Рішення N 53 НТР від 08.06.2006. Про проект ДБН В.1.2.-...-200- "Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Навантаження і впливи. Норми проектування"
Про проект ДБН В.1.2.--200_ „Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Навантаження і впливи. Норми проектування”

Рішення НТР від 8 червня 2006 р. № 53

Розглянувши проект державних будівельних норм ДБН В.1.2.--200_ „Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Навантаження і впливи. Норми проектування”, розроблений ВАТ„УкрНДІпроектстальконструкція” ім. В.М.Шимановського, науково-технічна рада вирішила:
1. Схвалити та рекомендувати до затвердження проект ДБН В.1.2.--200_ „Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Навантаження і впливи. Норми проектування”.
2. Управлінню технічного регулювання в будівництві (Барзилович Д.В.) у місячний термін підготувати наказ про прийняття зазначених державних будівельних норм та сформувати Справу нормативного документа в установленому порядку.
Голова науково-технічної ради
П. Качур
* * *
Довідка

Проект ДБН В.1.2.--200_ „Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Навантаження і впливи. Норми проектування” розроблено ВАТ „УкрНДІпроектстальконструкція” ім. В.М. Шимановського на заміну СНиП 2.01.07-85 „Нагрузки и воздействия. Нормы проектирования”.
Мета розроблення проекту ДБН В.1.2.--200_ „Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Навантаження і впливи. Норми проектування” – створення норм, які більш достовірно, ніж існуючі, відображали б кліматичні (снігові, вітрові, ожеледні) навантаження і впливи на будівлі та споруди, розташовані на території України. У розроблених державних будівельних нормах істотні зміни внесені до розділу „Кранові навантаження”, що в основному стосується уточнення бічних сил.
Проведені в останні роки порівняння з європейськими нормативними документами (Єврокодами) показали, що СНиП 2.01.07-85 „Нагрузки и воздействия. Нормы проектирования” вже не відповідає сучасному науково-технічному рівню і потребує перероблення.
Зокрема, атмосферні навантаження на будівлі і споруди, визначені цим документом для України, представлені усереднено по значній території, недостатній зв’язок навантажень із фактором часу. Досвід експлуатації будівель і споруд, численні аварії останніх років від снігових та ожеледних навантажень свідчать про те, що чинний нормативний документ не відображає дійсних величин навантажень і впливів, обумовлених як неточністю їх призначення в силу зазначеної усередненості, так і зміною кліматичних умов.
Проект зазначених норм погоджено Державним департаментом промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду, Департаментом гідрометеорологічної служби МНС, Міністерством України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи відповідно до технічного завдання. Висновок державної експертизи, проведеної Державним науково-дослідним інститутом будівельних конструкцій, позитивний. Проект розглянуто на засіданні секції науково-технічної ради Мінбуду з питань технічного регулювання в будівництві (протокол № 4 від 17 травня 2006 року) та рекомендовано до розгляду на засіданні президії науково-технічної ради Мінбуду.

Начальник Управління технічного
регулювання в будівництві
Д. Барзилович


Надруковано:
“Інформаційний бюлетень Мінбуду”, №7, липень, 2006 р., К.: “Укрархбудінформ”


 [


Информация о документе
Формат: DOC

Скачали: 448


Похожие документы

    Генерация: 0.082 сек. и 5 запросов к базе данных за 0.001 сек.