Перелік нормативно-правових актів у галузі будівництва


Перелік
нормативно-правових актів у галузі будівництва

ВР України,
від 28.06.1996 № 254
"КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ"
Закони


ВР України
Закон, від 1991.09.18, № 1560-ХІІ
"Про інвестиційну діяльність"

ВР України
Закон, від 1992.11.16, № 2780-XII
"Про основи містобудування"

ВР України
Закон, від 1994.10.14, № 208/94-ВР
"Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування"

ВР України
Закон, від 1999.05.20, № 687-XIV
"Про архітектурну діяльність"

ВР України
Закон, від 2000.04.20, № 1699-III
"Про планування і забудову територій"

ВР України
Закон, від 2000.09.14, № 1953-III
"Про особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва"

ВР України
Закон, від 2002.02.07, № 3059-III
"Про Генеральну схему планування території України"

ВР України
Закон, від 2003.06.19, № 978-IV
"Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю"

ВР України
Закон, від 2005.09.08, № 2861-IV
"Про порядок прийняття рішень про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення"

ВР України
Закон, від 2006.12.22, № 525-V
"Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду"

ВР України
Закон, від 2008.09.16, № 509-VI
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння будівництву"

ВР України
Закон, від 2008.12.25, № 800-VI
"Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва"

Акти Кабінету Міністрів

Рада Міністрів УРСР
Постанова, від 1958.04.30, № 514
"Про затвердження Положення про житлово-будівельні колективи та індивідуальних забудовників у містах і селищах міського типу Української РСР"

Рада Міністрів СРСР
Постанова, від 1981.01.23, № 105
"Про прийомку в експлуатацію завершених будівельних об'єктів"

Рада Міністрів СРСР
Постанова, від 1982.08.19, № 765
"Про житлово-будівельну кооперацію"

Рада Міністрів СРСР
Постанова, від 1986.12.26, № 1550
"Про затвердження правил про договори підряду на капітальне будівництво"

Рада Міністрів УРСР
Постанова, від 1987.03.12, № 74
"Про заходи щодо розвитку будівництва будівель соціально-культурного призначення з великопанельних конструкцій"

Рада Міністрів УРСР
Постанова, від 1987.12.15, № 410
"Про заходи по дальшому розвитку дизайну і розширенню його використання для підвищення якості промислової продукції та вдосконалення об'єктів житлової, виробничої і соціально-культурної сфери"

Рада Міністрів УРСР
Постанова, від 1988.07.25, № 200
"Про схему управління монтажними і спеціальними будівельними роботами"

Рада Міністрів СРСР
Постанова, від 1989.09.30, № 809
"Про деякі заходи поліпшення становища в капітальному будівництві"

Рада Міністрів УРСР
Розпорядження, від 1987.01.29, № 44-р
"Щодо затвердження планів капітального будівництва та титульних списків і про оплату обладнання, що придбавається для перехідних будівництв, технічного переозброєння і реконструкції діючих підприємств, виробництв і об'єктів невиробничого призначення"

Рада Міністрів УРСР
Розпорядження, від 1987.04.22, № 239-р
"Щодо прейскурантів на будівництво житлових будинків"

Рада Міністрів УРСР
Розпорядження, від 1987.04.23, № 242-р
"Про надання права перезатверджувати проектно-кошторисну документацію по будівництвах республіканського і місцевого підпорядкування"

Рада Міністрів УРСР
Розпорядження, від 1987.07.28, № 419-р
"Щодо проектування і будівництва притрасових кар'єрів для спорудження, реконструкції та ремонту автомобільних шляхів і залізниць"

Рада Міністрів УРСР
Розпорядження, від 1987.08.14, № 458-р
"Щодо забезпечення населення будівельними матеріалами і виробами та надання йому платних послуг"

Рада Міністрів УРСР
Розпорядження, від 1987.10.28, № 585-р
"Щодо введення Державного приймання житлових будинків та інших об'єктів соціального призначення"

Рада Міністрів УРСР
Розпорядження, від 1987.12.04, № 641-р
"Щодо прейскурантних цін, з виділенням нормативної трудомісткості і заробітної плати робітників, на спорудження об'єктів житлового й соціального призначення"

Рада Міністрів УРСР
Розпорядження, від 1988.04.26, № 197-р
"Щодо поєднання проектування і будівництва житлових будинків та інших об'єктів соціального призначення"

Рада Міністрів УРСР
Розпорядження, від 1990.10.29, № 501-р
"Щодо урахування витрат на пусконалагоджувальні роботи в кошторисах на будівництво"

КМ України
Постанова КМ, від 1992.04.04, № 175
"Про компенсацію пов'язаних з лібералізацією цін додаткових затрат на будівництво житлових будинків, гаражів, дач та об'єктів садівницьких товариств"

КМ України
Постанова КМ, від 1992.07.04, № 369
"Про сприяння розвиткові молодіжного житлового будівництва"

