ДБН Д.2.7-2000. Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів


Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України
(Держбуд України)

Ресурсні кошторисні норми
експлуатації будівельних
машин та механізмів
ДБН Д.2.7-2000
(з Доповненням № 1, затвердженим наказом Держбуду
України від 17 травня 2001 року № 124;
з Доповненням № 2, затвердженим наказом Держбуду
України від 15 лютого 2002 року № 35;
з Доповненням № 3, затвердженим наказом Держбуду
України від 06 грудня 2002 року № 92)


Київ 2001
УДК [69.002.5+69](083.7)
ББК 65.9(4УКР)31-372.33
РОЗРОБЛЕНІ: Науково-виробничою фірмою
«Інпроект»


ЗАТВЕРДЖЕНІ: Наказом Держбуду України
від 05.10.2000 № 225 та введені в дію з 1 січня 2001 року

З М І С Т

HYPER13 HYPERLINK \l "_Toc30487705" HYPER14Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів HYPER13 PAGEREF _Toc30487705 \h HYPER147HYPER15
ДБН Д.2.7-2000 HYPER13 PAGEREF _Toc30487706 \h HYPER147HYPER15
1 Основні положення HYPER13 PAGEREF _Toc30487707 \h HYPER147HYPER15
2 Технічна частина HYPER13 PAGEREF _Toc30487708 \h HYPER148HYPER15
Частина І HYPER13 PAGEREF _Toc30487713 \h HYPER1415HYPER15
Розділ 01 Автоцементовози, трактори, причіпи тракторні HYPER13 PAGEREF _Toc30487714 \h HYPER1415HYPER15
Розділ 02 Крани HYPER13 PAGEREF _Toc30487716 \h HYPER1417HYPER15
Розділ 03 Домкрати, лебідки, автонавантажувачі, підіймачі шахтні, автогідропідіймачі,підіймачі гідравлічні, щогли монтажні HYPER13 PAGEREF _Toc30487718 \h HYPER1428HYPER15
Розділ 04 Електростанції, устаткування для зварювання та контролю зварних з'єднань HYPER13 PAGEREF _Toc30487720 \h HYPER1432HYPER15
Розділ 05 Станції компресорні, компресори пересувні, установки аеродинамічні для напилення теплової ізоляції HYPER13 PAGEREF _Toc30487722 \h HYPER1437HYPER15
Розділ 06 Екскаватори HYPER13 PAGEREF _Toc30487724 \h HYPER1439HYPER15
Розділ 07 Бульдозери, скрепери, установки барові HYPER13 PAGEREF _Toc30487726 \h HYPER1445HYPER15
Розділ 08 Машини для водогосподарського будівництва HYPER13 PAGEREF _Toc30487728 \h HYPER1449HYPER15
Розділ 09 Машини для культуртехнічних робіт HYPER13 PAGEREF _Toc30487730 \h HYPER1452HYPER15
Розділ 10 Устаткування для буріння свердловин та відкачування води, цементаційне устаткування HYPER13 PAGEREF _Toc30487732 \h HYPER1453HYPER15
Розділ 11 Машини для приготування, транспортування і укладання бетону і розчину HYPER13 PAGEREF _Toc30487734 \h HYPER1461HYPER15
Розділ 12 Машини для дорожнього та аеродромного будівництва HYPER13 PAGEREF _Toc30487736 \h HYPER1463HYPER15
Розділ 13 Машини у транспортному будівництві HYPER13 PAGEREF _Toc30487738 \h HYPER1467HYPER15
Розділ 14 Машини для пальових робіт HYPER13 PAGEREF _Toc30487740 \h HYPER1471HYPER15
