Рішення N 28 НТР від 10.06.2005. Про уточнення показників загальновиробничих та адміністративних витрат


Про уточнення показників загальновиробничих та адміністративних витрат

Рішення НТР від 10 червня 2005 р. № 28
Розглянувши уточнені показники загальновиробничих та адміністративних витрат, що застосовуються при визначенні вартості будівництва на стадії складання інвесторської кошторисної документації, науково-технічна рада вирішила:
1. Схвалити та рекомендувати до затвердження уточнені показники загальновиробничих та адміністративних витрат, що застосовуються при визначенні вартості будівництва на стадії складання інвесторської кошторисної документації.
2. Управлінню цінової політики, експертизи та контролю вартості у будівництві (П.Губень) підготувати наказ Держбуду України про затвердження зазначених показників.

Головуючий на засіданні
Заступник Голови Держбуду
Ю. Казмірук
* * *
Довідка
Показники для визначення в інвесторській кошторисній документації розміру загальновиробничих (ЗВВ) та адміністративних витрат (АВ), наведені у додатках 3,4 та 13 до “Правил визначення вартості будівництва”, введені в дію з 1 липня 2003 року, розраховані на підставі даних щодо зазначених витрат, які склалися в підрядних організаціях на той період. За цей час відбулися зміни складових вартості будівництва, зокрема рівень заробітної плати, врахований попередніми показниками ЗВВ та АВ, збільшився з 600 грн. до 1000 грн., тобто в 1,67 раза, вартість паливо-мастильних матеріалів збільшилась більш ніж на 60%, що призвело до збільшення транспортних витрат з обслуговування будівельного виробництва. Рівень інфляції за період з 2003 по 1.04.2005 за даними Мінстату становить 24,9%. Все це призводить до додаткових витрат підрядних організацій, пов’язаних з організацією будівельного процесу. Зазначені витрати уточнюються на стадії складання договірної ціни на підставі обгрунтованих розрахунків підрядника, погоджених із замовником, і враховуються вартістю виконаних робіт. Для компенсації цих витрат замовник змушений вишукувати кошти за рахунок інших статей витрат зведеного кошторисного розрахунку або перезатверджувати інвесторську кошторисну документацію, розраховану на стадії проектування.
З метою достовірного відображення вартості будівництва за статтями витрат на стадії складання інвесторської кошторисної документації Управлінням проведено аналіз витрат ЗВВ та АВ за складовими на підставі опрацьованих даних підрядних організацій, обчислені усереднені показники цих витрат. Зі вставлення усереднених розрахункових показників ЗВВ та АВ з усередненими відповідними показниками додатків 3, 4 та 13 зазначених Правил свідчить, що розрахунковий усереднений коефіцієнт переходу від прямих трудовитрат до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в ЗВВ, більше існуючого на 7,56 % (0,128 проти діючого - 0,119), усереднений розрахунковий показник решти статей ЗВВ перевищує рівень діючого усередненого показника на 36,4 % (1,05 грн./люд.-год. проти діючого 0,77 грн./люд./год.), а усереднений розрахунковий показник АВ перевищує рівень діючого усередненого показника на 59,99 % (0,566 грн./люд.-год. проти діючого - 0,356 грн./люд./год).
З метою приведення рівня показників ЗВВ та АВ до обгрунтованих розрахунками пропонується:
коефіцієнт переходу від прямих трудовитрат до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в ЗВВ , збільшити на 7,56% (з 0,128 на - 0,119);
показники для обчислення решти статей ЗВВ збільшити на 36,4 % (з 1,05 грн./люд.-год. на 0,77 грн./люд./год);
показники для обчислення АВ збільшити на 59,99 % (з 0,566 грн./люд./год. на - 0,356 грн./люд./год).
Уточнені показники розглянуті секцією цінової політики та експертизи у будівництві, схвалені та рекомендовані до розгляду на засіданні науково-технічної ради Держбуду України.

Начальник Управління
цінової політики, експертизи
та контролю вартості у будівництві
П.Губень

Надруковано:
Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України.
“Інформаційний бюлетень”, №6, червень, 2005 р., К.: “Укрархбудінформ”
: Заголовок 3HYPER15Основной шрифт абзацатD Верхний колонтитулF Нижний колонтитулX Основной текст с отступом4 Body TextJ Body Text Indent 24 Основной текст, Номер страницы


Информация о документе
Формат: DOC

Скачали: 431


Похожие документы

Генерация: 0.059 сек. и 7 запросов к базе данных за 0.007 сек.