Рішення колегії від 24 грудня 2004 р. N 168. Про стан виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.02 N 318 "Про затвердження порядку визначення меж та режимів використання історичних ареалів населених місць, обмеження господарської..."


Про стан виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.02 N 318 “Про затвердження порядку визначення меж та режимів використання історичних ареалів населених місць, обмеження господарської діяльності на території історичних ареалів населених місць”

Рішення колегії від 24 грудня 2004 р. № 168

Заслухавши інформацію начальника Управління реставрації та реконструкції історичної забудови Т.Майстерчук про стан виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.02 №318 „Про затвердження порядку визначення меж та режимів використання історичних ареалів населених місць, обмеження господарської діяльності на території історичних ареалів населених місць” (далі – Постанови), колегія відзначає, що Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування проведена певна робота з виконання завдань, визначених Постановою.
Для забезпечення реалізації вимог Закону України “Про охорону культурної спадщини”, інших законів щодо визначення меж та режимів використання історичних ареалів населених місць, обмеження господарської діяльності на території історичних ареалів створена необхідна першочергова нормативно-правова та нормативна база. Їх вдосконалення буде проводитись у терміни, визначені Законом України “Про затвердження Загальнодержавної програми збереження та використання об’єктів культурної спадщини на 2004-2010 роки”.
Держбудом для забезпечення роботи з визначення меж історичних ареалів, збереження, захисту традиційного характеру середовища та окремих пам’яток розроблені проекти Державних будівельних норм.
Забезпечено розроблення генеральних планів розвитку Державного історико-культурного заповідника у м. Глухові, державних історико-архітектурних заповідників у мм. Збаражі, Бережанах, Кременці, Державного архітектурно-історичного заповідника "Хотинська фортеця" у м. Хотині.
Розроблено з урахуванням сучасних вимог міжнародних нормативних актів проект меж і режимів зон охорони ансамблю споруд Софійського собору.
Слід відмітити, що рішеннями Київської міськради розроблені та затверджені межі історичних ареалів у м. Києві, передбачено забезпечити протягом 2004-2005 років розроблення та затвердження спеціальної науково-проектної документації в історичних населених містах Львівської, Миколаївської, Чернігівської, Запорізької, Одеської областей.
Протягом 2004 року проведено ряд спільних засідань колегій Держбуду та облдержадміністрацій стосовно питань розроблення генеральних планів, іншої містобудівної документації, де обговорені ключові питання та перспективні дії стосовно збереження історичної забудови міст Львова, Одеси, Запоріжжя.
Разом з тим, недоліком в організації роботи Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування є наступні:
- тільки у 19 областях України розпочата робота з розроблення спеціальної науково-проектної документації для визначення меж історичних ареалів населених місць (відповідно до п. 2 Постанови необхідно було забезпечити завершення до кінця 2004 року визначення меж та режимів використання історичних ареалів населених місць);
- Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування проведена недостатня робота щодо залучення коштів з місцевих бюджетів на розроблення зазначеної документації.
Враховуючи наведене і з метою забезпечення виконання визначених Постановою завдань, колегія вирішила:
1. Взяти до відома інформацію начальника Управління реставрації та реконструкції історичної забудови Т.Майстерчук про стан виконання Постанови.
2. Відмітити, що робота з проведення організаційних та економічних заходів щодо забезпечення виконання Постанови потребує суттєвого посилення та комплексного підходу.
3. Рекомендувати Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування під час формування проектів відповідних бюджетів на 2005 рік передбачити кошти на розроблення спеціальної науково-проектної документації з визначення меж та режимів використання історичних ареалів населених місць, занесених до Списку історичних населених місць України, та забезпечити затвердження правил охорони і використання цих ареалів.
4. Управлінню реставрації та реконструкції історичної забудови (Т.Майстерчук), Фінансово-економічному управлінню (Т.Щавінська) врахувати під час розподілу коштів Державного бюджету на 2005 рік та при формуванні пропозицій до проектів Державного бюджету на наступні роки видатки на розроблення нормативно-правових актів, визначених законами України, стосовно встановлення меж історичних ареалів населених місць та відповідних державних будівельних норм.
5. Управлінню реставрації та реконструкції історичної забудови (Т.Майстерчук), Управлінню науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві (Д.Барзилович) забезпечити протягом першого кварталу 2005 року затвердження державних будівельних норм „Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження історико-архітектурних опорних планів, спеціальної науково-проектної документації для визначення історичних ареалів населених місць України” та „Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження науково-проектної документації щодо визначення меж та режимів використання зон охорони пам’яток архітектури та містобудування”.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника Голови Держбуду Ю.Казмірука.

