СОУ-Н ЕЕ 20.402:2007. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів електричних мереж напругою від 0,38 кв до 110 (150) кв


НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ МІНПАЛИВЕНЕРГО УКРАЇНИ.
НАСТАНОВА

ПРИЙНЯТТЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ
ЗАКІНЧЕНИХ БУДІВНИЦТВОМ ОБ’ЄКТІВ
ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ НАПРУГОЮ
ВІД 0,38 кВ ДО 110 (150) кВ
ИСС «Зодчий» ( г. Киев, ул. М. Кривоноса, 2а; т/ф. 249-34-04 )


СОУ-Н ЕЕ 20.402:2007Київ
Міністерство палива та енергетики України
Об’єднання енергетичних підприємств
«Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики»


2007
ПЕРЕДМОВА

1.ЗАМОВЛЕНО:
Об'єднання енергетичних підприємств «Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики» (ОЕП «ГРІФРЕ»)

2.РОЗРОБЛЕНО:
Державне підприємство Український науково-дослідний, проектно-вишукувальний та конструкторсько-технологічний інститут «Укрсільенергопроект»

3.РОЗРОБНИКИ:
І. Карпець, Г. Катренко, М. Керніцький, Н. Малюгіна, В. Стафійчук (керівник розробки)

4.ВНЕСЕНО:
Відділ розвитку та методологічного забезпечення роботи електричних мереж Департаменту з питань електроенергетики Міністерства палива та енергетики України, B. Скрипниченко

5.УЗГОДЖЕНО:
Заступник Міністра палива та енергетики України, О. Шеберстов
Департамент з питань електроенергетики Міністерства палива та енергетики України, C. Меженний
Департамент стратегічної політики та перспективного розвитку ПЕК Міністерства палива та енергетики України, К. Фролов
Департамент юридичного забезпечення Міністерства палива та енергетики України, Р. Ахметов
Міністерство будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України, О. Бондаренко
Об'єднання енергетичних підприємств «Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики», К. Сова.

6.ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:
наказ Міністерства палива та енергетики України від 29 грудня 2006 р. № 540

7.НА ЗАМІНУ:
ВБН А.3.1-001-99 Правила прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів електричних мереж напругою від 0,38 до 110 (150) кВ, затверджених наказом Мінпаливенерго України від 20.12.99 № 348

8.ТЕРМІН ПЕРЕВІРЕННЯ:
2012 рікМІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29 грудня 2006 р. м. Київ № 540

Про затвердження та введення в дію нормативного документа «Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів електричних мереж напругою від 0,38 кВ до 110 (150) кВ. Настанова»

З метою дотримання єдиних положень і вимог щодо організації приймання в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів електричних мереж напругою від 0,38 кВ до 110(150) Кв

НАКАЗУЮ:

Затвердити нормативний документ «Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів електричних мереж напругою від 0,38 кВ до 110(150) кВ. Настанова» (далі – Настанова), який набирає чинності з 15 травня 2007 року (додається).
Госпрозрахунковому підрозділу «Науково-інженерний енергосервісний центр» інституту «Укрсільенергопроект» (Білоусов В.І.) внести Настанову до реєстру та комп'ютерного банку даних чинних нормативних документів Мінпаливенерго.
Об'єднанню енергетичних підприємств «Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики» (Сова К.В.) забезпечити видання та розповсюдження Настанови на підставі замовлень зацікавлених організацій та фактичної оплати.
З моменту введення в дію Настанови визнати такими, що втратили чинність ВБН А.3.1-001-99 «Правила прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів електричних мереж напругою від 0,38 до 110 (150) кВ».
Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра палива та енергетики України Шеберстова О.М.

Міністр Ю. БОЙКО
ЗМІСТ
HYPER13 HYPERLINK \l "_Toc168478757" HYPER141 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ HYPER13 PAGEREF _Toc168478757 \h HYPER146HYPER15
2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ HYPER13 PAGEREF _Toc168478758 \h HYPER146HYPER15
3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ HYPER13 PAGEREF _Toc168478759 \h HYPER147HYPER15
4 СКОРОЧЕННЯ HYPER13 PAGEREF _Toc168478760 \h HYPER147HYPER15
5 ПРИЙНЯТТЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ЗАКІНЧЕНИХ БУДІВНИЦТВОМ ОБ'ЄКТІВ РОЗПОДІЛЬЧИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ КОШТОРИСНОЮ ВАРТІСТЮ ПОНАД 1 МЛН. ГРН. HYPER13 PAGEREF _Toc168478761 \h HYPER147HYPER15
6. ПРИЙНЯТТЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ЗАКІНЧЕНИХ БУДІВНИЦТВОМ ОБ'ЄКТІВ РОЗПОДІЛЬЧИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ КОШТОРИСНОЮ ВАРТІСТЮ ДО 1 МЛН. ГРН. HYPER13 PAGEREF _Toc168478762 \h HYPER1413HYPER15
Додаток А. Форма Акта робочої техничної комісії про прийняття в єксплуатацію об’єктів розподільчих електричних мереж кошторисною вартістю до 1 млн.грн HYPER13 PAGEREF _Toc168478763 \h HYPER1415HYPER15
HYPER15
ВСТУП

