20.08.2002. (ДНАОП 0.00-1.03-02). Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів (Скасовано- наказ Держнаглядохоронпраці N 132 від 18.06.2007 р.)


МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ З НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

ДНАОП 0.00-1.03-02ПРАВИЛА
БУДОВИ І БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
ВАНТАЖОПІДІЙМАЛЬНИХ КРАНІВ

Київ ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства праці та соціальної політики України
від 20.08.2002 р. № 409
Введено: «ИМЦ» ( г. Киев, ул. М. Кривоноса, 2а; т/ф. 249-34-04 )


ДНАОП 0.00-1.03-02

ПРАВИЛА
БУДОВИ І БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
ВАНТАЖОПІДІЙМАЛЬНИХ КРАНІВКиїв
Передмова


РОЗРОБЛЕНО:
Акціонерним товариством “Монтажспецтехніка”ВНЕСЕНО:

Управлінням організації нагляду в металургії, енергетиці, будівництві та котлонагляду Держнаглядохоронпраці


ВВЕДЕНО:

Замість ДНАОП 0.00-1.03-93 “Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів”, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці
від 16.12.93 № 128

Передрукування заборонено
( Держнаглядохоронпраці, 2002

ЗМІСТ
1 Сфера застосування
1

2 Нормативні посилання
2

3 Визначення
21

4 Вимоги до будови
23

4.1 Загальні вимоги
23

4.2 Металоконструкції
24

4.3 Механізми
24

4.4 Гальма
25

4.5 Ходові колеса
28

4.6 Вантажозахоплювальні органи
29

4.7 Канати
30

4.8 Барабани та блоки
33

4.9 Ланцюги
35

4.10 Електрообладнання
36

4.11 Гідропривод
38

4.12 Прилади і пристрої безпеки
39

4.13 Апарати керування
44

4.14 Кабіни керування
45

4.15 Противага та баласт
47

4.16 Огорожі
47

4.17 Галереї, площадки та сходи
48

4.18 Установлення
52

4.19 Вантажозахоплювальні пристрої
55

4.20 Кранова колія
55

5 Вимоги до виготовлення, реконструкції, ремонту, монтажу
57

5.1 Виготовлення
57

5.2 Реконструкція, ремонт
62

5.3 Монтаж
63

5.4 Матеріали
63

5.5 Зварювання
64

5.6 Контроль якості зварних з’єднань
66

6 Вимоги до вантажопідіймальних кранів, машин і їх складових частин, придбаних за кордоном

68

7 Вимоги до кранів кабельного типу
68

8 Вимоги до кранів штабелеукладальників мостових
73

9 Вимоги до кранових підйомників, лебідок і колисок для підіймання людей

75

10 Вимоги до експлуатації
76

10.1 Реєстрація
76

10.2 Уведення в експлуатацію
80

10.3 Технічний огляд
81

10.4 Нагляд і обслуговування
88

10.5 Виконання робіт
91

11 Порядок розслідування аварій та нещасних випадків
99

12 Відповідальність за порушення Правил
99

13 Заключні положення
99

Додаток 1
Визначення групи класифікації (режиму роботи) вантажопідіймальних кранів та механізмів у цілому

100

Додаток 2
Граничні відхилення рейкових колій від проектного положення

104

Додаток 3
Критерії бракування рейкових колій
107

Додаток 4
Форма акта здавання-приймання наземної кранової рейкової колії в експлуатацію

109

Додаток 5
Форма паспорта самохідного стрілового крана
111

Додаток 6
Форма паспорта баштового крана
135

Додаток 7
Форма паспорта крана мостового типу
155

Додаток 8
Форма паспорта таля електричного
176

Додаток 9
Форма паспорта стропа
189

Додаток 10
Норми бракування канатів вантажопідіймальних кранів і машин

191

Додаток 11
Граничні норми бракування елементів вантажопідіймальних кранів і машин

199

Додаток 12
Норми бракування вантажозахоплювальних пристроїв
201

Додаток 13
Форма вахтового журналу машиніста крана
203

Додаток 14
Знакова сигналізація під час переміщення вантажів вантажопідіймальними кранами

205

Додаток 15
Форма наряду-допуску на проведення робіт вантажопідіймальним краном поблизу повітряних ліній електропередачі


207

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства праці та соціальної політики України
_____________ № _______

ПРАВИЛА БУДОВИ І БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
ВАНТАЖОПІДІЙМАЛЬНИХ КРАНІВ

Сфера застосування
1.1 Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів (далі - Правила) встановлюють вимоги до будови, виготовлення, встановлення, монтажу, експлуатації, ремонту та реконструкції вантажопідіймальних кранів і машин, їх складових частин, а також вантажозахоплювальних органів, пристроїв, тари та колисок.
1.2 Дані Правила поширюються на:
а) вантажопідіймальні крани всіх типів, у тому числі крани штабелеукладальники мостові;
б) крани-екскаватори, призначені для роботи з гаком або електромагнітом;
в) однорейкові візки;
г) ручні та електричні талі;
д) кранові підйомники для підіймання людей;
е) лебідки для підіймання вантажу і (або) людей;
ж) колиски для підіймання людей;
з) вантажозахоплювальні органи (гаки, грейфери, вантажопідіймальні електромагніти, кліщові захвати тощо);
и) знімні вантажозахоплювальні пристрої;
к) тару, за винятком спеціальної тари, що застосовується в металургійному виробництві (ковші, мульди, виливниці тощо), у морських і річкових портах, вимоги до якої встановлюються галузевими правилами або нормами.
1.3 Дані Правила не поширюються на:
а) крани штабелеукладальники стелажні, крани маніпулятори;
б) вантажопідіймальні машини, призначені для встановлення в шахтах, на морських і річкових суднах та інших плавучих спорудах, на які поширюються спеціальні правила;
в) екскаватори, призначені для роботи із землерийним обладнанням або грейфером;
г) вантажопідіймальні крани, призначені виключно для роботи зі спеціальним навісним обладнанням (віброзанурювачами, шпунтовисмикувачами, буровим обладнанням тощо);
д) вантажопідіймальні машини спеціального призначення: підлогові завалювальні і посадочні машини, трубоукладачі, електро- та автонавантажувачі, колієукладальні і мостоукладальні машини, маніпулятори, підйомники (вишки), машини спеціалізованих перевантажувальних комплексів;
е) монтажні поліспасти та конструкції, до яких вони підвішуються (щогли, шеври, балки тощо);
ж) будівельні підйомники, на які поширюються спеціальні правила;
и) вантажопідіймальні крани, машини, вантажозахоплювальні органи, пристрої і тара спеціального та військового призначення, що знаходяться в експлуатації у Збройних Силах України.
Нормативні посилання
2.1 Нормативні документи та номери пунктів, у яких є посилання на ці документи у даних Правилах, наведені в таблиці 1.
Таблиця 1
Позначення
Назва
Ким, коли затверджено, реєстрація в Міністерстві
юстиції України
Номер
пункту
Правил

ГОСТ 2.106-96
ЕСКД. Текстовые документы

4.1.1, 5.1.1, 5.1.6

ГОСТ 2.601-95
ЕСКД. Эксплуатационные документы

4.1.1, 5.1.1, 5.1.13, 6.2,

ГОСТ 2.602-95
ЕСКД. Ремонтные документы

4.1.1, 5.1.1, 5.2.4

ГОСТ 12.1.003-83
ССБТ. Шум. Общие требования безопасности

4.1.1, 4.14.12, 5.1.1

ГОСТ 12.1.004-91
ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования

4.1.1, 4.1.5, 5.1.1

ГОСТ 12.1.005-88
ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

4.1.1, 4.14.12, 5.1.1

ГОСТ 12.1.010-76
ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования

4.1.1, 4.1.5, 5.1.1

ГОСТ 12.1.013-78
ССБТ. Строительство. Электробезопасность. Общие требования

4.1.1, 4.10.1, 5.1.1

ГОСТ 12.1.030-81
ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление

4.1.1, 4.10.1, 4.20.12, 5.1.1

ГОСТ 12.2.003-91
ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности

4.1.1, 5.1.1,

ГОСТ
12.2.007.0-75
ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности

4.1.1, 4.10.1, 5.1.1

ГОСТ
12.2.007.1-75
ССБТ. Машины электрические вращающиеся. Требования безопасности

4.1.1, 4.10.1, 5.1.1

ГОСТ 12.2.040-79
ССБТ. Гидроприводы объемные и системы смазочные. Общие требования безопасности к конструкции

4.1.1, 4.11.1, 5.1.1

ГОСТ 12.2.053-91
ССБТ. Краны-штабелеры. Требования безопасности

4.1.1, 5.1.1, 8.1

ГОСТ 12.2.058-81
ССБТ. Краны грузоподъемные. Требования к цветовому обозначению частей крана, опасных при эксплуатации.

