N 80 від 02.07.2007. "Про прийняття національного стандарту" (ДСТУ Б В.2.5-34:2007 "Інженерне обладнання будинків і споруд. Сміттєпроводи житлових і громадських будинків. Загальні технічні умови")


Про прийняття національного стандарту

Наказ від 2 липня 2007 р. № 80

З метою удосконалення нормативної бази у будівельному комплексі України та на підставі рішення науково-технічної ради Мінрегіонбуду від 31 травня 2007 року № 4 “Про проект ДСТУ «Сміттєпроводи житлових і громадських будинків» (прийнято у робочому порядку) наказую:
1. Прийняти з наданням чинності з 1 січня 2008 року ДСТУ Б В.2.5-34:2007 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Сміттєпроводи житлових і громадських будинків. Загальні технічні умови», розроблений ВАТ “КиївЗНДІЕП”.
2. Управлінню технічного регулювання у будівництві Мінрегіонбуду (Барзилович Д.В.) забезпечити державну реєстрацію зазначеного національного стандарту у термін, визначений ДСТУ 1.6:2004.
3. ДП «Укрархбудінформ» (Чеснок В.М.):
3.1. Забезпечити видання та розповсюдження зазначеного національного стандарту відповідно до замовлень за умови використання коштів, одержаних від реалізації стандарту, на виконання робіт зі стандартизації та розвиток науково-технічної бази (стаття 19 Закону України "Про стандартизацію").
3.2. Надати обов'язковий безоплатний типографського видання примірник національного стандарту одержувачам, визначеним постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2002 року № 608 «Про порядок доставляння обов'язкових примірників документів».
3.3. Надати безоплатно 10 примірників типографського видання національного стандарту Мінрегіонбуду для забезпечення подальшого супроводження документа.
4. Супровід ДСТУ Б В.2.5-34:2007 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Сміттєпроводи житлових і громадських будинків. Загальні технічні умови» доручити ВАТ “КиївЗНДІЕП” (Шахнова В.М.) - базовій організації з науково-технічної діяльності за визначеним напрямом діяльності відповідно до наказу Мінбуду України від 23.06.2004 р. №135.
5. Управлінню архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд Мінрегіонбуду (Авдієнко О.П.) довести цей наказ до заінтересованих організацій.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра А.В. Беркуту.

Міністр
В. Яцуба


Надруковано:
“Інформаційний бюлетень Мінбуду”, №8, серпень, 2007 р., К.: “Укрархбудінформ”


Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 5 Заголовок 6HYPER15Основной шрифт абзацаПохожие документы

Генерация: 0.083 сек. и 7 запросов к базе данных за 0.007 сек.