Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Розділ 1. Керівники, професіонали, фахівці


ДОВІДНИК

кваліфікаційних характеристик професій працівників

Випуск 64


Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи

Розділ 1. Керівники, професіонали, фахівці


з Доповненням № 1, затвердженим наказом Держбуду України від 22 грудня 2003 року № 218;
з Доповненням № 2, затвердженим наказом Держбуду України від 18 жовтня 2004 року № 171
із Зміною № 3, затвердженою наказом Мінбуду України від 05 грудня 2006 року № 399
УДК 331.542:69,007] (035)
БК 65.240 я2 Д 58
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64 "Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Будівництво метрополітенів, тунелів та підземних споруд спеціального призначення". Розділ І "Керівники, професіонали, фахівці". - Київ: УкрНДЦ "Екобуд", 1999. - 68 с. ISBN 966-95409-0-9.
РОЗРОБЛЕНО Українським науково-дослідним Центром економіки будівництва "Екобуд".
ЗАТВЕРДЖЕНО і ВВЕДЕНО в дію з 1 січня 2000 року наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 13 жовтня 1999 р. № 249.
ПОГОДЖЕНО з Міністерством праці та соціальної політики України 5 липня 1999 року № 15-2324.
РОЗРОБНИКИ фахівці УкрНДЦ "Екобуд": канд. екон. наук, Голодець І.В., Янчуковська Л.Г., Капітоненко М.О.; Загура Т.Г., Гориня Т.Б. (комп'ютерний набір); за редакцією Домашевської О.В.
У розробці брали участь фахівці: Беркута А.В., Шарапова Т.О. (Держбуд України); Данченко M.I. (корпорація "Укрметротунельбуд"); Заєць В.М. (корпорація "Укрбуд").


ISBN 966-95409-0-9

УкрНДЦ "Екобуд", 1999. Введено: «ИМЦ» ( г. Киев, ул. М. Кривоноса, 2а; т/ф. 249-34-04 )
Перегляд, розроблення, зміни, доповнення.


Доповнення № 1:
УДК 331.542:69,007] (035)
ББК 65.240 я2
Д58
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64 "Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи". Доповнення до розділу 1 – Київ: УкрНДЦ"Екобуд", 2004. ISBN 966-8115-01-5.
РОЗРОБЛЕНО фахівцями Українського науково-дослідного центру економіки будівництва "Екобуд": Голодець І.В. (відповідальний розробник), Кисельова В.П., Томільпев І.М., Уляна Т.Б.
У розробці брали участь фахівці: Беркута А.В., Шарапова Т.О. (Держбуд України); Заєц В.М. (корпорація "Укрбуд"); Данченко М.І. (корпорація „Укрметротунельбуд"), Сідляренко Н.І., Андрєєва Н.Я. (Державна служба автомобільних доріг України "Укравтодор"), Висоцький В.П. ("Укрдортехнологія").
Під загальною редакцією канд. екон. наук Голодець І.В.
ЗАТВЕРДЖЕНО наказами Держбуду України від 13 жовтня 1999 року № 249, від 24 жовтня 2000 року № 239, від 14 вересня 2001 року №183, від 8 серпня 2002 року № 25, від 29 серпня 2003 року № 149, від 22 грудня 2003 року № 218.
ПОГОДЖЕНО з Міністерством праці та соціальної політики України. Науково-методичну експертизу здійснено Центром продуктивності Мінпраці України.
Кваліфікаційні характеристики професій робітників є обов'язковими для встановлення кваліфікаційних розрядів під час тарифікації робіт в організаціях (підприємствах) усіх видів економічної діяльності, де є виробництва та види робіт, зазначені у цьому випуску.
© УкрНДЦ "Екобуд", 2004.
Перегляд, розроблення,
зміни, доповнення
ISBN 966-8115-01 -5
2004.
Доповнення № 2:
РОЗРОБЛЕНО фахівцями Українського науково-дослідного центру економіки будівництва "Екобуд": Голодець І.В. (відповідальний розробник), Кисельова В.П., Селик Т.Г., Томільцев І.М., Уляна Т.Б.
У розробці брали участь фахівці: Беркута А.В., Шарапова Т.О., Губень П.І. (Держбуд України); Заєц В.М. (корпорація "Укрбуд"); Сідляренко Н.І., Андреєва Н.Я. (Державна служба автомобільних доріг України "Укравтодор"), Висоцький В.П. ("Укрдортехнологія").
Під загальною редакцією канд. екон. наук Голодець І.В.
ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держбуду України від 18 жовтня 2004 року № 171.
ПОГОДЖЕНО з Міністерством праці та соціальної політики України. Науково-методичну експертизу здійснено Центром продуктивності Мінпраці України.
Кваліфікаційні характеристики професій робітників є обов'язковими для встановлення кваліфікаційних розрядів під час тарифікації робіт в організаціях (підприємствах) усіх галузей народного господарства, де є зазначені у цьому випуску виробництва та види робіт.
Зміна № 3
РОЗРОБЛЕНО фахівцями Українського науково-дослідного центру економіки будівництва „Екобуд": канд. екон. наук І. В. Голодець, В. Д. Казько, І.М. Томільцев, К. І. Шевчук, А. О. Ольховик.
У розробці брали участь фахівці: канд. екон. наук А. В. Беркута, Т. О. Шарапова, П. І. Губень (Міністерство будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України); М. І. Данченко (ТОВ „БМК Планета-Міст"); Г. П. Жучко, В.П. Висоцький (УДВТП „Укрдортехнологія"); Л. П. Гончаренко, І. А. Сохач (УкрНДЦ „Екобуд"); В. М. Заєць (корпорація „Укрбуд").
Під загальною редакцією канд. екон. наук І.В. Голодець.
ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 5 грудня 2006 р. № 399.
ПОГОДЖЕНО з Міністерством праці та соціальної політики України та Професійною спілкою працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України. Науково-методичну експертизу здійснено Центром продуктивності Мінпраці України.
Кваліфікаційні характеристики професій робітників є обов'язковими для установлення кваліфікаційних розрядів під час тарифікації робіт в організаціях (підприємствах) усіх галузей народного господарства, де є зазначені у цьому випуску виробництва та види робіт.