КМ України
Постанова КМ, від 1992.10.20, № 593
"Про дальший розвиток житлово-будівельної (житлової) кооперації"

КМ України
Постанова КМ, від 1993.03.25, № 224
"Про містобудівний кадастр населених пунктів"

КМ України
Постанова КМ від 1993.03.25, № 225
"Про затвердження Положення про державний архітектурно-будівельний контроль"

КМ України
Постанова КМ, від 1993.04.29, № 308
"Про зміну розміру компенсації додаткових затрат на будівництво житлових будинків, здійснюване за рахунок коштів населення"

КМ України
Постанова КМ, від 1993.08.19, № 654
"Про розроблення Комплексної програми реформування сектора економіки, що забезпечує виконання монтажних і спеціальних будівельних робіт"

КМ України
Постанова КМ, від 1994.06.23, № 431
"Про порядок проведення державної експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво та реконструкцію виробничих об'єктів і виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону праці"

КМ України
Постанова КМ, від 1994.07.26, № 504
"Про встановлення пільг щодо оподаткування вартості робіт з будівництва окремих об'єктів"

КМ України
Постанова КМ, від 1995.01.17, № 33
"Про затвердження Положення про порядок забудови площ залягання корисних копалин загальнодержавного значення"

КМ України
Постанова КМ, від 1995.03.31, № 227
"Про затвердження Порядку та умов обов'язкового державного страхування посадових осіб інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю"

КМ України
Постанова КМ, від 1995.04.06, № 244
"Про затвердження Положення про порядок накладення штрафів за правопорушення у сфері містобудування"

КМ України
Постанова КМ, від 1995.06.30, № 474
"Про Положення про державну експертизу комерційних пропозицій і техніко-економічних обгрунтувань можливості, доцільності та ефективності участі підприємств та організацій України в будівництві об'єктів за кордоном на основі міжурядових угод про економічне і технічне співробітництво"

КМ України
Постанова КМ, від 1995.08.17, № 659
"Про стан будівництва об'єктів, пов'язаних з відселенням громадян із територій, які зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, та стан переселення громадян із зони безумовного (обов'язкового) відселення Київської та Житомирської областей"

КМ України
Постанова КМ, від 1996.08.31, № 1024
"Про порядок індексації вартості об'єктів житлового фонду"

КМ України
Постанова КМ, від 1996.10.28, № 1300
"Про вдосконалення шляхів розвитку молодіжного житлового будівництва"

КМ України
Постанова КМ, від 1997.04.22, № 376
"Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі"

КМ України
Постанова КМ, від 1997.08.22, № 921
"Про обсяги асигнувань на будівництво житла для військовослужбовців, звільнених у запас або відставку"

КМ України
Постанова КМ, від 1997.09.08, № 995
"Про Порядок затвердження титулів будов (об'єктів), будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств державної власності"

КМ України
Постанова КМ, від 1998.04.06, № 451
"Про перелік окремих видів проектних та будівельно-монтажних робіт, інженерних вишукувань для будівництва, надання інжинірингових та інших послуг, які потребують відповідної атестації виконавця"

КМ України
Постанова КМ, від 1998.08.03, № 1210
"Про Порядок здійснення контролю за визначенням вартості будівництва об'єктів, що споруджуються із залученням коштів Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів, а також коштів державних підприємств, установ та організацій"

КМ України
Постанова КМ, від 1998.08.03, № 1211
"Про затвердження Положення про порядок формування і використання коштів фондів підтримки індивідуального житлового будівництва на селі"

КМ України
Постанова КМ, від 1999.08.26, № 1556
"Про фінансування будівництва об'єктів невиробничого призначення в межах загальних обсягів капітальних вкладень, передбачених державним бюджетом"

КМ України
Постанова КМ, від 1999.10.18, № 1909
"Питання інвестування житлового будівництва для військовослужбовців та членів їх сімей"

КМ України
Постанова КМ, від 1999.11.01, № 2019
"Про фінансування капітальних вкладень на пайову участь у будівництві житла"

КМ України
Постанова КМ, від 1999.11.25, № 2137
"Про затвердження Порядку проведення архітектурних та містобудівних конкурсів"

КМ України
Постанова КМ, від 2000.01.31, № 168
"Про порядок передачі права на завершення припинених будівництвом об'єктів житла"

КМ України
Постанова КМ, від 2000.07.06, № 1064
"Про затвердження Порядку визначення об'єктів концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг загального користування"

КМ України
Постанова КМ від 2000.07.20, № 1146
"Про затвердження типових положень про управління містобудування та архітектури обласної, Київської та Севастопольської міської, відділ містобудування та архітектури районної у місті Києві, відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства районної, районної у місті Севастополі державної адміністрації"