4.1.1, 5.1.1

ГОСТ 12.2.071-90
ССБТ. Краны грузоподъемные. Краны контейнерные. Требования безопасности

4.1.1, 5.1.1

ГОСТ 12.2.086-83
ССБТ. Гидроприводы объемные и системы смазочные. Общие требования безопасности к монтажу, испытаниям и эксплуатации

4.1.1, 4.11.1, 5.1.1

ГОСТ 12.3.009-76
Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности

4.1.1, 5.1.1, 10.5.14, 10.5.27

ГОСТ 12.3.010-82
ССБТ. Тара производственная. Требования безопасности при эксплуатации

4.1.1, 5.1.17, 5.1.1

ГОСТ 12.4.026-76
ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности

4.1.1, 5.1.1

ГОСТ 15.001-88
Система разработки и постановка продукции на производство. Продукция производственно-технического назначения

4.1.1, 5.1.1, 5.1.4

ГОСТ 15.005-86
Система разработки и постановки продукции на производство. Создание изделий единичного и мелкосерийного производства, собираемых на месте эксплуатации

4.1.1, 5.1.1, 5.1.4

ГОСТ 15.309-98
Система разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения

4.1.1, 5.1.1, 5.1.5

ГОСТ 191-82
Цепи грузовые пластинчатые. Технические условия

4.1.1, 5.1.1, 4.9.1, 4.9.2,

ГОСТ 534-78
Краны мостовые опорные. Пролеты

4.1.1, 5.1.1

ГОСТ 1412-85
Чугун с пластинчатым графитом для отливок. Марки

4.1.1, 5.1.1, 5.4.4

ГОСТ 1451-77
Краны грузоподъемные. Нагрузка ветровая. Нормы и методы определения

4.1.1, 4.4.15, 5.1.1

ГОСТ 1575-87
Краны грузоподъемные. Ряды основных параметров

4.1.1, 5.1.1

ГОСТ 2105-75
Крюки кованые и штампованные. Технические условия

4.1.1, 4.6.1, 4.6.7, 5.1.1, 10.1.4

ГОСТ 2224-93
Коуши стальные для стальных канатов. Технические условия

4.1.1, 5.1.1

ГОСТ 2688-80
Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6(19(1+6+ 6/6)+1 о.с. Сортамент

4.1.1, 4.7.1, 4.19.3, 5.1.1, 7.21, додаток 10

ГОСТ 3063-80
Канат одинарной свивки типа ТК конструкции 1(19(1+6 +12). Сортамент

4.1.1, 5.1.1, 7.21

ГОСТ 3064-80
Канат одинарной свивки типа ТК конструкции 1(37(1+6 +12+18). Сортамент

4.1.1, 5.1.1, 7.21

ГОСТ 3066-80
Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6(7(1+6) +1(7(1+6). Сортамент

4.1.1, 5.1.1, 7.21,
додаток 10

ГОСТ 3067-88
Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6(19(1+6+12)+1(19(1+6+12). Сортамент

4.1.1, 5.1.1, 7.21

ГОСТ 3068-88
Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6(37 (1+6+12+18)+1(37(1+6 +12+18). Сортамент

4.1.1, 5.1.1, 7.21

ГОСТ 3069-80
Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6(7(1+6) +1 о.с. Сортамент

4.1.1, 5.1.1, додаток 10

ГОСТ 3071-88
Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6(37 (1+6+12+18)+1 о.с. Сортамент

4.1.1, 4.19.3, 5.1.1

ГОСТ 3077-80
Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6(19(1+9 +9) +1 о.с. Сортамент

4.1.1, 4.7.1, 5.1.1, 7.21, додаток 10

ГОСТ 3079-80
Канат двойной свивки типа ТЛК-О конструкции 6(37 (1+6+15+15)+1 о.с. Сортамент

4.1.1, 4.7.1, 4.19.3, 5.1.1, 7.21, додаток 10

ГОСТ 3081-80
Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6(19(1+9 +9)+7(7(1+6). Сортамент

4.1.1, 5.1.1, додаток 10

ГОСТ 3083-80
Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6(30 (0+15 +15)+7 о.с. Сортамент

4.1.1, 5.1.1, додаток 10

ГОСТ 3088-80
Канат двойной свивки многопрядный типа ЛК-Р конструкции 18(19(1+6+6/6)+1 о.с. Сортамент

4.1.1, 4.7.1, 5.1.1,
додаток 10

ГОСТ 3090-73
Канаты стальные. Канат закрытый несущий с одним слоем зетообразной проволоки и сердечником типа ТК. Сортамент

4.1.1, 5.1.1, 7.21

ГОСТ 3097-80
Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 8(6(0+6) +9о.с., типа ТК конструкции 8(16(0+5+11)+9о.с. Сортамент

4.1.1, 5.1.1, додаток 10

ГОСТ 3241-91
(ИСО 3108-74)
Канаты стальные. Технические условия

4.1.1, 4.7.1, 5.1.1, 7.21

ГОСТ 3242-79

Соединения сварные. Методы контроля качества

4.1.1, 5.1.1, 5.6.4

ГОСТ 6619-75
Крюки пластинчатые однорогие и двурогие. Технические условия

4.1.1, 4.6.2, 4.6.7, 5.1.1, 10.1.4

ГОСТ 6627-74
Крюки однорогие. Заготовки. Типы. Конструкция и размеры

4.1.1, 4.6.1, 5.1.1, 10.1.4

ГОСТ 6628-73
Крюки двурогие. Заготовки. Типы. Конструкция и размеры

4.1.1, 4.6.1, 5.1.1, 10.1.4

ГОСТ 6996-66
Сварные соединения. Методы определения механических свойств

4.1.1, 5.1.1, 5.1.10

ГОСТ 7075-80
Краны мостовые ручные опорные. Технические условия

4.1.1, 5.1.1

ГОСТ 7352-88
Краны козловые электрические. Типы

4.1.1, 5.1.1

ГОСТ 7512-82
Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Радиографический метод

4.1.1, 5.1.1, 5.6.4

ГОСТ 7665-80
Канат двойной свивки типа ЛК-3 конструкции 6(25(1+6; 6+12)+1 о.с. Сортамент

4.1.1, 4.7.1, 5.1.1, 7.21,
додаток 10

ГОСТ 7667-80
Канат двойной свивки типа ЛК-3 конструкции 6(25(1+6; 6+12)+ 7(7 (1+6). Сортамент

4.1.1, 4.7.1, 5.1.1, 7.21,
додаток 10

ГОСТ 7668-80
Канат двойной свивки типа ЛК-РО конструкции 6(36 (1+7+7/7+14)+1 о.с. Сортамент

4.1.1, 4.7.1, 4.19.3, 5.1.1, 7.21,
додаток 10

ГОСТ 7669-80
Канат двойной свивки типа ЛК-РО конструкции 6(36 (1+7+7/7+14) +7(7(1+6). Сортамент

4.1.1, 4.7.1, 4.19.3, 5.1.1, 7.21,
додаток 10

ГОСТ 7675-73
Канаты стальные. Канат закрытый несущий с одним слоем клиновидной и одним слоем зетообразной проволоки и сердечником типа ТК. Сортамент

4.1.1, 5.1.1, 7.21

ГОСТ 7676-73
Канаты стальные. Канат закрытый несущий с двумя слоями клиновидной и одним слоем зетообразной проволоки и сердечником типа ТК. Сортамент

4.1.1, 5.1.1, 7.21

ГОСТ 7681-80
Канат двойной свивки многопрядный типа ЛК-О конструкции 18(7(1+6)+1 о.с. Сортамент