В редакції зміни №3, затвердженої наказом Мінбуду України від 05.12.2006 №399. ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

" 13 " 10 1999 p. м. Київ № 249

Про затвердження Розділів І, III та IV Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Будівництво метрополітенів, тунелів та підземних споруд спеціального призначення)
На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 13.03.95 № 4639/17 до листа Мінпраці України від 06.03.95 № 07-771 про розроблення кваліфікаційних характеристик працівників
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Розділи І, III, IV Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Будівництво метрополітенів, тунелів та підземних споруд спеціального призначення), розроблених Українським науково-дослідним центром "ЕКОБУД" і схвалених колегією Держбуду України та ввести їх в дію з 01.01.2000 року.
2. З введенням в дію Розділу І "Керівники, професіонали, фахівці" та Розділу III "Робітники. Будівництво метрополітенів, тунелів та підземних споруд спеціального призначення" визнати такими, що втратили чинність на території України постанови колишнього Держбуду СРСР від 3 липня 1987 року № 131 "Об утверждении квалификационных характеристик должностей руководителей, специалистов и служащих строительных организаций" та Держкомпраці СРСР від 17 липня 1985 року № 225/15-87 щодо розділу "Строительство метрополитенов, тоннелей и подземных сооружений специального назначения". Розділ IV "Ремонт, експлуатація та утримання автомобільних доріг" - розроблено і введено вперше.
3. Управлінню економічного аналізу, зміни форм власності та ринкової інфраструктури разом з Центром "ЕКО-БУД" забезпечити доведення інформації про затвердження вказаних Розділів Довідника до зацікавлених організацій.

Голова Комітету В. М. Гусаков
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
ДЕРЖБУД УКРАЇНИ

НАКАЗ
" 22" грудня 2003 р. м.Київ № 218
Про затвердження доповнень до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск 64)
Зміни, що відбулися в останні роки у будівельному виробництві в зв'язку із впровадженням нових технологій, застосуванням нових видів будівельних матеріалів, сучасних машин, механізмів зі складними технічними характеристиками, програмними комп'ютерними системами керування тощо, зумовлюють появу нових професій та посад працівників. Відповідно, це потребує розробки нових кваліфікаційних характеристик, уточнення характеристик окремих базових професій та посад.
З метою удосконалення Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск 64)
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити доповнення до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск 64), затвердженого наказами Держбуду України від 13 жовтня 1999 року № 249, від 24 жовтня 2000 року № 239, від 14 вересня 2001 року № 183, від 8 серпня 2002 року № 25 та від 29 серпня 2003 р. № 149, розроблені Українським науково-дослідним центром економіки будівництва „Екобуд" (далі - УкрНДЦ „Екобуд") і схвалені Науково-технічною радою Держбуду України від 10 грудня 2003 р. № 90:
а) до розділу 1 „Керівники, професіонали, фахівці" – Доповнення № 1 (8 кваліфікаційних характеристик);
б) до розділу 2 „Робітники, Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи" - Доповнення № 4 (18 кваліфікаційних характеристик).
У розділі 4 „Робітники. Будівництво та ремонт автомобільних доріг" та у доповненнях до нього внести зміни до назв тих професій робітників, для яких введена спеціалізація, замінивши слова в дужках „будівництво та ремонт автомобільних доріг" на слова .дорожньо-будівельні роботи".
Ввести зазначені доповнення та зміни у дію з 1 січня 2004 року.
Управлінню економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу (Шарапова Т.О.) разом з УкрНДЦ „Екобуд" забезпечити доведення інформації про затвердження зазначених доповнень до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск 64) до зацікавлених організацій.
Видання та розповсюдження зазначених доповнень покласти на УкрНДЦ „Екобуд".
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Голови Комітету Беркуту А.В.
Голова Комітету В.І. ЧЕРЕП
МІНІСТЕРСТВО БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

5 грудня 2006 р. м. Київ №399

Про затвердження змін до розділів 1, 2 та 4 Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск 64)

Відповідно до Програми створення та постійного оновлення галузевої нормативної бази з праці та професійної класифікації у будівництві на 2005-2010 роки, затвердженої наказом Держбуду України від 28 грудня 2004 року №243, та у зв'язку із впровадженням у будівельне виробництво сучасних технологій, матеріалів, конструкцій, застосуванням нових машин, механізмів, устаткування, виконанням нових видів робіт, підвищенням вимог до рівня кваліфікації робітників, які виконують будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи, та появою нових вимог до кваліфікації та освіти працівників – фахівців середньої ланки будівельного виробництва,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити та ввести в дію з 1 січня 2007 року схвалені науково-технічною радою Мінбуду (рішення НТР від 23.11.2006 р. № 75) зміни до розділів 1, 2 та 4 "Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників" (Випуск 64: Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи),затвердженого наказами Держбуду України від 13 жовтня 1999 року № 249 та від 21 лютого 2000 року №32 (з урахуванням змін та доповнень), розроблені Українським науково-дослідним центром економіки будівництва "Екобуд" та погоджені з Міністерством праці та соціальної політики України і Професійною спілкою працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України:
Зміни №3 до розділу 1. "Керівники, професіонали, фахівці" (6 кваліфікаційних характеристик);
Зміни № 8 до розділу 2 "Робітники. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи" (4 кваліфікаційні характеристики);
Зміни № 7 до розділу 4 "Робітники. Будівництво та ремонт автомобільних доріг" (9 кваліфікаційних характеристик).
2. Управлінню економіки, організації та розвитку будівельної діяльності (Т. О. Шарапова) разом з Центром "Екобуд" забезпечити доведення до відома будівельних організацій інформації про цей наказ.

Видання та розповсюдження змін до розділів 1, 2 та 4 "Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників" (Випуск 64) покласти на Український науково-дослідний центр економіки будівництва "Екобуд".Перший заступник Міністра А. О. Орлов