КМ України
Постанова КМ, від 2000.10.04, № 1519
"Про затвердження Типового концесійного договору на будівництво та експлуатацію автомобільної дороги"

КМ України
Постанова КМ, від 2000.10.20, № 1577
"Про затвердження Порядку проведення експертизи містобудівної документації"

КМ України
Постанова КМ, від 2000.11.10, № 1685
"Про визначення вартості будівництва"

КМ України
Постанова КМ, від 2001.05.29, № 584
"Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла"

КМ України
Постанова КМ, від 2001.12.27, № 1764
"Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва"

КМ України
Постанова КМ, від 2002.07.29, № 1089
"Про затвердження Державної програми забезпечення молоді житлом на 2002 - 2012 роки"

КМ України
Постанова КМ, від 2003.03.12, № 319
"Про затвердження Методики розрахунку платежів за надання концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг"

КМ України
Постанова КМ, від 2003.06.04, № 863
"Про затвердження Програми забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об'єктів житлового та громадського призначення"

КМ України
Постанова КМ, від 2003.12.10, № 1906
"Про затвердження Державної програми будівництва сучасних інфекційних лікарень (відділень) в обласних центрах та великих містах на 2004 - 2010 роки"

КМ України
Постанова КМ, від 2004.03.29, № 399
"Деякі питання здійснення попередньої оплати робіт (послуг) замовниками будівництва атомних, гідроакумулюючих та вітрових електростанцій"

КМ України
КМ України
Постанова КМ, від 2004.05.26, № 684
"Про затвердження Програми розвитку виробництва ніздрюватобетонних виробів та їх використання у будівництві на 2005 - 2011 роки"

КМ України
Постанова КМ, від 2004.08.10, № 1015
"Про затвердження Порядку спрямування коштів спеціального фонду державного бюджету на будівництво, реконструкцію та ремонт доріг комунальної власності"

КМ України
Постанова КМ, від 2004.09.08, № 1181
"Деякі питання спорудження (створення) пам'ятників і монументів"

КМ України
Постанова КМ, від 2004.09.22, № 1243
"Про Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів"

КМ України
Постанова КМ, від 2004.10.28, № 1434
"Про затвердження Порядку проведення розрахунків щодо будівництва магістральних газопроводів та газопроводів-відводів для газифікації сільських населених пунктів"

КМ України
Постанова КМ, від 2005.06.08, № 420
"Про затвердження переліку енергоблоків атомних, гідроакумулюючих та інших електростанцій і магістральних ліній електропередачі, будівництво яких здійснюється у 2005 році за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету"

КМ України
Постанова КМ, від 2005.07.12, № 576
"Про затвердження переліку робіт із важкими, шкідливими та особливо шкідливими умовами праці у будівництві, на яких встановлюється підвищена оплата праці"

КМ України
Постанова КМ, від 2005.08.01, № 668
"Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві"

КМ України
Постанова КМ, від 2005.08.03, № 710
"Про затвердження Державної програми розвитку автомобільних доріг загального користування на 2007 - 2011 роки"

КМ України
Постанова КМ, від 2005.09.13, № 895
"Про порядок використання коштів державного бюджету для розроблення схем та проектних рішень масового застосування"

Постанова КМ, від 2005.11.16, № 1101
"Про порядок використання коштів державного бюджету для фінансової підтримки творчих спілок у сфері архітектури"

КМ України
Постанова КМ, від 2006.03.01, № 240
"Про затвердження Правил підтвердження придатності нових будівельних виробів для застосування"

КМ України
Постанова КМ, від 2006.04.05, № 427
"Питання комплексної державної експертизи проектів будівництва"

КМ України
Постанова КМ, від 2006.06.15, № 826
"Про затвердження Порядку визначення відновної вартості об'єктів благоустрою"

КМ України
Постанова КМ, від 2006.07.03, № 909
"Про затвердження Порядку визнання населеного місця історичним"

КМ України
Постанова КМ від 2006.10.18, № 1434
"Про затвердження Положення про Державну архітектурно-будівельну інспекцію"

КМ України
Постанова КМ, від 2006.12.20, № 1764
"Про затвердження Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд"

КМ України
Постанова КМ, від 2007.01.24, № 40
"Про встановлення граничного розміру коштів замовників, що залучаються для розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів"

КМ України
Постанова КМ, від 2007.03.01, № 323
"Про утворення Міністерства регіонального розвитку та будівництва України і Міністерства з питань житлово-комунального господарства України"

КМ України
Постанова КМ, від 2007.03.21, № 523
"Про затвердження Порядку визначення вартості формування житлового фонду соціального призначення (крім соціальних гуртожитків) за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів"

КМ України
Постанова КМ, від 2007.05.30, № 788
"Питання здійснення попередньої оплати робіт (послуг) замовниками будівництва великих та позакласних мостів"

