08.08.2002. Щодо ліцензування будівельної діяльності, здійснюваної іноземним суб'єктом


Щодо ліцензування будівельної діяльності, здійснюваної іноземним суб'єктом господарювання

Лист Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва
від 08.08.2002 р. N 3-451-1468/4349
Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва зазначає наступне.
Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств" (далі - Закон) визначено, що нерезиденти - це юридичні суб'єкти господарської діяльності, що не мають статусу юридичної особи (філії, представництва тощо) з місцезнаходженням за межами України, які створені та здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства іншої держави (п. 1.16 Закону).
Відповідно до статті 5 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" та з метою впорядкування механізму реєстрації представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності в Україні (далі - Інструкція).
Відповідно до вимог зазначеної Інструкції після подання документів, що відповідають вимогам цієї Інструкції до Міністерства економіки України, який є правонаступником МЗЕЗторгу (відповідно до Указу Президента України від 23.10.2000 р. N 1159/2000), але не пізніше, як через шістдесят робочих днів з моменту сплати державного збору, представництву іноземного суб'єкта господарської діяльності в Україні видається свідоцтво про реєстрацію представництва.
Пунктом 11 Інструкції встановлено, що представництво іноземного суб'єкта господарської діяльності зобов'язане протягом місяця з моменту отримання свідоцтва про реєстрацію представництва стати на облік у податковій інспекції за місцезнаходженням та у Мінстаті України.
Статтею 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (далі - Закон) встановлено вичерпний перелік видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, зокрема, будівельна діяльність (вишукувальні та проектні роботи для будівництв, зведення несучих та огороджуючих конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж) (в редакції Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про основи містобудування" від 08.02.2001 р. N 2257-III).
Згідно із статтею 10 Закону до заяви про видачу ліцензії додається копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта господарської діяльності або копія довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчена нотаріально або органом, який видав оригінал документа.
Постановою Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 р. N 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування" визначено, що право видачі ліцензій на будівельну діяльність (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огороджуючих конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж) надано Держбуду, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям.
Враховуючи зазначене вище, для отримання ліцензії на будівельну діяльність (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огороджуючих конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж) іноземний суб'єкт господарювання повинен, в установленому законодавством порядку, зареєструвати представництво іноземного суб'єкта господарської діяльності в Україні, через яке повністю або частково буде провадитись зазначена господарська діяльність, стати на облік у податковій інспекції за місцезнаходженням та у Мінстаті України, після чого подати до Держбуду або Севастопольської міської державної адміністрації заяву на отримання ліцензії на зазначений вид господарської діяльності, копію довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України та інші документи, передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 р. N 756 "Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності".
Заступник Голови  
Г. Білоус 
Заголовок 1 Заголовок 2HYPER15Основной шрифт абзаца


Информация о документе
Формат: DOC

Скачали: 659


Похожие документы

    Генерация: 0.072 сек. и 6 запросов к базе данных за 0.001 сек.