Розділ 15 Машини для будівництва магістральних трубопроводів HYPER13 PAGEREF _Toc30487742 \h HYPER1476HYPER15
Розділ 16 Машини для спорудження ліній електропередачі HYPER13 PAGEREF _Toc30487744 \h HYPER1482HYPER15
Розділ 17 Машини для спорудження ліній зв'язку HYPER13 PAGEREF _Toc30487746 \h HYPER1484HYPER15
Розділ 18 Землесосні плавучі снаряди і землесосні станції перекачування HYPER13 PAGEREF _Toc30487748 \h HYPER1486HYPER15
Розділ 19 Насосні станції HYPER13 PAGEREF _Toc30487750 \h HYPER1488HYPER15
Розділ 20 Гідромоніторно-насосно-землесосні установки, станції HYPER13 PAGEREF _Toc30487752 \h HYPER1489HYPER15
Розділ 21 Морські плавучі засоби і устаткування HYPER13 PAGEREF _Toc30487754 \h HYPER1490HYPER15
Розділ 22 Машини і устаткування для судноводних шляхів, сліпів і стапелів HYPER13 PAGEREF _Toc30487756 \h HYPER1494HYPER15
Розділ 23 Річкові плавучі транспортні засоби і крани плавучі HYPER13 PAGEREF _Toc30487758 \h HYPER1494HYPER15
Розділ 24 Машини та устаткування для підводно-технічних робіт HYPER13 PAGEREF _Toc30487760 \h HYPER1496HYPER15
Розділ 25 Машини для тунелебудування і безтраншейного прокладання підземних комунікацій HYPER13 PAGEREF _Toc30487762 \h HYPER1498HYPER15
Розділ 26 Машини для прокладання гірничих виробок звичайними способами HYPER13 PAGEREF _Toc30487764 \h HYPER14105HYPER15
Розділ 27 Машини для прокладання гірничих виробок спеціальними способами HYPER13 PAGEREF _Toc30487766 \h HYPER14116HYPER15
Розділ 28 Станції заморожування HYPER13 PAGEREF _Toc30487768 \h HYPER14121HYPER15
Розділ 29 Насоси для розсільної та водоохолоджувальної мережі заморожувальних станцій HYPER13 PAGEREF _Toc30487770 \h HYPER14123HYPER15
Розділ 30 Машини та устаткування для гірничорозкривних робіт HYPER13 PAGEREF _Toc30487772 \h HYPER14125HYPER15
Розділ 31 Насоси для водозниження і водовідливу HYPER13 PAGEREF _Toc30487774 \h HYPER14127HYPER15
Розділ 32 Машини, що застосовуються під час будівництва атомних і теплових електростанцій HYPER13 PAGEREF _Toc30487776 \h HYPER14128HYPER15
Розділ 33 Інші машини і механізований інструмент HYPER13 PAGEREF _Toc30487778 \h HYPER14129HYPER15
Розділ 33А Молотки клепальні, відбійні і пневмотрамбівки HYPER13 PAGEREF _Toc30487780 \h HYPER14130HYPER15
Розділ 34 Агрегати фарбувальні та змішувально-штукатурні HYPER13 PAGEREF _Toc30487782 \h HYPER14131HYPER15
Розділ 50 Машини, що застосовуються на роботах по створенню багаторічних плодових насаджень HYPER13 PAGEREF _Toc30487784 \h HYPER14131HYPER15
Доповнення HYPER13 PAGEREF _Toc30487786 \h HYPER14133HYPER15
Частина II HYPER13 PAGEREF _Toc30487788 \h HYPER14150HYPER15
Усредненные показатели стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов HYPER13 PAGEREF _Toc30487789 \h HYPER14193HYPER15
HYPER15 СОДЕРЖАНИЕ