Цей нормативний документ «Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів електричних мереж напругою від 0,38 кВ до 110(150) кВ. Настанова» (далі – Настанова) розроблено з урахуванням пункту 2 «Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2004 р. № 1243, на підставі рішення Правління Об'єднання енергетичних підприємств «Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики» (протокол № 41 від 18.04.2006 p.).
У цій Настанові враховано специфіку умов експлуатації та визначено основні вимоги і умови прийняття закінчених будівництвом нових об'єктів розподільчих електричних мереж напругою від 0,38 кВ до 110(150) кВ або після реконструкції чи технічного переоснащення (модернізації) діючих об'єктів, пускових комплексів або черг будівництва незалежно від джерел фінансування їх будівництва та форм власності.
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства палива
та енергетики України
від 29 грудня 2006 р. № 540

СОУ-Н ЕЕ 20.402:2007

НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ МІНПАЛИВЕНЕРГО УКРАЇНИ.
НАСТАНОВА


ПРИЙНЯТТЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ
ЗАКІНЧЕНИХ БУДІВНИЦТВОМ ОБ'ЄКТІВ
ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ НАПРУГОЮ
ВІД 0,38 кВ ДО 110(150) кВ


Чинний від 2007-05-15
1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Ця Настанова визначає основні вимоги та умови прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом нових об'єктів і діючих об'єктів після реконструкції* або технічного переоснащення (модернізації) розподільчих електричних мереж напругою від 0,38 кВ до 110(150) кВ і об'єктів їх інфраструктури, пускових комплексів, черг або етапів будівництва (далі – закінчені будівництвом об'єкти розподільчих електричних мереж) незалежно від джерел фінансування їх будівництва та форм власності.
Об'єкти житлово-громадського призначення, які можуть належати до інфраструктури розподільчих електричних мереж, приймають у експлуатацію згідно з Порядком прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів.
1.3 Вимоги цієї Настанови обов'язкові для виконання підприємствами, установами, організаціями і підприємцями незалежно від джерел фінансування будівництва та форм власності.
2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ
У цій Настанові є посилання на такі нормативні документи:
Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2004 р. № 1243
Наказ Держбуду України від 27 січня 2005 р. № 21 «Про затвердження форм актів з прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, Переліку виконавчої та іншої документації, що надається державній приймальній, робочим комісіям при прийнятті в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, Переліку внутрішніх опоряджувальних робіт у квартирах, без виконання яких можливе прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом житлових будинків, у яких квартири та інші приміщення побудовані за кошти фізичних та юридичних осіб»
ДБН А.3.1-5-96 Організація будівельного виробництва
ГКД 34.20.302-2002 Норми випробування електрообладнання
ГКД 34.20.507-2003 Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила
3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ
Нижче подано терміни, вжиті в цій Настанові, та визначення позначених ними понять.
3.1 приймальна (державна, робоча технічна, робоча) комісія
Комісія, створена в установленому порядку для прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів розподільчих електричних мереж напругою від 0,38 до 110(150) кВ
3.2 державна приймальна комісія
Комісія, створена в установленому порядку для прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів розподільчих електричних мереж кошторисною вартістю понад 1 млн. грн.
3.3 робоча технічна комісія
Комісія, створена в установленому порядку для прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів розподільчих електричних мереж кошторисною вартістю до 1 млн. грн.
3.4 робоча комісія
Комісія, створена в установленому порядку:
для прийняття устаткування після індивідуального випробування;
для прийняття устаткування після комплексного випробування;
для визначення готовності закінченого будівництвом об'єкта для пред'явлення державній приймальній комісії;
для прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом будівель, споруд, приміщень та інших складових об'єкта в міру їх готовності з наступним пред'явленням державній приймальній комісії, яка приймає об'єкт у цілому.
4 СКОРОЧЕННЯ
У цій Настанові є такі скорочення:
АСОЕ – автоматизована система обліку електроенергії;
ЗДТК – засоби диспетчерського і технологічного керування;
ПА – протиаварійна автоматика;
РЗА – релейний захист і автоматика.
5 ПРИЙНЯТТЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ЗАКІНЧЕНИХ БУДІВНИЦТВОМ ОБ'ЄКТІВ РОЗПОДІЛЬЧИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ КОШТОРИСНОЮ ВАРТІСТЮ ПОНАД 1 МЛН. ГРН.
5.1 Загальні положення
5.1.1 Закінчені будівництвом об'єкти розподільчих електричних мереж кошторисною вартістю від 1 млн. грн. до 5 млн. грн. приймають у експлуатацію державні приймальні комісії без попереднього приймання цих об'єктів робочими комісіями.
5.1.2 Закінчені будівництвом об'єкти розподільчих електричних мереж кошторисною вартістю понад 5 млн. грн. приймають у експлуатацію державні приймальні комісії з попереднім прийманням цих об'єктів робочими комісіями.
5.1.3 У всіх випадках приймання в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів розподільчих електричних мереж кошторисною вартістю понад 1 млн. грн. об'єктами для приймання зазвичай є:
комплексний об'єкт (сукупність ліній електропередавання, підстанцій, розподільчих пунктів, споруд і будівель, які належать до інфраструктури електричних мереж і входять до проектно-кошторисної документації комплексного об'єкта);
лінія електропередавання;
трансформаторна підстанція;
розподільчий пункт.
5.1.4 Закінчений будівництвом об'єкт приймають в експлуатацію за умови закладення проектної документації (зі змінами, внесеними підрядником в установленому порядку в процесі будівництва) до страхового фонду документації, що підтверджується відповідним актом, виданим Державним департаментом страхового фонду документації України. Це стосується об'єктів, визначених Мінпаливенерго України в установленому порядку.
