ДСТУ Б В.2.6-36:2008. Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією та опорядженням штукатурками. Загальні технічні умови


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ


Конструкції будинків і споруд


КОНСТРУКЦІЇ ЗОВНІШНІХ СТІН
ІЗ ФАСАДНОЮ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЄЮ
ТА ОПОРЯДЖЕННЯМ ШТУКАТУРКАМИ

Загальні технічні умови


ДСТУ Б В.2.6-36:2008
Введено: «ИМЦ» (г. Киев, просп. Краснозвездный, 51; т/ф. 391-42-10)
Київ
Мінрегіонбуд України
2009
ПЕРЕДМОВА
1 РОЗРОБЛЕНО:
Технічний комітет стандартизації "Будівельні матеріали"; Технічний комітет стандартизації
"Будтехнормування"
ЗА УЧАСТЮ: Асоціації "Виробники пінопласту" та Асоціації виробників сухих будівельних
сумішей"
РОЗРОБНИКИ:
ТКС "Будматеріали" (О. Бобунова, Г. Желудков (науковий керівник), Г. Фаренюк, канд.
техн. наук)
ТКС "Будтехнормування" (В. Шаповалов)
Асоціація "Виробники пінопласту" (І. Султанов)
Асоціація виробників сухих будівельних сумішей (П. Айзман, канд. техн. наук; Є. Карапузов,
канд. техн. наук; В. Соха канд. техн. наук)
2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:
наказ Мінрегіонбуду України від 27.11.2008 № 544
3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ
ЗМІСТ
С.
HYPER13 HYPERLINK \l "_Toc234918088" HYPER141 Сфера застосування HYPER13 PAGEREF _Toc234918088 \h HYPER141HYPER15
2 Нормативні посилання HYPER13 PAGEREF _Toc234918089 \h HYPER142HYPER15
3 Терміни і визначення понять HYPER13 PAGEREF _Toc234918090 \h HYPER145HYPER15
4 Класифікація HYPER13 PAGEREF _Toc234918091 \h HYPER145HYPER15
5 Основні особливості проектування HYPER13 PAGEREF _Toc234918092 \h HYPER146HYPER15
6 Загальні технічні вимоги HYPER13 PAGEREF _Toc234918093 \h HYPER148HYPER15
7 Вимоги безпеки HYPER13 PAGEREF _Toc234918094 \h HYPER149HYPER15
8 Вимоги охорони довкілля HYPER13 PAGEREF _Toc234918095 \h HYPER1411HYPER15
9 Маркування HYPER13 PAGEREF _Toc234918096 \h HYPER1411HYPER15
10 Пакування HYPER13 PAGEREF _Toc234918097 \h HYPER1411HYPER15
11 Правила транспортування та зберігання HYPER13 PAGEREF _Toc234918098 \h HYPER1411HYPER15
12 Основні вимоги з організації і технології виконання робіт HYPER13 PAGEREF _Toc234918099 \h HYPER1412HYPER15
13 Методи контролювання HYPER13 PAGEREF _Toc234918100 \h HYPER1415HYPER15
14 Правила приймання HYPER13 PAGEREF _Toc234918101 \h HYPER1419HYPER15
15 Гарантії виробника HYPER13 PAGEREF _Toc234918102 \h HYPER1420HYPER15
Додаток А
Вимоги до матеріалів комплекту HYPER13 PAGEREF _Toc234918104 \h HYPER1421HYPER15
Додаток Б
Функціональні обов'язки суб'єктів інвестиційної діяльності HYPER13 PAGEREF _Toc234918106 \h HYPER1423HYPER15
Додаток В
Основні вимоги щодо експлуатації HYPER13 PAGEREF _Toc234918108 \h HYPER1424HYPER15
Додаток Г
Кількість механічно фіксуючих елементів та схеми їх розташування в залежності від висоти будівлі та вітрових навантажень HYPER13 PAGEREF _Toc234918111 \h HYPER1425HYPER15
Додаток Д
Метод визначення стійкості конструкцій із фасадною теплоізоляцією до кліматичних впливів HYPER13 PAGEREF _Toc234918114 \h HYPER1429HYPER15
HYPER15


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИКонструкції будинків і споруд
Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією
та опорядженням штукатурками
Загальні технічні умови

Конструкции зданий и сооружений
Конструкции наружных стен с фасадной теплоизоляцией
и облицовкой штукатурками
Общие технические условия

Constructions of Buildings and Structures
Constructions of outward walls with facade heat-insulation with stucco facing
General specifications
_________________________________________________________________________________________
Чинний від 2009-06-01


