ДСТУ 4269:2003. Послуги туристичні. Класифікація готелів


ДСТУ 4269:2003
НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПОСЛУГИ ТУРИСТИЧНІ
КЛАСИФІКАЦІЯ ГОТЕЛІВ

УСЛУГИ ТУРИСТИЧЕСКИЕ
КЛАССИФИКАЦИЯ ГОСТИНИЦ

TOURIST SERVICES
CLASSIFICATION FOR HOTELS
Введено: «ИМЦ» ( г. Киев, ул. М. Кривоноса, 2а; т/ф. 249-34-04 )

ДСТУ 4269:2003
ПЕРЕДМОВА
1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство «Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем» (ДП НДІ «Система»)
РОЗРОБНИКИ: А. Гергуль; М. Лаврентьева; Л. Мещерських; Т. Ткаченко, канд. екон. наук; Є. Федяєва, д-р екон. наук; Л. Шишкіна (керівник розробки); О. Штефан; А. Яцук
ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 23 грудня 2003 р. № 225
УВЕДЕНО ВПЕРШЕ
03. СОЦІОЛОГІЯ. ПОСЛУГИ. ОРГАНІЗУВАННЯ ТА КЕРУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ.
АДМІНІСТРУВАННЯ. ТРАНСПОРТ
03.080.30
ДСТУ 4269:2003 Послуги туристичні. Класифікація готелів

Місце поправки
Надруковано
Повинно бути

С. II, ПЕРЕДМОВА
3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ
3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням чинності ГОСТ 286814-95 від 0109.2004)

Примітка. Підстава наказ Держспоживстандарту України від 17 серпня 2004 p. Ns 181
(ІПС № 8-2004)
ДСТУ 4269:2003
ЗМІСТ
с.
Сфера застосування 1
Нормативні посилання 1
Терміни та визначення понять 1
Загальні положення , 1
Вимоги до готелів різних категорій 3
Загальні вимоги щодо урахування потреб інвалідів 11
Загальні вимоги до якості устатковання та оснащення готелів різних категорій 12

ДСТУ 4269:2003 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ
ПОСЛУГИ ТУРИСТИЧНІ

КЛАСИФІКАЦІЯ ГОТЕЛІВ
УСЛУГИ ТУРИСТИЧЕСКИЕ
КЛАССИФИКАЦИЯ ГОСТИНИЦ
TOURIST SERVICES
CLASSIFICATION FOR HOTELS
Чинний від 2004-07-01
1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Цей стандарт встановлює класифікацію готелів та аналогічних засобів розміщування незалежно від форм власності та відомчої належності.
Стандарт придатний для застосування з метою сертифікації.
2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ
У цьому стандарті наведено посилання на такі нормативні документи:
ДСТУ 4268:2003 Послуги туристичні. Засоби розміщування. Загальні вимоги
ДСТУ 4094-2002 Послуги перукарень. Загальні вимоги
ДБН В.2.2-9-99 Будинки і споруди. Громадські будинки і споруди. Основні положення.
3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ
Нижче подано терміни, вжиті у цьому стандарті, та визначення позначених ними понять.
3.1 готельні послуги
Діяльність з розміщування та надавання тимчасового проживання споживачам у засобах розміщування, а також Інша діяльність, пов'язана з розміщуванням та тимчасовим проживанням
3.2 готель
Підприємство будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, що надає готельні послуги, не обмежені щоденним заправлянням ліжок, прибиранням кімнат та санвузлів.
4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
4.1 Класифікацію готелів та аналогічних засобів розміщування (далі за текстом для цілей цього стандарту готелі) за категоріями здійснюють згідно із загальною характеристикою готелю, яку визначають комплексом вимог до:
матеріально-технічної оснащеності;
переліку надаваних послуг;
кваліфікації персоналу.
1
ДСТУ 4269:2003
4.2 Категорії позначають символом «*» (зірка). Готелі класифікують за п'ятьма категорія- ми. Найвищу категорію готелю позначають «*****», найнижчу «*».
Категорію готелю зазначають на його вивісці, на квитанціях, у реєстраційній картці гостя та в рекламних документах.
Вимоги до кожної категорії готелів, наведені в цьому стандарті, є мінімальні і їх потрібно виконувати у повному обсязі.
4.3 Можуть бути відхили від вимог до матеріально-технічної оснащеності готелів та пере- ліку надаваних в них послуг, якщо будинок готелю відноситься до пам'яток історії чи архітектури, за виконання таких умов:
керівництво готелю надає документальне підтвердження, засвідчене уповноваженим ор- ганом, що виконання вимоги неможливе з погляду збереження історичного характеру будинку, навколишніх забудов та прилеглої території;
відхил не призведе до значного зниження вимог, встановлених для даної категорії готелю;
в інформаційних та рекламних матеріалах, що стосуються готелю, подають інформацію про історичний характер будинку і пов'язані з цим відхили від вимог до матеріально-технічної оснаще- ності чи переліку надаваних послуг.
4.4 Вимоги до готелів усіх категорій
4.4.1 Готель повинен мати зручні під'їзні шляхи з необхідними дорожніми знаками, упорядко- вану і освітлену прилеглу територію, майданчик з твердим покривом для короткочасного паркуван- ня і маневрування, за наявності окремого входу в ресторан вивіску з його назвою.
Готель, що займає частину будинку, повинен мати окремий вхід.
Архітектурно-планувальні і будівельні елементи готелю та використовуване технічне устатковання повинні відповідати вимогам ДБН В.2.2-9.
У готелі потрібно створити умови, щоб убезпечити життя, здоров'я туристів, зберегти їхнє майно та захистити навколишнє середовище згідно з ДСТУ 4268 та розділу 5 цього стандарту.
Готелі мають бути оснащені інженерними системами і устаткованням, які забезпечують:

постійне електропостачання;
гаряче і холодне водопостачання (цілодобово);
каналізацію;
опалення, що забезпечує температуру в межах від 18 °С до 22 °С у житлових і громадсь- ких приміщеннях;
вентиляцію (природну або примусову), яка забезпечує нормальну циркуляцію повітря і за- побігає проникненню сторонніх запахів у номери і громадські приміщення;
телебачення (підведення до усіх номерів);
телефонний зв'язок;
освітлення у номерах: природне (не менше одного вікна), штучне, забезпечене лампа- ми розжарювання 100 лк; люмінесцентними лампами 200 лк; у коридорах цілодобове ос- вітлення.

Готель потрібно розміщувати у сприятливих екологічних умовах.
Проектуючи нові та реконструюючи наявні готелі, треба передбачати устатковання для задоволення потреб інвалідів та інших маломобільних груп населення згідно з вимогами ДБН В 2.2-9 та розділу 6 цього стандарту.
Під новими готелями розуміють готелі, окремі корпуси, уведені в експлуатацію або реконструйовані після надання чинності цьому стандарту.
4.4.7 У готелі потрібно створювати всі необхідні умови для особистої гігієни, харчування і відпочинку персоналу. Приміщення для персоналу готелю повинні мати відповідне категорії го- телю сучасне устатковання, зокрема санітарне.
ДСТУ 4269:2003
5 ВИМОГИ ДО ГОТЕЛІВ РІЗНИХ КАТЕГОРІЙ
Вимоги до готелів наведено у таблиці 1, Таблиця 1

ч/ч
Вимога
Категорія готелю
*
**
***
****
*****


1 Облаштовання території, зовнішні елементи благоустрою


1
Вивіска1) із зовнішнім освітленням або що світиться;
о
о

2) що світиться з емблемою


о
о
о

2
Вхід до готелю1) безпосередньо до вестибюля, де міститься служба приймання, захи-
о
о
о
о
о


щений від попадання холодного повітря;2) окремий службовий вхід;


о
о
о


3) вхід для гостей з дашком над дверима або з подвійними дверима, що


о
відчиняються автоматично;4) вхід для гостей з повітряно-тепловою завіскою та дашком на шляху відо
о


автомобіля


3
Вхід до ресторану (кафе, бару)1) з готелю;

о
о
о
о


2) окремий вхід з вулиці до об'єкта ресторанного господарства (не стосу-


о
о
о


ється закладів ресторанного господарства, розташованих на поверхах,вище другого)


4
Автостоянка1) автостоянка біля готелю або на відстані не більше ніж 400 м від нього
о
о
о
з урахуванням особливостей забудови району. Кількість місць не меншаніж 20 % від кількості номерів, для мотелів 100 %;2) автостоянка з охороною або гараж з основними видами технічного об-о
о


слуговування автомобілів. Кількість місць не менша ніж 25 % від кількос-ті номерів, для мотелів 100 %