Голова колегії
В. Череп
* * *Довідка

Питання про стан виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.02 р. № 318 на розгляд колегії Держбуду України виноситься відповідно до плану засідання колегії, затвердженого наказом Держбуду від 16.06.04 №130.
Законом України ''Про охорону культурної спадщини'' визначено правові, організаційні, соціальні та економічні відносини у сфері охорони культурної спадщини з метою її збереження, використання об”єктів культурної спадщини в суспільному житті, захисту традиційного характеру середовища.
Питання збереження культурної спадщини і, зокрема, історичного середовища населених пунктів та окремих пам”яток архітектури і містобудування врегульовані Законами України “Про генеральну схему планування території України”, “Про основи містобудування”, “Про планування територій”, Указом Президента України “Про невідкладні заходи щодо поліпшення стану справ у сфері містобудування і архітектури”.
Зокрема, Законом України “Про охорону культурної спадщини” визначено, що історичний ареал населеного місця – це є його частина, що зберегла старовинний вигляд, розпланування та форму забудови, типові для певних культур або періоду розвитку. Встановлено порядок визначення меж та режимів використання таких історичних ареалів та обмеження господарської діяльності на їх території, який запроваджується Кабінетом Міністрів України. Також встановлено, що з метою захисту традиційного характеру середовища населених місць, яке охоплює історичний ареал, такі населені місця, населені пункти заносяться до Списку історичних населених місць України.
Виходячи з вимог зазначеного Закону України, Держбудом було опрацьовано, а постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.01 р. № 877 затверджено Список історичних населених місць України. До зазначеного Списку увійшов 401 населений пункт України (міста і селища).
Зазначеною постановою доручено Держбуду разом з Радою міністрів Автономної Республікою Крим, місцевими органами виконавчої влади проводити роботу з виявлення та дослідження сільських населених пунктів для занесення до зазначеного Списку.
Також доручено забезпечити розроблення науково-проектної документації з визначення меж історичних ареалів населених місць, уже включених до зазначеного Списку.
З метою забезпечення проведення цієї роботи Держбудом було опрацьовано Порядок визначення меж та режимів використання історичних ареалів населених місць, обмеження господарської діяльності на території історичних ареалів населених місць, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. № 318.
Зазначеною постановою також були визначені терміни для проведення роботи з визначення меж та режимів використання історичних ареалів населених місць, а також доручено затвердити Правила охорони та використання цих ареалів.
Порядком встановлено, що межі історичних ареалів визначаються спеціальною науково-проектною документацією під час розроблення історико-архітектурних опорних планів цих населених місць, а режим використання історичних ареалів визначається їх історико-культурним потенціалом (кількістю, видами, типами і категоріями об”єктів культурної спадщини, загальною містобудівною структурою, наявністю чи відсутністю заповідників, а також установленими зонами охорони пам”яток).
Для кожного історичного ареалу визначається режим використання та конкретні обмеження господарської діяльності на його території, які встановлюються правилами охорони та використання історичних ареалів населених місць. Правила охорони та використання історичних ареалів населених місць повинні враховуватися під час розроблення місцевих правил забудови, що затверджуються органами місцевого самоврядування.
Держбудом для забезпечення роботи з визначення меж історичних ареалів, збереження, захисту традиційного характеру середовища та окремих пам”яток, як визначено законодавством та порядком, затвердженим Кабінетом Міністрів України, розроблені проекти Державних будівельних норм:
- „Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження історико-архітектурних опорних планів, спеціальної науково-проектної документації для визначення історичних ареалів населених місць України”. Нормативний документ містить основні вимоги до обстежень, науково-вишукувальних робіт та досліджень, необхідних для складання історико-архітектурних опорних планів, спеціальної науково- проектної документації для визначення історичних ареалів населених місць, їх складу і змісту, а також послідовність розроблення, погодження і затвердження історико-архітектурних опорних планів і спеціальної науково-проектної документації для визначення історичних ареалів населених місць;
- „Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження науково-проектної документації щодо визначення меж та режимів використання зон охорони пам’яток архітектури та містобудування”. Ці норми містять вимоги до встановлення меж та визначення режиму зон охорони окремих пам'яток та їх комплексів, а також послідовність розроблення, погодження і затвердження науково-проектної документації для визначення меж та режимів використання зон охорони пам'яток.
Між тим, 20 квітня 2004 року прийнято Закон України “Про затвердження Загальнодержавної програми збереження та використання об”єктів культурної спадщини на 2004-2010 роки”, яким визначено необхідність внесення змін до Закону України “Про охорону культурної спадщини”, ряду інших законів та розроблення відповідних нормативно-правових актів, які також стосуються питань, пов”язаних з урегулюванням питань збереження та функціонуванням відповідно до сучасних вимог територій, поселень, що зберегли традиційний характер середовища і можуть бути історичним ареалом населеного місця. Зокрема, Положення про історичне населене місце, Список охоронюваних археологічних територій України, Склад, зміст, порядок розроблення, погодження і затвердження генеральних планів історико-культурних заповідників тощо.
Виходячи з вищезазначеного, можна констатувати, що для забезпечення реалізації вимог Закону України “Про охорону культурної спадщини”, інших законів щодо визначення меж та режимів використання історичних ареалів населених місць, обмеження господарської діяльності на території історичних ареалів необхідна першочергова нормативно-правова та нормативна база, а її вдосконалення буде проводитись у терміни, визначені Законом України “Про затвердження Загальнодержавної програми збереження та використання об”єктів культурної спадщини на 2004-2010 роки”.
Проведена відповідна робота щодо забезпечення належного функціонування та збереження пам’яток заповідників, підпорядкованих Держбуду, навколо яких встановлюються зони охорони пам’яток, а саме: забезпечено розроблення генеральних планів розвитку Державного історико-культурного заповідника у м. Глухові, державних історико-архітектурних заповідників у мм. Збаражі, Бережанах, Кременці, Державного архітектурно-історичного заповідника "Хотинська фортеця" у м. Хотині.
Розроблено з урахуванням сучасних вимог міжнародних нормативних актів проект меж і режимів зон охорони ансамблю споруд Софійського собору.
Аналіз стану розроблення та затвердження науково-проектної документації з визначення історичних ареалів населених місць України та правил їх охорони і використання свідчить, що завдання, визначені постановою Кабінету Міністрів України, виконані не повністю.
За результатами встановлено, що тільки у 19 областях України розпочата робота з розроблення спеціальної науково-проектної документації для визначення меж історичних ареалів населених місць (додаток 1).
Основною причиною цього є недостатнє або зовсім відсутнє фінансування з місцевих бюджетів робіт з розроблення зазначеної документації.
Розроблені та затверджені рішеннями Київської міськради межі історичних ареалів у м. Києві.
Рішенням Львівського міськвиконкому погоджено тимчасові межі історичних ареалів центральної частини м. Львова, яку занесено до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Продовжується робота з визначення меж використання вказаних територій.
Розпорядженням Миколаївської облдержадміністрації ''Про виконання постанови від 13.03.02 р. № 318” передбачено забезпечити протягом 2004-2005 років розроблення та затвердження спеціальної науково-проектної документації.
Розпорядженням Чернігівської облдержадміністрації від 22.07.04 р. № 215 “Про затвердження довгострокової Комплексної регіональної програми коригування, розроблення містобудівної документації та місцевих правил забудови населених пунктів Чернігівської області на 2005-2020 роки” передбачено розроблення історико-архітектурних опорних планів історичних місць області, починаючи з 2005 року, за рахунок коштів місцевих бюджетів.
Розпорядженням Запорізької облдержадміністрації від 08.07.04 № 283 “Про затвердження заходів щодо планування території Запорізької області на 2004 – 2020 роки” передбачені відповідні заходи щодо організації розроблення необхідної науково-проектної документації в історичних населених містах області.
Протягом 2004 року проведено ряд спільних засідань колегій Держбуду та облдержадміністрацій стосовно питань розроблення генеральних планів, іншої містобудівної документації, де обговорені ключові питання та перспективні дії стосовно історичної забудови міст Львова, Одеси, Запоріжжя.
Проведено ряд виїзних нарад за участю керівників облдержадміністрацій та управлінь містобудування і архітектури. Завдання стосовно збереження архітектурно-містобудівної спадщини як населених пунктів областей, де проводились колегії, так і в цілому населених місць, занесених до Списку історичних населених місць України, визначені рішеннями таких спільних засідань колегій та за результатами цих нарад.