В редакції зміни №3, затвердженої наказом Мінбуду України від 05.12.2006 №399. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ДОВІДНИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОФЕСІЙ ПРАЦІВНИКІВ
(Витяг з Випуску 1 "Професії працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності")
1. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників (далі – Довідник) є систематизований за видами економічної діяльності збірник описів професій, які наведені в Класифікаторі професій (ДК 003-95).
Довідник містить показники та ознаки, які зближують його з методологічної, методичної та нормативно-практичної сторін з національними виданнями такого спрямування інших країн, а також враховує рекомендації виконавчих органів Міжнародної організації праці і Співдружності незалежних держав.
2. Довідник складається з випусків і розділів, які згруповані за основними видами економічної діяльності, виробництва та робіт.
Кожен випуск або розділ випуску містить обов'язкові частини, співвідносні з розділами класифікації професій за Класифікатором професій, а саме: "Керівники", "Професіонали", "Фахівці", "Технічні службовці", "Робітники". Зміст випуску або розділу випуску складається із "Вступу", "Кваліфікаційних характеристик", вміщених в абетковій послідовності з порядковими номерами, а також допоміжних покажчиків переліків професій з діапазонами розрядів.
3. Кваліфікаційна характеристика професії працівника має такі розділи: "Завдання та обов'язки", "Повинен знати", "Кваліфікаційні вимоги", "Спеціалізація", "Приклади робіт".
Розділ "Завдання та обов'язки" подає опис робіт, властивих для даної професії. Для визначення професійних завдань та обов'язків застосовані посилання на галузь необхідних знань, устаткування, машини, інструмент, сировину, матеріали, деталі, продукцію та послуги.
Розділ "Повинен знати" містить описи знань, умінь, навичок, методів і прийомів безпечного виконання робіт, засвоєння і застосування яких є обов'язковим. У цілому галузі знань і способи реалізації робіт тісно пов'язуються з напрямами необхідної для цього освіти, практичною підготовкою у вигляді професійної спеціалізації відповідно до досягнень науки, техніки, технологій, організації праці на виробництві чи у сфері послуг.
3.3. У розділі "Кваліфікаційні вимоги" визначено рівень спеціальної підготовки працівника, який необхідний для виконання покладених на нього обов'язків, і вимоги до стажу роботи.
Для професійної групи "Керівники" встановлено три типи вимог, обов'язкових для керівників первинних підрозділів, керівників структурних підрозділів вищого рівня, керівників підприємств, установ, організацій.
Для професійної групи "Професіонали" використовуються два типи вимог - для 4-х і 5-ти рівнів професійного групування. Різниця між ними полягає в тому, щоб раціонально використати ґрунтовно підготовлених працівників з освітньо-кваліфікаційними рівнями "спеціаліст" і "магістр". Саме для цього запроваджено 4 і 5 рівнів кваліфікаційних категорій. Даний тип кваліфікаційних вимог стосується розробників у складі груп наукових співробітників, а також професіоналів із різних галузей науки і практики, які зайняті на складних і відповідальних роботах.
Для професійної групи "Фахівці" (техніки) діють три рівні кваліфікаційних категорій.
Професійна група "Технічні службовці" включає професії, що вимагають повної загальної середньої та професійно-технічної освіти або повної загальної середньої освіти та курсового професійно-технічного навчання, курсового чи індивідуального навчання на виробництві, у сфері послуг.
Професійна група "Робітники" містить вимоги до виконавців щодо складності виконуваних робіт та необхідних знань. Кваліфікаційні характеристики вищих розрядів не повторюють вимоги кваліфікаційних характеристик нижчих розрядів.
Розділ "Спеціалізація" подає дані про похідні назви професій, характеристики робіт, галузеву віднесеність, а також посилання на товари, послуги, устаткування, механізми та інструменти, які вказують на особливості застосування професії.
У розділі "Приклади робіт" наводяться назви робіт і пов'язаних з ними машин і устаткування, безпечних та нешкідливих умов виконання зазначених робіт, засобів оснащення технологічних процесів.
Розділ "Приклади робіт" розробляється для розрізнення складу і переліків робіт за кваліфікаційними розрядами (категоріями) або у випадках, коли зміст розділу "Завдання та обов'язки" викладений у скороченому чи загальному варіанті.
4. Довідник є нормативним документом, обов'язковим у питаннях управління персоналом на підприємствах, в установах і організаціях усіх форм власності та видів економічної діяльності.
Довідник призначений для таких цілей:
а) розроблення стратегії і програм соціально-економічного розвитку суспільства з урахуванням змін у професійно-кваліфікаційному складі і структурі зайнятих працівників, реалізація державної політики зайнятості населення;
б) планування професійних перетворень у характеристиках робочої сили;
в) якісного аналізування стану попиту на професійно підготовлену робочу силу;
ґ) визначення особливостей ринків праці;
г) ведення документації про укладення трудового договору (прийняття на роботу), професійне просування, переведення на іншу роботу, відсторонення від роботи, припинення і розірвання трудового договору;
д) кваліфікаційних випробувань з метою оцінювання повноти, відповідності змісту та якості виконання робіт працівником певної професії відповідного розряду (категорії) з урахуванням вимог охорони праці;
е) визнання кваліфікаційного статусу працівника;
є) розподілу робіт за складністю, відповідальністю і стажем праці, необхідною освітою і професійною підготовкою працівників;
ж) організації і ведення виробничих процесів;
з) застосування в навчальній, нормативно-технічній, технологічній та сертифікаційній документації, процесах розроблення і впровадження продукції у виробництво;
й) присвоєння і підвищення кваліфікаційних розрядів (категорій) за професією відповідно до оволодіння особою певним обсягом знань та робіт у закладі освіти або на виробництві чи у сфері послуг за результатами кваліфікаційної атестації;
і) організації навчально-виховного процесу в закладах освіти, які готують працівників за професіями відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів;
й) переписів, наукових досліджень, обстежень, опитувань, анкетувань тощо, які стосуються або включають питання професійно підготовленої робочої сили, а також для статистичних узагальнень;
к) порівняння назв, змісту і поширеності робіт за професією і кваліфікацією цього Довідника й аналогічних довідників інших країн для практичних професійних завдань.
Довідник застосовується як базовий елемент організації оплати праці разом із тарифними сітками (схемами посадових окладів), тарифними розрядами, тарифними ставками та коефіцієнтами (міжкваліфікаційними співвідношеннями), які утворюють тарифну систему оплати праці. Тарифікаційні процедури встановлюються і регулюються законодавством України, генеральною, галузевими, регіональними угодами, колективними та трудовими договорами.