4.1.1, 5.1.1, додаток 10

ГОСТ ИСО
7752-5-95
Краны мостовые и козловые. Органы управления. Расположение и характеристики

4.1.1, 4.13.1, 5.1.1

ГОСТ 7890-93
Краны мостовые однобалочные подвесные. Технические условия

4.1.1, 5.1.1

ГОСТ 10505-76
Канаты стальные закрытые подъемные. Технические условия

4.1.1, 4.7.1, 5.1.1, 7.21

ГОСТ 10506-76
Канаты стальные закрытые подъемные. Сортамент

4.1.1, 5.1.1, 7.21

ГОСТ 12612-79
Краны металлургические колодцевые. Основные параметры

4.1.1, 5.1.1

ГОСТ 12613-79
Краны металлургические для раздевания слитков. Основные параметры

4.1.1, 5.1.1

ГОСТ 12614-79
Краны металлургические мульдо-завалочные. Основные параметры

4.1.1, 5.1.1

ГОСТ 12840-80
Замки предохранительные для однорогих крюков. Типы и размеры

4.1.1, 4.6.5, 5.1.1

ГОСТ 13556-91
Краны башенные строительные. Общие технические условия

4.1.1, 4.14.5, 5.1.1, 9.2

ГОСТ 14254-96
(МЭК 529-89)
Степени защиты, обеспечиваемые оболочками
(Код IP)

4.1.1, 4.10.3, 5.1.1

ГОСТ 14782-86
Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые

4.1.1, 5.1.1, 5.6.4

ГОСТ 14954-80
Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6(19 (1+6 +6/6)+7(7(1+ +6). Сортамент

4.1.1, 4.7.1, 5.1.1,
додаток 10

ГОСТ 15150-69
Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

4.1.1, 4.1.3, 4.10.3, 5.1.1

ГОСТ 15467-79
Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения

3.1, 4.1.1, 5.1.1

ГОСТ 16504-81
Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения

3.1, 4.1.1, 5.1.1

ГОСТ 16553-88
Краны-штабелеры. Типы

4.1.1, 5.1.1, 8.1

ГОСТ 16765-87
Краны стреловые самоходные общего назначения. Приемка и методы испытаний

4.1.1, 5.1.1, 5.1.6

ГОСТ 16853-88
Канаты стальные талевые для эксплуатационного и глубокого разведочного бурения. Технические условия

4.1.1, 4.7.1, 5.1.1, 7.21,
додаток 10

ГОСТ 17516.1-90
Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам

4.1.1, 5.1.1, 4.10.2

ГОСТ 17677-82
Светильники. Общие технические условия

4.1.1, 5.1.1, 4.10.1

ГОСТ 18322-78
Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения

3.1, 4.1.1, 5.1.1

ГОСТ 18899-73
Канаты стальные. Канаты закрытые несущие. Технические условия

4.1.1, 4.7.1, 5.1.1, 7.21

ГОСТ 18901-73
Канаты стальные. Канат закрытый несущий с двумя слоями зетообразной проволоки и сердечником типа ТК. Сортамент

4.1.1, 5.1.1, 7.21

ГОСТ 19494-74
Краны консольные стационарные поворотные ручные. Типы. Основные параметры и размеры

4.1.1, 5.1.1

ГОСТ 19811-90
Краны консольные электрические стационарные. Типы

4.1.1, 5.1.1

ГОСТ 20278-90
Краны металлургические литейные. Параметры и размеры

4.1.1, 5.1.1

ГОСТ 21014-88
Прокат черных металлов. Термины и определения дефектов поверхности

3.1, 4.1.1, 5.1.1

ГОСТ 22045-89Е
Краны мостовые электрические однобалочные опорные. Технические условия

4.1.1, 5.1.1

ГОСТ 22584-96
Тали электрические канатные. Общие технические условия

4.1.1, 5.1.1

ГОСТ 22827-85
Краны стреловые самоходные общего назначения. Технические условия

4.1.1, 4.14.5, 5.1.1

ГОСТ 24258-88
Средства подмащивания. Общие технические условия

3.1, 4.1.1, 5.1.1

ГОСТ 24390-86
Краны козловые электрические контейнерные. Основные параметры и размеры

4.1.1, 5.1.1

ГОСТ 24599-87
Грейферы канатные для навалочных грузов. Общие технические условия

4.1.1, 4.6.9, 4.6.10, 4.19.1, 5.1.1

ГОСТ 25032-81
Средства грузозахватные. Классификация и общетехнические требования

4.1.1, 4.19.1, 5.1.1, 5.1.17

ГОСТ 25251-82
Краны козловые электрические. Методы испытаний

4.1.1, 5.1.1, 5.1.6

ГОСТ 25835-83
Краны грузоподъемные. Классификация механизмов по режимам работы

4.7.9, 4.8.1

ГОСТ 25866-83
Эксплуатация техники.
Термины и определения

3.1, 4.1.1, 5.1.1

ГОСТ 26993-86
Краны мостовые электрические металлургические. Общие технические требования

4.1.1, 5.1.1

ГОСТ 27551-87
(ИСО 7752/2-85)
Краны стреловые самоходные. Органы управления. Общие требования

4.1.1, 4.13.1, 5.1.1

ГОСТ 27553-87
(ИСО 4301/2-85)
Краны стреловые самоходные. Классификация по режимам работы

4.1.1, 4.7.9 , 5.1.1

ГОСТ 27584-88
Краны мостовые и козловые электрические. Общие технические условия

4.1.1, 5.1.1

ГОСТ 27592-88
Краны мостовые электрические специальные. Общие технические требования

4.1.1, 5.1.1

ГОСТ 27913-88
(ИСО 7752/1-83)
Краны грузоподъемные. Органы управления. Расположения и характеристики. Общие принципы

4.1.1, 4.13.1, 5.1.1

ГОСТ 27914-88
(ИСО 8087-85)
Краны самоходные. Размеры барабанов и блоков

4.1.1, 5.1.1

ГОСТ 28296-89
Краны мачтовые. Требования безопасности

4.1.1, 5.1.1

ГОСТ 28408-89
Тали ручные и кошки. Общие технические условия

4.1.1, 5.1.1

ГОСТ 28434-90
Краны-штабелеры мостовые. Общие технические условия

4.1.1, 5.1.1, 8.1

ГОСТ 28448-90
Краны консольные электрические передвижные. Типы

4.1.1, 5.1.1

ГОСТ 28609-90
Краны грузоподъемные. Основные положения расчета

4.1.1, 4.2.1, 5.1.1

ГОСТ 28648-90
Колеса крановые. Технические условия

4.1.1, 4.5.3, 5.1.1

ГОСТ 29266-91
(ИСО 9373-89)
Краны грузоподъемные. Требования к точности измерений параметров при испытаниях

4.1.1, 5.1.1, 5.1.6

ГОСТ 29321-92
Краны-штабелеры мостовые. Основы расчета

4.1.1, 4.2.1, 5.1.1, 8.1

ГОСТ 30055-93
Канаты из полимерных материалов и комбинированные. Технические условия

4.1.1, 4.19.5, 5.1.1

ГОСТ 30441-97
(ИСО 3076-84)
Цепи короткозвенные грузоподъемные некалиброванные класса прочности Т(8). Технические условия

4.1.1, 4.9.1, 4.9.2, 4.19.4, 5.1.1

ДСТУ 1.3-93
Державна система стандартизації України. Порядок розроблення, побудови, викладу, оформлення, узгодження, затвердження, позначення та реєстрації технічних умов

4.1.1, 5.1.1

ДСТУ 2193-93
(ГОСТ16517-93)
Гідроприводи об’ємні. Гідроапарати. Загальні технічні вимоги.

4.1.1, 4.11.1, 5.1.1

ДСТУ 2325-93
Шум. Терміни та визначення

3.1, 4.1.1, 5.1.1

ДСТУ 2389-94
Технічне діагностування та контроль технічного стану. Терміни та визначення

3.1, 4.1.1, 5.1.1

ДСТУ 2462-94
Сертифікація. Основні поняття. Терміни та визначення

3.1, 4.1.1, 5.1.1

ДСТУ 2484-94
(ГОСТ 4121-96)
Рейки кранові. Технічні умови

4.1.1, 5.1.1

ДСТУ 2491-94
Покриття металеві та неметалеві неорганічні. Терміни та визначення

3.1, 4.1.1, 5.1.1

ДСТУ 2564-94
(ГОСТ 18910-96)
Прилади та обладнання гідравлічні. Загальні технічні умови.

