Рішення N 35 НТР від 13.08.2004. Про проект технічного регламенту з підтвердження відповідності "Будівельні вироби"


Про проект технічного регламенту з підтвердження відповідності “Будівельні вироби”

Рішення НТР від 13 серпня 2004 р. № 35

На виконання Указу Президента України від 14.09.2000 № 1072 „Про програму інтеграції України до Європейського Союзу” та постанови Кабінету Міністрів України від 19.03.97 № 244 „Про заходи щодо поетапного впровадження в Україні вимог директив Європейського Союзу, санітарних, екологічних, ветеринарних, фітосанітарних норм та міжнародних стандартів” розроблено проект технічного регламенту з підтвердження відповідності „Будівельні вироби” з урахуванням вимог Директиви Ради Європейських Співтовариств від 21 грудня 1988 року щодо зближення чинних у державах-членах законів, регламентів та адміністративних положень стосовно будівельних матеріалів (89/106/ЕЕС).
Регламент регулює відносини у сферах розроблення, виготовлення та оцінювання відповідності виробів встановленим вимогам і поширюється на розробників, виробників та постачальників будівельних виробів незалежно від форм власності і видів діяльності, уповноважені органи з підтвердження відповідності, акредитовані випробувальні лабораторії (центри), а також органи виконавчої влади.
Регламентом визначені основні функції, структура та повноваження органів з питань підтвердження відповідності у будівництві.
Положення технічного регламенту з підтвердження відповідності „Будівельні вироби” спрямовані на недопущення необгрунтованого застосування будівельних виробів, від яких суттєвим чином залежать безпека та надійність споруд, життя та здоров’я людей і стан навколишнього середовища, усунення технічних бар’єрів у торгівлі та причин, які стримують просування української будівельної продукції на світові ринки, в тому числі до Росії, створення сприятливих умов для застосування в будівництві нових, прогресивних будівельних виробів на території України.
Заслухавши інформацію про проект технічного регламенту з підтвердження відповідності „Будівельні вироби”, науково-технічна рада вирішила:
1. Рекомендувати для подальшого розгляду та погодження проект технічного регламенту з підтвердження відповідності „Будівельні вироби”, розроблений з урахуванням вимог Директиви Ради Європейських Співтовариств від 21 грудня 1988 року щодо зближення чинних у державах-членах законів, регламентів та адміністративних положень стосовно будівельних матеріалів (89/106/ЕЕС).
2. Управлінню науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві (Д.Барзилович) спільно з державним науково-дослідним інститутом будівельних конструкцій (П.Кривошеєв) у тримісячний термін здійснити процедуру погодження доопрацьованого за зауваженнями та пропозиціями, висловленими під час засідання НТР Держбуду України, проекту технічного регламенту з підтвердження відповідності „Будівельні вироби” центральними органами виконавчої влади.