Згідно з вимогами чинного законодавства України і на основі Довідника роботодавець розробляє та затверджує посадові інструкції для керівників, професіоналів та фахівців, ураховуючи конкретні завдання та обов'язки, функції, права, відповідальність працівників цих груп та особливості штатного розкладу підприємства, установи, організації. Для технічних службовців і робітників у разі необхідності розроблюються робочі інструкції.
Під час розроблення посадових (робочих) інструкцій забезпечується єдиний підхід до викладу змісту, структури розділів, побудови і послідовності їх розташування. Інструкції повинні містити повний перелік завдань та обов'язків, повноважень, відповідальності, в тому числі з охорони праці, безпечного ведення робіт та екологічної безпеки, в разі потреби мати необхідні пояснення, а всі терміни –чіткі визначення.
Періодичне уточнення змісту посадових (робочих) інструкцій працівників повинне забезпечити раціональний розподіл та необхідну кооперацію їх праці під час виконання нових завдань та обов'язки}.
7. Посадові інструкції складаються з розділів: "Загальні положення", "Завдання та обов'язки", "Права", "Відповідальність", "Повинен знати", "Кваліфікаційні вимоги" та "Взаємовідносини (зв'язки) за професією, посадою".
У робочих інструкціях розділи "Загальні положення", "Взаємовідносини (зв'язки) за професією" можуть бути відсутні.
7.1. У розділі "Загальні положення" наводяться дані про сутність, особливості і мету робіт, порядок укладення та припинення трудового договору, класифікаційні критерії, визначальні ознаки спеціальності й спеціалізації, додаткові відомості про посаду, професію або роботи працівника тощо.
7.2. Розділ "Завдання та обов'язки" розкриває зміст робіт, які має виконувати працівник. У робочій інструкції цей розділ повинен містити характеристики робочого місця.
У розділі "Права" визначаються і наводяться делеговані працівникові правові засоби, за допомогою яких забезпечується виконання покладених на нього завдань та обов'язків.
Розділ "Відповідальність" містить показники особистої відповідальності за виконання робіт, а також переліки результатів, яких необхідно досягти працівникові в процесі професійної діяльності за вказаною посадою, професією або роботою.
У розділі "Повинен знати" подаються додаткові порівняно з кваліфікаційною характеристикою вимоги до знань, умінь, майстерності працівника, викликані реальними умовами виробництва, особливостями устаткування, матеріалів, інструментів, що використовуються для виконання робіт.
Розділ "Кваліфікаційні вимоги" містить норми, які стосуються рівнів освіти, кваліфікації, досвіду, спеціалізації, достатніх для повного і якісного виконання робіт за посадою або на робочому місці.
7.7 Розділ "Взаємовідносини (зв'язки) за професією, посадою" розкриває взаємовідносини та зв'язки з іншими працівниками в підрозділі і за його межами, умови заміщення в разі відсутності тощо.
У зв'язку з тим, що окремі кваліфікаційні характеристики працівників містять тільки основні або типові завдання та обов'язки, роботодавець може доповнювати посадові (робочі) інструкції роботами, які входять до складу статутів, регламентів, технологічних карт, інструкцій та інших нормативних документів, установлених адміністрацією за погодженням з профспілковим або іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом.
Поряд з роботами, що внесені до складу відповідного розділу кваліфікаційних характеристик професій,
9.1. усі працівники повинні:
а) раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці;
б) додержувати норм технологічного процесу;
в) виконувати правила щодо здійснення діяльності, спрямованої на зміни або визначення стану предметів виробництва, технічне обслуговування чи ремонт засобів технологічного оснащення;
г) забезпечувати працездатний стан і показники надійності виробничої або функціональної системи за параметрами якості продукції (послуг), продуктивності, матеріальних і вартісних витрат на виготовлення продукції (надання послуг);
ґ) застосовувати способи і прийоми попередження відмов технологічних систем і виникнення браку;
д) сприяти ефективній діяльності виробничих і функціональних систем вищих рівнів (дільниці, відділу, іншого підрозділу, підприємства, установи, організації в цілому);
е) знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, правила безпечного поводження з устаткуванням, машинами, механізмами, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;
є) додержувати норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт,
ж) виконувати заходи для поліпшення умов праці, передбачені трудовим та колективним договорами і правилами внутрішнього трудового розпорядку;
з) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених виробничих негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
9.2. усі керівники повинні:
а) розробляти директивні та керівні матеріали, створювати можливості для майбутнього розвитку;
б) впроваджувати нормативні та інструктивні матеріали, забезпечувати умови для удосконалення організації виконання робіт і управління підрозділами;
в) відповідати за налагодження ефективних виробничих (службових) взаємовідносин і зв'язків між працівниками;
г) стежити за додержанням вимог посадових (робочих) інструкцій;
ґ) аналізувати стан виконання планів, організації робіт, виконавської майстерності працівників, задоволення вимог замовників та технологічні, ринкові, фінансові досягнення чи прорахунки;
д) відповідати за порівняльні показники для визначення відповідності планових завдань виконаним роботам;
е) удосконалювати форми винагородження та заохочення працівників відповідно до їх професійних та ділових якостей, складності та умов праці, результатів господарської діяльності підприємств, установ, організацій;
є) застосовувати методи оцінювання результатів управлінських рішень (стратегічне планування, визначення цілей і пріоритетів, раціональне використання ресурсів виробництва тощо);
ж) накопичувати інформацію від замовників, постачальників та партнерів з метою поліпшення якості робіт;
з) забезпечувати проектування і впровадження усіх видів професійних виконавських процесів (робіт), постійно дбати про їх оцінювання та поліпшення;
й) відповідати за формування на виробництві, у сфері послуг освітнього та кваліфікаційного рівнів, необхідних для успішного виконання працівниками робіт;
і) постійно впроваджувати заходи щодо навчання та розвитку, нормальної життєдіяльності працівників, створення добробуту, мотивації їх до досягнення високих економічних результатів;
ї) створювати необхідні умови для успішного ведення робіт, особливо за виготовлення нових виробів (надання нових послуг), поширення їх на товарні ринки (ринки послуг), встановлення партнерських відносин з постачальниками, споживачами та конкурентами;
й) удосконалювати соціальні відносини на підприємстві, в установі, організації, запроваджувати високу культуру людських стосунків;
к) застосовувати світовий досвід і передову вітчизняну практику організації виробництва (робіт).
10. Працівники повинні знати і застосовувати на практиці знання про:
а) кращий досвід роботи за професією на підприємствах, в установах, організаціях даної та суміжних галузей, конкуруючих фірм в інших країнах;