1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
1.1 Цей стандарт поширюється на конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією та опорядженням штукатурками або дрібноштучними виробами (далі – конструкція із фасадною теплоізоляцією, збірна система) житлових та громадських будинків, а також адміністративних і побутових будинків промислових підприємств. Збірні системи можуть застосовуватись як для нового будівництва, так і при реконструкції та капітальному ремонті (термічній модернізації) будинків.
1.2 Конструкція із фасадною теплоізоляцією – це конструктивне рішення, в якому шар теплової ізоляції кріпиться до несучої частини стіни за рахунок клейових і/або механічних засобів кріплення з нанесенням опоряджувального покриття на шар теплової ізоляції, що призначене для забезпечення нормативних значень теплотехнічних показників стінових конструкцій, захисту конструкцій від впливу навколишнього середовища, забезпечення нормативного мікроклімату приміщень та надання фасадам будинків та споруд привабливого естетичного вигляду.
(в оригіналі – пункт 1.3) Конструкції із фасадною теплоізоляцією призначені для забезпечення нормативних теплотехнічних показників згідно з вимогами ДБН В.2.6-31 до зовнішніх стін із бетонів, цегли та природного каменю, реалізації конструктивних принципів економії енергії згідно з положеннями ДБН В.1.2-11.
1.3 Стандарт установлює класифікацію конструкцій із фасадною теплоізоляцією, загальні технічні вимоги до них, основні вимоги до їх проектування, правила маркування, пакування, транспортування та зберігання комплектуючих матеріалів, методи контролювання показників якості комплектуючих матеріалів та конструкцій із фасадною теплоізоляцією, правила приймання комплектуючих матеріалів та змонтованих конструкцій, правила їх улаштування та експлуатації.
1.4 Конструкції із фасадною теплоізоляцією можуть застосовуватись в усіх кліматичних районах України.
1.5 Згідно з ДБН В.2.6-33 конструкції із фасадною теплоізоляцією з тепловою ізоляцією на органічній та мінеральній основах, які мають групи горючості Г1 та Г2, можуть застосовуватись для малоповерхових та багатоповерхових будинків, а з тепловою ізоляцією негорючою (НГ) – для всіх типів будинків згідно з класифікацією ДБН В. 1.1-7.
1.6 Замовлення і поставку комплекту, улаштування конструкцій із фасадною теплоізоляцією та експлуатацію збірної системи слід виконувати у відповідності з проектною та проектно-технологічною документацією (ПОБ, ПВР), яка розроблялась організаціями, що мають відповідні ліцензії, і затверджена в установленому порядку.
1.7 Обов'язкові вимоги до збірної системи щодо безпечності для здоров'я, життя і майна громадян та охорони довкілля викладені в розділах 6 та 7.
1.8 Стандарт не поширюється на теплову ізоляцію:
- будинків, опалення яких здійснюється безперервно протягом менше трьох місяців на рік або періодично – менше 5 днів на тиждень;
- будівель холодильників;
- тимчасових будівель, які знаходяться в експлуатації не більше двох опалювальних сезонів;
- парників, теплиць, оранжерей та інших споруд захищеного ґрунту.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ
У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:
ДБН А.3.1-5-96 Організація будівельного виробництва
ДБН В.1.1-7-2002 Пожежна безпека об'єктів будівництва
ДБН В.1.2-2:2006 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Навантаження і впливи. Норми проектування
ДБН В.1.2-11:2008 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Основні вимоги до будівель та споруд. Економія енергії
ДБН В.1.4-1.01-97 Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні
ДБН В.1.4-2.01-97 Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Радіаційний контроль будівельних матеріалів та об'єктів будівництва
ДБН В.2.2-3-97 Будинки і споруди. Будинки та споруди навчальних закладів
ДБН В.2.2-4-97 Будинки та споруди. Будинки та споруди дитячих дошкільних закладів
ДБН В.2.2-10-2001 Будинки і споруди. Заклади охорони здоров'я
ДБН В.2.5-28-2006 Природне і штучне освітлення
ДБН В.2.6-22-2001 Улаштування покриттів із застосуванням сухих будівельних сумішей
ДБН В.2.6-31-2006 Теплова ізоляція будівель
ДБН В.2.6-33:2008 Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Вимоги до проектування, улаштування та експлуатації
ДБН Г.1-4-95 Правила перевезення, складування та зберігання матеріалів, виробів, конструкцій і устаткування в будівництві
ДСТУ 2867-94 Шум. Методи оцінювання виробничого шумового навантаження. Загальні вимоги
ДСТУ 3413-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок проведення сертифікації продукції
ДСТУ 4179-2003 Рулетки вимірювальні металеві. Технічні умови
ДСТУ Б В.2.6-34:2008 Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Класифікація і загальні вимоги
ДСТУ Б В.2.7-38-95 (ГОСТ 17177-94) Будівельні матеріали. Матеріали і вироби будівельні теплоізоляційні. Методи випробувань
ДСТУ-П Б В.2.7-126:2006 Будівельні матеріали. Суміші будівельні сухі модифіковані. Загальні технічні умови
ДСТУ Б В.2.7-130:2007 Будівельні матеріали. Профілі полівінілхлоридні для огороджувальних будівельних конструкцій. Загальні технічні умови
ДСТУ Б В.2.7-158 (ISO 11600:2002, MOD) Матеріали герметизуючі полімерні. Класифікація. Загальні технічні вимоги
ДСТУ ГОСТ 12.4.041:2006 ССБП. Засоби індивідуального захисту органів дихання фільтрувальні. Загальні технічні вимоги
ДСТУ ГОСТ 427:2009 Лінійки вимірювальні металеві. Технічні умови
ДСТУ ISO 6309:2007 (ISO 6309:1987, IDT) Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір
ДСН 3.3.6.037-99 Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку
ДСанПіН 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення
ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць від забруднення хімічними та біологічними речовинами
НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні
НАПБ Б.03.001-2004 Типові норми належності вогнегасників
ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги безпеки)
ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-технические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарне-технічні вимоги до повітря робочої зони)
ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація та загальні вимоги безпеки)
ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты (ССБП. Електробезпека. Загальні вимоги і номенклатура видів захисту)
ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление (ССБП. Електробезпека. Захисне заземлення, занулення)
ГОСТ 12.1.046-85 ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площадок (ССБП. Будівництво. Норми освітлення будівельних майданчиків)
ГОСТ 12.1.050-86 ССБТ. Методы измерения шума на рабочих местах (ССБП. Методи визначення шуму на робочих місцях)
ГОСТ 12.2.013.0-91 ССБТ. Машины ручные электрические. Общие требования безопасности и методы испытания (ССБП. Машини ручні електричні. Загальні вимоги безпеки і методи випробування)
ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности (ССБП. Роботи вантажно-розвантажувальні. Загальні вимоги безпеки)
ГОСТ 12.3.020-80 ССБТ. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси переміщення вантажів на підприємствах. Загальні вимоги безпеки)
ГОСТ 12.4.010-75 ССБТ. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия (ССБП. Засоби індивідуального захисту. Рукавиці спеціальні. Технічні умови)
ГОСТ 12.4.013-85 ССБТ. Очки защитные. Общие технические условия (ССБП. Окуляри захисні. Загальні технічні умови)
ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования (ССБП. Системи вентиляційні. Загальні вимоги)
ГОСТ 12.4.087-84 ССБТ. Строительство. Каски строительные. Технические условия (ССБП. Будівництво. Каски будівельні. Технічні умови)
ГОСТ 12.4.089-86 ССБТ. Строительство. Пояса предохранительные. Общие технические условия (ССБП. Будівництво. Пояси запобіжні. Загальні технічні умови)
ГОСТ 12.4.107-82 ССБТ. Строительство. Канаты страховочные. Общие технические условия (ССБП. Будівництво. Канати страхувальні. Загальні технічні умови)
ГОСТ 12.4.137-2001 ССБТ. Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия (ССБП. Взуття спеціальне з верхом із шкіри для захисту від нафти, нафтопродуктів, кислот, лугів, нетоксичного та вибухонебезпечного пилу. Технічні умови)
ГОСТ 17.2.3.01-86 Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов (Охорона природи. Атмосфера. Правила контролю якості повітря населених пунктів)
ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)
ГОСТ 112-78 Термометри метеорологічні скляні. Технічні умови
ГОСТ 166-89 (ИСО 3599-76) Штангенциркули. Технические условия (Штангенциркулі. Технічні умови)
ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством (Вода питна. Гігієнічні вимоги і контроль за якістю)
ГОСТ 3749-77 Угольники поверочные 90°. Технические условия (Косинці перевірочні 90°. Технічні умови)
ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)
ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (Машини, прилади та інші технічні вироби. Випробування для різних кліматичних районів. Категорії, умови експлуатації, зберігання і транспортування в частині дії кліматичних факторів навколишнього середовища)
ГОСТ 22225-76 Контейнеры универсальные массой брутто 0,625 и 1,25 т. Технические условия (Контейнери універсальні масою брутто 0,625 і 1,25 т. Технічні умови)
ГОСТ 24104-88 Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические условия (Ваги лабораторні загального призначення та зразкові. Загальні технічні умови)
ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения (Вхідний контроль продукції. Основні положення)
ГОСТ 25051.2-82 СГИП. Камеры тепла и холода испытательные. Методы аттестации (СДВП. Камери тепла і холоду випробувальні. Методи атестації)
ГОСТ 25898-83 Материалы и изделия строительные. Методы определения сопротивления паропроницанию (Матеріали і вироби будівельні. Методи визначення опору паропроникненню)
ГОСТ 25932-83 Влагомеры-плотномеры радиоизотопные переносные для бетонов и грунтов. Общие технические условия (Вологоміри-щільноміри радіоізотопні переносні для бетонів і ґрунтів. Загальні технічні умови)
ГОСТ 26254-84 Здания и сооружения. Метод определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций (Будинки і споруди. Метод визначення опору теплопередачі огороджувальних конструкцій)
ГОСТ 26629-85 Здания и сооружения. Метод тепловизионного контроля качества теплоизоляции ограждающих конструкций (Будинки і споруди. Метод тепловізійного контролю якості теплоізоляції огороджувальних конструкцій)
ГОСТ 27574-87 Костюмы женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Технические условия (Костюми жіночі для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів. Технічні умови)
ГОСТ 27575-87 Костюмы мужские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Технические условия (Костюми чоловічі для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів. Технічні умови)
ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний (Термометри рідинні скляні. Загальні технічні вимоги. Методи випробувань)
СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий (Внутрішній водопровід і каналізація будинків)
СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование (Опалення, вентиляція і кондиціонування)
СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия (Ізоляційні та оздоблювальні покриття)
СНиП ІІІ-4-80 Техника безопасности в строительстве (Техніка безпеки в будівництві)
ПУЭ-86 Правила устройства электроустановок (Правила улаштування електроустановок)
СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения (Санітарні правила і норми охорони поверхневих вод від забруднення)
МУ 4436-87 Гравиметрическое определение пыли в воздухе рабочей зоны и в системах вентиляционных установок (Гравіметричне визначення пилу в повітрі робочої зони і в системах вентиляційних установок)
МУ 4565-88 Методические указания по газохроматографическому определению винилацетата, этилацетата, пропилацетата, бутилацетата, ацетата в воздухе рабочей зоны (Методичні вказівки із газохроматографічного визначення вінілацетату, етилацетату, пропілацетату, бутилацетату в повітрі робочої зони)
Положення про архітектурно-технічний паспорт об'єкта архітектури (наказ Держбуду України від 09.09.1999р. №220)