5
Декоративне і (або) огороджувальне озеленення території (крім готелів,
о
о
о
о
о


розташованих у суцільній міській забудові)II Громадські приміщення


6
Устатковання та меблі відповідають функційній призначеності приміщення
о
о
о
о
о

7
Зона приймання (рецепція)1) з мінімальною площею (м2), якщо кількість номерів менша ніж 50;
10
20
20
30
50


2) додаткова площа (м2) на кожний номер понад 50
0,2
0,3
0,5
0,8
1,0

8
Служба приймання та зона відпочинку1) меблі (крісла, дивани, стільці, столи, журнальні столики);
о
о
о
о
о


спеціальний покрив підлоги: граніт, мозаїка, оздоблювальна плитка;2) меблі гарнітурні для відпочинку;


о
ооздоба підлоги та стін зі штучних або натуральних матеріалів;декоративне озеленення;оформлення інтер'єру приміщення декоративними елементами, карти-нами або іншими художніми творами, які гармонують з обстановкою;освітлювальні прилади, які гармонують із загальним стилем приміщен-ня та забезпечують достатнє освітлення (не менше ніж 10 Вт/м2);3) меблі для відпочинку гарнітурні, виготовлені на замовлення, винят-
о


кового дизайну;оздоба підлоги та стін із натуральних матеріалів найвищої якості;живі квіти та декоративні рослини;


з

ч/ч
Вимога
Категорія готелю
*
**
***
****
*****


- декоративні елементи оформлювання інтер'єру та картини в авторсь кому виконанні, що відповідають загальному стилю приміщення;
- освітлювальні прилади виняткового дизайну на індивідуальне замов лення, які гармонують із загальним стилем приміщення та забезпечують достатнє освітлення (не менше ніж 10 Вт/м2)


9
Килими або килимовий покрив у зонах відпочинку та коридорах
о
о
о
о
о

10
Сейф для зберігання цінностей туристів у зоні приймання
о
о
о
о
о

11
Інформаційні та рекламні матеріали, зокрема іноземними мовами, в зоні приймання або у холах на поверхахо
о
о

12
Реєстрація з використовуванням сучасного технічного устатковання (якщо кількість номерів більша ніж 30)
о
о

13
Холи (салони) на поверхахо
о
о

14
Приміщення або частина приміщення для переглядання телепередач

о
о

ІІІ Загальне технічне устатковання15
Аварійне освітлення (ліхтарі, акумулятори) або централізоване аварійне
енергопостачання

о
о
16
Стаціонарний генератор, що забезпечує освітлення громадських та житлових приміщень і роботу ліфтів протягом не менше ніж 24 год (у місцевості, де неможливо забезпечити централізоване аварійне енергопостачання), або централізоване аварійне енергопостачанняо17
Стаціонарний генератор, що забезпечує освітлення громадських та житлових приміщень і роботу ліфтів, холодильних установок, кухонного устатковання, обробляння та подавання води протягом не менше ніж 24 год (у місцевості, де неможливо забезпечити централізоване аварійне енергопостачання), або централізоване аварійне енергопостачання
о
о

18
Резервуар для запасу води щонайменше ніж на добу у районах з можливими перебоями у водопостачанні

о
о
о
о
о

19
Резервна система гарячого водопостачання на час аварії чи профілактичних робіто
о
о

20
Кондиціювання приміщень спільного використовування (вестибюль, приміщення для культурних або ділових заходів)
1) кондиціювання або інші системи чи устатковання, які забезпечують заміну повітря та дотримання температури від 18 °С до 22 °С і вологості від 45 % до 60 %;
2)кондиціювання


о


о


о

21
Кондиціювання житлових приміщень
кондиціювання або інші системи чи устатковання, які забезпечують заміну повітря та дотримання температури від 18 °С до 22 °С і вологості від 45 % до 60 %;
2) кондиціювання
о


о

22
Вентиляція санвузлів

о
о
о
о
о

ДСТУ 4269:2003
Продовження таблиці 1


ч/ч
Вимога
Категорія готелю
*
**
***
****
*****

23
Опалення1) опалювання громадських і житлових приміщень окремими приладами
о
о

або центральне опалення;2) центральне опалення;