б) економічні досягнення, необхідні для успішного виконання професійних завдань і обов'язків;
в) призначення, порядок становлення і перегляду норм праці, тарифних ставок, посадових окладів, розцінок;
г) виробничі (експлуатаційні) інструкції, інструкції з охорони праці, пожежної безпеки та правила внутрішнього трудового розпорядку;
ґ) норми ділової поведінки та етики професійних відносин;
д) основні положення і порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників;
е) застосування Кодексу законів про працю України та інших законодавчих актів, що регулюють професійну зайнятість громадян.
11. Працівники, робота яких пов'язана з авіаційним, автомобільним, морським, річковим, залізничним транспортом, виконанням підривних робіт, зберіганням і застосуванням вибухових матеріалів та отруйних речовин, обслуговуванням підйомно-транспортного устаткування, котельних установок, апаратів і посудин, що працюють під тиском, або зайняті на інших роботах, для яких діючими правилами та інструкціями встановлені особливі вимоги виконання, в тому числі безпечного ведення робіт, запобігання аварійності, виробничого травматизму та професійним захворюванням, повинні знати і додержувати нормативних актів про охорону праці, виробничих (експлуатаційних) інструкцій, технологічних регламентів, а також мати відповідний документ, що засвідчує завершену і успішну спеціальну підготовку до виконання цих робіт та своєчасну перевірку знань з охорони праці.
12. Атестація працівників, які виконують інспекційні, контрольні, наглядові, приймальні та подібні роботи, провадиться в терміни, що не обов'язково збігаються з підвищенням їхнього кваліфікаційного рівня. Процедури і терміни атестації розроблюються, встановлюються і впроваджуються органами, уповноваженими законодавством України на проведення атестаційних випробувань.
13. Працівники, безпосередньо зайняті керуванням і обслуговуванням машин та устаткування: оператори, машиністи, апаратники, електромонтери та подібних професій, – повинні мати професійну підготовку в обсязі, достатньому для безпечного усування несправностей та відмов, що виникають у процесі роботи, а також для участі в їх ремонті.
14. Випускники професійно-технічних та вищих закладів освіти можуть претендувати на зайняття відповідних робіт за професіями, освітньо-кваліфікаційними рівнями і розрядами (категоріями). Для цього вони повинні мати документи про освіту державного зразка та про присвоєння кваліфікаційного розряду (категорії).
Кваліфікаційні розряди (категорії) підвищуються насамперед тим працівникам, які успішно виконують професійні чи посадові завдання та обов'язки, норми праці, творчо і сумлінно ставляться до службових доручень і вимог інструкцій. Присвоєння і підвищення кваліфікаційних розрядів (категорій) працівникам здійснюють комісії з проведення кваліфікаційної атестації.
Роботодавець може, виходячи з негативних результатів кваліфікаційної атестації або випробувань, запропонувати працівникові роботи нижчого кваліфікаційного розряду (категорії). У разі виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації роботодавець може розірвати з працівником трудовий договір.
17. За грубе порушення технологічної дисципліни та інші серйозні порушення, які спричинили погіршення якості продукції або робіт, працівникові може бути знижена кваліфікація на один розряд (категорію). Поновлення розряду (категорії) провадиться не раніше ніж через три місяці після зниження в тому ж порядку, як і підвищення розряду (категорії).
18. Особи, які не мають професійної освіти або стажу роботи, що встановлені кваліфікаційними вимогами, але мають достатній практичний досвід і якісно та в повному обсязі виконують доручені роботи, у виняткових випадках можуть бути зараховані (призначені) на відповідні роботи (посади).
19. У необхідних випадках відповідність робіт певному кваліфікаційному розряду (категорії) визначається з використанням тих робіт, які наведені в робочих інструкціях, технологічних картах, регламентах та інших нормативних документах, розроблених стосовно умов і специфіки конкретного виробництва (сфери діяльності).
Нові роботи оцінюються зіставно-реєстраційним методом і відносяться до аналогів, описаних у споріднених кваліфікаційних характеристиках.
У межах систем сертифікації продукції (робіт) працівники повинні проходити цільове професійне навчання. Після його завершення, успішного складання екзаменів, кваліфікаційної атестації і одержання сертифікатів вони можуть бути допущені до виконання вказаних робіт.
Роботодавець організує систематичне навчання працівників з питань охорони праці.
Прийняття на роботу за професіями "старший працівник" або "бригадир" здійснюється в тому випадку, коли працівник має спеціальну підготовку з управління виробничими групами і високий кваліфікаційний рівень.
У разі виконання працівником робіт, віднесених до різних професій, трудовий договір укладається за згодою сторін з професії, яка визнана основною. Основною вважається професія з найбільшим обсягом виконуваних робіт порівняно з іншими професіями.
25. Похідні професії, назви яких утворені за допомогою додаткових ознак типу "заступник", "старший", "змінний", "районний", "дільничий" тощо, мають такі ж кваліфікаційні характеристики, що і базові професії.
26. У всіх записах про виконувані роботи слід застосовувати повну назву професії відповідно до цього Довідника і кваліфікаційний розряд (категорію), наприклад: "Інженер-проектувальник (планування міст) 1 категорії", "Слюсар-інструментальник 7 розряду", "Лаборант електромеханічних випробувань і вимірювань 5 розряду" тощо.
27. У разі необхідності органи виконавчої влади, професійні спілки, об'єднання, асоціації роботодавців, наукові товариства, підприємства, установи, організації можуть подавати міністерствами (відомствами) – розробниками відповідних випусків обґрунтовані проекти змін і доповнень до цього Довідника.
28. Пропозиції щодо змін і доповнень подаються в разі:
а) систематизації груп професій відповідно до нових явищ на світових, національних, регіональних і галузевих ринках праці;
б) одержання результатів наукових досліджень, впровадження технологічних нововведень, появи нових професій і робіт або їх ознак і параметрів, усунення застарілих, маловживаних і неважливих робіт, а також застосування новітнього або досконалішого устаткування, машин, матеріалів, інструментів, виробництва нових видів продукції тощо;
в) розширення і поглиблення змісту робіт (завдань і обов'язків), збільшення, зменшення або раціоналізації їх кількості;
г) уточнення переліків прикладів робіт;
г) удосконалення кваліфікаційних вимог;
д) зміни освітніх і кваліфікаційних рівнів;
е) реєстрації додаткових відомостей, даних, показників, застосовуваних у кваліфікаційних характеристиках професій;
є) удосконалення розробки кваліфікаційних характеристик професій та описів робіт;
ж) зміни назв професій і робіт;
з) уточнення професійної термінології тощо.