5.1.5 Перед прийняттям і введенням в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта повинні бути виконані всі роботи, передбачені проектною документацією та чинними державними нормами. Електрообладнання повинне бути змонтованим і випробуваним згідно з ГКД 34.20.302.
На об'єктах розподільчих електричних мереж, де встановлене технологічне обладнання, повинно бути проведено пусконалагоджувальні роботи згідно з технологічним регламентом, передбаченим проектною документацією, створено безпечні умови праці відповідно до вимог чинних нормативних документів з охорони праці, пожежної безпеки, екологічних і санітарних норм.
5.1.6 Під час прийняття в експлуатацію об'єктів, будівництво яких здійснювалося з постачанням устаткування закордонного виробництва, повинно бути представлено контракти (договори) на поставку і налагодження устаткування та інші документи, де зазначено умови та терміни завершення будівництва.
Закордонне устаткування, вироби та матеріали повинно мати сертифікат відповідності або свідоцтво про визнання сертифікату відповідності, видане чи визнане Комітетом України зі стандартизації, метрології та сертифікації.
У звітність про введення в експлуатацію включають тільки ті об'єкти, на які затверджено акт прийняття в експлуатацію.
Не дозволено приймати в експлуатацію об'єкти розподільчих електричних мереж за відсутності Акта комісії про прийняття устаткування після індивідуального випробування та Акта комісії про прийняття устаткування після комплексного випробування, які складають за формами, затвердженими наказом Держбуду України від 27.01.2005 р. № 21.
Згідно з ГКД 34.20.507 комплексне випробування вважають проведеним за умови нормальної та безперервної роботи під навантаженням устаткування підстанції протягом 72 год., а лінії електропередавання – протягом 24 год.
5.1.9 З усіх питань щодо створення та організації роботи комісій з приймання закінчених будівництвом об'єктів розподільчих електричних мереж вартістю понад 1 млн. грн. потрібно керуватися Порядком прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів (пункти 4, 11-16, 18, 21, 22, 26 – 30) та цією Настановою.
5.2 Робочі комісії, їх права, обов'язки та порядок роботи
5.2.1 Робочу комісію призначають рішенням (наказом, постановою) організації-замовника і створюють не пізніше ніж у п'ятиденний строк після отримання замовником письмового повідомлення від генерального підрядника про закінчення будівництвом об'єкта розподільчих електричних мереж з проханням утворити робочу комісію. Тривалість роботи робочої комісії встановлює замовник за погодженням з генеральним підрядником.
5.2.2 Закінчені будівництвом окремі лінії електропередавання, трансформаторні підстанції та споруди, які належать до складу комплексного об'єкта, у разі необхідності введення їх у експлуатацію в процесі будівництва комплексного об'єкта, приймають робочі комісії в міру їх готовності з наступним пред'явленням державній приймальній комісії, яка приймає комплексний об'єкт у цілому.
Ці об'єкти приймаються робочою комісією згідно з цією Настановою і вважаються введеними в експлуатацію з дня підписання робочою комісією Акта робочої комісії про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом будівель, споруд, приміщень, складеного за формою, затвердженою наказом Держбуду України від 27.01.2005 р. № 21.
5.2.3 До складу робочої комісії включають представників:
організації-замовника (голова комісії);
генерального підрядника (будівельно-монтажної організації);
субпідрядних (монтажних) організацій;
генерального проектувальника (розробника проектної документації);
організації, яка здійснює підприємницьку діяльність з передавання електричної енергії;
органу державного санітарно-епідеміологічного нагляду;
органу державного пожежного нагляду;
органу державного енергетичного нагляду Мінпаливенерго України (залежно від класу напруги об'єкта);
органу державної інспекції з енергозбереження;
органу державного нагляду за охороною праці (Держпромгірнагляду Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій);
органу державної екологічної інспекції.
Порядок роботи комісії встановлює голова робочої комісії за погодженням з генеральним підрядником. Члени робочої комісії здійснюють свої повноваження на безоплатній основі.
5.2.4 Робочі комісії зобов'язані:
перевірити якість і відповідність виконання будівельно-монтажних робіт (у тому числі прихованих робіт) проектно-кошторисній документації, чинним стандартам, будівельним нормам і правилам ведення робіт, а за необхідності – передбачити проведення контрольних вимірювань;
перевірити готовність електроустаткування і будівельної частини об'єкта до передавання електроенергії в обсязі відповідно до проектної документації;
перевірити наявність погодження відхилень від проектної документації з проектною організацією та замовником;
прийняти устаткування після індивідуальних і комплексних випробувань і скласти відповідні акти, зазначені в 5.1.8;
перевірити окремі споруди, конструкції, вузли та комунікації об'єктів і прийняти їх у експлуатацію. У разі виявлення дефектів і недоробок скласти їх перелік і встановити термін усунення;
перевірити забезпечення необхідних умов праці відповідно до вимог техніки безпеки і виробничої санітарії, вимог пожежної безпеки і виконання заходів щодо захисту навколишнього природного середовища;
перевірити відповідність фактичної довжини ліній електропередавання, установленої потужності трансформаторних підстанцій проектній документації. За наявності відхилень від проектної документації проаналізувати причини їх виникнення. Результати аналізу з пропозиціями подати до організації, яка призначила комісію, для прийняття остаточного рішення.
5.2.5 За результатами перевірок і випробувань робоча комісія складає Акт робочої комісії про готовність закінченого будівництвом об'єкта для пред'явлення державній приймальній комісії за формою, затвердженою наказом Держбуду України від 27.01.2005 р. № 21, і передає його замовнику під охорону і зберігання для пред'явлення державній приймальній комісії.
5.3 Державна приймальна комісія, її права, обов'язки та порядок роботи
Державну приймальну комісію утворюють залежно від джерела і обсягу фінансування будівництва та розташування об'єкта відповідно до пунктів 11 і 13 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів.
До складу державної приймальної комісії включають представників:

органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування, який утворив комісію (голова комісії);
виконавчого комітету місцевої ради, на території якої розташовано закінчений будівництвом об'єкт;
організації-замовника (забудовника);
організації, яка здійснює підприємницьку діяльність з передавання електричної енергії;
генерального підрядника (будівельно-монтажної організації);
генерального проектувальника (розробника проектної документації);
органу державної інспекції з енергозбереження;
інспекції державного архітектурно-будівельного контролю;
органу державного санітарно-епідеміологічного нагляду;
органу державного пожежного нагляду;
органу державного енергетичного нагляду Мінпаливенерго України (залежно від класу напруги об'єкта);
органу державного нагляду за охороною праці (Держпромгірнагляду Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій);
органу державної екологічної інспекції.
5.3.3 Державна приймальна комісія зобов'язана:
перевірити усунення недоробок і дефектів на об'єкті, виявлених робочими комісіями, і готовність об'єкта до прийняття в експлуатацію вибірковими перевірками. Обсяг вибіркових перевірок установлює голова державної приймальної комісії;
оцінити якість будівельно-монтажних робіт на об'єкті в цілому на підставі актів робочої комісії та вибіркових перевірок.
5.3.4 За результатами роботи державної приймальної комісії складають Акт державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта за формою, затвердженою наказом Держбуду України від 27.01.2005 р. № 21.
5.4 Перелік документації з будівництва об'єктів розподільчих електричних мереж, яку обов'язково надають приймальним комісіям
5.4.1 Генеральний підрядник надає приймальним комісіям загальну для всіх об'єктів розподільчих електричних мереж документацію:
перелік організацій, які брали участь у виконанні будівельно-монтажних робіт, із зазначенням видів виконаних ними робіт і прізвищ інженерно-технічних працівників, безпосередньо відповідальних за їх виконання;
виконавчу документацію – комплект робочої проектної документації у повному обсязі згідно з відомістю повного комплекту, за яким здійснювалося будівництво об'єкта, пред'явленого до прийняття, розробленого проектними організаціями, з позначками щодо відповідності виконаних робіт цій проектній документації або внесеним змінам, що виконали особи, які відповідають за проведення будівельно-монтажних робіт;
сертифікати, технічні паспорти або інші документи виробів з технічними характеристиками, які засвідчують якість обладнання, матеріалів, конструкцій і виробів, використаних під час будівельно-монтажних робіт;
акти проміжного прийняття в експлуатацію важливих конструкцій, складені за формою, наведеною в додатку 11 ДБН А.3.1-5;
акти та протоколи вимірювання опору заземлень;
акти випробування устаткування, що забезпечують електро-, вибухо- та пожежобезпеку;
акти огляду прихованих робіт, складені за формою, наведеною в додатку 9 ДБН А.3.1-5, та додатково акти огляду прихованих робіт з улаштування заземлень;
загальний журнал ведення робіт, складений за формою, наведеною в додатку 1 ДБН А.3.1-5;
журнали авторського нагляду (у разі здійснення його проектною організацією), матеріали перевірок органами державного нагляду в процесі будівництва;
відомість відхилень від затвердженої проектної документації. У відомості подають лише перелік важливих відхилень від погодженої проектної документації із зазначенням причин, які зумовили ці відхилення.
5.4.2 Для повітряних ліній електропередавання крім документації, зазначеної в 5.4.1, додають:
журнали влаштування фундаментів опор;
журнали монтажу опор;
журнали монтажу заземлень;
журнали всіх видів з'єднань проводів (у тому числі зварних) і грозозахисних тросів;
акти огляду проводів на барабанах, журнали монтажу проводів і грозозахисних тросів у анкерних прогонах;
журнали монтажу натяжних і ремонтних затискачів проводів і грозозахисних тросів;
акти огляду перетинів з інженерними спорудами і природними перешкодами та вимірювання габаритів (складають будівельно-монтажні організації разом з представниками зацікавлених організацій);
поопорну схему-паспорт лінії електропередавання;
перелік устаткування та матеріалів експлуатаційного запасу;
протоколи ревізії та випробування вентильних розрядників, акти і протоколи вимірювання опору фазної і міжфазної ізоляції, опору повторних заземлень і опору петлі «фаза-нуль» для повітряних ліній електропередавання напругою 0,38 кВ.
5.4.3 Для кабельних ліній електропередавання крім документації, зазначеної в 5.4.1, додають:
журнал робіт з монтажу кабелів і кабельних муфт;
акти вимірювання опору ізоляції, а для одножильних кабелів також акт вимірювання струморозподілу;
акти індивідуального випробування підвищеною випрямленою напругою;
акти визначення цілості жил кабелів та їх фазування, а для ліній електропередавання напругою 35, 110 кВ, крім того, визначення активного опору та робочої електричної ємності жил кабелів;