КМ України
Постанова КМ, від 2007.07.11, № 903
"Про авторський та технічний нагляд під час будівництва об'єкта архітектури"

КМ України
Постанова КМ|Порядок|Перелік, від 2007.10.31, № 1269
"Про порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх державної експертизи"

КМ України
Постанова КМ|Порядок, від 2007.12.05, № 1396
"Про ліцензування певних видів господарської діяльності у будівництві"

КМ України
Постанова КМ|Порядок|Перелік, від 2008.08.20, № 767
"Про затвердження Порядку проведення державної експертизи з питань техногенної безпеки проектів будівництва об'єктів, що можуть спричинити виникнення надзвичайної ситуації техногенного і природного характеру та вплинути на стан захисту населення і територій, та переліку зазначених об'єктів"

КМ України
Постанова КМ, від 2008.08.27, № 772
"Про заходи щодо здешевлення вартості будівництва житла"

КМ України
Розпорядження КМ, від 1994.03.19, № 181-р
"Про основні положення про контракт (договір підряду) у капітальному будівництві"

КМ України
Розпорядження КМ, від 1995.02.13, № 76-р
"Про державні централізовані капітальні вкладення на будівництво в м. Києві житла"

КМ України
Розпорядження КМ, від 2004.03.01, № 100-р
"Про заходи щодо посилення контролю за проектуванням, новим будівництвом, реконструкцією, капітальним ремонтом та експлуатацією будинків і споруд"

КМ України
Розпорядження КМ, від 2005.11.03, № 444-р
"Про затвердження плану додаткових заходів щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями"

КМ України
Розпорядження КМ, від 2008.03.05, № 407-р
"Деякі питання забезпечення будівництва доступного житла"

Акти Президента

Президент України
Указ Президента, від 1997.05.13, № 422/97
"Про пріоритетні завдання у сфері містобудування"

Президент України
Указ Президента, від 1998.03.27, № 222/98
"Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі"

Президент України
Указ Президента, від 1999.06.27, № 744/99
"Про програму завершення будівництва газопроводів-відводів"

Президент України
Указ Президента, від 2006.03.03, № 185/2006
"Про заходи щодо вдосконалення державного регулювання у сфері будівництва житла та стабілізації ситуації на первинному ринку житла"

Президент України
Указ Президента, від 2007.11.08, № 1077/2007
"Про заходи щодо будівництва доступного житла в Україні та поліпшення забезпечення громадян житлом"Президент України
Розпорядження Президента, від 1993.01.16, № 3/93-рп
"Про невідкладні заходи щодо забезпечення житлом військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей"

Президент України
Розпорядження Президента, від 1996.06.04, № 136/96-рп
"Про заходи щодо залучення коштів населення для будівництва житла"

Президент України
Розпорядження Президента, від 1999.10.06, № 244/99-рп
"Про сприяння розвитку молодіжного житлового будівництва"


Акти центральних органів виконавчої влади

Держбуд СРСР
Постанова, від 1983.05.11, № 94
"Про затвердження індексів зміни кошторисної вартості будівельно-монтажних робіт і територіальних коефіцієнтів до них для перерахунку зведених кошторисних розрахунків (зведених кошторисів) будівництв"

Держбуд СРСР
Постанова|Інструкція, від 1985.12.23, № 253
"Інструкція про склад, порядок розробки, узгодження і затвердження проектно-кошторисної документації на будівництво підприємств, будинків і споруд"

Держбуд СРСР|Держплан СРСР
Постанова, від 1986.04.10, № 43/62
"Про затвердження підвищуючих коефіцієнтів до кошторисної вартості будівельно-монтажних робіт і до величини нормативної умовно-чистої продукції для складання кошторисної документації на технічне переозброєння і реконструкцію діючих виробництв"

Мінбудархітектури
Наказ, від 1993.08.31, № 149
"Про затвердження Типових статутів галузевих (міжгалузевих) та місцевих служб Української державної інвестиційної експертизи"

Мінбудархітектури
Наказ|Положення, від 1993.12.27, № 245
"Про затвердження Положення про експериментальне будівництво"

Держкоммістобудування
Наказ|Порядок, від 1994.09.26, № 44
"Про акредитацію регіональних центрів з ліцензування спеціальних видів робіт у проектуванні та будівництві"

Держкоммістобудування
Наказ|Інструкція, від 1996.09.27, № 176
"Про затвердження Інструкції щодо порядку визначення розміру плати за видачу ліцензій"

Держкоммістобудування
Наказ|Положення, від 1996.11.11, № 193
"Про затвердження Примірного положення про госпрозрахункові підрозділи при місцевих органах містобудування та архітектури"

Держкоммістобудування
Наказ|Порядок, від 1997.04.10, № 60
"Про порядок визначення вартості проектно-вишукувальних робіт"