29. Міністерство праці та соціальної політики України у встановленому порядку і визначені строки розглядає проекти змін та доповнень і приймає відповідні рішення щодо їх узгодження або затвердження, які є обов'язковими для учасників національного ринку праці до виходу нового видання цього Довідника.
Випуск 64
Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Будівництво метрополітенів,
тунелів та підземних споруд спеціального призначення
Розділ 1. Керівники, професіонали, фахівці
Вступ
Цей розділ є результатом перегляду кваліфікаційних характеристик посад працівників, передбачених випуском "Квалификационные характеристики должностей руководителей, специалистов и служащих строительных организаций", затвердженим постановою Держбуду СРСР від 3 липня 1987 р. № 131, урахування змін і доповнень до змісту характеристик, які виникли у результаті впровадження досягнень науки, техніки, удосконалення технології, організації виробництва та праці. У розділі враховано нові вимоги до розроблення кваліфікаційних характеристик і одночасно збережено наступність, традиції застосування та особливості їх побудови.
У розділі наведено перелік основних професій, які найчастіше зустрічаються виходячи з установленого в галузі розподілу і кооперації праці. У разі потреби обов'язки, включені до характеристики тієї чи іншої посади, можуть бути розподілені між кількома виконавцями без збільшення чисельності працівників з урахуванням нормативів, що діють в організації. Якщо коло обов'язків порівняно з встановленою працівникові характеристикою доцільно розширити, йому може бути доручено виконання обов'язків, передбачених характеристиками інших посад, споріднених за змістом робіт, тобто таких, які відносяться до однієї функції правління та однакового рівня складності, виконання яких не зумовлює іншої кваліфікації або зміни найменування посади.
В основу побудови розділу "Керівники, професіонали, фахівці" покладено професійну ознаку, оскільки вимоги до кваліфікації керівників, професіоналів, фахівців обумовлюють професійну назву робіт. До цього розділу не включено кваліфікаційних характеристик заступників керівників виробничих підрозділів і начальників відділів (бюро), оскільки їх посадові обов'язки, вимоги до знань та кваліфікації визначаються на підставі характеристик професій відповідних керівників.
Підрозділ "Керівники" охоплює широке коло професій, пов'язаних із здійсненням різних функцій управління та керівництва, які в цілому суттєво відрізняються за своєю складністю і відповідальністю. Наприклад: директор з капітального будівництва відповідає за стан капітального будівництва у організації на підприємстві в цілому та керує відповідними структурними підрозділами і службами; начальник відділу капітального будівництва (технічного переозброєння) керує працівниками відділу та відповідає за виконання функцій в межах завдань та обов'язків, установлених для відділу;начальник управління капітального будівництва здійснює керівництво будівництвом у межах функцій замовника, який є структурним підрозділом центральних і місцевих органів виконавчої влади, та відповідає за виконання функцій у межах завдань та обов'язків, встановлених для управління.
Завдання та обов'язки головних фахівців-керівників визначаються на підставі характеристик відповідних посад-керівників з покладенням на них функцій керівників або відповідальних виконавців робіт одного з напрямів діяльності організації (підприємства), структурного підрозділу чи обов'язків з оординації і керівництва групами виконавців, які створюються з урахуванням раціонального розподілу праці в конкретних організаційно-технічних умовах.
Кваліфікаційні характеристики посад начальників відділів є основою під час визначення завдань та обов'язків, вимог до знань і кваліфікації керівників відповідних бюро, створюваних замість функціональних відділів.
Кваліфікаційні характеристики для таких загальногалузевих професій, як головний геодезист, головний гідрогеолог, головний інженер, головний маркшейдер, начальник управління (відділу) комплектації, начальник відділу збуту (маркетингу), начальник відділу транспорту, начальник лабораторії з контролю виробництва, начальник лабораторії техніко-економічних досліджень, начальник дільниці, геодезист, інженер, інженер-енергетик, інженер-проектувальник, інженер з якості, механік дільниці, технік наведено з урахуванням особливостей їх застосування у галузі будівництва.
Кваліфікаційні характеристики використовуються як нормативні документи для цілей, визначених пунктами 4, 5 та 6 "Загальних положень Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників", які викладено у Випуску 1 та включено до цього випуску.
Внесення змін і доповнень та інші нормативні вимоги щодо порядку застосування кваліфікаційних характеристик здійснюється відповідно до зазначених "Загальних положень".
Доповнення до розділу 1 „Керівники, професіонали, фахівці" розроблено з урахуванням вимог „Положення про Державну службу автомобільних доріг України", затвердженого Указом Президента України від 19 січня 2002 року № 50/2002, що покладає на зазначену службу нові завдання та функції з вдосконалення й розвитку дорожнього господарства, організації будівництва, ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг, інженерних штучних споруд і комунікацій, забезпечення надійного й безпечного руху на автомобільних дорогах України. У зв'язку з цим у дорожній галузі виникла необхідність у створенні нових виробничих підрозділів (відділів), видів робіт і професій.
Зазначені доповнення включають 9 кваліфікаційних характеристик для професійних угрупувань керівників і професіоналів.
Кваліфікаційні характеристики для керівників відділів: виробничо-технічного, ремонту та експлуатаційного утримання штучних споруд, ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг тощо розроблено на підставі похідних базових професій з введенням спеціалізації, яка враховує особливості професійної діяльності в дорожньому будівництві.
Для керівника відділу організації та безпеки дорожнього руху кваліфікаційна характеристика розроблена вперше та введена, як нова, згідно зі змінами, внесеними до Державного Класифікатора професій ДК 003-95 та затвердженими Держстандартом України.
Розділ „Кваліфікаційні вимоги" кваліфікаційних характеристик професій працівників розроблено з урахуванням вимог Закону України „Про вищу освіту" № 2984- ІІІ від 17 січня 2002 року.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
КЕРІВНИКИ
1. ВИКОНАВЕЦЬ РОБІТ (ВИКОНРОБ)
