N 600 від 16.12.2008. "Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-163:2008 "Будівельні матеріали. Плити бетонні фасадні. Технічні умови"


Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-163:2008
«Будівельні матеріали. Плити бетонні фасадні. Технічні умови»

Наказ від 16 грудня 2008 р. № 600

З метою удосконалення нормативної бази у будівельному комплексі України та на підставі рішення Науково-технічної ради Мінрегіонбуду від 27 листопада 2008 року № 156 наказую:
1. Прийняти з наданням чинності з 1 липня 2009 року національний стандарт ДСТУ Б В.2.7-163:2008 «Будівельні матеріали. Плити бетонні фасадні. Технічні умови», розроблений ДП «Український науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут будівельних матеріалів та виробів «НДІБМВ».
2. З набранням чинності ДСТУ Б В.2.7-163:2008 вважати таким, що втратив чинність на території України, ГОСТ 6927-74 «Плиты бетонные фасадные. Технические требования».
3. Управлінню технічного регулювання у будівництві (Барзилович Д.В.) передати до ДП „Укрархбудінформ” як фондоутримувача сформовану справу зазначеного національного стандарту відповідно до Положення про Фонд нормативних документів у сферах містобудування, будівництва та промисловості будівельних матеріалів, затвердженого наказом Держбуду від 25.02.2005 № 41 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.03.2005 за № 305/10585.
4. ДП «Укрархбудінформ» (Чеснок В.М.):
4.1. Забезпечити державну реєстрацію зазначеного національного стандарту у термін, визначений ДСТУ 1.6:2004.
4.2. Забезпечити видання та розповсюдження зазначеного національного стандарту відповідно до замовлень за умови використання коштів, одержаних від реалізації стандарту, на виконання робіт зі стандартизації та розвиток науково-технічної бази (стаття 19 Закону України «Про стандартизацію»).
4.3. Надати обов’язкові безоплатні типографського видання примірники зазначеного національного стандарту одержувачам, визначеним постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2002 № 608 «Про порядок доставляння обов’язкових примірників документів» і спільним наказом Держспоживстандарту України та Держбуду України від 24.02.2004 № 27/12.
5. Супровід ДСТУ Б В.2.7-163:2008 «Будівельні матеріали. Плити бетонні фасадні. Технічні умови» доручити ДП «Український науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут будівельних матеріалів та виробів «НДІБМВ» як базовій організації з науково-технічної діяльності за визначеним напрямом діяльності відповідно до наказу Держбуду України від 23.06.2004 № 135.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра А.В.Беркуту.

Міністр
Василь КУЙБІДА

Надруковано:
“Інформаційний бюлетень Мінбуду”, №1, січень, 2009 р., К.: “Укрархбудінформ”

Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 4 Заголовок 5 Заголовок 7HYPER15Основной шрифт абзацаПохожие документы

Генерация: 0.125 сек. и 7 запросов к базе данных за 0.007 сек.