Держкоммістобудування
Наказ, від 1997.07.22, № 119
"Про затвердження "Базових розцінок визначення вартості розробки архітектурно-планувальних завдань, що видаються забудовникам місцевими органами містобудування та архітектури""

Держбуд України
Наказ|Правила, від 1998.06.09, № 124
"Про затвердження Правил обстежень, оцінки технічного стану, паспортизації та проведення планово-запобіжних ремонтів газопроводів і споруд на них"

Держбуд України
Наказ, від 1998.11.16, № 262
"Про затвердження галузевих (міжгалузевих) служб Укрінвестекспертиза, які здатні виконувати комплексну державну експертизу інвестиційних програм і проектів будівництва"

Держбуд України
Наказ|Положення, від 1999.09.09, № 220
"Про затвердження Положення про архітектурно-технічний паспорт об'єкта та його форму"

Держбуд України
Наказ|Перелік, від 2000.10.19, № 233
"Про впровадження реформованої системи ціноутворення у будівництві"

Держбуд України
Наказ|Нормативи, від 2001.01.22, № 13
"Про затвердження Нормативів загальної вартості проведення експертизи містобудівної документації"

Держбуд України
Наказ, від 2001.05.24, № 127
"Про затвердження Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна"

Держбуд України
Наказ|Інструкція, від 2001.07.25, № 150
"Про затвердження Інструкції про проведення перевірок визначення вартості будівництва об'єктів, що споруджуються із залученням коштів Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів, а також коштів державних підприємств та організацій"

Державний комітет з питань регуляторної політики та підприємництва|Держбуд України
Наказ|Умови|Перелік, від 2001.09.13, № 112/182
"Про затвердження Ліцензійних умов провадження будівельної діяльності (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огороджуючих конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж)"

Держбуд України
Наказ|Положення, від 2001.10.17, № 200
"Про затвердження Тимчасового положення про порядок завершення будівництва і введення в експлуатацію житлових будинків, розпочатих будівництвом до введення в дію нових нормативів з енергозбереження"

Держбуд України
Наказ|Положення, від 2000.12.05, № 273
"Про затвердження Положення про порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт"

Держбуд України
Наказ|Правила, від 2001.12.10, № 219
"Про затвердження Типових регіональних правил забудови"

Держбуд України
Наказ|Методичні рекомендації, від 2002.05.07, № 81
"Про затвердження Методичних рекомендацій з формування собівартості будівельно-монтажних робіт"

Держкомстат|Державний комітет з будівництва та архітектури
Наказ|Форма, від 2002.06.21, № 237/5
"Про затвердження типових форм первинних документів з обліку в будівництві"

Державний комітет з питань технічного регулювання та споживчої політики|Державний комітет з будівництва та архітектури
Наказ|Порядок, від 2003.02.24, № 27/12
"Про затвердження Порядку видання та розповсюдження нормативних документів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів"

Державний комітет з будівництва та архітектури
Наказ, від 2003.05.12, № 53
"Про затвердження форм надання вихідної інформації для проведення моніторингу Генеральної схеми планування території України"

Державний комітет з будівництва та архітектури
Наказ|Положення, від 2003.11.20, № 191
"Про затвердження Положення про базову організацію з науково-технічної діяльності у сферах будівництва, промисловості будівельних матеріалів, архітектури і містобудування"

Державний комітет України з нагляду за охороною праці
Наказ|Правила, від 2003.12.08, № 232
"Про затвердження Правил будови і безпечної експлуатації підйомників"

Державний комітет з будівництва та архітектури
Наказ|Положення, від 2004.03.30, № 52
"Про затвердження Положення про проведення конкурсу на кращі будинки і споруди, збудовані та прийняті в експлуатацію на території України"

Державний комітет з будівництва та архітектури
Наказ, від 2004.05.21, № 107
"Про підвищення відповідальності будівельних організацій за техніку безпеки та охорону праці при виконанні будівельних робіт"

Державний комітет з будівництва та архітектури
Наказ, від 2004.06.29, № 140
"Про затвердження методики розроблення проектів планування та містобудівного розвитку транскордонних територій і транспортно-комунікаційних коридорів України"

Державний комітет з будівництва та архітектури
Наказ, від 2004.09.02, № 170
"Про затвердження Методичних рекомендацій з проектування та перегляду норм часу на будівельно-монтажні роботи"

Державний комітет з будівництва та архітектури
Наказ|Положення, від 2004.10.07, № 188
"Про затвердження Положення з організації нормування праці у будівництві"

Державний комітет з будівництва та архітектури
Порядок від 2004.11.30, № 231/806
"Про затвердження Порядку спорудження (створення) пам'ятників і монументів"

Державний комітет з будівництва та архітектури
Наказ, від 2004.12.01, № 232
"Про посилення контролю за експлуатацією газових мереж та газового обладнання житлових будинків і об'єктів громадського призначення"