HYPER13 HYPERLINK \l "_Toc29877527" HYPER14РЕСУРСНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН ТА МЕХАНИЗМОВ
ДБН Д.2.7-2000 HYPER13 PAGEREF _Toc29877528 \h HYPER1411HYPER15
1 Основные положения HYPER13 PAGEREF _Toc29877529 \h HYPER1411HYPER15
2 Техническая часть HYPER13 PAGEREF _Toc29877530 \h HYPER1412HYPER15
Часть І HYPER13 PAGEREF _Toc29877531 \h HYPER1415HYPER15
Раздел 01 Автоцементовозы, тракторы, прицепы тракторные HYPER13 PAGEREF _Toc29877533 \h HYPER1415HYPER15
Раздел 02 Краны HYPER13 PAGEREF _Toc29877535 \h HYPER1417HYPER15
Раздел 03 Домкраты, лебедки, автопогрузчики, подъемники шахтные, автогидроподъемники,подъемники гидравлические, мачты монтажные HYPER13 PAGEREF _Toc29877537 \h HYPER1428HYPER15
Раздел 04 Электростанции, оборудование для сварки и контроля сварных соединений HYPER13 PAGEREF _Toc29877539 \h HYPER1432HYPER15
Раздел 05 Станции компрессорные, компрессоры передвижные, установки аэродинамические для напыления тепловой изоляции HYPER13 PAGEREF _Toc29877541 \h HYPER1437HYPER15
Раздел 06 Екскаватори HYPER13 PAGEREF _Toc29877543 \h HYPER1439HYPER15
Раздел 07 Бульдозеры, скреперы, установки баровые HYPER13 PAGEREF _Toc29877545 \h HYPER1445HYPER15
Раздел 08 Машины для водохозяйственного строительства HYPER13 PAGEREF _Toc29877547 \h HYPER1449HYPER15
Раздел 09 Машины для культуртехнических работ HYPER13 PAGEREF _Toc29877549 \h HYPER1452HYPER15
Раздел 10 Оборудование для бурения скважин и откачки воды, цементационное оборудование HYPER13 PAGEREF _Toc29877551 \h HYPER1453HYPER15
Раздел 11 Машины для приготовления, транспортировки и укладки бетона и раствора HYPER13 PAGEREF _Toc29877553 \h HYPER1461HYPER15
Раздел 12 Машины для дорожного и аэродромного строительства HYPER13 PAGEREF _Toc29877555 \h HYPER1463HYPER15
Раздел 13 Машины в транспортном строительстве HYPER13 PAGEREF _Toc29877557 \h HYPER1467HYPER15
Раздел 14 Машины для свайных работ HYPER13 PAGEREF _Toc29877559 \h HYPER1471HYPER15
Раздел 15 Машины для строительства магистральных трубопроводов HYPER13 PAGEREF _Toc29877561 \h HYPER1476HYPER15
Раздел 16 Машины для сооружения линий электропередачи HYPER13 PAGEREF _Toc29877563 \h HYPER1482HYPER15
Раздел 17 Машины для сооружения линий связи HYPER13 PAGEREF _Toc29877565 \h HYPER1484HYPER15
Раздел 18 Землесосные плавучие снаряды и землесосные станции перекачки HYPER13 PAGEREF _Toc29877567 \h HYPER1486HYPER15
Раздел 19 Насосные станции HYPER13 PAGEREF _Toc29877569 \h HYPER1488HYPER15
Раздел 20 Гидромониторно-насосно-землесосные установки, станции HYPER13 PAGEREF _Toc29877571 \h HYPER1489HYPER15
Раздел 21 Морские плавучие средства и оборудование HYPER13 PAGEREF _Toc29877573 \h HYPER1490HYPER15
Раздел 22 Машины и оборудование для судоводных путей, слипов и стапелей HYPER13 PAGEREF _Toc29877575 \h HYPER1494HYPER15
Раздел 23 Речные плавучие транспортные средства и краны плавучие HYPER13 PAGEREF _Toc29877577 \h HYPER1494HYPER15
Раздел 24 Машины и оборудование для подводно-технических работ HYPER13 PAGEREF _Toc29877579 \h HYPER1496HYPER15
Раздел 25 Машины для тоннелестроения и бестраншейной прокладки подземных коммуникаций HYPER13 PAGEREF _Toc29877581 \h HYPER1498HYPER15
Раздел 26 Машины для прокладки горных выработок обычными способами HYPER13 PAGEREF _Toc29877583 \h HYPER14105HYPER15
Раздел 27 Машины для прокладки горных выработок специальными способами HYPER13 PAGEREF _Toc29877585 \h HYPER14116HYPER15
Раздел 28 Станции замораживания HYPER13 PAGEREF _Toc29877587 \h HYPER14121HYPER15
Раздел 29 Насосы для рассольной и водоохлаждающей сети замораживающих станций HYPER13 PAGEREF _Toc29877589 \h HYPER14123HYPER15
Раздел 30 Машины и оборудование для горновскрышных работ HYPER13 PAGEREF _Toc29877591 \h HYPER14125HYPER15
Раздел 31 Насосы для водопонижения и водоотлива HYPER13 PAGEREF _Toc29877593 \h HYPER14127HYPER15
Раздел 32 Машины, применяемые при строительстве атомных и тепловых электростанций HYPER13 PAGEREF _Toc29877595 \h HYPER14128HYPER15
Раздел 33 Прочие машины и механизированный инструмент HYPER13 PAGEREF _Toc29877597 \h HYPER14129HYPER15
Раздел 33А Молотки клепальные, отбойные и пневмотрамбовки HYPER13 PAGEREF _Toc29877599 \h HYPER14130HYPER15
Раздел 34 Агрегаты окрасочные и смесительно-штукатурные HYPER13 PAGEREF _Toc29877601 \h HYPER14131HYPER15
Раздел 50 Машины, применяемые на работах по созданию многолетних плодовых насаждений HYPER13 PAGEREF _Toc29877603 \h HYPER14131HYPER15
Дополнение HYPER13 PAGEREF _Toc29877605 \h HYPER14133HYPER15
Часть II HYPER13 PAGEREF _Toc29877606 \h HYPER14150HYPER15
Усредненные показатели стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов (по состоянию на 01.01.2002 года) HYPER13 PAGEREF _Toc29877607 \h HYPER14193HYPER15
HYPER15 ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ
Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів
ДБН Д.2.7-2000
Замість ДБН IV-3-97
(ЗНіРЄМ-93/97)


