Рішення спільного засідання колегій Держбуду України та Держнаглядохоронпраці від 28 травня 2004 р. N 61/21. Про заходи щодо попередження виробничого травматизму у будівництві


Про заходи щодо попередження виробничого травматизму у будівництві

Рішення спільного засідання колегій Держбуду України та Держнаглядохоронпраці
від 28 травня 2004 р. № 61/21

Розглянувши питання „Про заходи щодо попередження виробничого травматизму у будівництві” та враховуючи рекомендації парламентських слухань, які пройшли у Комітеті Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці з питання „Про стан промислової безпеки та охорони праці в Україні в світлі виконання вимог Закону України „Про охорону праці”, колегії відмічають, що за чотири місяці 2004 року порівняно з відповідним періодом минулого року на 45 відсотків збільшилась кількість нещасних випадків зі смертельними наслідками у будівництві. Головною причиною збільшення травматизму є недотримання керівниками будівельних організацій положень законодавства та нормативно-правових актів з охорони праці. З метою зниження рівня травматизму у будівництві та запобігання його виникненню колегії вирішили:
Вважати стан з безпеки та виробничого травматизму в галузі будівництва у першому кварталі 2004 року незадовільним.
Рекомендувати:
Уряду Автономної Республіки Крим, Донецькій, Сумській, Хмельницькій, Черкаській обласним держадміністраціям і Київській міській держадміністрації позачергово розглянути питання про стан виробничого травматизму на будовах підпорядкованих їм територій та про результати розгляду повідомити Держнаглядохоронпраці України та Держбуд України.
2.2 Центральним органам виконавчої влади, які мають у своєму складі будівельні організації, погоджувати програми навчання керівників та посадових осіб, відповідальних за охорону праці у таких організаціях, з Держнаглядохоронпраці України та Держбудом України.
Держбуду України та Держнаглядохоронпраці України у місячний термін опрацювати пропозиції щодо внесення змін до Ліцензійних умов провадження будівельної діяльності стосовно питань охорони праці.
Держнаглядохоронпраці України провести позапланову перевірку Фонду соціального страхування від нещасних випадків та професійних захворювань України щодо фінансування „Галузевої програми Держбуду України з поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2004-2005 роки”.
3. Держбуду України та Держнаглядохоронпраці України підготувати спільне звернення до ЦК профспілки працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів щодо можливості позачергового розгляду у регіонах стану охорони праці та виробничого травматизму у будівництві й надання інформації про результати розгляду до Держбуду України та Держнаглядохоронпраці України (термін – 18.06.04).
4. Керівникам корпорацій „Укрбуд”, „Украгропромбуд”, „Укрмонтажспецбуд”, „Укртрансбуд”, ”Укрметротунельбуд”:
розглянути питання з дотримання правил промислової безпеки та охорони праці на підприємствах у першому півріччі 2004 року та надати матеріали з розгляду до Держбуду України та Держнаглядохоронпраці України (термін – до 01.08.04);
провести перевірку функціонування служб охорони праці на підприємствах та в організаціях корпорацій і про результати перевірки проінформувати Держбуд України та Держнаглядохоронпраці України (термін – вересень 2004 р.);
провести перевірку виконання підприємствами, що належать до сфери управління корпорацій, „Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.04 № 687 та проінформувати Держбуд України та Держнаглядохоронпраці України (термін – до 01.08.04);
надати Держбуду України графіки навчання та перевірки знань керівників та відповідальних посадових осіб з питань охорони праці та проінформувати Держнаглядохоронпраці України (термін – до 01.07.04);