акти приймання пристроїв анодно-катодного захисту для кабельних ліній напругою 6-35 кВ.
5.4.4 Для трансформаторних підстанцій, будівель і споруд, необхідних для експлуатації підстанції, крім документації, зазначеної в 5.4.1, додають:
журнал монтажу трансформаторів;
кабельний журнал силових і контрольних кабелів;
журнал улаштування фундаментів під устаткування підстанції, будівлі, споруди;
журнал монтажу устаткування підстанції;
журнали монтажу заземлень устаткування і споруд;
журнал усіх видів з'єднань проводів і шин;
журнал монтажу грозозахисних споруд;
акти індивідуальних випробувань змонтованого устаткування, внутрішніх і зовнішніх систем водопостачання, каналізації, опалення і вентиляції;
акти улаштування дренажів;
акти виконання протисейсмічних заходів, передбачених проектною документацією для будівництва в сейсмічних районах;
акти випробування міцності кладки несучих стін кам'яних будівель, розташованих у сейсмічних районах;
акти виконання заходів щодо будівництва на території з грунтами, які просідають, підземними виробками, карстами;
паспорт трансформаторної підстанції;
паспорти вентиляції, пожежної сигналізації та пожежогасіння.
5.4.5 Для пристроїв РЗА та ПА, які вводять у експлуатацію під час будівництва нових об'єктів електричних мереж або реконструкції чи технічного переоснащення (модернізації) існуючих, приймальній комісії надають:
інструкції з експлуатації пристроїв РЗА та ПА;
виконавчі робочі схеми: принципові та структурні (технологічні алгоритми функціонування), монтажні та принципово-монтажні;
програмне забезпечення для керування мікропроцесорними пристроями РЗА та їх обслуговування у вигляді програм на відповідних носіях інформації;
паспорти-протоколи налагодження пристроїв РЗА та ПА;
проектні схеми вторинних з'єднань пристроїв РЗА та ПА з позначками щодо відповідності цих схем виконаним вторинним з'єднанням пристроїв РЗА та ПА і внесеними в ці схеми змінами, виконаними особами, які провадили пусконалагоджувальні роботи щодо пристроїв РЗА та ПА;
програми виведення в перевірку (введення в роботу) складних пристроїв РЗА із зазначенням послідовності, способу і місця від'єднання (приєднання) їх кіл від пристроїв РЗА, які залишилися в роботі, кіл керування устаткуванням і кіл струму та напруги.
5.4.6 Для ЗДТК, які вводять у експлуатацію під час будівництва нових об'єктів електричних мереж або реконструкції чи технічного переоснащення (модернізації) існуючих, приймальній комісії надають:
проектну документацію на ЗДТК;
комплект робочих креслень, за якими здійснювалося будівництво об'єкта, із внесеними в установленому порядку змінами в процесі будівництва;
акти, які засвідчують якість матеріалів, конструкцій та виробів, застосованих під час виконання будівельно-монтажних робіт;
протоколи вимірювання фізичних параметрів кабелів;
протоколи монтажу кабелів;
виконавчі робочі схеми: принципові, структурні та монтажні;
протоколи випробувань і вимірювань;
кабельний журнал;
програмне забезпечення (ліцензійне) у вигляді програм на відповідних носіях інформації для обслуговування програмованих елементів ЗДТК;
технічну документацію виробника ЗДТК: технічний опис, інструкції з експлуатації, принципові та монтажні схеми.
5.4.7 Для АСОЕ, які вводять у експлуатацію під час будівництва нових об'єктів електричних мереж або після реконструкції чи технічного переоснащення (модернізації) існуючих, приймальній комісії надають:
проектну документацію на АСОЕ;
акти проведення державної метрологічної атестації (повірки) елементів вимірювальних комплексів підстанцій відповідно до чинних нормативних документів;
паспорти-протоколи на вимірювальні комплекси;
акти та протоколи випробувань вимірювальних комплексів та АСОЕ;
протокол проходження АСОЕ дослідної експлуатації або акт введення АСОЕ в промислову експлуатацію.
5.4.8 Замовник надає державній приймальній комісії документацію, зазначену в 5.4.1, а також:
довідку про усунення недоробок і дефектів, виявлених робочими комісіями;
затверджену проектно-кошторисну документацію та довідку про основні техніко-економічні показники об'єкта, який приймають у експлуатацію;
перелік проектних, наукових та інших організацій, які брали участь у проектуванні об'єкта, який приймають у експлуатацію;
документи щодо відведення земельних ділянок в тимчасове та постійне користування, погоджені з відповідним організаціями;
дозвіл інспекції державного архітектурного контролю на виконання будівельно-монтажних робіт;
документи на топографогеодезичну основу для будівництва та документи на геодезичні роботи, виконані замовником в процесі будівництва;
документи щодо геології та гідрографії будівельного майданчика та результатів випробування грунту та аналізу ґрунтових вод;
геодезичну систему фактичного розташування інженерних мереж, яку передають у місцеві органи інспекції державного архітектурного контролю;
паспорти на устаткування та механізми, технічну документацію;
акти прийняття змонтованого устаткування, складені робочими комісіями;

