N 675 від 26.12.2008. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-50:2008 "Конструкції будинків і споруд. Колони сталеві ступінчаті для будівель з мостовими електричними ...(Зміни- див. наказ Мінргіонбуду України від 08.07.09 N 277)


Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-50:2008 «Конструкції будинків і споруд.
Колони сталеві ступінчаті для будівель з мостовими електричними кранами вантажопідйомністю
до 50 т. Технічні умови»

Наказ від 26 грудня 2008 р. № 675

З метою удосконалення нормативної бази у будівельному комплексі України та на підставі рішення Науково-технічної ради Мінрегіонбуду від 11 грудня 2008 року № 175 наказую:
1. Прийняти з наданням чинності з 1 липня 2009 року національний стандарт ДСТУ Б В.2.6-50:2008 «Конструкції будинків і споруд. Колони сталеві ступінчаті для будівель з мостовими електричними кранами вантажопідйомністю до 50 т. Технічні умови», розроблений ВАТ «Український науково – дослідний та проектний інститут сталевих конструкцій імені В.М. Шимановського».
2. Надати ДСТУ Б В.2.6-50:2008 статус регламентних технічних умов відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.12.2006 № 1764 «Про затвердження Технічного регламенту будівельних виробів, будівель та споруд».
3. Вважати таким, що втратив чинність на території України, ГОСТ 23682-79 «Колонны стальные ступенчатые для зданий с мостовыми электрическими кранами общего назначения грузоподъемностью до 50 т. Технические условия» з 1 січня 2011 року.
4. ДСТУ Б В.2.6-50:2008 «Конструкції будинків і споруд. Колони сталеві ступінчаті для будівель з мостовими електричними кранами вантажопідйомністю до 50 т. Технічні умови» та ГОСТ 23682-79 «Колонны стальные ступенчатые для зданий с мостовыми электрическими кранами общего назначения грузоподъемностью до 50 т. Технические условия» вважати нормативними документами паралельної дії на території України на термін з 1 липня 2009 року по 31 грудня 2010 року.
5. Управлінню технічного регулювання у будівництві (Барзилович Д.В.):
5.1. Забезпечити включення ДСТУ Б В.2.6-50:2008 до Переліку регламентних технічних умов і будівельних норм, відповідність вимогам яких свідчить про відповідність вимогам Технічного регламенту будівельних виробів, будівель та споруд.
5.2. Передати до ДП „Укрархбудінформ” як фондоутримувача сформовану справу зазначеного національного стандарту відповідно до Положення про Фонд нормативних документів у сферах містобудування, будівництва та промисловості будівельних матеріалів, затвердженого наказом Держбуду від 25.02.2005 № 41 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.03.2005 за № 305/10585.
6. ДП «Укрархбудінформ» (Чеснок В.М.):
6.1. Забезпечити державну реєстрацію зазначеного національного стандарту у термін, визначений ДСТУ 1.6:2004.
6.2. Забезпечити видання та розповсюдження зазначеного національного стандарту відповідно до замовлень за умови використання коштів, одержаних від реалізації стандарту, на виконання робіт зі стандартизації та розвиток науково-технічної бази (стаття 19 Закону України «Про стандартизацію»).
6.3. Надати обов’язкові безоплатні типографського видання примірники зазначеного національного стандарту одержувачам, визначеним постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2002 № 608 «Про порядок доставляння обов’язкових примірників документів» і спільним наказом Держспоживстандарту України та Держбуду України від 24.02.2004 № 27/12.
7. Супровід ДСТУ Б В.2.6-50:2008 «Конструкції будинків і споруд. Колони сталеві ступінчаті для будівель з мостовими електричними кранами вантажопідйомністю до 50 т. Технічні умови» доручити ВАТ «Український науково-дослідний та проектний інститут сталевих конструкцій імені В.М. Шимановського» як базовій організації з науково-технічної діяльності за визначеним напрямом діяльності відповідно до наказу Держбуду України від 23.06.2004 № 135.
8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра А.В.Беркуту.

Міністр
Василь КУЙБІДА Надруковано:
“Інформаційний бюлетень Мінрегіонбуду”, №3, березень, 2009 р., К.: “Укрархбудінформ”
HYPER13PAGE HYPER15Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 4 Заголовок 5 Заголовок 6HYPER15Основной шрифт абзацаПохожие документы

Генерация: 0.103 сек. и 7 запросов к базе данных за 0.009 сек.