3 ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ
3.1 У цьому стандарті використано терміни, встановлені в ДБН В.2.6-31: приведений опір теплопередачі, коефіцієнт паропроникності, термін ефективної експлуатації теплоізоляційних виробів; терміни, встановлені в ДБН В.2.6-33: конструкція зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією, конструкція зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією та опорядженням штукатуркою, конструкція зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією та опорядженням легкою штукатуркою, конструкція зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією та опорядженням товстошаровою штукатуркою, шар теплової ізоляції, механічні засоби кріплення теплоізоляції, клейовий шар, армований шар, опоряджувальне покриття, захисні елементи, несуча частина стіни, умовна висота будинку, збірна система, комплект, компонент.

4 КЛАСИФІКАЦІЯ
4.1 Зовнішні стіни із фасадною теплоізоляцією з опорядженням штукатурками або дрібно-штучними виробами – збірні системи – відповідно до ДБН В.2.6-33, ДСТУ Б В.2.6-34 відносяться до конструктивного класу А. Збірні системи класу А закріплюються на несучій частині стіни та складаються з клейового шару, шару теплової ізоляції, механічних засобів кріплення теплової ізоляції, опоряджувального покриття.
4.2 Конструкції із фасадною теплоізоляцією класифікують за матеріалом опоряджувального шару, типами теплоізоляційних матеріалів, способами їх кріплення до несучої частини стіни.
4.2.1 За матеріалом опоряджувального шару конструкції класу А поділяють на підкласи:
А1 – з тонкошаровими штукатурками завтовшки до 10 мм;
А2 – з масивними штукатурками завтовшки 10 мм (в оригіналі – 10 м) та більше;
A3 – з опорядженням дрібноштучними виробами.
4.2.2 За типами застосовуваних теплоізоляційних матеріалів конструкції класу А поділяють на такі:
а) П – із застосуванням пінополістирольних плит;
б) М – із застосуванням плит на основі мінеральної сировини (мінераловатних, скловолокнистих, базальтових тощо);
в) ПМ – із застосуванням комбінації пінополістирольних плит та плит на основі мінеральної сировини.
4.2.3 За способами кріплення теплоізоляційних матеріалів конструкції із фасадною теплоізоляцією класу А поділяють на такі типи:
К – клеєні високоадгезивним клеєм, у тому числі:
К.1 – суцільно по всій поверхні плити теплоізоляційного матеріалу на відстані від 10 мм до 15 мм від крайок. Клей наносять зубчастим шпателем з розмірами зуба 10 мм х 10 мм. На мінераловатні плити клей наносять тільки суцільно;
К.2 – окремими маяками (мазками через 150-200 мм). Діаметр маяка 100 мм. На плиту 0,5 м х 1 м -6-8 маяків;
К.3 – смугами (по периметру на відстані від 10 мм до 15 мм від крайок та посередині кожної плити утеплювача). Смуги по периметру повинні мати розриви для запобігання утворенню повітряних пробок;
Д – скріплені механічно фіксуючими елементами (дюбелями, анкерами, шпильками тощо). При цьому плитний утеплювач кріпиться до стіни виключно механічно фіксуючими елементами. Шпильки кріплять до поверхні стіни високоміцним клеєм. Шпильки використовують для гідроізольованих стін для запобігання руйнуванню гідроізоляції під час свердлення отворів при установленні дюбелів та анкерів;
КД – клеєні із застосуванням механічно фіксуючих елементів (клей + дюбелі або інше кріплення). У такий спосіб навантаження повністю розподіляється по поверхні склеювання утеплювача, а механічно фіксуючі елементи використовують як тимчасове з'єднання для повного висихання клею, а також для запобігання відшаруванню утеплювача на випадок пожежі;
ДК – скріплені механічно фіксуючими елементами із застосуванням клею (дюбелі чи інше кріплення + клей). При цьому навантаження розподіляється на механічно фіксуючі елементи, а клей використовують для попередньої прихватки утеплювача та забезпечення площинності з'єднання;
Т – скріплені за рахунок торкретування теплоізоляційного матеріалу та його адгезії з поверхнею несучої частини стіни.
4.3 На основі наведеної у 4.2 цього стандарту класифікації, а також положень розділу 4 ДСТУ Б В.2.6-34 складають базову умовну познаку конструкції із фасадною теплоізоляцією класу А, до якої (в оригіналі –якого) у загальному випадку включають:
- скорочену назву конструкції із фасадною теплоізоляцією (КФТ);
- шифр підкласу;
- тип застосованого теплоізоляційного матеріалу та його розрахункову теплопровідність;
- товщину теплоізоляційного шару;
- спосіб кріплення теплоізоляційного шару;
- позначення цього стандарту.
Приклад умовної познаки конструкції із фасадною теплоізоляцією:
КФТ– А1 – П05 – 100 – К.1 – ДСТУ Б В.2.6-36:2008, (в оригіналі – ДСТУ Б В.2.6-36-2008)
де А1 – шифр підкласу;
П – тип теплоізоляційного матеріалу (згідно з 4.2.2);
05 – теплопровідність теплоізоляційного матеріалу в розрахункових умовах, що дорівнює 0,05Вт/(мК);
100 – товщина шару теплоізоляції, мм;
К.1 – спосіб кріплення теплоізоляції (згідно з 4.2.3);
ДСТУ Б В.2.6-36:2008 (в оригіналі – ДСТУ Б В.2.6-36-2008) – повне літерно-цифрове позначення цього стандарту.
4.4 За необхідності конструкції із фасадною теплоізоляцією можуть додатково класифікуватись за комплектністю поставки та іншими ознаками організації-постачальника, про що обов'язково зазначають у супроводжувальній технічній документації та/або укладеному договорі (контракті).
При цьому до базової умовної познаки можуть додатково включатись торгова марка постачальника, а також окремі літерні та/або цифрові символи для ідентифікації цих ознак. Наприклад, познаку виду матеріалу декоративно-захисного покриття.