4.1.1, 4.11.1, 5.1.1

ДСТУ 2733-94
Корозія та тимчасовий протикорозійний захист металевих виробів. Терміни та визначення

3.1, 4.1.1, 5.1.1

ДСТУ 2865-94
Контроль неруйнівний. Терміни та визначення

3.1, 4.1.1, 5.1.1

ДСТУ 2879-94
Маніпулятори, автооператори, роботи промислові та системи виробничі гнучкі. Терміни та визначення

3.1, 4.1.1, 5.1.1

ДСТУ 2890-94
Тара і транспортування.
Терміни та визначення

3.1, 4.1.1, 5.1.1

ДСТУ 2924-94
Прокат чорних металів. Терміни та визначення

3.1, 4.1.1, 5.1.1

ДСТУ 2944-94
Атестаційні випробування зварників. Зварювання плавленням. Частина 1. Сталі

4.1.1, 5.1.1, 5.5.1

ДСТУ 2946-94
Підіймальні пристрої. Крани самохідні. Терміни та визначення

3.1, 4.1.1, 5.1.1

ДСТУ 2986-95
Крани вантажопідіймальні. Частина 1. Терміни та визначення основних понять

3.1, 4.1.1, 5.1.1

ДСТУ 3074-95 (ГОСТ 228-95)
Ланцюги якірні суднові. Параметри та розміри, технічні вимоги, маркування складальних одиниць

4.1.1, 4.9.1, 4.9.2, 4.19.4, 5.1.1

ДСТУ 3150-95
Крани вантажопідіймальні. Настанова з експлуатації крана. Частина 1. Загальні положення

3.1, 4.1.1, 5.1.1, 5.1.13

ДСТУ 3278-95
Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Основні терміни та визначення

3.1, 4.1.1, 5.1.1

ДСТУ 3321-96
Системи конструкторської документації. Терміни та визначення основних понять

3.1, 4.1.1, 5.1.1

ДСТУ 3328-96
(ГОСТ 30430-96)
Дугове зварювання конструкційних чавунів. Вимоги до технологічного процесу

4.1.1, 5.1.1, 5.5.6

ДСТУ 3455.1-96
Гідроприводи об’ємні та пневмоприводи. Частина 1. Загальні поняття. Терміни та визначення

3.1, 4.1.1, 5.1.1

ДСТУ 3455.2-96
Гідроприводи об’ємні та пневмоприводи. Частина 2. Об’ємні гідромашини та пневмомашини. Терміни та визначення

3.1, 4.1.1, 5.1.1

ДСТУ 3455.3-96
Гідроприводи об’ємні та пневмоприводи. Частина 3. Гідроапарати та пневмоапарати. Терміни та визначення

3.1, 4.1.1, 5.1.1

ДСТУ 3455.4-96
Гідроприводи об’ємні та пневмоприводи. Частина 4. Кондиціонери робочого середовища, гідропосудини та пневмопосудини, гідропроводи та пневмопроводи. Терміни та визначення

3.1, 4.1.1, 5.1.1

ДСТУ 3491-96
(ГОСТ 30242-97)
Дефекти з’єднань при зварюванні металів плавленням. Класифікація, позначення та визначення

3.1, 4.1.1, 5.1.1

ДСТУ 3555-97 (ГОСТ 30188-97)
Ланцюги вантажопідіймальні калібровані високоміцні. Технічні умови

3.1, 4.1.1, 4.9.1, 4.9.2, 5.1.1

ДСТУ 3761.2-98
Зварювання та споріднені процеси. Частина 2. Процеси зварювання та паяння. Терміни та визначення

3.1, 4.1.1, 5.1.1

ДСТУ 3761.3-98
Зварювання та споріднені процеси. Частина 3. Зварювання металів: з’єднання та шви, технологія, матеріали та устаткування. Терміни та визначення

3.1, 4.1.1, 5.1.1

ДСТУ 3925-99
Чавун з кулястим графітом для виливків. Марки

4.1.1, 4.5.3, 5.1.1

ДСТУ ІSО
4310-94
Крани вантажопідіймальні. Правила і методи випробувань

4.1.1, 5.1.1, 5.1.6,

ДСТУ ISO
9926-1-94
Крани вантажопідіймальні. Навчання кранівників. Загальні положення

4.1.1, 5.1.1, 10.4.1

ДСТУ
Б В.2.8-10-98
Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Стропи вантажні. Класифікація, параметри та розміри, технічні вимоги.

4.1.1, 4.19.1, 5.1.1, 5.1.17

ГСТУ 3-04-93-95
Муфты для несущих канатов, типы, конструкции и размеры. Заливка несущих канатов в муфтах сплавом, анкеровка несущих канатов в муфтах клиньями

4.1.1, 4.7.3, 5.1.1

ГСТУ 3-04-94-95
Подвесные канатные дороги и кабельные краны. Счаливание тяговых и подъемных канатов

4.1.1, 5.1.1, 7.27

СНиП-II-7-81
Строительство в сейсмических районах

4.1.1, 4.1.4, 5.1.1

СНиП III-4-80
Техника безопасности в строительстве

4.1.1, 5.1.1

СНиП III-18-75
Металлические конструкции

4.1.1, 4.2.1, 5.1.1

СНиП 2.01.01-82
Строительные климатология и геофизика

4.1.1, 5.1.1

СНиП 3.08.01-85
Механизация строительного производства. Рельсовые пути башенных кранов

4.1.1, 4.20.1, 5.1.1

ДНАОП
0.00-1.16-96
Правила атестації зварників
Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 19.04.96р., № 61
Зареєстровано Мінюстом України31.05.96 за № 262/1287
5.5.1

ДНАОП
0.00-1.21-98
Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів
Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 09.01.98 № 4
Зареєстровано Мінюстом України 10.02.98 за № 93/2533
10.3.9, 10.4.6, 10.4.15, 10.4.17, 10.5.25

ДНАОП
0.00-1.27-97
Правила атестації фахівців з неруйнівного контролю
Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 06.05.97 № 118
Зареєстровано Мінюстом України 02.09.97 за № 374/2178
5.6.1

ДНАОП
0.00-1.32-01
Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок
Затверджено наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 21.06.01 № 272
3.1, 4.1.1, 4.1.5, 5.1.1, 4.10.1

ДНАОП
0.00-4.03-01
Положення про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.01 № 1094
11.1

ДНАОП
0.00-4.12-99
Типове положення про навчання з питань охорони праці
Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 17.02.99 № 27
Зареєстровано Мінюстом України 21.04.99 за № 248/3541
5.1.2, 10.4.1, 10.4.4

ДНАОП
0.00-4.15-98
Положення про розробку інструкцій з охорони праці
Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.98 № 9
Зареєстровано Мінюстом України 07.04.98 за № 226/2666
10.4.1

ДНАОП
0.00-4.34-99
Положення про порядок видачі дозволів Комітетом по нагляду за охороною праці України
Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 04.06.99 № 103
Зареєстровано Мінюстом України 08.10.99 за № 690/3983
5.1.1, 6.1, 10.1.3,

ДНАОП
0.00-5.01-92
Інструкція про порядок видачі дозволу на право монтажу або (і) налагодження об’єктів котлонагляду та підіймальних споруд
Затверджено Держгіртехнаглядом України від 14.01.92
5.3.1

ДНАОП
0.00-5.02-95
Інструкція про порядок видачі дозволів на виготовлення, ремонт та реконструкцію підйомних споруд і здійснення нагляду за виконанням цих робіт
Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 12.12.95 № 189
Зареєстровано Мінюстом України 27.12.95 за № 482/1018
5.1.1

ДНАОП
0.00-5.03-95
Типова інструкція з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) стрілових самохідних (автомобільних, гусеничних, залізничних, пневмоколісних) кранів
Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 25.09.95 № 135
Зареєстровано Мінюстом України 10.10.95 за № 371/907
10.4.1