1 Основні положення

1.1 Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів (надалі - РКНЄМ) розроблено на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 22.03.99 № 24132/31 щодо впровадження положень концепції ціноутворення за однорівневою системою визначення вартості будівництва в поточних цінах на матеріально-технічні та трудові ресурси.

1.2 Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів є обов'язковими для нового будівництва, розширення, реконструкції та технічного переоснащення підприємств, будівель і споруд, ремонту житла, об'єктів соціальної сфери і комунального призначення та благоустрою, а також реставрації пам'яток архітектури та містобудування*, що здійснюються із залученням бюджетних коштів підприємств, установ та організацій державної форми власності. При будівництві за рахунок інших джерел фінансування ці норми носять рекомендаційний характер і їх застосування обумовлюється контрактом.

1.3 Кошторисні норми цього збірника призначені для:
- визначення складу і кількості ресурсів при здійсненні будівництва;
- розробки укрупнених ресурсних показників по конструктивних елементах та видах робіт на функціональну одиницю виміру, а також поточних одиничних розцінок;
- визначення вартості експлуатації будівельних машин і механізмів у прямих витратах в інвесторському кошторисі і розрахунків за обсяги виконаних робіт.

1.4 Порядок розробки, побудова, виклад і оформлення РКПЄМ відповідають вимогам ДСТУ 1.5-93 (Державна система стандартизації України) та ДБН А.1.1-2-93 «Порядок розробки, вимоги до побудови, викладу та оформлення нормативних документів».


_______________________________
* Нове будівництво, розширення, реконструкція та технічне переоснащення підприємств, будівель і споруд, ремонт житла, об'єктів соціальної сфери і комунального призначення та благоустрою, а також реставрація пам'яток архітектури та містобудування надалі іменується «будівництво».
2 Технічна частина

2.1 Таблиці норм збірника РКНЕМ містять такі показники:
- середній розряд ланки робітників, зайнятих на керуванні, ремонті, техніч-ному обслуговуванні та перебазуванні (надалі - середній розряд ланки робітників);
- витрати труда машиністів, зайнятих на керуванні будівельних машин і механізмів (людино-година);
- витрати енергоносіїв (фізичні одиниці виміру);
- витрати мастильних матеріалів (фізичні одиниці виміру);
- витрати гідравлічної рідини (фізичні одиниці виміру);
- витрати труда робітників, зайнятих на ремонті і технічному обслу-говуванні будівельних машин і механізмів (людино-година);
- витрати труда робітників, зайнятих на перебазуванні будівельних машин та механізмів з бази механізації на будівельний майданчик і назад в середньому на сумарну відстань до 30 км (туди і назад).