5 ОСНОВНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ
5.1 Проектування конструкцій із фасадною теплоізоляцією класу А здійснюють, як правило, в одну стадію – робочий проект (РП) з урахуванням вимог ДБН В.2.6-33, ДСТУ Б В.2.6-34, вимог цього стандарту, відповідних нормативно-правових актів органів Держнагляду, будівельних норм із проектування конкретного типу будівлі та її зовнішніх огороджувальних конструкцій.
5.2 Конструкція із фасадною теплоізоляцією класу А є ненесучим будівельним елементом конструкції зовнішньої стіни і не включається до розрахунку міцності та стійкості огороджувальної конструкції в цілому.
5.3 Конструкція із фасадною теплоізоляцією складається з таких елементів:
а) ґрунтувальний шар і, в разі потреби, шар для вирівнювання поверхні стіни, яка підлягає утепленню;
б) шар високоадгезійного клею;
в) теплоізоляційний матеріал;
г) механічно фіксуючі елементи (за винятком клеєних виключно високоадгезивним клеєм);
д) захисний шар по теплоізоляційному шару із втопленою армувальною сіткою з лугостійкого скловолокна;
є) вирівнювальний штукатурний шар (за потреби) або другий шар захисного покриття;
ж) адгезійний ґрунтувальний шар;
з) декоративно-захисне покриття.
До складу комплекту входять також матеріали, які ущільнюють та герметизують місця примикання теплоізоляційного шару до віконних, дверних і ворітних прорізів, конструкцій покрівлі, а також деформаційні шви в теплоізолюючому шарі.
Послідовність розташування окремих складових елементів збірної системи наведена на рисунку 1.
5.4 Згідно з 5.3.2 ДБН В.2.6-33 конструкції із фасадною теплоізоляцією класу А з шаром теплової ізоляції груп горючості Г1, Г2 та опоряджувальним шаром із матеріалів, які відносяться до груп горючості Г1, Г2 за класифікацією ДБН В. 1.1-7, можуть застосовуватися тільки для будинків з умовною висотою Н15 м, за винятком будинків дитячих дошкільних закладів, навчальних, лікувальних закладів згідно з ДБН В.2.2-3, ДБН В.2.2-4, ДБН В.2.2-10 та будинків І ступеня вогнестійкості, а також для будинків II та III ступенів вогнестійкості при застосуванні опоряджувального шару з матеріалів, які відносяться до групи горючості Г2.
5.5 Згідно з 5.3.3 ДБН В.2.6-33 конструкції із фасадною теплоізоляцією класу А з шаром теплової ізоляції груп горючості Г1, Г2 за класифікацією ДБН В.1.1-7 та з шаром штукатурки з негорючих матеріалів та матеріалів Г1 можуть застосовуватися для багатоповерхових будинків з умовною висотою Н26,5 м, за винятком дитячих дошкільних закладів, навчальних закладів та лікувальних закладів згідно з ДБН В.2.2-3, ДБН В.2.2-4, ДБН В.2.2-10 та будинків І ступеня вогнестійкості, будинків ІІ та III ступенів вогнестійкості культурно-видовищних закладів, закладів дозвілля.
5.6 При застосуванні конструкцій із фасадною теплоізоляцією класу А у малоповерхових будинках покрівля та/або тримальні конструкції даху таких будівель повинні бути з негорючих матеріалів.
Якщо покрівля та/або тримальні конструкції даху у малоповерхових будинках виконані з горючих матеріалів, слід передбачати обрамлення на рівні карнизів стіни суцільним поясом із негорючих теплоізоляційних матеріалів (мінераловатних скловолокнистих, базальтових плит тощо) завширшки не менше як дві товщини плити.
5.7 У будинках до п'яти поверхів включно із застосуванням при зведенні конструкцій із фасадною теплоізоляцією класу А пінополістирольних плит груп горючості Г1, Г2 згідно з класифікацією ДБН В.1.1-7 слід передбачати обрамлення віконних і дверних (ворітних) прорізів стін, а також суцільний пояс на рівні третього поверху, що виконані з негорючих теплоізоляційних матеріалів завширшки не менше як дві товщини плити.
1 – несуча частина стіни; 2 – ґрунтувальний, і в разі потреби, вирівнювальний шар; 3 – високоадгезійний клей; 4 – теплоізоляційний шар; 5 – дюбель (анкер тощо); 6 – захисний шар із сіткою зі скловолокна; 7 – вирівнювальний шар (за потреби) або другий шар захисного покриття; 8 – адгезійний ґрунтувальний шар; 9 – декоративно-захисне покриття

Рисунок 1

5.8 У багатоповерхових будинках до дев'яти поверхів включно із застосуванням при зведенні конструкцій із фасадною теплоізоляцією класу А пінополістирольних плит груп горючості Г1, Г2 згідно з класифікацією ДБН В.1.1-7 слід передбачати обрамлення віконних і дверних (ворітних) прорізів стін, а також суцільні пояси через кожні три поверхи, які виконані з негорючих теплоізоляційних матеріалів завширшки не менше двох товщин плити.
5.9 У будинках дитячих дошкільних закладів та навчальних закладів слід додатково передбачати суцільний пояс із негорючих утеплювачів не менше двох метрів від рівня вимощення.
5.10 При розробленні проектної документації на влаштування теплоізоляції фасаду будівлі слід виконувати розрахунки показників міцності огороджувальної конструкції стіни, а також теплотехнічні розрахунки згідно з вимогами ДБН В.2.6-33.
Крім того, слід визначити фактичну міцність основи, на яку буде монтуватись теплоізоляційний шар, а також підготувати рекомендації з дотримання температурно-вологісного режиму в помешканнях після влаштування системи теплоізоляції.
5.11 До відповідних специфікацій у складі проектної документації повинні включатись кількість і схеми розташування механічно фіксуючих елементів та/або відповідні витрати високоадгезивного клею для кріплення утеплювача, що встановлюються на основі техніко-економічних розрахунків під час розроблення проектної документації на конкретний об'єкт будівництва.
За необхідності розрахункові дані щодо кількісних показників і схем розташування механічно фіксуючих елементів та/або способу нанесення і витрат високоадгезивного клею мають підтверджуватись лабораторними випробуваннями на відповідних фрагментах збірних систем.
Орієнтовну кількість механічно фіксуючих елементів та схеми їх розташування в залежності від висоти будівлі та вітрових навантажень наведено у додатку Г.
5.12 Проектоване кріплення плит теплоізоляційного шару повинно забезпечувати сприймання збірною системою вертикальних навантажень від власної ваги системи і горизонтальних навантажень від впливу вітрового тиску на зовнішню огороджувальну конструкцію будівлі.
5.13 Вузли примикання віконних і дверних блоків до стінової конструкції необхідно проектувати з негорючих матеріалів так, щоб забезпечити рівномірний теплоізоляційний контур по всьому периметру і не закупорити паровідвід із теплоізоляційного матеріалу.
5.14 У місцях концентрації напружень в огороджувальних конструкціях (віконні та дверні прорізи) необхідно передбачати додаткове армування захисного шару. Армування виконується перед нанесенням основного захисного шару за допомогою прямокутних смуг склосітки розміром не менше 350 мм х 200 мм.
5.15 За наявності в огороджувальних конструкціях деформаційних швів їх необхідно продублювати в системі теплоізоляції.
5.16 Горизонтальні поверхні системи теплоізоляції на виступних частинах фасаду перед нанесенням декоративного покриття повинні бути гідроізольовані. Шар гідроізоляції повинен заходити на вертикальну поверхню стіни не менше ніж на 150 мм.
5.17 При теплоізоляції будівель із неопалюваними підвальними приміщеннями теплоізоляція повинна заходити на цокольну частину стіни не менше ніж на 0,5 м від нижньої частини плити перекриття. Утеплення опалюваних підвальних приміщень виконується на глибину не менше ніж на 2 м від рівня відмостки з наступним улаштуванням гідроізоляційного шару по системі теплоізоляції та із з'єднанням із відсікаючою горизонтальною гідроізоляцією.
5.18 Теплоізоляція балконних плит виконується по всій поверхні на стельовій частині панелі аналогічно утепленню стін. На підлозі теплоізоляційний шар повинен бути захищений шаром стяжки, здатної протидіяти механічним навантаженням у процесі експлуатації, завтовшки не менше 35 мм.
5.19 Розрахунковий термін служби конструкції із фасадною теплоізоляцією у кожному конкретному випадку визначається проектною організацією.