подати на погодження до Держнаглядохоронпраці України та Держбуду України програми навчання керівників та посадових осіб, відповідальних за охорону праці, галузевих атестаційних центрів (термін – до 01.07.04).
5. Запропонувати будівельним компаніям „Київміськбуд”, „Познякижилбуд”, „Аеробуд”, „Монолітспецбуд” здійснити спільне фінансування розроблення ДБН „Будівництво в умовах щільної забудови. Вимоги безпеки”.
Заступникам Голови Держбуду України О.Бондаренку та В.Гречку підготувати пропозиції щодо удосконалення діяльності Держбуду України у питаннях надання ліцензій на провадження будівельної діяльності, порядку контролю за додержанням суб'єктами господарювання ліцензійних умов та здійснення перевірок територіальними держархбудінспекціями (термін – до 01.07.04).
Структурним підрозділам Держбуду України: Управлінню науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві (Д.Барзилович), Управлінню архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення (О.Авдієнко), Державній архітектурно-будівельній інспекції (В.Ліванідов), Відділу ліцензування та атестації будівельної діяльності (В.Лісничук), Управлінню економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу (Т.Шарапова) відповідно до розподілу обов'язків підготувати матеріали до проведення спільної наради Держбуду України та Держнаглядохоронпраці щодо вирішення питання поліпшення стану охорони праці та зменшення виробничого травматизму у галузі будівництва (термін – до 18.06.04).
Управлінню науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві Держбуду України (Д.Барзилович):
спільно з Науково-дослідним інститутом будівельного виробництва (В.Балицький) негайно розпочати роботу з розроблення ДБН „Будівництво в умовах щільної забудови. Вимоги безпеки” та забезпечити розгляд першої редакції зазначеного нормативу науково-технічною радою Держбуду України у першому півріччі 2005 року;
підготувати до розгляду науково-технічною радою Держбуду України питання щодо стану підготовки вищими навчальними закладами спеціалістів будівельної галузі зі знанням чинних нормативних документів у галузі будівництва (термін – друге півріччя 2004 року).
Державній архітектурно-будівельній інспекції Держбуду України (В.Ліванідов):
надавати керівництву Держбуду оперативну інформацію про нещасні випадки зі смертельними наслідками у будівництві;
підготувати зміни до відповідних нормативно-правових актів щодо включення проекту виконання робіт (ПВР) як обов'язкового при отриманні дозволу на виконання будівельних робіт (термін – до 01.07.04).
Держнаглядохоронпраці України:
на виконання рішень міжвідомчої наради керівників Генеральної прокуратури України і центральних органів влади з питань додержання законодавства про охорону праці від 02.04.04 здійснити перевірку виконання повноважень у галузі охорони праці Держбудом України, передбачених ст.33 Закону України „Про охорону праці” (термін – вересень 2004 р.);
надати пропозиції до Держбуду України щодо введення до складу Ліцензійної комісії Держбуду України з визначення спроможності суб'єктів господарювання виконувати ліцензійні умови в будівельній галузі представника Держнаглядохоронпраці України.
Держбуду України та Держнаглядохоронпраці України привести свої нормативно-правові акти у відповідність із постановою Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки” від 26.05.04 № 687 (термін – до 01.09.04).
Держбуду України (О.Бондаренко) спільно з Держнаглядохоронпраці України (В.Плетньов) провести спільне засідання щодо виконання заходів, передбачених цим рішенням, у жовтні поточного року.
Контроль за виконанням рішень спільного засідання колегій Держбуду України та Держнаглядохоронпраці України залишаємо за собою.