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Здійснює безпосереднє керівництво будівництвом. Забезпечує виконання виробничих завдань відповідно до графіків і проектів виконання будівельних, монтажних, ремонтно-будівельних, дорожньо-будівельних робіт*, введення об'єктів у дію у встановлені строки. Забезпечує додержання технологічної послідовності під час виконання будівельно-монтажних робіт. Організовує виконання будівельно-монтажних робіт згідно з проектною та технологічною документацією, будівельними нормами та правилами, технічними умовами й іншими нормативними документами. Складає заявки на будівельні машини, транспорт, засоби механізації, матеріали, конструкції, деталі, інструмент, інвентар і забезпечує їх ефективне використання. Здійснює заходи щодо удосконалення організації виробництва та праці, механізації й автоматизації виробничих процесів, раціоналізації робочих місць. Веде журнал виконання робіт, документацію з обліку виконаних робіт і робочого часу, виконавчу технічну документацію. Затверджує наряди та іншу документацію на оплату праці робітників. Бере участь у пред'явленні приймальній комісії об'єктів, етапів і окремих комплексів робіт, будівництво яких завершено. Готує фронт робіт для субпідрядних організацій, бере участь у прийманні від них виконаних робіт. Оформляє допуски на право виконання будівельно-монтажних робіт у охоронних зонах; складає акти на сховані роботи, акти на виконані роботи.
Організовує приоб'єктне складське господарство й охорону матеріальних цінностей. Встановлює виробничі завдання майстрам та контролює їх виконання. Координує діяльність майстрів та дільничих служб. Бере участь у роботі комісії з атестації робочих місць. Подає пропозиції щодо матеріального стимулювання робітників;
Створює безпечні умови праці; навчає робітників безпечним методам виконання робіт, проводить виробничий інструктаж безпосередньо на робочому місці, про що робить запис у спеціальному журналі обліку інструктажів. Забезпечує ефективне застосування технологічної оснастки, будівельних машин, енергетичних установок, транспортних засобів і засобів захисту робітників. Контролює додержання робітниками норм перенесення ваги, правил і норм охорони праці, виробничої і трудової дисципліни, правил внутрішнього розпорядку. Бере участь у розгляді причин аварій; розробляє заходи для їх усунення та запобігання їм.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші матеріали, що е визначальними для забезпечення діяльності будівництва; організацію та технологію будівельного виробництва; проектно-кошторисну документацію на об'єкти, що будуються; будівельні норми та правила; норми виробітку та розцінки;
технічні умови виконання й приймання будівельно-монтажних і пусконалагоджуваль-них робіт (днопоглиблювальних, капітальних виправних та колійних, з вишкобудування, з ремонту та налагоджування енергетичного устаткування - для виконробів, що здійснюють безпосереднє керівництво виконанням відповідних робіт); форми та системи оплати праці працівників; порядок взаємовідносин із замовниками та субпідрядними організаціями; порядок проведення торгів (тендерів), укладання та виконання контрактів (договорів); систему інженерної підготовки будівельного виробництва; основи економіки, організації праці й управління будів-ництвом; передовий вітчизняний та зарубіжний досвід організації будівельного виробництва; основи трудового законодавства; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту й охорони навколишнього середовища.
*/Надалі - будівельно-монтажних робіт.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи майстром у будівництві не менше 2 років.
СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ
ВИКОНАВЕЦЬ ДНОПОГЛИБЛЮВАЛЬНИХ РОБІТ.
Здійснює безпосереднє керівництво будівництвом та організовує виконання днопоглиблювальних робіт відповідно до технічної та технологічної документації. Забезпечує ефективну роботу, технічний нагляд за роботою, експлуатацією та обслуговуванням плавучих технічних засобів і устаткування, їх механічного та електричного обладнання. Складає графіки планово-запобіжних ремонтів, заявки на паливні та мастильні матеріали, запасні частини. Створює безпечні умови виробництва і праці робітників дільниці.
ВИКОНАВЕЦЬ КАПІТАЛЬНИХ ВИПРАВНИХ ТА КОЛІЙНИХ РОБІТ.
Здійснює безпосереднє керівництво виконанням та організовує роботи щодо баластування колій і стрілочних переводів під час будівництва залізниць, виправлення колій і стрілочних переводів, пересування колій і приєднання колій, укладених раніше, до подовжених станційних колій або укладання з'єднувальних колій між станційними, замінювання шпал, переводних брусків, баластів тощо. Сприяє впровадженню прогресивних технологій будівництва залізниць. Контролює виконання правил безпечної експлуатації залізнично-будівельних машин, приладів і установок. Забезпечує технічний нагляд за обслуговуванням та експлуатацією механічного, гідравлічного й електричного інструменту, що застосовується під час виконання капітальних виправних і колійних робіт. Складає графіки планово-запобіжних ремонтів, заявки на запасні частини. Бере участь у розгляді причин аварій; розробляє заходи для їх усунення та запобігання їм; створює безпечні умови виробництва і праці робітників дільниці. Керує робітниками, що здійснюють експлуатацію, технічне обслуговування, ремонт залізнично-будівельних машин та енергетичного устаткування, монтерами колій тощо.
ВИКОНАВЕЦЬ РОБІТ ВИШКОБУДУВАННЯ.
Здійснює безпосереднє керівництво виконанням та організацію робіт щодо вишкобудування відповідно до технічної та технологічної документації. Забезпечує ефективну роботу і технічний нагляд за обслуговуванням та експлуатацією механічного й електричного обладнання та інструменту; складає графіки планово-запобіжних ремонтів, заявки на запасні частини. Створює безпечні умови виробництва та праці робітників дільниці.
ВИКОНАВЕЦЬ РОБІТ З РЕМОНТУ ТА НАЛАГОДЖЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО УСТАТКУВАННЯ.
Здійснює безпосереднє керівництво та організацію робіт щодо забезпечення безперебійної роботи, правильної експлуатації, ремонту та модернізації енергетичного устаткування. Складає розрахунки потреб у електричній, тепловій та інших видах енергії, бере участь у розробленні норм їх витрачання, здійсненні заходів щодо економії енергії та палива. Організовує розроблення графіків огляду, перевірки і ремонту енергетичного устаткування, заявок на ремонт устаткування спеціалізованими організаціями, на приєднання додаткових потужностей до електричних і теплових мереж, на необхідні для експлуатації та ремонту енергетичного устаткування матеріалів, запасних частин, інструменту, вимірювальних приладів тощо. Бере участь у випробовуванні та прийманні енергетичного устаткування і мереж в експлуатацію, проводить паспортизацію енергетичних установок. Готує котли, посудини, що працюють під тиском, трубопроводи пару та гарячої води, електричні установки та інші об'єкти енергетичного господарства, що контролюються державним наглядом і енергонаглядом, для приймання в експлуатацію, перевірки та огляду службами Держкомнаглядохоронпраці. Здійснює контроль за додержанням інструкцій з експлуатації, технічного обслуговування та нагляду за енергетичним устаткуванням й електричними мережами; бере участь у розгляді причин аварій; розробляє заходи для їх усунення та запобігання їм; створює безпечні умови виробництва та праці робітників.
2. ГОЛОВА КООПЕРАТИВУ БУДІВЕЛЬНОГО.