ДНАОП
0.00-5.04-95
Типова інструкція з безпечного ведення робіт для стропальників (зачіплювачів), які обслуговують вантажопідіймальні крани
Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 25.09.95 № 135
Зареєстровано Мінюстом України 10.10.95 за № 372/908
10.4.1

ДНАОП
0.00-5.05-95
Типова інструкція з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) баштових кранів
Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 14.11.95 № 175
Зареєстровано Мінюстом України 27.11.95 за № 425/961
10.4.1

ДНАОП
0.00-5.06-94
Типова інструкція для осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами
Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 20.10.94 № 107
Зареєстровано Мінюстом України 13.03.95 за № 60/596
10.4.1

ДНАОП
0.00-5.07-94
Типова інструкція для осіб, відповідальних за утриманням вантажопідіймальних кранів в справному стані
Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 20.10.94 № 107
Зареєстровано Мінюстом України 13.03.95 за № 59/595
10.4.1

ДНАОП
0.00-5.10-96
Типова інструкція для операторів (машиністів) парових і водогрійних котлів
Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 30.06.96 № 74
Зареєстровано Мінюстом України 05.06.96 за № 267/1292
10.4.1

ДНАОП
0.00-5.18-96
Типова інструкція з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) кранів мостового типу (мостових, козлових, напівкозлових)
Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 20.03.96 № 45
Зареєстровано Мінюстом України 26.03.96 за № 143/1168
10.4.1

ДНАОП
0.00-5.19-96
Типова інструкція з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) портальних кранів
Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.96 № 13
Зареєстровано Мінюстом України 12.02.96 за № 63/1088
10.4.1

ДНАОП
0.00-5.20-94
Типова інструкція для інженерно-технічних працівників, які здійснюють нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів
Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 20.10.94 № 107
Зареєстровано Мінюстом України 13.03.95 за № 58/594
10.4.1

ДНАОП
0.03-1.15-75
Санітарні правила устрою та обладнання кабін машиністів кранів № 1520-76
Затверджено Мінохорони здоров’я СРСР, 1974
4.1.1, 4.14.5, 4.14.12, 5.1.1

ДНАОП
0.03-4.02-94
Положення про медичний огляд працівників певних категорій
Затверджено наказом Міністерством охорони здоров’я України від 31.03.94 № 45
Зареєстровано Мінюстом України 21.06.94 за № 136/345
10.4.13

ДНАОП
1.1.10-1.01-97
Правила безпечної експлуатації електроустановок
Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 06.10.97 № 257
Зареєстровано Мінюстом України 13.01.98 за № 11/2451
10.5.25

ДСН
3.3.6.037-99
Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку
Постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01.12.99 № 37
4.1.1, 4.14.12, 5.1.1

ДСН
3.3.6.039-99
Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації
Постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01.12.99 № 39
4.1.1, 4.14.12, 5.1.1

ЦРБ 0004
Правила технічної експлуатації залізниць в Україні
Затверджено наказом Міністерства транспорту України від 16.01.95 № 27
4.1.1, 4.4.13, 4.20.1, 5.1.1

ПУЕ
Правила устройства электроустановок (6-е издание, переработанное и дополненное. “Энергоатомиздат”, 1987 г.)
Затверджені Міненерго СРСР 04.07.84
4.1.1, 4.10.1, 5.1.1

