N 85 від 20.02.2008. "Про прийняття національного стандарту" (ДСТУ Б В.2.7-137:2008 "Будівельні матеріали. Блоки із ніздрюватого бетону стінові дрібні. Технічні умови")Про прийняття національного стандарту

Наказ від 20 лютого 2008 р. № 85

З метою удосконалення нормативної бази у будівельному комплексі України та на підставі рішення науково-технічної ради Мінрегіонбуду від 31 січня 2008 року № 4 “Про проект ДСТУ «Будівельні матеріали. Блоки із ніздрюватого бетону стінові дрібні. Технічні умови» наказую:
1. Прийняти з наданням чинності з 1 жовтня 2008 року ДСТУ Б В.2.7-137:2008 «Будівельні матеріали. Блоки із ніздрюватого бетону стінові дрібні. Технічні умови», розроблений ДП «Український науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут будівельних матеріалів та виробів».
2. З набуттям чинності ДСТУ Б В.2.7-137:2008 «Будівельні матеріали. Блоки із ніздрюватого бетону стінові дрібні. Технічні умови» вважати таким, що втратив чинність з 1 жовтня 2008 року на території України, ГОСТ 21520-89 «Блоки із ніздрюватого бетону стінові дрібні. Технічні умови».
3. Управлінню технічного регулювання у будівництві Мінрегіонбуду (Барзилович Д.В.) забезпечити державну реєстрацію зазначеного національного стандарту в термін, визначений ДСТУ 1.6:2004.
4. ДП «Укрархбудінформ» (Чеснок В.М.):
4.1. Забезпечити видання та розповсюдження зазначеного національного стандарту відповідно до замовлень, за умови використання коштів, одержаних від реалізації стандарту, на виконання робіт зі стандартизації та розвиток науково-технічної бази (стаття 19 Закону України "Про стандартизацію").
4.2. Надати обов'язковий безоплатний типографського видання примірник національного стандарту одержувачам, визначеним постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2002 року № 608 «Про порядок доставляння обов'язкових примірників документів».
4.3 Надати безоплатно 10 примірників типографського видання національного стандарту Мінрегіонбуду для забезпечення подальшого супроводження документа.
5. Супровід ДСТУ Б В.2.7-137:2008 «Будівельні матеріали. Блоки із ніздрюватого бетону стінові дрібні. Технічні умови» доручити ДП «Український науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут будівельних матеріалів та виробів» (Сай В.І.), базовій організації з науково-технічної діяльності за визначеним напрямом діяльності.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра А.В. Беркуту.

Міністр
В. КуйбідаНадруковано:
“Інформаційний бюлетень Мінбуду”, №3, березень, 2008 р., К.: “Укрархбудінформ”


Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 4 Заголовок 5 Заголовок 6 Заголовок 8 Заголовок 9HYPER15Основной шрифт абзацаПохожие документы

Генерация: 0.083 сек. и 7 запросов к базе данных за 0.007 сек.