акти прийняття устаткування після індивідуального випробування, складені робочими комісіями;
акти прийняття устаткування після комплексного випробування, складені робочими комісіями;
акти робочих комісій про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом ліній електропередавання, трансформаторних підстанцій, розподільчих пунктів, пунктів секціонування та інших споруд і будівель, які належать до комплексного об'єкта;
акт робочої комісії про готовність закінченого будівництвом об'єкта для пред'явлення державній приймальній комісії;
довідку про відповідність введених у дію потужностей (для початкового періоду освоєння проектних потужностей) потужностям, передбаченим проектною документацією;
довідку про фактичну вартість будівництва, підписану замовником і підрядником, якщо договірна ціна була відкритою;
зведені матеріали робочих комісій щодо готовності об'єкта в цілому до прийняття в експлуатацію державною приймальною комісією;
довідки експлуатаційних організацій про те, що зовнішні комунікації (водопостачання, каналізації, зв'язку тощо) забезпечують нормальну експлуатацію об'єкта і приймаються для обслуговування.
5.4.9 Уся документація з прийняття в експлуатацію об'єкта повинна зберігатись в експлуатаційній організації протягом усього терміну експлуатації об'єкта.
6. ПРИЙНЯТТЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ЗАКІНЧЕНИХ БУДІВНИЦТВОМ ОБ'ЄКТІВ РОЗПОДІЛЬЧИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ КОШТОРИСНОЮ ВАРТІСТЮ ДО 1 МЛН. ГРН.
6.1 Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів розподільчих електричних мереж, а також окремих частин діючих об'єктів після їх реконструкції або технічного переоснащення (модернізації) з кошторисною вартістю до 1 млн. грн., побудованих (реконструйованих, переоснащених) на підставі відповідної проектно-кошторисної документації, здійснює робоча технічна комісія, яку створює замовник.
До об'єктів, які приймають у експлуатацію, зазвичай належать:
окреме електроустаткування підстанцій 6-110(150) кВ і розподільчих пунктів 610 кВ (трансформатори, вимикачі, комірки, пристрої, портали, кабельні збірки тощо);
нові та реконструйовані повітряні лінії електропередавання напругою 0,3810(6) кВ;
підстанції напругою 6-35/0,4 кВ;
відгалуження від повітряних ліній електропередавання напругою 380/220 В до будинків і споруд із застосуванням самоутримних ізольованих проводів;
реконструйовані кабельні лінії електропередавання напругою до 35 кВ, прокладені в існуючих кабельних спорудах (кабельні тунелі, канали, шахти, естакади, кабельні галереї тощо);
об'єкти засобів зв'язку;
засоби релейного захисту;
засоби систем технологічного керування;
засоби систем обліку електроенергії.
6.2 До складу робочої технічної комісії включають представників:
організації-замовника (голова комісії);
генерального підрядника (будівельно-монтажної організації) за умови виконання робіт підрядним методом;
субпідрядних (монтажних) організацій за умови виконання робіт підрядним методом;
проектувальної організації (розробника проектної документації);
організації, яка здійснює підприємницьку діяльність з передавання електричної енергії;
служб замовника, які відповідають за охорону праці та пожежну безпеку;
профспілкової організації замовника або організації, яка буде здійснювати експлуатацію об'єкта.