Визначення
3.1 У даних Правилах використані терміни та визначення, наведені в ГОСТ 15467, ГОСТ 16504, ГОСТ 18322, ГОСТ 21014, ГОСТ 24258, ГОСТ 25866, ДСТУ 2325, ДСТУ 2389, ДСТУ 2462, ДСТУ 2491, ДСТУ 2733, ДСТУ 2865, ДСТУ 2879, ДСТУ 2890, ДСТУ 2924, ДСТУ 2946, ДСТУ 2986, ДСТУ 3150, ДСТУ 3278, ДСТУ 3321, ДСТУ 3455.1, ДСТУ 3455.2, ДСТУ 3455.3, ДСТУ 3455.4, ДСТУ 3491 (ГОСТ 30242), ДСТУ 3555 (ГОСТ 30188), ДСТУ 3761.2, ДСТУ 3761.3, ДНАОП 0.00-1.32-01 разом з наступними:
ввідний пристрій – пристрій або сукупність пристроїв (рубильник, автоматичний вимикач тощо), що здійснюють подавання напруги на вантажопідіймальний кран або машину від зовнішньої мережі;
візок однорейковий – електричний таль з причіпною кабіною керування, що пересуваються надземною рейковою колією;
галерея – довга і вузька споруда з переважно горизонтальним настилом, призначена для забезпечення вільного проходу працівників;
захисна панель – електричний пристрій, призначений для максимально-струмового та нульового захисту електричних кіл вантажопідіймальних кранів і машин;
зв’язок кінематичний, що не розмикається – механічний зв’язок між двигуном та барабаном, що створюється:
безпосереднім з’єднанням двигуна з редуктором і редуктора з барабаном;
за допомогою муфт, що не розмикаються;
механізмом перемикання швидкостей (у випадку, коли довільне вмикання або розчеплення механізму неможливо, або якщо при цьому автоматично не накладається гальмо нормально замкнутого типу);
керування з підлоги – керування вантажопідіймальним краном або машиною за допомогою підвішеного на них кнопкового апарата чи з іншого пульта (стаціонарно закріпленого на вантажопідіймальному крані чи по радіо), під час якого вантаж і (або) вантажопідіймальний кран чи машина супроводжується машиністом;
керування зі стаціонарного пульта – дистанційне керування вантажопідіймальним краном або машиною з пульта, встановленого поза ними стаціонарно, під час якого вантажопідіймальний кран чи машина не супроводжується машиністом;
коефіцієнт запасу гальмування – відношення моменту, що створює гальмо, налагоджене відповідно до настанови з експлуатації вантажопідіймального крана чи машини, до найбільшого моменту на гальмовому шківу від прикладених статичних навантажень:
найбільшого робочого вантажу (для механізму підіймання);
маси стріли, противаги, найбільшого робочого вантажу, вітру робочого стану (для механізму зміни вильоту);
кран маніпулятор – кран стрілового типу, що встановлений на автомобільному шасі та призначений для його завантаження-розвантаження;
кран-перевантажувач причальний – вантажопідіймальний кран, що спирається на рейкову колію за допомогою порталу і має одну або дві консолі, при цьому одна з них розташована в зоні завантаження-розвантаження суден;
машина вантажопідіймальна – підіймальний пристрій циклічної дії, призначений для переміщення в просторі вантажу (однорейкові візки, талі, кранові підйомники, лебідки);
механізм замикання грейфера – привідне обладнання для замикання (розмикання) грейфера;
мостки – засіб з переважно горизонтальним настилом, призначений для проходу працівників під час виконання ремонтних або монтажних робіт (наприклад, для проходу по стрілі);
обмежник вантажопідіймальності (вантажного моменту) – обмежник, що автоматично вимикає привод механізму вантажопідіймального крана у разі перевищення вантажопідіймальності (вантажного моменту);
опора нехитна – опора кабельного крана, що не має можливості змінювати кут нахилу до горизонталі в разі зміні зусиль у несучих канатах;
опора хитна – опора кабельного крана, що має можливість змінювати кут нахилу до горизонталі в разі зміни зусиль у несучих канатах;
перевантажувач мостовий – козловий кран, основною характеристикою якого є вантажопідіймальність і продуктивність, а вантажозахоплювальним органом – грейфер;
підйомник крановий – транспортний засіб короткочасної дії, призначений для підіймання машиніста в кабіні до місця керування вантажопідіймальним краном;
площадка – горизонтальна поверхня, що призначена для розміщення працівників під час проведення ними технічного обслуговування або ремонту вантажопідіймального крана чи машини, а також для відпочинку;
площадка посадочна – площадка, що призначена для входу машиніста до кабіни керування або до її тамбура;
покажчик вантажного моменту – пристрій, що забезпечує візуальний контроль фактичного вантажного моменту;
поліспаст здвоєний – поліспаст, обидва кінці каната якого закріплені на одному або двох барабанах;
ревізійна швидкість – мала швидкість пересування вантажного візка крана кабельного типу в усталеному режимі руху, яка служить для ревізії (огляду) несучих канатів та складових частин крана;
реконструкція – зміна паспортних характеристик (вантажопідіймальності, режимів роботи, швидкості робочих механізмів, прогону, вильоту, діапазону підіймання, конструкції вантажозахоплювальних органів, подовження або укорочення стріли, башти, зміна приводів та системи керування), а також інші зміни, що спричиняють підвищення, перерозподіл або зміну інтенсивності навантажень, а також зменшення вантажної або власної стійкості;
реєстратор робочих параметрів – прилад, що реєструє, накопичує та зберігає інформацію;
робоча зона – простір, в якому здійснюється пересування вантажопідіймального крана чи машини та їх вантажозахоплювального органу під час роботи;
спеціалізована організація – експертно-технічний центр Держнаглядохорнпраці або інше підприємство чи організація, які отримали в установленому порядку дозвіл Держнаглядохорнпраці на певні види діяльності;
спеціалізований перевантажувальний комплекс – вантажопідіймальна машина з розвантажувально-навантажувальним та транспортуючим обладнанням, з безперервним циклом роботи;
сходи – пристрій для доступу працівників на вантажопідіймальний кран або машину та їх складові частини, галерею, ремонтну площадку тощо;
сходи вертикальні – сходи з кутом нахилу до горизонталі більше 75(;
сходи монтажні – сходи без огорожі для працівників, що допущені до роботи на висоті (верхолазів), або на випадок аварії;
сходи посадочні – сходи з кутом нахилу до горизонталі не більше 60(;
сходи похилі – сходи з кутом нахилу до горизонталі не більше 75(;
тамбур – огороджена площадка перед входом до кабіни машиніста;
установлення – розташування вантажопідіймального крана чи машини відповідно до проекту.
Вимоги до будови
Загальні вимоги
Вантажопідіймальні крани і машини, їх складові частини, прилади та пристрої безпеки, вантажозахоплювальні органи, знімні вантажозахоплювальні пристрої, тара, колиски і кранова колія, мають відповідати вимогам цих Правил та чинних нормативних документів (далі – НД).
Групи класифікації (режиму роботи) вантажопідіймальних кранів і машин та їх механізмів визначаються відповідно до додатку 1 і зазначаються в паспорті вантажопідіймального крана чи машини.
Кліматичне виконання вантажопідіймальних кранів і машин має встановлюватися за ГОСТ 15150. Вантажопідіймальні крани і машини, призначені для експлуатації в районах з нижньою межею температури робочого стану нижче мінус 40 (С, повинні бути розроблені у виконанні ХЛ.
Вантажопідіймальні крани і машини, призначені для експлуатації в сейсмічних районах (понад 6 балів), виготовляються у сейсмічному виконанні відповідно до СНиП-II-7.
Вантажопідіймальні крани і машини, призначені для роботи у вибухонебезпечних і пожежонебезпечних середовищах, мають відповідати вимогам ДНАОП 0.00-1.32-01 "Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок” і інших чинних НД.
Клас вибухо- і пожежонебезпечної зони, категорія та група вибухонебезпечної суміші зазначаються в паспорті вантажопідіймального крана чи машини, а також у настанові з експлуатації.
Вантажопідіймальні крани мають бути стійкими в робочому та неробочому станах.
Розрахунок стійкості вантажопідіймальних кранів повинен проводитися відповідно до НД за умови дії випробувального навантаження, дії вантажу (вантажна стійкість), відсутності вантажу (власна стійкість), раптового знімання навантаження і дії монтажних (демонтажних) навантажень.
Вантажопідіймальні крани, під час експлуатації яких передбачене опускання ненавантаженої стріли в горизонтальне положення, мають бути стійкими з таким положенням стріли.
Металоконструкції
Розрахунок несучих металоконструкцій і їхніх елементів здійснюється за НД.
Висувні елементи металоконструкцій або елементи, що складаються (стріла, башта, опори тощо), мають бути надійно зафіксовані.
Металоконструкції та металеві деталі вантажопідіймальних кранів і машин мають бути захищені від корозії відповідно до умов експлуатації.
У металоконструкціях, що працюють просто неба, мають передбачатися заходи проти накопичування в них вологи.
Механізми
Механізми вантажопідіймальних кранів і машин, обладнані кулачковими, фрикційними або іншими механічними пристроями для вмикання або перемикання швидкостей робочих рухів, мають виконуватися таким чином, щоб довільне вмикання або роз’єднання механізму було неможливе.
У вантажних лебідок із двома приводами останні повинні мати між собою жорсткий кінематичний зв’язок, що виключає довільне спускання вантажу в разі виходу із ладу одного з приводів.
Застосування фрикційних і кулачкових муфт вмикання в вантажопідіймальних кранах і машинах, призначених для підіймання людей, розплавленого металу або шлаку, отруйних і вибухових речовин, а також у механізмах з електроприводом не дозволяється, крім механізмів:
а) пересування або повертання, що має декілька діапазонів швидкостей для переключання з однієї швидкості на іншу;
б) пересування гусеничних кранів із спільним приводом двох гусениць для роздільного керування ними.
У випадках, зазначених у підпунктах а) і б) цього пункту, гальмо повинне мати кінематичний зв’язок, що не розмикається, з поворотною частиною крана, гусеницями або колесами.
Механізми підіймання вантажу та стріли мають виконуватися так, щоб виключалась можливість вимикання приводу без накладення гальма, а опускання вантажу або стріли здійснювалося тільки від працюючого двигуна.
У стрілових самохідних кранів зусилля підіймання (висування) вручну виносних опор або їх частин не повинно перевищувати 200 Н.
При більшому зусиллі виносні опори повинні мати гідравлічний, механічний або інший привід.
Стрілові самохідні крани, що мають підресорену ходову частину, мають бути обладнані пристроями, що виключають дію пружних підвісок і дозволяють передавати навантаження, сприймане краном, безпосередньо на ходову частину або виносні опори. Ці крани також обладнуються стабілізатором пружних підвісок, що дозволяє рівномірно передавати навантаження на всі ресори однієї ходової осі з тим, щоб забезпечити їх рівномірне осідання. На автомобільних кранах і кранах на спеціальному шасі ці пристрої на передніх осях можуть не встановлюватися.
Механізми підіймання кувальних кранів обладнуються пристроями, що амортизують, для запобігання впливу на металоконструкції крана технологічних навантажень, які виникають під час кування заготовок.
В з’єднаннях елементів вантажопідіймальних кранів і машин (болтових, шпонкових, шліцьових тощо) має бути виключене довільне розгвинчування або роз’єднування.
Ухил колії вантажних візків у козлових і консольних кранів у найбільш несприятливому положенні візка з найбільшим робочим вантажем не повинен перевищувати 0,003. Зазначена норма ухилу не стосується кранів, у яких механізм пересування візка споряджений автоматичним гальмом нормально замкнутого типу або візок крана пересувається канатною тягою.
Гальма
Механізми підіймання вантажу і зміни вильоту вантажопідіймальних кранів і машин з машинним приводом обладнуються гальмами нормально замкнутого типу, що автоматично розмикаються під час вмикання приводу.
Механізми підіймання або зміни вильоту з ручним приводом обладнуються вантажоупорним гальмом.
У грейферних двобарабанних лебідках із роздільним електричним приводом гальма встановлюються на кожному приводі.
На приводі підтримуючого барабана допускається встановлення педалі (кнопки) для розгальмовування механізму без вмикання двигуна, в цьому випадку розгальмовування має здійснюватися тільки за умови безперервного натискання на педаль (кнопку).
У разі спрацьовування електричного захисту або вимикання струму в мережі гальмо має автоматично замикатися навіть у тому випадку, коли педаль (кнопка) натиснута.
Механізми підіймання вантажу та зміни вильоту обладнуються гальмом, який має кінематичний зв’язок, що не розмикається, з барабаном.
