05.07.2000. Про реалізацію закону України "Про встановлення розміру мінімальної зарабітної плати на 2000 рік"


Про реалізацію Закону України "Про встановлення розміру мінімальної заробітної плати на 2000 рік" у бюджетних установах, організаціях, апараті органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, прокуратури, судів та Інших органів, на госпрозрахункових підприємствах всіх форм власності

Лист Міністерства праці та соціальної політики України
від 5 липня 2000 р. № 18-2515,
Міністерства фінансів України
від 5 липня 2000 р. № 041-1-10/4-400

В зв'язку з надходженням запитів щодо реалізації норм Закону України від 1 червня 2000 року № 1766-III "Про встановлення розміру мінімальної заробітної плати на 2000 рік" Міністерство праці та соціальної політики України та Міністерство фінансів України роз'яснюють.
Верховною Радою України 1 червня 2000 року прийнято Закон України "Про встановлення розміру мінімальної заробітної плати на 2000 рік", яким встановлено нові розміри мінімальної заробітної плати та внесено зміни до законів України щодо оплати праці.
Зазначений Закон надрукований в газеті "Урядовий кур'єр" № 112 за 22 червня 2000 року.
Необхідно зазначити, що статтею 94 Конституції України передбачено:
"Закон набирає чинності через десять днів з дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим законом, але не раніше дня його опублікування".
Виходячи з вищенаведеного, розмір мінімальної заробітної плати 90 грн., встановлений цим Законом, застосовується підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форм власності, з 22 червня по 30 червня включно, а 118 грн. - з 1 липня 2000 року.
Одночасно роз'яснюємо, що вказаним Законом внесені зміни щодо структури мінімальної заробітної плати. З набранням чинності Законом до мінімальної заробітної плати включаються всі передбачені умовами оплати праці доплати, надбавки, премії та інші виплати, крім доплат за роботу в надурочний час, у важких, шкідливих, особливо шкідливих умовах праці, на роботах з особливими природними географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров'я, а також премії до ювілейних дат, за винаходи та раціоналізаторські пропозиції, матеріальна допомога.
Введення зазначених нових розмірів мінімальної заробітної плати у 2000 році у бюджетних установах повинно здійснюватися за рахунок асигнувань, передбачених у кошторисах доходів і видатків на їх утримання на оплату праці, а на госпрозрахункових підприємствах і в організаціях, незалежно від форм власності, за рахунок їх фондів оплати праці.
Оплата праці працівників повинна провадитись таким чином, щоб за відпрацьовану місячну норму праці заробітна плата з урахуванням доплат, надбавок, премій та інших виплат, крім тих, що не враховуються до мінімальної заробітної плати відповідно до статті 3 Закону України "Про встановлення розміру мінімальної заробітної плати на 2000 рік", не була нижчою встановлених розмірів мінімальної заробітної плати.
Відповідно до статті 3 зазначеного Закону необхідно здійснювати, починаючи з 22 червня п.р., доплати працівникам за рахунок фонду оплати праці, якщо нарахована їм заробітна плата за відпрацьовану місячну норму праці з урахуванням доплат, надбавок, премій та інших виплат, крім тих, що не враховуються до мінімальної заробітної плати, менша розміру мінімальної заробітної плати.
Доплата до рівня мінімальної заробітної плати здійснюється в тому ж місяці, в якому виплачується заробітна плата за відповідний місяць.
За недотримання державних соціальних гарантій щодо мінімальної заробітної плати винні особи притягаються до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної та кримінальної відповідальності згідно з законодавством.

Заступник Міністра
І.Кравчук
Заступник Міністра
В.Матвійчук

HYPER15Основной шрифт абзаца  << Динай моноTimes New RomanCourier NewМІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ МІНІСТЕРСТВО ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ФІНАНСІВ УКРАЇНИ


Информация о документе
Формат: DOC

Скачали: 611


Похожие документы

Генерация: 0.053 сек. и 7 запросов к базе данных за 0.002 сек.