6.3 Залежно від призначення об'єкта, який приймають у експлуатацію, генеральний підрядник надає робочій технічній комісії документацію в обсягах, визначених відповідно до 5.4.
6.4 Робоча технічна комісія зобов'язана перевірити готовність об'єкта, який приймають у експлуатацію, до введення в експлуатацію згідно з 5.2.4.
6.5 Прийняття об'єкта в експлуатацію робочими технічними комісіями оформляють Актом комісії про прийняття устаткування після індивідуального випробування та Актом комісії про прийняття устаткування після комплексного випробування, складеними за формами, затвердженими наказом Держбуду України від 27.01.2005 р. № 21, та Актом робочої технічної комісії про прийняття в експлуатацію об'єктів розподільчих електричних мереж кошторисною вартістю до 1 млн. грн., складеним за формою, наведеною в додатку А.
6.6 Датою введення об'єкта в експлуатацію є дата затвердження Акта робочої технічної комісії про прийняття в експлуатацію об'єктів розподільчих електричних мереж кошторисною вартістю до 1 млн. грн. (додаток А) керівником організації-замовника.
Додаток А
(обов'язковий)
ФОРМА АКТА
РОБОЧОЇ ТЕХНІЧНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПРИЙНЯТТЯ
В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ОБ'ЄКТІВ РОЗПОДІЛЬЧИХ
ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ КОШТОРИСНОЮ ВАРТІСТЮ
ДО 1 МЛН. ГРН.