У механізмах підіймання ланцюгових і канатних електричних талів допускається встановлення муфт граничного моменту.
Гальмо механізму підіймання вантажу та зміни вильоту, за винятком випадків, зазначених у пунктах 1.1.5 і 4.4.6, має забезпечувати гальмівний момент з урахуванням коефіцієнта запасу гальмування не менше 1,5. Такий же запас гальмування застосовується для двобарабанних механізмів з роздільним приводом, в тому числі для механізмів підіймання та замикання грейфера.
У разі наявності на приводі механізму підіймання вантажу та зміни вильоту двох і більше гальм коефіцієнт запасу гальмування кожного з них має бути не менше 1,25.
У механізмі підіймання з двома приводами, що вмикаються одночасно і працюють на один барабан або на два барабани з кінематичним зв’язком, що не розмикається, на кожному приводі встановлюється не менше одного гальма з тим же запасом гальмування. У разі застосування двох гальм на кожному приводі за наявності в механізмі двох і більше приводів коефіцієнт запасу гальмування кожного гальма має бути не менше 1,1.
Для зниження динамічних навантажень у механізмі зміни вильоту в разі встановлення двох гальм допускається приймати коефіцієнт запасу гальмування в одного з них не менше 1,1, у другого – не менше 1,25. У цьому випадку накладання гальм має здійснюватися послідовно й автоматично.
Механізми підіймання вантажу та зміни вильоту вантажопідіймальних кранів і машин, що транспортують розплавлений метал і шлак, отруйні або вибухові речовини, обладнуються двома гальмами, що діють незалежно одне від одного. Механізми підіймання спеціальних металургійних кранів (колодязних, стриперних тощо), призначених для транспортування розжареного металу, також обладнуються двома гальмами.
У разі встановлення двох гальм має бути передбачена можливість легко зняти гальмівну дію одного з них з метою перевірки надійності гальмування іншого.
Вимоги пунктів 4.4.1 – 4.4.8 поширюються на механізми підіймання башти та зміни довжини стріли.
У електричних талів як друге гальмо може бути використано вантажоупорне гальмо.
В цьому випадку коефіцієнт запасу гальмування електромагнітного гальма повинен бути не менше 1,25.
У механізмів підіймання з ручним приводом з групою класифікації М1 одне з гальм може бути замінено самогальмуючою передачею.
Гальма на механізмах пересування вантажопідіймальних кранів і машин та їх вантажних візків встановлюються, якщо вантажопідіймальний кран або машина призначена для роботи:
а) просто неба;
б) у приміщенні, де пересувається наземною рейковою колією;
в) у приміщенні на надземній рейковій колії та пересувається зі швидкістю більшою 0,53 м/с.
Гальма на механізмах повертання встановлюються на всіх вантажопідіймальних кранах, що працюють просто неба, а також на кранах, що працюють у приміщенні (група класифікації (режиму роботи) механізму М2 і більше згідно додатка 1).
У механізмах пересування та повертання вантажопідіймальних кранів, за винятком механізмів пересування стрілових самохідних кранів (крім кранів на гусеничному ходу зі швидкістю пересування до 20 км/год) і залізничних, а також у механізмах повертання баштових і портальних кранів, застосовуються гальма нормально замкнутого типу, що автоматично розмикаються під час включення приводу.
На стрілових самохідних кранах (крім кранів на гусеничному ході), механізми пересування яких обладнані нормально розімкнутим керованим гальмом, встановлюється стоянкове гальмо.
Допускається використання робочого гальма як стоянкового за умови застосування роздільних приводів керування цим гальмом.
Гальма на механізмі пересування залізничних кранів мають відповідати ЦРБ 0004 “Правила технічної експлуатації залізниць в Україні”.
На механізмах повертання баштових, стрілових самохідних кранів із баштовим стріловим обладнанням і портальних кранів допускається установлення керованих гальм нормально розімкнутого типу. У цьому випадку гальмо обладнується пристроєм для фіксації його в замкнутому стані. Такий пристрій може бути встановлений на важелях або педалях керування гальмом.
Якщо системою керування вантажопідіймального крана передбачено гальмування електродвигуном, автоматичне замикання гальм механізмів пересування або повертання на нульовій позиції контролера допускається виконувати із затримкою за часом не більше 1 с після закінчення гальмування електродвигуном або здійснювати електричне керування замиканням (розмиканням) гальма на нульовій позиції контролера педаллю, кнопкою.
Гальма механізмів пересування і повертання вантажопідіймальних кранів і машин, що працюють просто неба, мають забезпечувати зупинку й утримування крана або машини та їх вантажного візка під дією вітру робочого стану, допустима швидкість якого зазначена в паспорті вантажопідіймального крана чи машини згідно ГОСТ 1451 та з урахуванням допустимого ухилу.
У механізмах вантажопідіймальних кранів і машин з машинним приводом черв’ячна передача не може бути заміною гальма.
Вантаж, що замикає гальмо, має бути укріплений на важелі так, щоб виключалася можливість його падіння або довільного зміщення. Замикання гальма у випадку застосування пружин має здійснюватися зусиллям стиснутої пружини.
Гальма сухого тертя мають бути захищені від прямого потрапляння вологи або мастила на гальмовий шків, диск.
Ходові колеса
Ходові колеса вантажопідіймальних кранів і машин та їх вантажних візків мають бути дворебордними, а у випадках передбачених пунктом 4.5.2 можуть застосовуватися колеса іншої конструкції.
Одноребордні ходові колеса можуть застосовуватися в таких випадках:
а) якщо ширина наземної колії вантажопідіймальних кранів не перевищує 4 м і обидві нитки колії лежать на одному рівні;
б) якщо наземні вантажопідіймальні крани пересуваються кожною стороною двома рейками за умови, що розташування реборд коліс на одній рейці протилежне розташуванню реборд на іншій рейці;
в) в опорних і підвісних візках кранів мостового типу;
г) у підвісних візках та талях, що пересуваються однорейковою колією;
д) у вантажних візках баштових кранів.
Ходові колеса баштових кранів на рейковому ходу мають бути дворебордними незалежно від ширини колії.
Застосування безребордних ходових коліс допускається за наявності пристроїв, що виключають сходження коліс із рейок.
У одноребордних колесах опорних вантажопідіймальних кранів і опорних вантажних візків ширина обода за вирахуванням реборди має перевищувати ширину головки рейки не менше ніж на 30 мм.
Ходові колеса механізмів пересування вантажопідіймальних кранів і машин та їх вантажних візків можуть виконуватися кованими, катаними, штампованими або литими.
Ходові колеса виготовляються із сталі. Допускається застосовувати ходові колеса, виготовлені з надміцного чавуну з кулястим графітом.
Ковані, штамповані та катані колеса, а також геометричні розміри литих коліс, мають відповідати вимогам ГОСТ 28648.
Вантажозахоплювальні органи
Вантажні ковані й штамповані гаки мають відповідати вимогам ГОСТ 2105. Розміри й основні параметри кованих і штампованих гаків приймаються в залежності від типу гака та приводу вантажопідіймального крана чи машини за ГОСТ 6627, ГОСТ 6628.
Застосування гаків спеціального виконання та гаків, виготовлених у відповідності з вимогами міжнародних стандартів та національних стандартів інших держав допускається за умов наявності узгодження Держнаглядохоронпраці.
Пластинчасті вантажні гаки мають відповідати вимогам ГОСТ 6619.
Гаки вантажопідіймальністю понад 3 т (за винятком гаків кранів спеціального призначення) встановлюються на закритих опорах кочення з застосуванням упорних підшипників.
Гаки вантажопідіймальних кранів та електричних талів обладнуються запобіжним замком, який унеможливлює самовільне випадання знімного вантажозахоплювального пристрою.
Вантажні гаки портальних кранів, що працюють у портах, а також кранів, що транспортують розплавлений метал або рідкий шлак, можуть не обладнуватися запобіжними замками. Застосування гаків, не обладнаних запобіжним замком, в інших вантажопідіймальних кранах допускається за умови використання канатних або ланцюгових вантажозахоплювальних пристроїв, що виключають можливість випадання їх із зіва гака.
Запобіжні замки для однорогих гаків, що застосовуються у вантажопідіймальних кранах і машинах загального призначення, мають відповідати вимогам ГОСТ 12840.
Кріплення кованого та штампованого гака вантажопідіймальністю 5 т і більше, а також вилки пластинчастого гака в траверсі має виключати довільне відкручування гайки, для чого вона закріплюється стопорною планкою. Стопоріння гайки за допомогою шплінтів та стопорних болтів не дозволяється незалежно від вантажопідіймальності. Інші способи стопоріння гайки кріплення гака допускаються відповідно до НД.
На вантажних кованих і штампованих гаках повинні бути нанесені позначення відповідно до ГОСТ 2105, на пластинчастих гаках – ГОСТ 6619. На вантажних гаках спеціального виконання позначення наносяться згідно з їх технічною документацією.
У тих випадках, коли пластинчастий гак підвішується до траверси за допомогою вилки, вона повинна мати таке ж маркування, що і гак.
Вантажні гаки спеціального виконання споряджаються паспортом або іншим документом, що підтверджує його якість, із зазначенням виробника, номера гака за системою нумерації виробника, року виготовлення, вантажопідіймальності та матеріалу, із якого вони виготовлені.
Конструкція грейфера має виключати довільне розкриття, а конструкція канатного грейфера, крім того, – можливість виходу канатів із рівчаків блоків.
Вантажопідіймальність грейфера повинна бути підтверджена розрахунком з урахуванням коефіцієнта заповнення грейфера та максимальної густини матеріалу, що перевантажується.
Канатні грейфери для навалювальних вантажів мають відповідати вимогам ГОСТ 24599.
Грейфер споряджається табличкою із зазначенням найменування або товарного знака виробника, порядкового номера за системою нумерації виробника, власної маси грейфера, умовного позначення грейфера. Табличка канатного грейфера для навалювальних вантажів має відповідати вимогам ГОСТ 24599. У разі пошкодження таблички виробника остання має бути відновлена роботодавцем.
Грейфери, що виготовлені для самостійного постачання, споряджаються, крім таблички, паспортом.
Вимоги до інших вантажозахоплювальних органів, підвішених безпосередньо на канатах, які є частиною вантажопідіймального крана чи машини (траверс, вилок, спредерів, керованих захоплювачів для металопрокату, колод, труб тощо), мають бути викладені в технічних умовах на ці вантажопідіймальні крани і машини.
Канати
Сталеві канати, що застосовуються як вантажні, стрілові, вантові, несучі, тягові та стропи мають бути споряджені документом виробника канатів про їх якість або документом спеціалізованої організації про їхнє випробування відповідно до ГОСТ 3241, ГОСТ 10505, ГОСТ 16853, ГОСТ 18899.
Тип канатів має вибиратися відповідно НД.
Застосування канатів, виготовлених у відповідності з вимогами міжнародних стандартів та національних стандартів інших держав, допускається за умов наявності узгодження Держнаглядохоронпраці.
Кріплення та розташування канатів на вантажопідіймальному крані чи машині мають виключати можливість спадання їх із барабанів або блоків і перетирання внаслідок дотику з елементами конструкцій або один з одним.
Петля на кінці каната для його закріплення на вантажопідіймальному крані чи машині має бути виконана:
а) із застосуванням коуша з заплітанням вільного кінця каната або з встановленням затискачів;
б) із застосуванням сталевої кованої, штампованої, литої втулки із закріпленням клином;
в) шляхом заливання легкоплавким сплавом та іншим способом згідно з вимогами чинних НД.
Застосування зварних втулок не допускається (крім кріплення нерухомого кінця каната із застосуванням втулки, привареної до металоконструкції вантажопідіймального крана чи машини, відповідно до НД).
Кінці канатів стропів заправляються запресовуванням в алюмінієвих чи сталевих втулках або заплітанням.
Корпуси, втулки та клини не повинні мати гострих крайок, на яких може перетиратися канат. Клинова втулка та клин повинні мати маркування, що відповідає діаметру каната.
Кількість проколів каната кожною повною сталкою під час заплітання має відповідати зазначеним у таблиці 2. Останній прокол кожною сталкою повинен виконуватися половинною кількістю її дротинок (половинним перерізом сталки). Допускається останній прокол робити половинною кількістю сталок каната.
Таблиця 2 – Число проколів каната під час заплітання
Діаметр сталевого каната, мм
Кількість проколів кожною повною сталкою, не менше

