N 91 від 20.02.2008. "Про внесення змін до наказу від 09.09.2006 N 301 "Про надання чинності ДБН В.2.6-31:2006 "Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель"


Про внесення змін до наказу від 09.09.2006 № 301 "Про надання чинності ДБН В.2.6-31:2006
"Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель"

Наказ від 20 лютого 2008 р. № 91

У зв'язку зі зверненнями організацій-користувачів державних будівельних норм ДБН В.2.6-31:2006 "Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель", а також враховуючи, що впровадження з 01.07.2008 державного стандарту ДСТУ-Н Б А.2.2-5:2007 "Настанова з розроблення та складання енергетичного паспорта будинків при новому будівництві та реконструкції" потребує часу разом з іншими методичними документами з енергопаспортизації, які передбачено розробити у 2008 році для комплексного нормативно-методичного забезпечення енергозбереження у будівлях і спорудах, наказую:
Викласти друге речення пункту 1 наказу Мінбуду України від 09.09.2006 № 301 у новій редакції:
"Вимоги позицій 2а, 5а і 6а таблиці 1 ДБН В.2.6-31:2006 рекомендовані та набувають обов'язкової чинності з 1 січня 2008 року, вимоги пунктів 1.15, 2.14, 5.5 та розділу 7 рекомендовані та набувають обов'язкової чинності з 1 січня 2009 року".
Управлінню архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд (Авдієнко О.П.), Управлінню технічного регулювання в будівництві (Барзилович Д.В.) із залученням НДІ будівельних конструкцій до 1 квітня 2008 року підготувати пропозиції щодо забезпечення будівельної галузі необхідною нормативно-правовою базою.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра І.А. Соколова.

Міністр
В. Куйбіда


Надруковано:
“Інформаційний бюлетень Мінбуду”, №3, березень, 2008 р., К.: “Укрархбудінформ”


Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 4 Заголовок 5 Заголовок 6 Заголовок 8 Заголовок 9HYPER15Основной шрифт абзацаПохожие документы

Генерация: 0.062 сек. и 7 запросов к базе данных за 0.008 сек.