6 ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
6.1 Збірна система повинна відповідати вимогам даного стандарту, ДБН В.2.6-33 та комплекту проектної документації, яку слід розробляти на кожний об'єкт індивідуально.
6.2 Несуча частина стіни повинна бути деформаційно-стійкою та вогнестійкою. Показники стану поверхні несучої частини стіни повинні відповідати вимогам СНиП 3.04.01, ДБН В.2.6-22.
6.3 Характеристики
Основні фізико-технічні показники конструкцій із фасадною теплоізоляцією класу А наведені в таблиці 1.
6.4 Вимоги до матеріалів
6.4.1 Усі матеріали, що застосовують для влаштування збірної системи, повинні відповідати вимогам чинних в Україні нормативних документів і мати дозвіл Міністерства охорони здоров'я України на використання.
6.4.2 Фізико-технічні показники матеріалів наведені у додатку А.
6.4.3 Допоміжні елементи для влаштування цоколів і кутів можуть бути з алюмінієвого, сталевого (оцинкованого, нержавіючого) або пластмасового профілю. Форма і розмір цих елементів повинні відповідати робочим кресленням проекту.
6.4.4 Застосовані ущільнювачі та герметизуючі матеріали повинні відповідати вимогам ДСТУ Б В.2.7-158.
6.4.5 Зовнішній вигляд і колір захисно-опоряджувальних штукатурок та фарбувальних покриттів повинен відповідати проектній документації на влаштування збірної системи.
6.4.6 Елементи декору, деформаційні шви, кути будинку повинні бути виконані відповідно до проектної документації. Теплоізоляційний шар на торцях (парапети, цоколі, прорізи у стінах та деформаційні шви) необхідно захистити від зволоження.
Таблиця 1
Найменування показника, одиниця виміру
Величина показника

1 Приведений опір теплопередачі збірної системи
Не менше значень, встановлених
ДБН В.2.6-31

2 Опір удару, Дж, не менше:


- цоколя;
10

- стіни 1-го поверху;
5

- стіни вище 1-го поверху;
3
При цьому не повинно бути тріщин і відколів на захисно-опоряджувальному шарі

3 Стійкість системи до кліматичних факторів, циклів, не менше
75 – для цоколів;
50 – для стін
При цьому зниження термічного опору конструкції не повинно бути більше 10 %, а на захисне-опоряджу-вальному шарі не повинно бути пошкоджень у вигляді тріщин або змін кольору

4 Зусилля виривання дюбеля зі стіни, Н, не менше:


- бетон, повнотіла цегла;
500 (гвинтові дюбелі);
250 (забивні дюбелі);

- порожнисті цегла та камені, ніздрюваті бетони щільністю більше ніж 600 кг/м3
200 (гвинтові дюбелі)

5 Міцність зчеплення з основою та захисно-опоряд-жувальним шаром плит теплоізоляції, МПа (кгс/см2), не менше:


- на органічній основі;
0,08 (0,8)

- на мінеральній основі
0,015(0,15)

6 Опір паропроникності опоряджувального шару,
м2 годПа/мг, не більше:


- з теплоізоляцією на органічній основі;
0,37

- з теплоізоляцією на мінеральній основі
0,18

7 Коефіцієнт водопоглинання захисно-опоряджувального шару, % за масою, не більше:


- полімерцементні суміші;
0,5

- полімерні суміші
0,2

8 Маса 1м2 збірної системи без вирівнювального шару, кг, не більше:


- з органічною теплоізоляцією;
25

- з мінеральною теплоізоляцією
40


6.5 Комплектність
6.5.1 В комплект поставки повинні входити:
- матеріали та вироби згідно з відомістю комплектації;
- інструкція з улаштування конструкції із фасадною теплоізоляцією.