До 14 включ.
Понад 14 “ 27 “
“ 27 “ 60 “
4
5
6

Місця заплітання з виступаючими кінцями дротів сталок на 10...30 мм в обидва боки в залежності від діаметра каната мають бути обмотані дротом, кінці якого заправляються способом, що виключає їх розмотування. Дозволяється використовувати замість дроту захисні оболонки іншого виду.
Кількість затискачів визначається під час розроблення документації, але має бути не менше трьох. Крок розташування затискачів і довжина вільного кінця каната за останнім затискувачем має бути не менше шести діаметрів каната.
Скоби затискача встановлюються на вільному кінці каната.
Установлення затискачів гарячим (ковальським) способом не допускається. Зусилля (момент) затягування гайок затискачів має відповідати зазначеному в настанові з експлуатації.
Кріплення каната до барабана проводиться способом, що допускає можливість заміни каната. У випадку застосування притискних планок кількість їх визначається розрахунком, але повинна бути не менше двох.
Довжина вільного кінця каната від притискної планки на барабані має бути не менше двох діаметрів каната. Вигинати вільний кінець каната під притискною планкою або на відстані менше трьох діаметрів каната від планки не дозволяється.
Канати вантажопідіймальних кранів і машин, що транспортують розплавлений або розпечений метал і рідкий шлак, повинні бути захищені від безпосередньої дії променистого тепла і бризок металу встановленням відповідних огорож.
Вибір сталевих канатів, що застосовуються як вантажні, стрілові, вантові, несучі і тягові, проводиться у відповідності з вимогами даних Правил і чинних НД.
Сталеві канати перевіряються розрахунком за формулою:
Fo ( Zр S,
де Fo – розривне зусилля каната в цілому (Н), що приймається за документом виробника про якість каната або документом про їх випробування, а під час розроблення – за даними стандарту;
Zp – мінімальний коефіцієнт використання каната (мінімальний коефіцієнт запасу міцності каната), визначений за таблицями 3 і 4;
S – найбільший розрахунковий натяг вітки каната (Н), зазначений в паспорті вантажопідіймального крана або машини.
Якщо в стандарті або в документі виробника про якість каната або документі про їх випробування наведене сумарне розривне зусилля дротів каната, величина Fo може бути визначена шляхом множення сумарного розривного зусилля дротів на коефіцієнт 0,83.
У разі роботи в небезпечних умовах (транспортування розплавленого металу, шлаку, отруйних і вибухових речовин) не дозволяється використовувати групу класифікації нижче М5. Під час розрахунку канатів, призначених для підіймання людей, Zp слід приймати як для групи класифікації М8.

Таблиця 3 – Мінімальні коефіцієнти використання канатів Zp
Група класифікації механізму
Рухомі
канати
Нерухомі
канати

за ГОСТ 25835
за ИСО 4301/1
Zp

М1
М2
М3
М4
М5
М6
М7
М8
3,15
3,35
3,55
4,00
4,50
5,60
7,10
9,00
2,5
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,0


Таблиця 4 – Мінімальні коефіцієнти Zp використання канатів для стрілових самохідних кранів
Група
Рухомі канати
Нерухомі
канати

класифікації крана за ГОСТ 27553 (ИСО 4301/2)*
Підіймання вантажу
Підіймання, опускання стріли
Під час зміни довжини стріли
Під час монтажу
Під час експлуатації
Під час монтажу


Група класифікації механізму


Zp
Група класифікації механізму


Zp
Група класифікації механізму


Zp


Zp


Zp


Zp

А1
А3
А4
М3
М4
М5
3,55
4,00
4,50
М2
М3
М3
3,35
3,55
3,55
М1
М2
М1**
3,15
3,35
3,15

3,05


3,0


2,73


* Для автомобільних кранів вантажопідіймальністю до 16 т включно приймається група класифікації А3
** Без вантажу

Барабани та блоки
Мінімальні діаметри барабанів, блоків і зрівняльних блоків, що обгинаN


Информация о документе
Формат: DOC

Скачали: 890


Похожие документы

Генерация: 0.413 сек. и 7 запросов к базе данных за 0.006 сек.