о
о
о


3) з термостатом для індивідуального регулювання температури (в новихо
о


та реконструйованих будинках);4) підігрівання підлоги у ванній кімнаті
о

24
Пасажирський ліфт або ескалатор у будинках {вимога не обов'язкова занаявності документального підтвердження щодо неможливості встанов-лювання ліфта з технічних причин. У такому випадку потрібно безплатнодоставляти багаж у номери)1) більше чотирьох поверхів;
о
о

2) більше трьох поверхів;


о
3) більше двох поверхів;о4) більше одного поверху;
о


5) час очікування:30 с;о
о


45 с;


о
6) цілодобова робота ліфта або ескалатора
о
о
о
о
о

25
Вантажний ліфт (якщо кількість номерів більша ніж 30)о
о

26
Не менше одного ліфта на кожні 60 номерів (в нових та реконструйо-о
о


ваних готелях)


27
Телефонний зв'язок1) телефон в рецепції, доступний для гостей;
о
о
о
о
о


2) міський телефон на поверсі за відсутності телефонів у номерах;
о
о

3) міський телефон в усіх номерах;


о
4) прямий телефон з міською, міжміською, міжнародною мережею в усіхо
о


номерах;5) у багатокімнатних номерах у кожній кімнаті;о
о


6) у багатокімнатних номерах у санвузлах;
о


7) телефони колективного користування у вестибюлі в кабіні або під аку-
о
о
о
о
о


стичним ковпаком міський, міжміський, міжнароднийIV Номерний фонд


28
Місць в одно-, двомісних номерах не менше ніж
60%
80%
100 %
100 %
100%

29
Житлова площа однокімнатних номерів (без площі санвузла, коридората балкона)в м21) одномісні;
8
9
10
12
14


2) двомісні;
10
12
14
15
16


3) тримісні;
14
16

4} чотиримісні;
16
18

5) для номерів, в яких кількість ліжок більше чотирьох, до площі чотири-
о
о

місного номера додається на кожного наступного гостя 4,5 м2;6) допущено відхил не більше ніж на 10 % житлової площі номерів, за
о
о
о
умови збільшеної площі інших частин номера (лоджія, коридор тощо) і(або) підвищеної функційності меблів


30
Багатокімнатні номери


о31
Багатокімнатні номери, які повинні мати щонайменше: вітальню площеюо
о


не менше ніж 16 м2, спальню із санвузлом (ванна, душ, умивальник, уні-5


ДСТУ 4269:2003
Продовження таблиці 1


ч/ч
Вимога
Категорія готелю
*
**
***
****
*****


таз), коридор з додатковим туалетом. Кількість не менша ніж 5 % відзагальної кількості номерів


32
Звукоізоляція номерів на рівні 35 дБА
о
о
о33
Усі номери з підвищеною звукоізоляцією дверей та вікон, яка забезпечуєозахист від вуличного шуму


34
Усі номери з особливою звукоізоляцією стін, дверей та вікон, яка повністю
о


запобігає проникненню стороннього шуму з вулиці та готельних приміщеньV Технічка оснащеність номерів


35
Двері та замки1) замок;
о
о
о
о
о


2) із внутрішнім запобіжником;
о
о
о
о
о


3) замок підвищеної секретності;о
о


4) вічко у дверях
о

36
Охоронна сигналізація чи електронні засоби контролювання за безпекою
о


номера


37
Освітлення1) загальне освітлення кімнати;
о
о
о
о
о


2) світильник біля кожного ліжка;
о
о
о
о
о


3) лампа, яка освітлює робоче місце (стіл);


о
о
о


4) вимикач дистанційного керування загального освітлення біля узголів'яо
о


ліжка (в нових та реконструйованих готелях)


38
Електричні розетки1) із зазначенням напруги;
о
о
о
о
о


2) не менше двох на кімнату;
о
о
о
о
о


3) у санвузлі;
о
о
о
о
о


4) для під'єднання до інтернету;о
о


5) різнопазовіо
о

39
Телевізор1) на прохання гостя;
о
о

2) кольоровий у кожному номері;


о
о
о


3) з прийманням програм основних телекомпаній світу і готельного відео-о
о


каналу, з дистанційним керуванням


40
Радіоприймачі або інша можливість приймання радіопрограм в усіх номерах
о
о
о
о
о

41
Холодильник у багатокімнатних та одномісних номерах


о


Информация о документе
Формат: DOC

Скачали: 3559

Категория: ГОСТ и ДСТУ


Похожие документы

Генерация: 0.191 сек. и 7 запросов к базе данных за 0.009 сек.