(пункт 2.1, останній абзац викладено в редакції Доповнення № 3, затвердженого наказом Держбуду від 06 грудня 2002 року № 92)

2.2 Трудовитрати, наведені в нормах частини І, враховують повний комплекс робіт з доставки, монтажу, демонтажу, управління, обслуговування та ремонту будівельних машин і механізмів.

2.3 Нормами не враховано і при складанні цін за машино-годину враховуються додатково:
- амортизаційні відрахування на повне відновлення будівельних машин і механізмів;
- матеріальні ресурси на:
- заміну частин, що швидко спрацьовуються;
- ремонт і технічне обслуговування;
- перебазування;
- податок з власників транспортних засобів та інших самохідних ма-шин і механізмів.

2.4 Для машин і механізмів, що наведені в частині II збірника, амортизацій-ні відрахування на повне відновлення будівельних машин і механізмів, витрати на заміну частин, що швидко спрацьовуються, витрати на ремонт ти переміщу-вання (перебазування) враховуються у складі накладних витрат.
Витрати енергоносіїв та їх вартість враховуються у складі прямих витрат на матеріальні ресурси.
Витрати труда на ремонт та переміщування (перебазування) по цим машинам в нормах вказані довідково (в дужках).

2.5 По морських і річкових будівельних машинах (плавучих засобах) нормами враховано середньозважені трудовитрати на календарний рік, включаючи періоди навігації та зимового відстою плавучих засобів.

2.6 У разі, коли кошторисними нормами на експлуатацію одноков-шових екскаваторів передбачений 1 машиніст, а за умовами проваджен-ня робіт (несприятливі кліматичні умови, робота на окремій машині, яка знаходиться на значній відстані від ремонтної бази, складний рельєф місцевості, додаткові вимоги з техніки безпеки тощо) до складу ланки повинен включатися помічник машиніста, до норм трудовитрат машиніс-тів (графа 4) слід застосовувати коефіцієнт 1,8.
У разі, коли кошторисними нормами на експлуатацію одноковшових і багатоковшових екскаваторів передбачено 2 машиніста, а умови прова-дження робіт, при забезпеченні відповідної працездатності та продуктив-ності, дозволяють здійснювати їх одним машиністом без помічника, до норм трудовитрат машиністів (графа 4) слід застосовувати коефіцієнт 0,55.

2.7 Витрати бензину та дизельного палива прийняті за середньо-галузевими нормами і враховують середньорічні витрати бензину та ди-зельного палива з урахуванням роботи будівельних машин і механізмів у зимовий період. Для запуску дизельних двигунів машин норму витрат бензину для пускових двигунів визна-чають у відсотках від норми витрат дизельного палива і враховують додатково:
- до 3 % у літній період;
- до 4,5% у зимовий період.

2.8 Нормативні показники на ремонт та технічне обслуговування (графа 11) включають трудовитрати на капітальний, поточний ремонт та технічне обслуговування будівельних машин.

2.9 Ресурсні кошторисні норми на експлуатацію будівельних машин і механізмів, які встановлені для умов монтажу технологічного устаткування, можна застосовувати при монтажі будівельних конструкцій у випадках, коли умови і вимоги до їх монтажу аналогічні умовам і вимогам до монтажу технологічного устаткування.