Державний комітет з будівництва та архітектури
Наказ, від 2005.01.12, № 5
"Про заходи з виконання Комплексної програми протизсувних заходів на 2005 - 2014 роки"

Державний комітет з будівництва та архітектури
Наказ|Форма|Перелік від 2005.01.27, № 21
"Про затвердження форм актів з прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, Переліку виконавчої та іншої документації, що надається державній приймальній, робочій комісіям при прийнятті в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, Переліку внутрішніх опоряджувальних робіт у квартирах, без виконання яких можливе прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом житлових будинків, у яких квартири та інші приміщення побудовані за кошти фізичних та юридичних осіб"

Державний комітет з будівництва та архітектури
Наказ, від 2005.02.25 № 41
"Про затвердження Положення про фонд нормативних документів у сферах містобудування, будівництва та промислових будівельних матеріалів"

Державний комітет з будівництва та архітектури
Наказ|Порядок, від 2005.09.27, № 174
"Про затвердження Порядку визначення та застосування показників опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України"

Міністерство будівництва; архітектури та житлово-комунального господарства
Наказ|Положення, від 2005.10.21, № 2
"Про затвердження Положення про порядок консервації та розконсервації об'єктів будівництва"

Міністерство будівництва; архітектури та житлово-комунального господарства
Наказ|Договір, від 2005.10.27, № 3
"Про затвердження Примірного договору підряду в капітальному будівництві"

Міністерство будівництва; архітектури та житлово-комунального господарства
Наказ, від 2005.12.27, № 24
"Про показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України"

Міністерство будівництва; архітектури та житлово-комунального господарства
Наказ|Порядок, від 2006.03.16, № 68
"Про впорядкування роботи з розгляду проектів будівельних норм і нормативних документів"

Міністерство будівництва; архітектури та житлово-комунального господарства
Наказ|Порядок, від 2006.03.20, № 69
"Про затвердження Порядку проведення роботи з підтвердження придатності нових будівельних виробів для застосування в будівництві та Переліку нових будівельних виробів, що підлягають перевірці та підтвердженню придатності для застосування в будівництві"

Міністерство будівництва; архітектури та житлово-комунального господарства
Наказ, від 2006.03.20, № 71
"Про організацію виконання Заходів щодо реалізації Концепції розвитку морського берега Криму на 2006 - 2016 роки"

Міністерство будівництва; архітектури та житлово-комунального господарства|Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи (2)
Наказ|Перелік, від 2006.04.11, № 109/213
"Про затвердження Переліку об'єктів і споруд, за якими проектна документація закладається до страхового фонду документації України"

Міністерство будівництва; архітектури та житлово-комунального господарства
Наказ, від 2006.04.28, № 156
"Про показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України"

Міністерство будівництва; архітектури та житлово-комунального господарства
Наказ, від 2006.12.28, № 439
"Щодо терміну дії галузевих стандартів і прирівняних до них інших нормативних документів колишнього СРСР"

Міністерство будівництва; архітектури та житлово-комунального господарства
Наказ|Перелік|Методичні вказівки, від 2007.03.14, № 83
"Про проведення конкурсу на кращі будинки і споруди, збудовані та прийняті в експлуатацію в 2006 році в Україні"

Міністерство будівництва; архітектури та житлово-комунального господарства
Наказ|План, від 2007.04.05, № 114
"Про затвердження Плану впровадження Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд"

Міністерство регіонального розвитку та будівництва України
Положення, від 2007.05.14, № 15
"Про затвердження Типового положення про архітектурно-містобудівні ради при спеціально уповноважених місцевих органах містобудування та архітектури"

Міністерство регіонального розвитку та будівництва України
Наказ|Положення від 2007.11.19, № 317
"Про затвердження Положення про інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві і Севастополі"

Міністерство регіонального розвитку та будівництва України
Наказ|Положення, від 2007.11.19, № 318
"Про затвердження Положення про позаштатного (громадського) інспектора державного архітектурно-будівельного контролю"

Міністерство регіонального розвитку та будівництва України
Наказ, від 2007.11.26, № 331
"Про затвердження індексу для визначення розміру плати за виконання робіт"

Міністерство регіонального розвитку та будівництва України
Наказ, від 2007.11.26, № 332
"Про затвердження індексу для визначення розміру плати за виконання робіт"

Міністерство регіонального розвитку та будівництва України
Наказ, від 2008.01.22, № 31
"Про показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України"

Міністерство регіонального розвитку та будівництва України
Наказ|Порядок, від 2008.01.26, № 45
"Про затвердження Порядку розроблення, прийняття та опублікування регламентних технічних умов і будівельних норм"

Міністерство регіонального розвитку та будівництва України
Наказ, від 2008.02.22, № 94
"Про затвердження усереднених показників вартості людино-години за розрядами робіт у будівництві"

