогатої худоби, сталевих і алюмінієвих каркасів і огородження теплиць, установлення коткових і нерухомих опор під трубопроводи опалення
0,088
2,21

з 14-28-1 по 14-28-7; 14-29-1
Установлення вузлів механізмів і валів приладів відкривання і закривання кватирок теплиць
0,079
1,98

з 17-7-1 по 17-7-2 1)
Установлення баків металевих для води масою більше 0,6 т (місткістю більше 4 м3)
0,079
1,98

з 17-7-3 по 17-7-4
з 18-1-1 по 18-2-10
Установлення котлів опалювальних теплопродуктивністю до 1,16 МВт (1 Гкал/год) з температурою нагрівання во-ди до 1150С або тиском пари до 0,7 МПа (0,7 кгс/см2)
0,079
1,98

з 18-3-1 по 18-5-4; з 18-13-1 по 18-13-5
Установлення водопідігрівачів швидкісних поверхнею нагріву однієї секції до 30 м2, ємкісних місткістю до 6 м3 в теплових пунктах і в котельних, що обладнані котлами теплопродуктивністю до 1,16 МВт (1Гкал/год) з температурою нагрівання води до 1150С або тиском пари до 0,07 МПа (0,7 кгс/см2); насосів відцентрових з електродвигуном на одній осі або на клинопасовій передачі при загальній масі агрегату до 0,75 т
0,079*
1,98*

19-1-3; 19-1-4
Установлення ресторанних плит
0,079
1,98

19-3-10
Установлення газопальних пристроїв продуктивністю більше 500 м3/год
0,079
1,98

з 20-15-1 по 20-16-4; з 20-43-1 по 20-53-10; з 20-55-1 по 20-57-8
Установлення заслінок і клапанів повітряних з електричним і пневматичним приводом, кондиціонерів центральних продуктивністю 10-250 тис.м3/год. на системах кондиціонування повітря і вентиляції, а також окремих секцій цих кондиціонерів на системах повітряного опалення, вентиляції (в тому числі і в припливних камерах)
0,079
1,98

з 20-31-5 по 20-31-10; 20-32-6; 20-33-4; з 20-34-1 по 20-34-3; 20-36-1; з 20-39-4 по 20-39-7; 20-40-1; з 20-42-1 по 20-42-16; з 20-54-1 по 20-54-6
Установлення вентиляторів дахових і радіальних масою більше 0,4 т, осьових масою більше 0,3 т з електродвигуном на одній осі або клинопасовій передачі; агрегатів повітряноопалювальних і вентиляційних пиловловлювальних; циклонів масою більше 1 т; кондиціонерів-доводників ежекційних; камер припливних типових продуктивністю до 150 тис.м3/год.; приєднування трубопроводів до зрошувальної системи блоку тепломасообміну
0,079
1,98

з 25-58-1 по 25-58-4
Прокладання дренажного кабелю
0,097
2,42

25-64-1; 25-64-2
Установлення блок-боксів на магістральних трубопроводах, нафтових і газових промислах
0,088
2,16

з 28-107-1 по 28-113-1
Установлення сталевих конструкцій опор контактної мережі, жорстких поперечок, світлофорних містків, оглядових люльок, консолей і підкосів до них, а також траверс
0,088
2,21

з 28-202-1 по 28-202-3; з 28-205-1 по 28-205-5
Підвішування проводів, захист кабелю
0,082
2,03

 
Те саме, при електрифікації діючих залізниць
0,098
2,42

з 29-6-1 по 29-186-1; з 29-220-1 по 29-248-1; з 29-275-1 по 29-275-7; з 29-275-10 по 29-275-11; з 29-275-13 по 29-275-17; з 29-275-19 по 29-277-1
Усі роботи, що виконуються при спорудженні тунелів і метрополітенів закритим способом, а також відкритим способом після улаштування перекриття тунелю, включаючи загальнобудівельні роботи, які нормуються по інших збірниках
0,236
5,33

30-17-1; 30-17-2; з 30-42-1 по 30-43-4; 30-31-1; 30-31-2; 30-50-1; 30-50-2; 30-73-1; 30-81-1; з 30- 88-1 по 30-88-3
Установлення сталевих опорних частин для залізобетонних прогонових споруд, складання і установлення сталевих прогонових споруд, повздовжнє і поперечне пересування сталевих прогонових споруд з установленням на опорні частини; улаштування оглядових пристроїв, металевих поручнів, перекриття деформаційних швів ковзним листом, сталеві риштування і пірси
0,088
2,21

з 33-10-1 по 33-13-8; з 33-30-1 по 33-30-20; з 33-204-1 по 33-210-6; з 33-215-1 по 33-215-4; з 33-218-1 по 33-219-1; з 33-251-9 по 33-251-16; 33-253-3; 33-253-4
Установлення сталевих опор повітряних ліній електропередачі, сталевих конструкцій розподільних улаштувань, сталевих опор контактної мережі промислового і міського транспорту
0,088
2,21

