N 390 від 29.08.2008. "Про утворення робочої групи з перегляду нормативних документів комплексу "Система проектної документації для будівництва" та про затвердження переліку НД, які підлягають перегляду"


Про утворення робочої групи з перегляду нормативних документів комплексу «Система проектної документації для будівництва» та про затвердження переліку НД, які підлягають перегляду

Наказ від 29 серпня 2008 р № 390

З метою виконання Державної програми стандартизації на 2006-2010 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2006р. № 229, наказую:
1. Утворити робочу групу з перегляду нормативних документів комплексу «Система проектної документації для будівництва» у складі згідно з додатком 1.
2. Затвердити перелік нормативних документів зазначеного комплексу, які підлягають перегляду, згідно з додатком 2.
3. Робочій групі організувати роботу щодо перегляду нормативних документів зазначеного комплексу з прийняттям відповідних національних стандартів у IV кв. 2008 року.
4. Доручити проведення державної експертизи проектів національних стандартів комплексу «Система проектної документації для будівництва» Академії будівництва України.
5. Управлінню технічного регулювання у будівництві (Барзилович Д.В.):
5.1 Забезпечити організацію та координацію діяльності створеної робочої групи.
5.2 Підготувати остаточні редакції проектів національних стандартів комплексу «Система проектної документації для будівництва» до розгляду на засіданні президії Науково-технічної ради Міністерства у грудні 2008 року.
5.3 Долучати до справ прийнятих національних стандартів рішення робочої групи за відсутності відповідних відгуків та листів про погодження.
6. Вважати таким, що втратив чинність, наказ Мінрегіонбуду від 14 червня 2007р. № 49 «Про утворення робочої групи з перегляду нормативних документів та розроблення відповідних національних стандартів».
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Беркуту А.В.

Міністр
В. Куйбіда
* * *
Додаток 1
до наказу Мінрегіонбуду
від 29.08.08р. № 390

Склад робочої групи з перегляду нормативних документів комплексу
«Система проектної документації для будівництва»

Голова робочої групи: Беркута А.В. – перший заступник Міністра.
Заступник голови робочої групи: Захарчук М.І. – заступник начальника Управління технічного регулювання у будівництві Мінрегіонбуду.

Члени робочої групи:
Авдієнко О.П. – начальник Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд Мінрегіонбуду;
Антонюк П.Д. – директор ЗАТ «Гіпроцивільпромбуд»;
Аракелян Н.Р. – керівник випробувального центру ВАТ «УкрНДІінжпроект»;
Бабак Г.М. – начальник технічного відділу «Укрміськбудпроект»;
Барзилович Д.В. – начальник Управління технічного регулювання у будівництві Мінрегіонбуду;
Варивода П.М. – заступник директора з науково-технічної роботи Інституту «КримДНІІНТР»;
Гітлін Л.Д. – начальник відділу АСУДП «Укрдіпромез»;
Губень П.І. – начальник Управління ціноутворення, експертизи та контролю вартості у будівництві Мінрегіонбуду;
Єременко В.Ю. – головний інженер проекту ВАТ «Харківський водоканалпроект»;
Зембицький П.Ю. – директор ВАТ «УкрНДІінжпроект»;
Кармінський А.М. – начальник Київської міської служби «Укрінвестекспертиза»;
Лагута Т.В. – провідний спеціаліст відділу нормування Управління технічного регулювання у будівництві Мінрегіонбуду;
Луганов О.Г. – перший заступник голови Ради Асоціації українського об'єднання проектних організацій;
Луговець С.З. – завідувач сектора розвитку проектної справи Управління технічного регулювання у будівництві Мінрегіонбуду;
Марфенко Л.В. – головний спеціаліст відділу АСУ ДП «Укрдіпромез»;
Міщенко Г.О. – начальник технічного відділу ВАТ «ВНІПІТРАНСГАЗ»;
Петер Б.М. – директор «Міськбудпроект»;
Полянська Л.Ф. – головний інженер проекту ДП «ДІ «Укрзв'язокпроект»;
Проценко К.І. – перший віце-президент Академії будівництва України;
Ридван О.О. – начальник технічного відділу ЗАТ «ГІПРОцивільпромбуд»;
Руденко В.І. – начальник науково-організаційного відділу ВАТ «Український інститут по проектуванню засобів та споруд зв’язку «Діпрозв’язок»;
Фадеєв С.А. – директор архітектурного бюро «Арфід»;
Чмельов Ю.О. – директор ВАТ «Харківський водоканалпроект».
Начальник Управління технічного
регулювання у будівництві
Д. Барзилович