Міністерство регіонального розвитку та будівництва України
Наказ, від 2008.02.27, № 100
"Про затвердження індексів до балансової вартості об'єктів житлового фонду за станом на 1 січня 2008 року"

Міністерство регіонального розвитку та будівництва України
Наказ, від 2008.03.03, № 109
"Про уточнення показників загальновиробничих, адміністративних витрат та розряду робіт, за яким визначається заробітна плата інженерно-технічних працівників в складі загальновиробничих та адміністративних витрат на стадії складання інвесторської кошторисної документації"

Міністерство регіонального розвитку та будівництва України
Наказ|Рекомендація, від 2008.05.30, № 230
"Рекомендації зі страхування ризиків у будівництві"

Міністерство регіонального розвитку та будівництва України
Наказ, від 2008.07.01, № 297
"Про індекси визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт та показники цієї вартості в розрахунку на один людино-день"

Міністерство регіонального розвитку та будівництва України
Наказ|Методичні рекомендації, від 2008.07.17, № 325
"Про затвердження Методичних рекомендацій з визначення вартості з проведення ліцензійної експертизи суб'єктів будівельної діяльності щодо їх спроможності здійснювати господарську діяльність, пов'язану із створенням об'єктів архітектури"

Міністерство регіонального розвитку та будівництва України
Наказ, від 2008.07.22, № 338
"Про показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України"

Держжитлокомунгосп
Наказ|Положення, від 1994.08.05, № 73
"Про затвердження положення про порядок проведення безплатного капітального ремонту жилих будинків (квартир) інвалідів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, членів сімей загиблих військовослужбовців та прирівняних до них осіб"

Державний комітет України по нагляду за охороною праці
Наказ|Методика, від 1994.09.30, № 95
"Про затвердження Методики проведення державної експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво (реконструкцію, технічне переоснащення) виробничих об'єктів і виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону праці"

Міністерство охорони здоров'я
Наказ|Правила, від 1996.06.19, № 173
"Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів"

Міністерство економіки України (1)|Держкоммістобудування|Мінфін
Наказ|Положення, від 1996.09.23, № 127/201/173
"Про затвердження Положення про фінансування та державне кредитування капітального будівництва, що здійснюється на території України"

Держкомзем
Наказ|Порядок, від 1996.12.09, № 112
"Про затвердження Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів (протиерозійні гідротехнічні споруди, рекультивація порушених земель) державного замовлення"

Укргаз
Наказ|Положення, від 1997.02.04, № 5
"Про затвердження Положення про організацію і проведення контролю якості будівельно-монтажних робіт при спорудженні систем газопостачання"

Держстандарт
Наказ|Правила, від 1997.04.11, № 192
"Про затвердження Правил обов'язкової сертифікації будівельних матеріалів, виробів та конструкцій"

Міністерство агропромислового комплексу України
Наказ, від 1997.09.26, № 48
"Про порядок затвердження титулів будов (об'єктів), будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств державної власності"

Міністерство охорони здоров'я
Наказ, від 1998.05.11, № 114
"Про забезпечення надійності й безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж"

Міністерство охорони здоров'я
Наказ, від 2000.05.12, № 111
"Про Порядок надання архітектурно-планувального завдання та технічних умов щодо інженерного забезпечення об'єкта архітектури і визначення розміру плати за їх видачу"

Державний комітет молодіжної політики; спорту і туризму України
Наказ|Положення, від 2000.05.16, № 461
"Про затвердження Положення про Фонд сприяння молодіжному житловому будівництву"

Міністерство аграрної політики
Наказ|Перелік, від 2000.09.07, № 171
"Про доведення державних централізованих капітальних вкладень і державних капітальних вкладень та порядок їх фінансування"

Міністерство аграрної політики
Наказ, від 2000.10.23, № 205
"Про впровадження енергозберігаючих технологій при будівництві та реконструкції об'єктів водогазопостачання в сільській місцевості"

Міністерство аграрної політики|Мінфін
Наказ|Положення, від 2001.04.25, № 113/198
"Про затвердження Положення про надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам для придбання у сільській місцевості завершених або незавершених будівництвом індивідуальних житлових будинків"

Міністерство охорони здоров'я
Наказ, від 2001.08.03, № 319
"Про авторський нагляд проектних організацій за будівництвом об'єктів охорони здоров'я"

Міністерство промислової політики України (2)
Наказ|Правила, від 2002.07.31, № 341
"Про визначення вартості робіт по ремонту та налагоджуванню енергетичного та електротехнічного устаткування"

Держкомстат
Наказ|Номенклатура, від 2002.08.30, № 321
"Про затвердження Номенклатури продукції будівництва"

Держкомстат
Наказ|Форма, від 2002.09.03, № 331
"Про затвердження методологічних положень щодо організації статистичного спостереження за змінами цін на будівельно-монтажні роботи за видами економічної діяльності та типами будівель і споруд"