Голова колегії Держбуду України

Голова колегії Держнаглядохоронпраці України

В.Череп

С.Сторчак


Довідка

Будівельна галузь відноситься до тих галузей господарства держави, де питання виробничої безпеки, охорони праці, попередження виробничого травматизму повинні бути постійно в центрі уваги керівників усіх рівнів будівельного комплексу України, оскільки за цим стоїть не лише збереження життя працівників, а й безпека життєдіяльності населення країни. Статистика нещасних випадків у будівельному виробництві засвідчує, що керівниками будівельних організацій питання охорони праці та виробничої безпеки не розглядаються не лише як першочергові, а часто взагалі не беруться до уваги, поки не трапляється нещастя. Питання кадрової роботи, перш за все навчання персоналу, перевірка знань та навичок із безпечної роботи, створення безпечних умов праці роботодавцями, забезпечення виробничої безпеки – все це відноситься до питань копітких, щоденних, які вимагають постійної уваги та ретельності. Нехтування названими питаннями призводить до трагічних наслідків, незалежно від того, до якої галузі господарства вони відносяться.
Тому для будівельного комплексу України питання виробничого травматизму, як і охорони праці, є не просто актуальним, а й таким, в якому збігаються всі „больові” точки будівельної галузі. Адже як підвищення темпів розвитку будівництва, так і їх спад мають безпосередній вплив на стан охорони праці в будівельній галузі, оскільки це взаємопов'язані процеси. Скорочення обсягів будівництва призводить до порушення системи управління охороною праці у будівництві, відтоку кваліфікованих спеціалістів, оскільки саме ці структури зазнають у період стагнації економіки найбільших скорочень. У період нарощування обсягів будівництва, коли на ринок активно приходить приватний капітал, у будівельну галузь залучається велика кількість робочої сили, яка або втратила набуті навички роботи на будівництві, або їх взагалі не мала, що пов'язано з умовами конкурентної боротьби між виробниками різної форми власності за вартісні показники. В таких умовах керівники будівельних організацій приділяють вкрай мало уваги питанням охорони праці, оскільки це, як правило, витратна частина будови, нерідко вони самі погано обізнані з питаннями охорони праці та виробничої безпеки, мають низьку професійну підготовку та правову культуру. Подібні явища вкрай негативно позначаються на виконавській дисципліні працівників, породжують байдужість та безвідповідальність.
Нині в будівельній галузі України зайнято близько 18,3 тис. організацій та підприємств різної форми власності з кількістю працівників понад 856 тисяч. Протягом останніх років в Україні завдяки збільшенню інвестицій у будівельну галузь постійно зростають обсяги виконання будівельно-монтажних робіт. У 2003 році будівельними підприємствами виконано робіт на суму 13,3 млрд. грн., що на 26,6 % більше від рівня 2002 року. Ця тенденція зберігається і в поточному році. За січень – березень 2004 року виконано робіт на суму 3,1 млрд. грн., що на 33,5 % більше ніж за І квартал 2003 року. Такі темпи зростання обсягів будівництва, безперечно, вимагають особливої уваги до виконавської дисципліни, культури як виробництва, так і культури управління, що передбачає чітке знання чинної нормативно-правової бази галузі і не менш чітке виконання її норм.
Динаміка травматизму у будівельній галузі протягом трьох останніх років підтверджує названу закономірність. Так, у 2002 році нещасних випадків зі смертельними наслідками у будівництві було зафіксовано 111, у 2003 році – 133, за чотири місяці 2004 року – 45.
За даними Держнаглядохоронпраці, будівельні організації після отримання ліцензії Держбуду України ухиляються від отримання дозволу Держнаглядохоронпраці на початок виконання робіт та експлуатацію об'єктів, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки відповідно до Закону України „Про охорону праці”. Якщо ж врахувати, що лише у 2003 році Відділом ліцензування та атестації будівельної діяльності Держбуду України було видано 4 306 ліцензій, що становить третину всіх виданих ліцензій у будівельній діяльності (11 406) в Україні, то кількість порушень у цій сфері є досить значною.
Крім того, Держнаглядохоронпраці зазначає, що керівники багатьох організацій не проходять навчання та перевірку знань з питань охорони праці, деякі керівники будівельних організацій не мають відповідної професійної освіти.

Таблиця 1 - Динаміка травматизму по регіонах України (зі смертельними наслідками)
Території
4 місяці
2004 р.
4 місяці 2003 р.
Всього у 2003 р.
Всього у 2002 р.

