Рішення N 60 НТР від 13.07.2006. Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві полістиролбетону із заповнювачем "ПОЛІТЕРМ"


Про видачу

Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві
полістиролбетону із заповнювачем «ПОЛІТЕРМ»

Рішення НТР від 13 липня 2006 р. № 60
(в робочому порядку)

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2006 р. №240 «Про затвердження Правил підтвердження придатності нових будівельних матеріалів для застосування» та наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 20 березня 2006 р. № 69 «Про затвердження Порядку проведення роботи з підтвердження придатності нових будівельних виробів для застосування в будівництві та Переліку нових будівельних виробів, що підлягають перевірці та підтвердженню придатності для застосування в будівництві», зареєстрованого у Міністерстві юстиції 18 травня 2006 року за № 577/12451, а також, розглянувши заявку виробничо-господарської фірми «СПМК-516 ЛТД» (м. Полтава, Україна) з урахуванням позитивного висновку Державного науково-дослідного інституту будівельних конструкцій, науково-технічна рада вирішила:
1. Вважати за доцільне видати технічне свідоцтво підтвердження придатності для застосування в будівництві на виріб: «Полістиролбетон із заповнювачем «ПОЛІТЕРМ».

Голова науково-технічної ради
П. Качур
* * *

Довідка

На полістиролбетон із заповнювачем «ПОЛІТЕРМ» на території України не існує чинних нормативних документів.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2006 р. № 240 «Про затвердження Правил підтвердження придатності нових будівельних матеріалів для застосування» та наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 20 березня 2006 р. № 69 «Про затвердження Порядку проведення роботи з підтвердження придатності нових будівельних виробів для застосування в будівництві та Переліку нових будівельних виробів, що підлягають перевірці та підтвердженню придатності для застосування в будівництві», зареєстрованого у Міністерстві юстиції 18 травня 2006 року за № 577/12451, придатність нових будівельних виробів для застосування в умовах будівництва і експлуатації об’єктів на території України підтверджується технічним свідоцтвом придатності будівельних виробів для застосування.
Заявник – виробничо-господарська фірма «СПМК-516 ЛТД».
Висновок щодо підтвердження придатності будівельних виробів для застосування в будівництві наданий Державним науково-дослідним інститутом будівельних конструкцій.
Згідно з висновком полістиролбетон із заповнювачем «ПОЛІТЕРМ» використовують як прошарок у конструкціях підлог та горищ житлових будинків та будівель різного призначення.
Технічні характеристики полістиролбетону:
- міцність на стиск – не менше В 0,35
- міцність на розтяг - не менше Вtв 0,04
- середня густина – до 314 кг/м3
- сорбційна вологість – до 4%
- водопоглинання – до 8,4%
- температура застосування – від -400 0С до +800 0С
- морозостійкість – F15
- теплопровідність (коефіцієнт теплопровідності) – до 0,1 Вт/м 0С
- горючість – Г1.
Технічні характеристики бетонної суміші:
- легкоукладальність – Р5
- середня густина - до 436 кг/м3
- об’єм міжзернових порожнин – до 25%.
Індекс зниження приведеного рівня ударного шуму шару цементополістиролу (полістиролбетону) товщиною 50 мм, на яку укладений цементний розчин товщиною 50 мм з поверхневою густиною 120 кг/м2 складає 23 дБ.
Визначені показники, що характеризують рівень безпеки для життя і здоров'я людини, майна та навколишнього природного середовища:
- гігієнічна безпека – показники токсичності продуктів горіння за ГОСТ 12.1.044-89, ефективна сумарна питома активність природних радіонуклідів у сировинних матеріалах згідно з ДБН В.1.4-1.01;
- протипожежна безпека згідно з ДБН В.1.1-7-2002.
Питання щодо підтвердження придатності для застосування в будівництві полістиролбетону із заповнювачем «ПОЛІТЕРМ» розглянуто на засіданні секції науково-технічної політики у будівництві науково-технічної ради Мінбуду України і рекомендовано президії науково-технічної ради Мінбуду України і рекомендовано президії науково-технічної ради прийняти рішення щодо видачі технічного свідоцтва на полістиролбетон із заповнювачем «ПОЛІТЕРМ».

Заступник начальника Управління
технічного регулювання в будівництві
М. Захарчук
Надруковано:
“Інформаційний бюлетень Мінбуду”, №8, серпень, 2006 р., К.: “Укрархбудінформ”


ТPP Заголовок 1X Заголовок 2R Заголовок 3JJ Заголовок 5DD Заголовок 66
6 Заголовок 7HYPER15Основной шрифт абзацатD Верхний колонтитулF Нижний колонтитулr Основной текст с отступом 3F Основной текстR Основной текст с отступомX Основной текст 3, Номер страницы\ Основной текст с отступом 2> Основной текст 2F
Обычный (веб)ђ Стандартный HTML< Body Text


Информация о документе
Формат: DOC

Скачали: 460


Похожие документы

Генерация: 0.088 сек. и 6 запросов к базе данных за 0.002 сек.