АКТ
РОБОЧОЇ ТЕХНІЧНОЇ КОМІСІЇ ПРО ПРИЙНЯТТЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ОБ'ЄКТІВ РОЗПОДІЛЬЧИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ
МЕРЕЖ КОШТОРИСНОЮ ВАРТІСТЮ ДО 1 МЛН. ГРН.
м. « » 200_ р.

назва об'єкта згідно з проектною документацією та адреса його розташування

Робочу технічну комісію створено __________________________________________________

назва розпорядчого документа, назва організації-замовника, яка створила робочу комісію

від « » 200_ р. № .

У складі:
Голови (представник замовника)____________________________________________________
ПІБ, посада
Членів комісії – представників:
Генерального підрядника
(будівельно-монтажної організації)__________________________________________________
ПІБ, посада, назва організації
Субпідрядної (монтажної) організації______________________________________________
ПІБ, посада, назва організації
Проектувальної організації (розробника проектної документації)

ПІБ, посада, назва організації
Організації, що здійснює підприємницьку діяльність
з передавання електричної енергії___________________________________________________
ПІБ, посада, назва організації
Служби замовника, яка відповідає за охорону праці.__________________________________

ПІБ, посада, назва організації
Служби замовника, яка відповідає за пожежну безпеку________________________________

ПІБ, посада, назва організації
Профспілкової організації замовника_______________________________________________
ПІБ, посада
Робоча технічна комісія, керуючись настановою «Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів електричних мереж напругою від 0,38 кВ до 110(150) кВ»

ВСТАНОВИЛА:
1. Генеральним підрядником______________________________________________________
назва підрядної організації або організації, яка виконувала роботи власними силами
пред’явлено до прийняття в експлуатацію_____________________________________________

назва складового елементу об'єкта електричних мереж, обладнання тощо
що входить до складу_____________________________________________________________
назва підстанції, лінії електропередавання, інв. № об'єкта
Будівництво, реконструкцію, технічне переоснащення (модернізацію) здійснено на підставі (розпорядження, наказу тощо) від
«___» 200_р. №__________________________________________________________

назва органу, який виніс рішення
Будівництво, реконструкцію, технічне переоснащення (модернізацію) здійснював підрядник, який виконав__________________________________________________________

назва організації та види робіт
і субпідрядна організація, яка виконала____________________________________________
________________________________________________________________________________
назва організації та види робіт
4. Проектно-кошторисну документацію розроблено_________________________________
________________________________________________________________________________
назва організації
5. Проектну документацію затверджено._______________________________________________
назва організації, яка затвердила проектну документацію
« » 200_ р. №
6. Будівництво, реконструкція, технічне переоснащення (модернізація) здійснено в такі терміни:
початок робіт___________________________________________________________________;
місяць, рік
закінчення робіт_________________________________________________________________
місяць, рік
за тривалості, місяців:
за нормою або за проектною документацією__________________________________________
фактично________________________________________________________________________
7. Робочій технічній комісії надано таку документацію:


комплект робочих креслень, сертифікати, технічні паспорти, акти щодо випробування тощо, які є обов'язковими додатками до цього акта
8. Пред'явлене до прийняття в експлуатацію обладнання після будівництва, реконструкції, технічного переоснащення (модернізації) має такі основні показники____________________

потужність, протяжність, виробничі площі тощо
9. Технічні рішення з будівельної частини характеризується такими даними:

коротка характеристика матеріалів, конструкцій тощо
10. Проведені випробування обладнання зафіксовано у виконавчій документації, що надана комісії,
назва випробувань
11. Заходи з охорони праці, забезпечення вибухобезпеки, пожежної безпеки, охорони навколишнього природного середовища та антисейсмічні заходи, передбачені проектною документацією

відомості про виконання
Характеристику заходів наведено в додатку_____________________________________до акта.

Недоробки та дефекти усунено.

Інвестиційна вартість за затвердженою проектною документацією:
усього ______ тис. грн., у тому числі: витрати на будівельно-монтажні роботи ______ тис. грн., устаткування, інструмент, інвентар______тис. грн.

14. Вартість основних фондів, які приймають у експлуатацію, ______ тис. грн, у тому числі: витрати на будівельно-монтажні роботи ______ тис. грн., устаткування, інструмент, інвентар ______ тис. грн.

Рішення робочої технічної комісії

Представлене до прийняття

назва об'єкта або складової частини об'єкта розподільчих електричних мереж, обладнання тощо
прийняти в експлуатацію.

Голова робочої технічної комісії ________________
підпис, ПІБ
Члени робочої технічної комісії ________________
підпис, ПІБ
________________
підпис, ПІБ
УДК 621.311.027.4/.8(083.13)
Ключові слова: прийняття в експлуатацію, електричні мережі.

* У тому разі, якщо для реконструкції чи технічного переоснащення (модернізації) об'єкт виводився з експлуатації на підставі відповідного розпорядчого документа.


2


Информация о документе
Формат: DOC

Скачали: 1655


Похожие документы

    Генерация: 0.285 сек. и 6 запросов к базе данных за 0.001 сек.