Київська обл. і м. Київ
16
7
43
19

Донецька обл.
8
3
18
16

АР Крим
4
3
6
10

Харківська обл.
4
4
9
6

Хмельницька обл.
2
-
2
3

Сумська обл.
2
-
1
5

Дніпропетровська обл.
2
2
10
11

Полтавська обл.
1
-
2
3

Черкаська обл.
1
-
-
1

Херсонська обл.
1
-
-
3

Луганська обл.
1
3
5
7

Львівська обл.
1
1
5
3

Тернопільська обл.
1
1
5
1

Запорізька обл.
1
1
3
4

Житомирська обл.
-
1
2
1

Одеська обл.
-
1
7
4

Чернігівська обл.
-
1
1
3

Миколаївська обл.
-
3
4
2

Вінницька обл.
-
-
-
3

Волинська обл.
-
-
2
-

Закарпатська обл.
-
-
-
2

Івано-Франківська обл.
-
-
2
4

Кіровоградська обл.
-
-
4
-

Рівненська обл.
-
-
1
-

Чернівецька обл.
-
-
1
-

Всього
45
31
133
111


Таблиця - 2 Розподіл травматизму (зі смертельними наслідками) по основних будівельних корпораціях та об'єднаннях
Найменування організації
4 місяці
2004 р.
4 місяці
2003 р.
Всього у 2003 р.
Всього у 2002 р.

Корпорація „Укрбуд”
3
3
5
9

Корпорація „Укрмонтажспецбуд”
1
-
-
8

Корпорація „Укрбудматеріали”
-
2
2
4

Корпорація „Украгропромбуд”
1
-
5
2

ХК „Київміськбуд”
-
1
9
5

Концерн „Укрцемент”
-
1
1
2

Інші організації
40
24
111
81

Всього
45
31
133
111


За цими ж даними, під час перевірок у першому кварталі 2004 року інспекторами Держнаглядохоронпраці виявлено випадки виконання будівельно-монтажних робіт без проекту виконання робіт або за його низької якості; без відповідного дозволу на початок виконання робіт підвищеної небезпеки; без проходження інструктажів та стажування на робочому місці з виконання робіт на висоті.
Тому не дивним є те, що в першому кварталі 2004 року основними причинами виробничого травматизму у будівельній галузі є:
незабезпеченість і незастосування працюючими колективних та індивідуальних засобів захисту під час виконання робіт на висоті;
грубі порушення трудової і технологічної дисципліни;
недотримання правил безпечної експлуатації машин, механізмів і устаткування;
низька якість проектів виконання робіт або їх відсутність.
Більшу частину виробничого травматизму за видами робіт складає травматизм при виконанні будівельно-монтажних і ремонтних робіт.
При проведенні інспекційних та контрольних перевірок будівельних організацій виявлено, що не поодинокими є випадки відсутності знань фахівців щодо вимог чинних нормативів та стандартів, а також випадки відсутності актуалізованої нормативної бази на підприємствах.
Як уже зазначалось у матеріалах січневої колегії Держбуду, частими є випадки, коли до роботи залучаються некваліфіковані працівники на малий термін за договором для виконання одноразової роботи. За таких умов ці працівники не проходять необхідного стажування, а відтак утворюють категорію робітників з підвищеним ризиком травмування. Це призводить до зростання травматизму, в тому числі зі смертельними наслідками під час виконання будівельно-монтажних робіт.

Таблиця 3 - Розподіл травматизму (зі смертельними наслідками) за видами травмуючих факторів
Травмуючі фактори
2004 рік
4 місяці
2003 рік