ДИРЕКТОР (КЕРІВНИК) МАЛОГО БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Здійснює керівництво всіма службами підприємства (кооперативу). Організує безпосередньо та через адміністрацію фінансову, виробничу й господарську діяльність. Забезпечує вивчення галузевого ринку. Вживає заходів щодо забезпечення підприємства (кооперативу) необхідною сировиною, матеріалами, основними засобами виробництва і замовленнями будівельною продукцією. Контролює виконання договірних зобов'язань, якість будівельних робіт і продукції, що виробляє підприємство (кооператив) та його підрозділи, додержання виробничої, трудової та технологічної дисципліни. Здійснює заходи щодо подальшого розвитку підприємства (кооперативу), впровадження передових технологій виробництва, соціального розвитку колективу. Забезпечує зв'язок підприємства (кооперативу) з іншими організаціями і підприємствами. Виконує обов'язки, передбачені статутом і правилами внутрішнього розпорядку підприємства (кооперативу). Забезпечує виконання чинного законодавства з питань діяльності підприємства, організації та охорони праці.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: Конституцію України, закони України, постанови і рішення Кабінету Міністрів України з питань діяльності галузі, перспективи технічного та економічного розвитку галузі, методи управління, технологію й організацію будівельного виробництва, досягнення науки та техніки, передовий вітчизняний та зарубіжний досвід; порядок проведення торгів (тендерів), укладання та виконання контрактів (договорів), основи планування, статистики, фінансування будівництва, роботи з цінними паперами, оподаткування, менеджменту, маркетингу, комерційної діяльності, психології; можливості використання організаційної й обчислювальної техніки; етику ділового спілкування та ведення переговорів; законодавство про працю; правила та норми охорони праці та виробничої санітарії, протипожежного захисту та охорони навколишнього середовища.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією для магістра або спеціаліста не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.
3. ГОЛОВНИЙ АРХІТЕКТОР (архітектура та будівництво)
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Здійснює технічне керівництво розробленням архітектурної частини (розділу) комплексних проектів об'єктів різного призначення. Бере безпосередню участь у проектуванні, розробленні проектних пропозицій та генеральних планів будов, погодженні з відповідними органами проектних рішень та умов здійснення будівництва. Забезпечує дотримання встановлених строків виконання проектних робіт, підвищення їх якості та економічності, а також відповідності прийнятих проектних рішень діючим нормативним документам з проектування та будівництва. Готує матеріали для укладання договорів із замовниками та субпідрядними організаціями на проведення проектно-вишукувальних робіт. Розробляє технічні завдання субпідрядним організаціям і забезпечує їх даними, необхідними для виконання робіт. Організовує проведення патентних досліджень для забезпечення патентної чистоти нових проектних рішень та їх патентоспроможності. Формулює завдання щодо розробки розділів (частин) проекту і видає їх виконавцям. Перевіряє відповідність розроблених проектних рішень виданим завданням. Бере участь в узгодженні проектних рішень та в обговоренні проектів у організаціях та органах експертизи. Здійснює авторський нагляд за будівництвом запроектованих об'єктів щодо питань його компетенції. Готує пропозиції про внесення змін у робочу документацію у зв'язку з введенням у дію нових нормативних документів. Забезпечує аналіз і узагальнення передового вітчизняного та зарубіжного досвіду проектування, будівництва й експлуатації збудованих об'єктів. Готує висновки з раціоналізаторських пропозицій і винаходів, проектів стандартів, технічних умов та інших нормативних документів з проектування і будівництва. Бере участь у експертизі проектів, підготовці публікацій та складанні заявок на винаходи, у роботі семінарів і конференцій за своїм фахом.
ПОВИНЕН ЗНАТИ: перспективи розвитку га-лузей народного господарства, науки та техніки; методи проектування; економіку й організацію проектування та інженерних досліджень; передовий вітчизняний і зарубіжний досвід проектування та будівництва; постанови, розпорядження і накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо проектування, будівництва й експлуатації об'єктів; порядок проведення торгів (тендерів) у будівництві; технічні, економічні, екологічні та соціальні вимоги до об'єктів, що проектуються; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії, охорони навколишнього середовища та протипожежного захисту; будівельні норми та правила; стандарти, технічні умови та інші керівні матеріали з питань розробки й оформлення проектно-кошторисної та іншої технічної документації; основи стандартизації й патентоведеня; економіку й організацію будівництва; авторське право; засоби автоматизації проектних робіт.
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна вища освіта, відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня для магістра не менше 2 років, спеціаліста -не менше 3 років.
4. ГОЛОВНИЙ АРХІТЕКТОР ПРОЕКТУ.
ГОЛОВНИЙ ІНЖЕНЕР ПРОЕКТУ.
ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Здійснює технічне керівництво проектно-розшукувальними роботами під час проектування об'єкта й авторський нагляд за його будівництвом, введенням у дію й освоєнням проектних потужностей. Забезпечує високий техніко-економічний рівень об'єктів, що проектуються, впровадження досягнень науково-технічного прогресу та якість проектно-кошторисної документації. Керує розробленням необхідних техніко-економічних обгрунтувань та розрахунків обсягів будівельно-монтажних робіт, визначенням кошторисної вартості будівництва, необхідного складу та кількості обладнання, виробів і матеріалів. Вживає заходів щодо скорочення витрат під час будівництва та експлуатації об'єктів і зростання його ефективності на основі запровадження прогресивних проектних, містобудівних, архітектурно-планувальних рішень.
Готує дані для укладання договорів із замовниками щодо розробки (передачі) проектно-кошторисної документації, обгрунтування договірної ціни. Бере участь у виборі будівельного майданчика для будівництва, підготовці завдань на проектування об'єктів та в організації інженерних обстежень для розробки проектно-кошторисної та іншої технічної документації на реконструкцію і технічне переозброєння діючих підприємств, будов і споруд; організовує їх розроблення. Бере участь у складанні комплексних програм, графіків виконання науково-дослідних, конструкторських, технологічних і проектних робіт для об'єктів, на яких будуть застосовуватися нові технологічні процеси й устаткування з тривалими циклами розроблення, конструювання і виготовлення. Складає календарний план випуску науково-технічної продукції. Розробляє пропозиції щодо складу розробників проекту, розподіляє між ними завдання за розділами та частинами проекту, обсяги і вартість робіт. Формулює завдання субпідрядним організаціям і забезпечує ці організації необхідними вихідними даними щодо доручених робіт. Вирішує питання, що виникають у процесі розроблення документації. Відповідає за технічні, економічні, естетичні та екологічні якості проекту в цілому та здійснює контроль за


Информация о документе
Формат: DOC

Скачали: 1302


Похожие документы

Генерация: 0.384 сек. и 7 запросов к базе данных за 0.004 сек.