N 660 від 25.12.2008. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-66:2008 "Конструкції будинків і споруд. Плити перекриттів залізобетонні для житлових і промислових буд...(Зміни- див. наказ Мінргіонбуду України від 08.07.09 N 277)


Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-66:2008 «Конструкції будинків і споруд. Плити перекриттів залізобетонні для житлових і промислових будівель. Технічні умови»

Наказ від 25 грудня 2008 р № 660

З метою удосконалення нормативної бази у будівельному комплексі України та на підставі рішення Науково-технічної ради Мінрегіонбуду від 11 грудня 2008 року № 175 наказую:
1. Прийняти з наданням чинності з 1 липня 2009 року національний стандарт ДСТУ Б В.2.6-66:2008 «Конструкції будинків і споруд. Плити перекриттів залізобетонні для житлових і промислових будівель. Технічні умови», розроблений Державним науково-дослідним інститутом будівельних конструкцій.
2. Надати ДСТУ Б В.2.6-66:2008 статус регламентних технічних умов відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.12.2006 № 1764 «Про затвердження Технічного регламенту будівельних виробів, будівель та споруд».
3. Вважати такими, що втратили чинність на території України, ГОСТ 26434-85 «Плиты перекрытий железобетонные для жилых зданий. Типы и основные параметры» та ГОСТ 27215-87 «Плиты перекрытий железобетонные ребристые высотой 400 мм для производственных зданий промышленных предприятий. Технические условия» з 1 січня 2011 року.
4. ДСТУ Б В.2.6-66:2008 «Конструкції будинків і споруд. Плити перекриттів залізобетонні для житлових і промислових будівель. Технічні умови» та ГОСТ 26434-85 «Плиты перекрытий железобетонные для жилых зданий. Типы и основные параметры», ГОСТ 27215-87 «Плиты перекрытий железобетонные ребристые высотой 400 мм для производственных зданий промышленных предприятий. Технические условия» вважати нормативними документами паралельної дії на території України на термін з 1 липня 2009 року по 31 грудня 2010 року.
5. Управлінню технічного регулювання у будівництві (Барзилович Д.В.):
5.1. Забезпечити включення ДСТУ Б В.2.6-66:2008 до Переліку регламентних технічних умов і будівельних норм, відповідність вимогам яких свідчить про відповідність вимогам Технічного регламенту будівельних виробів, будівель та споруд.
5.2. Передати до ДП „Укрархбудінформ” як фондоутримувача сформовану справу зазначеного національного стандарту відповідно до Положення про Фонд нормативних документів у сферах містобудування, будівництва та промисловості будівельних матеріалів, затвердженого наказом Держбуду від 25.02.2005 № 41 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.03.2005 за № 305/10585.
6. ДП «Укрархбудінформ» (Чеснок В.М.):
6.1. Забезпечити державну реєстрацію зазначеного національного стандарту у термін, визначений ДСТУ 1.6:2004.
6.2. Забезпечити видання та розповсюдження зазначеного національного стандарту відповідно до замовлень за умови використання коштів, одержаних від реалізації стандарту, на виконання робіт зі стандартизації та розвиток науково-технічної бази (стаття 19 Закону України «Про стандартизацію»).
6.3. Надати обов’язкові безоплатні типографського видання примірники зазначеного національного стандарту одержувачам, визначеним постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2002 № 608 «Про порядок доставляння обов’язкових примірників документів» і спільним наказом Держспоживстандарту України та Держбуду України від 24.02.2004 № 27/12.
7. Супровід ДСТУ Б В.2.6-66:2008 «Конструкції будинків і споруд. Плити перекриттів залізобетонні для житлових і промислових будівель. Технічні умови» доручити Державному науково-дослідному інституту будівельних конструкцій як базовій організації з науково-технічної діяльності за визначеним напрямом діяльності відповідно до наказу Держбуду України від 23.06.2004 № 135.
8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра А.В.Беркуту.
Міністр
Василь КУЙБІДА

Надруковано:
“Інформаційний бюлетень Мінбуду”, №2, лютий, 2009 р., К.: “Укрархбудінформ”


Заголовок 1 Заголовок 2HYPER15Основной шрифт абзацаПохожие документы

Генерация: 0.061 сек. и 7 запросов к базе данных за 0.004 сек.