Падіння працюючих з висоти
11
53

Обвалення грунту і будівельних конструкцій
9
9

Дія рухомих частин механізмів
5
11

Дорожньо-транспортні пригоди
5
25

Дія екстремальних температур
1
4

Ураження електричним струмом
1
4

Інші причини
13
27

Всього
45
133


23 січня 2004 року на засіданні колегії Держбуду України розглядалось питання „Про першочергові заходи з поліпшення охорони праці у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів”. Колегією було відзначено, що в будівельній галузі проводиться певна робота з реалізації основних положень Закону України „Про охорону праці”. Розроблена і діє „Галузева програма Держбуду України з поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2001-2005 роки” (далі – Галузева програма), яка, однак, профінансована Фондом соціального страхування від нещасних випадків та професійних захворювань України у 2003 році лише на 20 %. Своїм рішенням (№ 11 від 23.01.04) колегія схвалила пріоритетні заходи на 2004 рік з названої Галузевої програми. Наказом від 08.04.04 № 66 Голова Комітету В.І.Череп затвердив склад робочої групи Держбуду України з координації робіт та опрацювання питань з поліпшення стану охорони праці у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів, яку очолює заступник Голови Комітету О.Бондаренко. Певні позитивні зрушення відчуваються в організації атестації з питань охорони праці. Потрібно відмітити добре налагоджену роботу з атестації керівників та відповідальних осіб з питань охорони праці в корпораціях „Украгропромбуд” та „Укрмонтажспецбуд”. Так, галузевим атестаційним центром „Укрмонтажспецбуду” ЗАТ „ТК Спецмонтаж” протягом 4 місяців 2004 року проведено атестацію 210 керівників та посадових осіб, відповідальних за охорону праці, причому близько третини – це позачергова атестація, за виявлення різних порушень. За даними Укрмонтажспецбуду та Держнаглядохоронпраці це є дієвим важелем підвищення відповідальності керівників та удосконалення системи охорони праці на підприємствах галузі.
На погодженні у Держпідприємництві знаходиться проект зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 04.07.01 № 756 „Про затвердження переліку документів, які подаються до заяви про видачу ліцензії”, розроблений Держнаглядохоронпраці. Підготовлено спільний проект наказу „Про погодження проектів виконання робіт з органами Держнаглядохоронпраці при будівництві та реконструкції висотних будинків, в тому числі що споруджуються каркасно-монолітним способом” (знаходиться на стадії громадського обговорення за вимогою Держпідприємництва).
Держбудом України спільно з Держнаглядохоронпраці надіслано листи до обласних інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю Держбуду України та територіальних управлінь Держнаглядохоронпраці про більш тісну співпрацю та надання останніми інформації про видачу дозволів на виконання будівельних робіт будівельними організаціями.
Відповідно до пропозицій, що надійшли від Держнаглядохоронпраці (лист від 30.03.04 № 06-6а/1885), та звернення Київської міськдержадміністрації від 14.05.04 Держбудом підготовлено наказ „Про підвищення відповідальності будівельних організацій за дотримання промислової безпеки та охорони праці при виконанні будівельних робіт”, яким, зокрема, зобов'язано Відділ ліцензування та атестації будівельної діяльності (Лісничук В.А.) при розгляді комплекту документів, поданих суб'єктами господарювання на отримання ліцензії на будівельну діяльність, звертати особливу увагу на виконання ліцензійних умов із забезпечення умов техніки безпеки та охорони праці; при перевірці дотримання ліцензійних умов провадження будівельної діяльності суб'єктами господарювання вважати невиконання вимог з техніки безпеки та охорони праці грубим порушенням організації будівельного виробництва з подальшим розглядом питання про спроможність ліцензіата виконувати ліцензійні умови.
Динаміка розвитку будівельного комплексу України засвідчує, що екстенсивний шлях розвитку не забезпечує необхідної якості та надійності будівництва. Якісний прорив у будівельній галузі може дати перехід до засад інтенсивного розвитку, що передбачає не лише застосування інноваційних методів виробництва, а й високу культуру виробництва, яка неможлива без постійного професійного підвищення кваліфікації робочої сили з усіх аспектів виробництва, і серед них, в першу чергу, – знання правил промислової безпеки та охорони праці й їх чітке виконання. В цьому напрямі потрібно розробити прозору та дієву систему підготовки та перепідготовки працівників будівельної галузі та промисловості будівельних матеріалів з набуття ними сучасних знань з питань промислової безпеки, охорони праці та безпеки життєдіяльності.