Заступник Голови НТР
А. Беркута
* * *

Довідка

На виконання Указу Президента України від 14.09.2000 № 1072 “Про програму інтеграції України до Європейського Союзу” та постанови Кабінету Міністрів України від 19.03.97 № 244 “Про заходи щодо поетапного впровадження в Україні вимог директив Європейського Союзу, санітарних, екологічних, ветеринарних, фітосанітарних норм та міжнародних стандартів” розроблено проект технічного регламенту з підтвердження відповідності “Будівельні вироби” з урахуванням вимог Директиви Ради від 21 грудня 1988 року щодо зближення чинних у державах-членах законів, регламентів та адміністративних положень стосовно будівельних матеріалів (89/106/ЕЕС).
Концептуальні засади технічного регламенту з підтвердження відповідності “Будівельні вироби” схвалені науково-технічною радою Держбуду України (рішення від 17 грудня 2003 року № 91).
Текст проекту технічного регламенту з підтвердження відповідності “Будівельні вироби” опрацьований робочою групою, утвореною наказом Держбуду України від 26 січня 2004 р. № 9. Протокольним рішенням робочої групи від 22 липня 2004 року зазначений проект технічного регламенту рекомендовано до розгляду на НТР Держбуду України.
У проекті технічного регламенту передбачені наступні положення:
- держава несе відповідальність за проектування та зведення на своїй території таких будівельних об’єктів, які не повинні загрожувати безпеці людей, домашніх тварин і майна;
- чинні положення, у тому числі вимоги, стосуються не тільки безпеки будівництва, але й здоров’я, довговічності, заощадження енергії, захисту навколишнього середовища, економічних та інших аспектів, важливих з погляду задоволення інтересів суспільства;
- значення робочих характеристик і вимог, яким повинні задовольняти будівельні вироби, мають встановлюватись у тлумачних документах і технічних умовах з урахуванням різних рівнів основних вимог для різних споруд та кліматичних умов:
- будівельний виріб відповідає призначенню, якщо він відповідає вимогам національного стандарту чи технічних умов;
- вироби, які відповідають призначенню, легко розпізнаються за наявності національного знаку відповідності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2001р. №1599;
- відповідність виробів, які мають суттєві відхилення від стандарту, може доводитись звертанням до процедури технічного ухвалення;
- забезпечення відповідності виробів стандартам здійснюється за допомогою методик контролю виробництва з боку виробника та здійснення нагляду, випробувань, оцінювання та сертифікації з боку незалежних кваліфікованих третіх сторін чи самого виробника;
відповідальність держави за безпеку для здоров’я та життя людей й інші питання в рамках основних вимог повинна бути визнана в застереженні, яким передбачаються відповідні захисні заходи.
Регламент регулює відносини у сферах розроблення, виготовлення та оцінювання відповідності виробів встановленим вимогам і поширюється на розробників, виробників та постачальників незалежно від форм власності і видів діяльності, уповноважені органи з підтвердження відповідності, акредитовані випробувальні лабораторії (центри), а також органи виконавчої влади.
Регламентом передбачено, що вироби повинні бути придатними для будинків і споруд, які у цілому та у вигляді окремих частин мають відповідати призначенню і задовольняти основним шести вимогам:
1) механічний опір та стійкість;
2) пожежна безпека;
3) гігієна, здоров’я та навколишнє середовище;
4) безпека експлуатації;
5) захист від шуму;
6) заощадження енергії та збереження тепла.
Регламентом визначені основні функції та повноваження уповноважених органів та постійного комітету з питань будівництва.
Положення технічного регламенту з підтвердження відповідності “Будівельні вироби” передбачають недопущення необґрунтованого застосування будівельних виробів, від яких суттєвим чином залежать безпека та надійність споруд, життя та здоров'я людей і стан навколишнього середовища, усунення технічних бар’єрів в торгівлі та причин, які стримують просування української продукції на світові ринки, в тому числі до Росії та східних країн, створення сприятливих умов для застосування в будівництві нових, прогресивних будівельних виробів на території України.
Проект технічного регламенту з підтвердження відповідності “Будівельні вироби” було розглянуто на засіданні секції науково-технічної політики у будівництві НТР Держбуду України (протокол від 27.07.2004 р. № 7). Секція схвалила проект зазначеного регламенту та рекомендувала його до розгляду на засіданні президії НТР Держбуду України.
Схвалення проекту технічного регламенту президією НТР Держбуду України дозволить розпочати роботу погоджень з центральними органами виконавчої влади відповідно до Тимчасового регламенту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2000 р. № 915.
Начальник Управління науково-технічної
політики та інформаційних технологій
у будівництві
Д.Барзилович

Надруковано:
Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України.
“Інформаційний бюлетень”, №8, серпень, 2004 р., К.: “Укрархбудінформ”
B Заголовок 1HYPER15Основной шрифт абзацатD Верхний колонтитулF Нижний колонтитул\ Основной текст с отступом\ Основной текст с отступом 2^ Основной текст с отступом 34 Основной текстђ Стандартный HTML, Номер страницы


Информация о документе
Формат: DOC

Скачали: 446


Похожие документы

Генерация: 0.103 сек. и 7 запросов к базе данных за 0.004 сек.