7 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ
7.1 Конструкції із фасадною теплоізоляцією класу А безпечні для здоров'я і не забруднюють навколишнє середовище при транспортуванні та зберіганні їх складових за умови виконання вимог цього стандарту до безпеки виробництва і охорони довкілля.
7.2 Матеріали та вироби, що застосовують для влаштування конструкцій із фасадною теплоізоляцією, у тому числі імпортного виробництва, повинні відповідати вимогам чинних в Україні нормативних документів і мати дозволи на використання відповідних органів державного нагляду.
7.3 Сумарна питома активність природних радіонуклідів у застосованих у складі збірної системи матеріалах і виробах у відповідності з вимогами ДБН В.1.4-1.01 не повинна перевищувати 370 Бк/кг. Контроль – згідно з ДБН В.1.4-2.01.
7.4 Виробничі і складські приміщення, в яких виконують роботи із складовими збірної системи, повинні бути забезпечені первинними засобами пожежогасіння відповідно до НАПБ А.01.001 та НАПБ Б.03.001.
7.5 Під час виконання робіт з навантаження, розвантаження і складування складових комплекту слід дотримуватись вимог ГОСТ 12.3.009, ГОСТ 12.3.020, СНиП ІІІ-4, ДБН Г.1-4.
7.6 Приміщення, в яких виконують роботи з підготовки складових збірної системи до монтажу та приготування розчинових сумішей, слід обладнувати припливно-витяжною вентиляцією згідно з ГОСТ 12.4.021 та СНиП 2.04.05, освітленням – згідно з ДБН В.2.5-28, опаленням – згідно зі СНиП 2.04.05, питною водою – згідно з ГОСТ 2874, каналізацією – згідно зі СНиП 2.04.01.
7.7 Вміст пилу у повітрі робочої зони не повинен перевищувати наведених у таблиці 2 гранично-допустимих концентрацій.
Таблиця 2
Шкідливі речовини
ГДК згідно з
ГОСТ 12.1.005, мг/м3
Клас небезпеки згідно з ГОСТ 12.1.007
Метод контролю
згідно з вимогами

Цементний пил
6,0
IV
МУ 4436

Пил піску
1,0
III
МУ 4436

Пил вапна
4,0
IV
МУ 4436

Пил полімерного в'яжучого (сополімер вінілацетату з етиленом)
4,0
III
МУ 4565

7.8 Експлуатація електроприладів і електроустановок повинна відбуватися відповідно до вимог ГОСТ 12.1.019 та ПУЭ.
7.9 Рівень шуму в робочій зоні не повинен перевищувати 80 дБА, заходи безпеки – згідно з ГОСТ 12.1.003 та ДСН 3.3.6.037. Контроль – згідно з ГОСТ 12.1.050 та ДСТУ 2867.
7.10 До робіт із навантаження, розвантаження, складування складових збірної системи та її улаштування допускаються особи не молодше 18 років, що пройшли попередній медогляд, професійну підготовку, вступний інструктаж із безпеки праці, виробничої санітарії, пожежної та електробезпеки., а також первинний інструктаж із пожбезпеки. Вони повинні використовувати такі засоби індивідуального захисту:
- спецодяг згідно з ГОСТ 27574 та ГОСТ 27575;
- пояси запобіжні згідно з ГОСТ 12.4.089;
- каски згідно з ГОСТ 12.4.087;
- канати страхувальні згідно з ГОСТ 12.4.107;
- окуляри захисні згідно з ГОСТ 12.4.013;
- рукавиці згідно з ГОСТ 12.4.010;
- взуття згідно з ГОСТ 12.4.137;
- респіратори згідно з ДСТУ ГОСТ 12.4.041.
7.11 Безпека на будмайданчику
7.11.1 Складські приміщення та будівельний майданчик у цілому мають обладнуватись засобами пожежогасіння згідно з вимогами НАПБ А.01.001, НАПБ Б.03.001 і знаками безпеки згідно з ДСТУ ISO 6309.
7.11.2 Вантажно-розвантажувальні роботи комплектуючих матеріалів та виробів на будівельному майданчику, їх складування та зберігання слід виконувати з дотриманням вимог ДБН Г.1-4, СНиП ІІІ-4, ГОСТ 12.3.009 та ГОСТ 12.3.020.
7.11.3 Будівельний майданчик, робочі місця складських та виробничих приміщень із приготування розчинових сумішей та підготовки до монтажу інших комплектуючих збірної системи слід обладнати:
- природним та штучним освітленням згідно з ГОСТ 12.1.046 та ДБН В.2.5-28;
- питною водою згідно з ГОСТ 2874;
- каналізацією згідно зі СНиП 2.04.01;
- припливно-витяжною вентиляцією (тільки приміщення з приготування сумішей) згідно з ГОСТ 12.4.021 та СНиП 2.04.05;
- опаленням (тільки при проведенні монтажних робіт у холодний період) згідно зі СНиП 2.04.05.
7.11.4 Усі машини, механізми, ручний електроінструмент під час роботи мають бути заземлені або занулені відповідно до вимог ГОСТ 12.1.019, ГОСТ 12.1.030, ГОСТ 12.2.013.0 та ПУЭ.

8 ВИМОГИ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ
8.1 Умови приймання і зберігання складових збірних систем і їх пакувальних засобів, а також роботи з їх улаштування не повинні спричиняти забруднення води, ґрунту і повітря.
8.2 Стічні води від виробництва повинні відповідати вимогам СанПиН 4630.
8.3 Викиди шкідливих речовин і пилу в атмосферу не повинні перевищувати допустимих значень, установлених ДСП 201 та ГОСТ 17.2.3.02. Контроль – згідно з ГОСТ 17.2.3.01.
8.4 Випадкові втрати матеріалів, відходи та тару утилізують відповідно до вимог ДСанПіН 2.2.7.029.
8.5 Підготовчі та основні виробничі процеси із застосуванням сухих будівельних сумішей слід виконувати з додержанням вимог безпеки праці та охорони навколишнього природного середовища, які встановлені у розділах 7 та 8 ДБН В.2.6-22.
8.6 Забороняється зливати у водойми санітарно-побутового використання та у каналізацію залишки розчинових сумішей та їх складових. Підрядник повинен забезпечити утилізацію або поховання цих відходів у порядку, встановленому ДСанПіН 2.2.7.029 та відповідними екологічними нормативами.
8.7 Промивні та стічні води, що утворюються на будівельному майданчику під час підготовчих та основних робіт з улаштування збірних систем, не повинні вміщувати токсичних речовин в об'ємах, що перевищують норми, встановлені СанПиН 4630.