Додаток 2
до наказу Мінрегіонбуду
від 29.08.08р. № 390


Перелік нормативних документів комплексу
«Система проектної документації для будівництва», які підлягають перегляду

ДСТУ Б А.2.4-1-95 (ГОСТ 21.206-93) «СПДБ. Умовні позначення трубопроводів»
ДСТУ Б А.2.4-2-95 (ГОСТ 21.204-93) «СПДБ. Умовні графічні позначення і зображення елементів генеральних планів та споруд транспорту»
ДСТУ Б А.2.4-3-95 (ГОСТ 21.408-93) «СПДБ. Правила виконання робочої документації автоматизації технологічних процесів»
ДСТУ Б А.2.4-4-99 (ГОСТ 21.101-97) «СПДБ. Основні вимоги до проектної та робочої документації»
ДСТУ Б А.2.4-5-95 (ГОСТ 21.001-93) «СПДБ. Загальні положення»
ДСТУ Б А.2.4-6-95 (ГОСТ 21.508-93) «СПДБ. Правила виконання робочої документації генеральних планів підприємств, споруд та житлово-цивільних  об’єктів»
ДСТУ Б А.2.4-7-95 (ГОСТ 21.501-93) «СПДБ. Правила виконання архітектурно-будівельних робочих креслень»
ДСТУ Б А.2.4-8-95 (ГОСТ 21.205-93) «СПДБ. Умовні позначення елементів санітарно-технічних систем»
ДСТУ Б А.2.4-9-95 (ГОСТ 21.405-93) «СПДБ. Правила виконання  робочої документації теплової ізоляції обладнання  і трубопроводів»
ДСТУ Б А.2.4-10-95 (ГОСТ 21.110-95) «СПДБ. Правила виконання  специфікації обладнання, виробів та матеріалів»
ДСТУ Б А.2.4-11-95 (ГОСТ 21.114-95) «СПДБ. Правила виконання ескізних креслень загальних видів нетипових виробів»
ДСТУ Б А.2.4-12-95 (ГОСТ 21.606-95) «СПДБ. Правила виконання робочої документації тепломеханічних рішень котелень»
ДСТУ Б А.2.4-13-97 (ГОСТ 21.302-96) «СПДБ. Умовні графічні позначення в документації з інженерно-геологічних вишукувань»
ГОСТ 2.784-96 «ЕСКД. Обозначения условные графические. Элементы трубопроводов»
ГОСТ 21.406-88 «СПДС. Проводные средства связи. Обозначения условные графические на схемах и планах»
ГОСТ 21.602-79 «СПДС. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Рабочие чертежи»
ГОСТ 21.603-80 «СПДС. Связь и сигнализация. Рабочие чертежи»
СТ СЭВ 3506-81 «ЕСКД СЭВ. Чертежи строительные. Обозначения условные графические. Элементы водопровода».
СТ СЭВ 3507-81 «ЕСКД СЭВ. Чертежи строительные. Обозначения условные графические. Элементы систем канализации».


Начальник Управління технічного
регулювання у будівництві
Д. Барзилович


Надруковано:
“Інформаційний бюлетень Мінбуду”, №10, жовтень, 2008 р., К.: “Укрархбудінформ”

Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 5 Заголовок 6 Заголовок 7HYPER15Основной шрифт абзацаПохожие документы

Генерация: 0.122 сек. и 6 запросов к базе данных за 0.006 сек.