2.10 Ресурсними кошторисними нормами на експлуатацію баштових кранів враховано трудовитрати на пусконалагоджувальні роботи, які провадяться під час їх монтажу і демонтажу.
Ресурсними кошторисними нормами на експлуатацію баштових приставних кранів враховано трудовитрати на монтаж і демонтаж рам кріплень і зв'язок.

2.11 У ресурсних кошторисних нормах на експлуатацію мостових кранів, які є технологічним устаткуванням, ресурси на їх перебазування з одного будівельного майданчика на інший не включені і додатково у кошторисах враховуватися не повинні.

2.12 При калькулюванні кошторисних норм розділів 18 (землесосні плавучі снаряди і землесосні станції перекачування) і 20 (гідромоніторно-насосно-землесосні установки, станції) річні режими роботи машин прийняті у розмірі 4000 маш.-год.
У випадках, коли проектом, з об'єктивних причин, встановлюється річний режим роботи, що відрізняється від зазначеного вище, до кошторисних норм на експлуатацію будівельних машин і механізмів, які входять до перелічених розді-лів збірника, застосовуються коефіцієнти, наведеш у таблиці 1.
Таблиця 1
Найменування
машини
Шифр
машини
Річний режим роботи,
маш.-год.1500-2500
2500-3500
4500-5500

1 Землесосні дизельні плавучі снаряди
218-0101, 218-0102
1,30
1,10
0,95

2 Землесосні електрич-ні плавучі снаряди
218-0120 - 218-0123
1,25
1,08
0,95

3 Те саме
218-0124
1,2
1,07
0,96

4 Землесосні станції перека чування
218-0201 - 218-0203
1,06
1,02
0,99

5 Гідромоніторно-насосно-землесосні установки
220-0101 - 220-0120
1,12
1,04
0,98

6 Те саме
220-0201, 220-0202
1,07
1,02
0,99


2.13 Витрати ресурсів на експлуатацію заморожу вальних станцій визначаються підсумовуванням кошторисних норм на експлуатацію відповідних машин, що входять до їх складу (компресорів, агрегатів, градирень і насосів для розсільної та водоохолоджувальної мереж), з доданням трудовитрат робітників, зайнятих керуванням цими машинами. Показники трудовитрат робітників, зайнятих керуванням машинами, що входять до складу заморожувальних станцій, наведено в цілому у таблиці 2.

Таблиця 2
Холодопродуктивність, кВт
(ккал/год.)
Витрати труда,
люд. -год. /маш.-год.

До 582 (500)
3

Від 582 (500) до 3490 (3000)
4

Понад 3490 (3000)
5


При визначенні витрат ресурсів на експлуатацію резервних машин (компресорів, насосів тощо) у складі заморожувальних станцій враховуються трудовитра-ти на перебазування (графа 12), а при складанні цін за машино-годину відповідних резервних машин враховуються амортизаційні відрахування на повне відновлення будівельних машин і механізмів.

2.14 При наданні машини в оренду без машиністів для взаєморозрахунків між трестами (управліннями) механізації і будівельними організаціями використовуються скориговані кошторисні норми, з яких вилучаються трудовитрати машиністів.

2.15 Для машин і механізмів, які працюють на стисненому повітрі, витрати стисненого повітря слід враховувати в тому разі, якщо в нормах РЕКН, РЕКНМУ, РЕКНр, РЕКНР не враховано роботу компресорної установки. Вартість стисненого повітря враховується в складі прямих витрат на матеріальні ресурси.
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ
Ресурсные сметные нормы эксплуатации строительных машин та механизмов
ДБН Д.2.7-2000
Взамен ДБН IV-3-97
(ЗНіРЄМ-93/97)


1 Основные положения

1.1 Ресурсные сметные нормы эксплуатации строительных машин и механизмов (далее - РСНЭМ) разработаны во исполнение поручения Кабинета Министров Украины от 22.03.99 № 24132/31 по внедрению положений концепции ценообразования по одноуровневой системе определения стоимости строительства в текущих ценах на материально-технические и трудовые ресурсы.