9 МАРКУВАННЯ
9.1 Матеріали і вироби, що входять до комплекту збірних систем, повинні мати єдине в межах цієї системи маркування. Таке маркування слід наносити на окремі ярлики чи бірки і розміщати їх поруч із маркуванням підприємства-виробника на комплектуючі матеріали і вироби.
Маркування наносять на місця, які добре видно під час транспортування, зберігання та монтажу комплекту.
9.2 Маркування повинне містити:
- найменування та адресу підприємства-постачальника;
- найменування та адресу замовника;
- умовну познаку конструкції із фасадною теплоізоляцією;
- позначення нормативного документа на матеріал (виріб);
- номер партії і дату комплектації;
- номер паковання і кількість матеріалу (виробів) у ньому;
- правила зберігання;
- термін придатності (за необхідності).
9.3 Транспортне маркування – згідно з ГОСТ 14192.
9.4 Маркування виконується українською мовою або мовою, що зазначена у контракті.

10 ПАКУВАННЯ
10.1 Матеріали і вироби, які входять до складу комплекту збірної системи, повинні бути упаковані підприємством-виготовлювачем згідно з вимогами нормативних документів на них.
10.2 У процесі складання комплекту збірної системи на кожний об'єкт допускається формування транспортних пакетів із різних видів матеріалів і виробів згідно з відомістю комплектації.
Допускається пакування всіх необхідних елементів комплекту в універсальні контейнери згідно з ГОСТ 22225.
10.3 Допускається за узгодженням із споживачем використання інших видів паковання, що забезпечують збереження комплекту під час транспортування та зберігання і відповідають вимогам чинних нормативних документів.

11 ПРАВИЛА ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ
11.1 Матеріали і вироби, що застосовують для влаштування конструкцій із фасадною теплоізоляцією, транспортують усіма видами вантажного транспорту, захищаючи їх від опадів згідно з правилами перевезення вантажів, які діють на транспорті цього виду, з урахуванням вимог до транспортування кожного з комплектуючих.
11.2 При навантажуванні, транспортуванні, розвантажуванні і зберіганні комплекту слід виконувати вимоги ДБН Г.1-4, НАПБ А.01.001, ГОСТ 12.3.009, а також вживати заходів із забезпечення їх збереженості і захисту від механічних ушкоджень, зволоження і забруднення.
11.3 Елементи збірної системи слід зберігати у запакованому стані за видами і марками в умовах 5 (ОЖ4) згідно з ГОСТ 15150 з урахуванням вимог НАПБ А.01.001. Пакувальну тару слід розміщувати так, щоб було видно маркувальні дані.

12 ОСНОВНІ ВИМОГИ З ОРГАНІЗАЦІЇ І ТЕХНОЛОГІЇ ВИКОНАННЯ РОБІТ
12.1 Склад і послідовність виконання окремих етапів робіт з улаштування конструкцій із фасадною теплоізоляцією мають регламентуватись у проекті організації будівництва (ПОБ) та проекті виконання робіт (ПВР), які розробляють відповідно до вимог і рекомендацій ДБН А.3.1-5 та відповідних Зводів правил (Посібників).
12.2 До початку робіт з улаштування конструкції із фасадною теплоізоляцією при новому будівництві слід виконати, а при реконструкції та капітальному ремонті перевірити:
а) герметизацію швів між стіновими блоками (панелями) на фасаді будівлі, а також місць примикання віконних, балконних, дверних та ворітних блоків до огороджувальної конструкції стіни;
б) улаштування вимощень та гідроізоляції терас, лоджій і балконів;
в) огородження всіх конструктивних елементів, що виступають за площину фасаду будівлі;
г) закладення всіх отворів на фасаді будівлі для проходження інженерних мереж і комунікацій;
д) засклення вітражів, вікон, балконних дверей та інших елементів фасаду, які за проектом підлягають обрамленню світлопрозорими конструкціями.
12.3 Улаштування конструкції із фасадною теплоізоляцією класу А слід виконувати в такій послідовності:
- встановлення риштувань та підіймально-транспортного обладнання;
- огляд (за необхідності – детальне обстеження) технічного стану огороджувальних конструкцій фасадів будівлі;
- підготовка поверхні стіни і цоколя до виконання робіт з утеплення (очищення, ґрунтування, вирівнювання в разі потреби), встановлення профільних елементів кріплення по периметру цоколя будівлі;
- розкладення механічно фіксуючих елементів кріплення та/або приготування клейової суміші;
- визначення місць деформаційних швів та їх улаштування;
- нанесення клейової суміші на поверхню плит утеплювача;
- закріплення плит теплоізоляційного матеріалу на поверхні стіни за допомогою клейової суміші та/або механічно фіксуючих елементів;
- приготування та нанесення захисного шару по теплоізоляційному шару із втепленням у нього армованої сітки з лугостійкого скловолокна;
- закріплення профільних елементів на торцях балконних, дверних та ворітних прорізів в огороджувальній конструкції стіни, ущільнення місць примикання;
- нанесення шару (за потреби) та герметизація місць примикання плит утеплювача до віконних, дверних та ворітних блоків, парапету та цоколю, а також інших виступних елементів фасаду;
- встановлення відливів на вікнах та нанесення другого захисного шару;


Информация о документе
Формат: DOC

Скачали: 968


Похожие документы

Генерация: 0.32 сек. и 7 запросов к базе данных за 0.004 сек.