Міністерство охорони здоров'я
Наказ|Програма, від 2003.12.01, № 559
"Про затвердження Галузевої програми забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об'єктів житлового та громадського призначення"

Міністерство аграрної політики
Наказ|Перелік, від 2003.12.18, № 454
"Про продовження терміну дії відомчих норм технологічного проектування"

Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи (1)
Наказ|Правила, від 2004.04.19, № 174
"Про затвердження Правил облаштування та застосування ліфтів для транспортування пожежних підрозділів у будинках та спорудах"

Державний комітет зв'язку та інформатизації України
Наказ|Положення, від 2004.04.28, № 88
"Про затвердження та введення у дію Положення з питань обстеження, оцінки технічного стану, паспортизації та поточної експлуатації будівель та споруд у галузі зв'язку"

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг
Розпорядження|Умови, від 2004.06.24, № 1225
"Про затвердження Ліцензійних умов провадження діяльності із залучення коштів установників управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю"

Міністерство з питань надзвичайних ситуацій
Наказ, від 2004.11.15, № 170
"Про затвердження Положення про порядок погодження з органами державного пожежного нагляду проектних рішень, на які не встановлено норми та правила, обґрунтованих відхилень від обов'язкових вимог нормативних документів"

Державна служба автомобільних доріг
Наказ|Порядок, від 2005.09.29, № 414
"Про затвердження Порядку видачі дозволів на розміщення, будівництво, реконструкцію та функціонування об'єктів сервісу на землях дорожнього господарства та згод і погоджень на об'єкти зовнішньої реклами вздовж автомобільних доріг загального користування"

Міністерство промислової політики України (2)
Наказ, від 2005.10.12, № 382
"Про поширення дії відомчих збірників ресурсних елементних кошторисних норм"

Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи (2)
Наказ|Інструкція, від 2005.12.06, № 376
"Про затвердження Інструкції щодо вимог пожежної безпеки під час проектування автозаправних станцій"

Міністерство транспорту та зв'язку
Наказ|Порядок, від 2006.02.27, № 180
"Про затвердження Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів у сфері телекомунікацій"

Мінюст
Наказ|Форма, від 2006.03.22, № 18/5
"Щодо державної реєстрації будівельних палат"

Державна служба автомобільних доріг
Наказ|Порядок, від 2006.06.05, № 223
"Про Порядок затвердження титулів будов (об'єктів), розробки, узгодження, проведення комплексної державної експертизи, затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва об'єктів дорожнього господарства"

Міністерство палива та енергетики
Наказ, від 2006.06.21, № 213
"Про перевірку улаштування розподільчих електричних мереж живлення будівельних майданів"

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг
Розпорядження|Правила, від 2006.11.30, № 6473
"Про затвердження Примірних правил фонду фінансування будівництва"

Міністерство палива та енергетики
Наказ, від 2006.12.12, № 483
"Про стан незавершеного будівництва об'єктів паливно-енергетичного комплексу"

Міністерство охорони здоров'я
Наказ, від 2007.01.15, № 8
"Про списання витрат по об'єкту незавершеного будівництва, що ліквідується"

Держкомстат
Наказ, від 2007.07.27, № 254
"Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі статистики будівництва та капітальних інвестицій"

Національне агентство з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів
Наказ|Перелік, від 2007.07.31, № 115
"Про затвердження Переліку об'єктів, для прийняття в експлуатацію яких до складу робочих та державних приймальних комісій включаються представники Державної інспекції з енергозбереження"

Державна служба автомобільних доріг
Наказ|Порядок, від 2007.09.04, № 458
"Про затвердження Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом (реконструкцією, капітальним ремонтом) автомобільних доріг"

Міністерство культури і туризму|Міністерство регіонального розвитку та будівництва України
Наказ|Порядок, від 2007.11.05, № 69/299
"Про затвердження Порядку відтворення визначних об'єктів архітектурно-містобудівної спадщини"

Міністерство охорони здоров'я
Наказ|Методичні рекомендації, від 2007.12.29, № 883
"Про затвердження методичних рекомендацій "Здійснення контролю за дотриманням радіаційно-гігієнічних параметрів у будівництві""

Державний комітет України по водному господарству (2)
Наказ|Регламент|Перелік, від 2008.01.29, № 12
"Про затвердження Регламенту з приготування високорухливих бетонних сумішей для ремонту тонкостінних гідротехнічних споруд"

Міністерство палива та енергетики
Наказ, від 2008.07.03, № 362
"Про Порядок затвердження титулів будов"
Джерело - сайт Мінрегіонбуду України (www.minregionbud.gov.ua)

Дата розміщення - 29.04.09HYPER13PAGE HYPER15HYPER15Основной шрифт абзаца


Информация о документе
Формат: DOC

Скачали: 513


Похожие документы

Генерация: 0.358 сек. и 7 запросов к базе данных за 0.002 сек.