з 33-16-1 по 33-23-1; з 33-108-1 по 33-112-7, з 33-114-1 по 33-115-2
Підвішування проводів і грозозахисних тросів, установлення світильників
0,097
2,42

з 33-116-1 по 33-117-6
Установлення лінійного устаткування і комплектних трансформаторних підстанцій
0,097
2,42

з 34-12-1 по 34-15-3; з 34-17-1 по 34-23-2; з 34-52-1 по 34-52-4
Монтаж сталевих конструкцій радіощогл і радіобашт, повнозбірних будинків із алюмінієвих панелей, термокамер, сталевих підземних підсилювальних пунктів, що не обслуговуються
0,088
2,21

35
Гірничопрохідницькі підземні роботи (включаючи всі види кріплення виробок, буріння свердловин із підземних виробок і підземні будівельні роботи, які нормуються по інших збірниках). Транспортування гірничої маси від шахтових стволів до відвалів при виконанні підземних гірничокапітальних робіт
0,214
5,54

з 39-1-1 по 39-3-12; з 39-6-1 по 39-7-5; з 39-7-10 по 39-8-5; з 39-8-8 по 39-8-13; з 39-11-1 по 39-11-4
Установлення металевих конструкцій гідротехнічних споруд
0,088
2,21

з 44-22-1 по 44-23-1; з 44-73-1 по 44-74-1
Прокладання кабелю в підводні траншеї:
 
 


а) міжміського зв'язку
0,104
3,22


б) електропередачі
0,097
2,42

з 44-24-1 по 44-24-4; з 44-49-1 по 44-49-4; з 44-75-1 по 44-75-4
Опускання металевих оболонок оголовків водозабірних і водоскидних споруд
0,088
2,21

45-65-1; з 45-66-1 по 45-66-5
Установлення металевих деталей промислових труб
0,088
2,21

Примитки:
1. При установленні санітарно-технічного устаткування для технічного водоохолодження на радіооб'єктах, позначеного знаком *, показники для визначення трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується у загальновиробничих витратах, та коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат приймаються у розмірі відповідно 0,097 та 2,42;
2. Підвісні ізолятори і лінійна арматура для ВЛ-35-750 кВ, штирові ізолятори, гаки і штирі для ВЛ-30-35 кВ, підвісні ізолятори для ВЛ-6-35 кВ, затискачі для ВЛ-0,4-35 кВ, а також розрядники, роз'єднувачі і масляні вимикачі, які установлюються на опорах, враховуються як устаткування.
3. По роботах, позначених знаком **, інженерне обладнання і пристрої враховуються як устаткування.
4. Показники для визначення трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується у загальновиробничих витратах, та коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат на роботи, що виконуються із застосуванням панелей із сталевого та алюмінієвого листа з утеплювачем, приймаються у розмірі, встановленому для загальнобудівельних робіт відповідно 0,120 та 2,73.
Начальник Управління П.І.Губень
Додаток 3
ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Мінрегіонбуду від 03.03. 2008 № 109
Усереднені показники для визначення в інвесторській кошторисній документації розміру адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій в розрахунку на 1 люд.-год. загальної кошторисної трудомісткості будівельно-монтажних робіт
(замість Додатка 13 до ДБН Д.1.1-1-2000)
Таблиця
п/п
Види будівництва
Усереднені показники для розміру адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій грн./люд.-год.

1
Складні інженерні споруди (у тому числі ГЕС, АЕС, шахти, метрополітени, тунелі, мости, аеродроми, гідротехнічні споруди тощо), унікальні технічно складні громадські будівлі та споруди, залізниці, магістральні і регіональні автодороги, магістральні мережі (у тому числі магістральні трубопроводи і споруди газонафтопродуктів, міжміські лінії зв'язку, високовольтні мережі тощо)
1,79

2
Промислові підприємства та об'єкти виробничого призначення
1,52

3
Житлові будинки, громадські будівлі та споруди (крім унікальних технічно складних)
1,38

4
Дороги, благоустрій, озеленення, об'єкти інженерної інфраструктури (інженерні мережі та споруди) в міській зоні та в сільській місцевості. Ремонт житла, об'єктів соціальної сфери, комунального призначення та благоустрою
1,23

5
Пусконалагоджувальні роботи
1,03

Начальник Управління П.І.Губень

Заголовок 3 Заголовок 5 Заголовок 6HYPER15Основной шрифт абзаца


Информация о документе
Формат: DOC

Скачали: 286


Похожие документы

Генерация: 0.263 сек. и 7 запросов к базе данных за 0.004 сек.