Заступник начальника управління
реставрації та реконструкції історичної
забудови
Л. Нарожня
* * *

Додаток 1

Кількість історичних міст та сіл у регіонах України та стан проведення в них
історико-містобудівних пам’яткоохоронних досліджень

№ з/п
Адміністративно-територіальні одиниці, області
Історич-ні міста і села
Наявність розробленої науково-проектної документації з визначенням меж
Наявність історико-архітектурного опорного плану
Наявність правил охорони та використання історичних ареалів


м. Київ і Київська область
9
4
1
0


АР Крим і м.Севастополь
29
8
6
0


Вінницька
24
9
9
2


Волинська
20
5
3
1


Дніпропетровська
6
3
0
0


Донецька
8
5
4
8


Житомирська
10
0
3
0


Закарпатська
19
0
0
0


Запорізька
6
0
0
0


Івано-Франківська
27
6
7
0


Кіровоградська
6
0
0
0


Луганська
10
0
0
0


Львівська
55
14
18
1


Миколаївська
4
4
1
1


Одеська
12
1
0
0


Полтавська
13
1
2
1


Рівненська
13
3
5
0


Сумська
15
9
9
0


Тернопільська
30
6
13
0


Харківська
16
0
0
0


Херсонська
7
2
2
0


Хмельницька
24
0
0
0


Черкаська
13
0
7
0


Чернівецька
11
1
3
1


Чернігівська
14
0
2
0


Всього
401
81
96
15
Надруковано:
Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України.
“Інформаційний бюлетень”, №1, січень, 2005 р., К.: “Укрархбудінформ”
V Заголовок 1P Заголовок 2N Заголовок 36 Заголовок 4HYPER15Основной шрифт абзацатD Верхний колонтитулF Нижний колонтитул, Номер страницыb Основной текст с отступом\ Основной текст с отступом 28 Основной текстTimes New RomanArial Cyr8Про формування головних засад Програми сприяння розвитку


Информация о документе
Формат: DOC

Скачали: 448


Похожие документы

Генерация: 0.155 сек. и 7 запросов к базе данных за 0.002 сек.