Разом з тим не виникає сумніву, що на сучасному етапі розвитку будівництва не вичерпано можливості державного впливу на охорону праці у галузі. Неприпустимий стан виробничого травматизму, що склався за 4 місяці 2004 року, можна і потрібно покращити спільними зусиллями Держбуду, Держнаглядохоронпраці, інших центральних органів виконавчої влади, у підпорядкуванні яких знаходяться будівельні організації.
Наведені вище приклади ліцензування можна проілюструвати відповідними прикладами щодо отримання дозволів Держнаглядохоронпраці. Так, у травні поточного року протягом тижня представниками Держнаглядохоронпраці позачергово було обстежено 196 кранів на об'єктах будівництва м. Києва. В результаті перевірки було зупинено роботу 116 кранів. За оперативно вжитими заходами надано дозвіл на використання 30 кранів. Отже, по 86 кранах (а це становить близько 45 % від загальної кількості обстежених кранів) зауваження були досить суттєвими, якщо їх не змогли виправити протягом наступного тижня.
При міністерствах (наприклад, Мінпаливенерго, Мінпромполітики) функціонують галузеві атестаційні центри, програми навчання з питань охорони праці в яких спрямовані, перш за все, на галузеву специфіку. Чи відповідають зазначені програми специфічним вимогам саме будівельної діяльності – це питання допоки залишається відкритим. Не можна вважати достатніми заходи щодо поліпшення стану охорони праці з боку керівників будівельних об'єднань, які задають тон у будівництві України, зокрема в Київському регіоні („Київміськбуд”, „Познякижилбуд”, „Монолітспецбуд”, „Аеробуд” тощо). Наприклад, усім зрозуміла необхідність розроблення державних будівельних норм (ДБН) „Будівництво в умовах щільної забудови. Вимоги до охорони праці”. Саме названі організації потерпають через відсутність такого документа, необхідність розроблення якого обумовлена часом. З досвіду технічно розвинутих країн, близько 70 % розроблених нормативів та стандартів національного рівня фінансувались за рахунок зацікавлених організацій (виробничих структур) та за їх ініціативи.
На жаль, наші будівельники не ініціюють та не фінансують розроблення ні названого нормативу, ні якихось інших.
Незадовільною увагою до питань охорони праці у будівництві з боку уряду АР Крим, Донецької, Сумської, Хмельницької, Черкаської обласних державних адміністрацій та Київської міськдержадміністрації можна пояснити зростання виробничого травматизму зі смертельними наслідками за 4 місяці поточного року порівняно з відповідним періодом минулого року.
Незважаючи на жорстку принципову позицію ЦК профспілки працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів у питаннях поліпшення стану охорони праці у будівництві, галузь не відчуває суттєвого впливу профспілок на означений процес. Перш за все це стосується первинних організацій, діяльність яких здійснюється у підприємствах недержавної форми власності, та таких, що не координуються центральними органами виконавчої влади, а саме ці організації дають приріст показників виробничого травматизму. Заходи з охорони праці можуть бути дієвими виключно за умови свідомої ініціативи безпосередніх виконавців робіт: робітників та фахівців.
Негайне припинення зростання виробничого травматизму у галузі вимагає вжиття енергійних скоординованих заходів центральних та місцевих органів державного управління, роботодавців та профспілок.
Серед заходів термінового вжиття мають бути:
підвищення вимог до професійного рівня та забезпечення умов охорони праці суб'єктів підприємництва, які мають намір здійснювати будівельну діяльність, та скасування права на таку суб'єктам, які означені вимоги не виконують;
посилення впливу органів державного нагляду, державного контролю та профспілкових організацій на роботодавців щодо дотримання встановлених вимог з питань охорони праці.

Начальник Управління науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві
Д.Барзилович
Надруковано:
Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України.
“Інформаційний бюлетень”, №6, червень, 2004 р., К.: “Укрархбудінформ”
Заголовок 1P Заголовок 2H Заголовок 3J Заголовок 5HYPER15Основной шрифт абзацатD Верхний колонтитулF Нижний колонтитул, Номер страницыl Основной текст с отступом 2D Основной текстFedkov6C:\HTML_GOSSTROY\BULETEN\BULETEN_04\04_06W\kolegia.docFedkov"D:\ZODCHIY\IN\BULETEN\kolegia_.docFedkov&C:\WINDOWS\TEMP\Автокопия kolegia_.asdFedkovD:\ZODCHIY\IN\KO040528.doc


Информация о документе
Формат: DOC

Скачали: 375


Похожие документы

Генерация: 0.254 сек. и 7 запросов к базе данных за 0.004 сек.