1.2 Ресурсные сметные нормы эксплуатации строительных машин и механизмов являются обязательными для нового строительства, расширения, реконструкции и технического переоснащения предприятий, зданий и сооружений, ремонта жилья, объектов социальной сферы и коммунального назначения и благоустройства, а также реставрации памятников архитектуры и градостроительства*, осуществляемых с привлечением бюджетных средств предприятий, учреждений и организаций государственной формы собственности. При строительстве за счет других источников финансирования эти нормы носят рекомендательный характер и их применение обусловливается контрактом.

1.3 Сметные нормы данного сборника предназначены для:
- определения состава и количества ресурсов при осуществлении строительства;
- разработки укрупненных ресурсных показателей по конструктивным элементам и видам работ на функциональную единицу измерения, а также текущих единичных расценок;
- определения стоимости эксплуатации строительных машин и механиз-мов в прямых затратах в инвесторской смете и расчетов за объемы выполненных работ.

1.4 Порядок разработки, построение, изложение и оформление РСНЭМ отвечают требованиям ДСТУ 1.5-93 (Государственная система стандартизации Украины) и ДБН А.1.1-2-93 «Порядок разработки, требования к построению, изложению и оформлению нормативных документов»._______________________________
* Новое строительство, расширение, реконструкция и техническое переоснащение предприятий, зданий и сооружений, ремонт жилья, объектов социальной сферы и коммунального назначения и благоустройства, а также реставрация памятников архитектуры и градостроительства в дальнейшем именуется «строительство».
2 Техническая часть

2.1 Таблицы норм сборника РСНЭМ содержат следующие показатели:
- средний разряд звена рабочих, занятых на управлении, ремонте, техническом обслуживании и перебазировке (далее - средний разряд звена рабочих);
- затраты труда машинистов, занятых на управлении строительных машин и механизмов (человеко-час);
- затраты энергоносителей (физические единицы измерения);
- затраты смазочных материалов (физические единицы измерения);
- затраты гидравлической жидкости (физические единицы измерения);
- затраты труда рабочих, занятых на ремонте и техническом обслуживании строительных машин и механизмов (человеко-час);
- затраты труда рабочих, занятых на перебазировке строительных машин и механизмов с базы механизации на строительную площадку и обратно в среднем на суммарное растояние до 30 км (туда и обратно).

(пункт 2.1, последний абзац изложен в редакции Дополнения № 3, утвержденного приказом Госстроя Украины от 06 декабря 2002 года № 92)

2.2 Трудозатраты, приведенные в нормах части I, учитывают полный комплекс работ по доставке, монтажу, демонтажу, управлению, обслуживанию и ремонту строительных машин и механизмов.

2.3 Нормами не учтены и при составлении цен за машино-час учитываются дополнительно:
- амортизационные отчисления на полное восстановление строительных машин и механизмов;
- материальные ресурсы на:
- замену быстроизнашивающихся частей;
- ремонт и техническое обслуживание;
- перебазировку;
- налог с владельцев транспортных средств и других самоходных машин и механизмов.

2.4 Для машин и механизмов, приведенных в части II сборника, амортизационные отчисления на полное восстановление строительных машин и механизмов, затраты на замену быстроизнашивающихся частей, затраты на ремонт и перемещение (перебазировку) учитываются в составе накладных расходов.
Затраты энергоносителей и их стоимость учитываются в составе прямых затрат на материальные ресурсы.
Затраты труда на ремонт и перемещение (перебазировку) по этим машинам в нормах указаны справочно (в скобках).

2.5 По морским и речным строительным машинам (плавучим средствам) нормами учтены средневзвешенные трудозатраты на календарный год, включая периоды навигации и зимнего отстоя плавучих средств.

2.6 В случае, если сметными нормами на эксплуатацию одноковшовых экскаваторов предусмотрен 1 машинист, а по условиям проведения работ (неблагоприятные климатические условия, работа на отдельной машине, находящейся на значительном расстоянии от ремонтной базы, сложный рельеф местности, дополнительные требования по технике безопасности и т.п.) в состав звена должен включаться помощник машиниста, к нормам трудозатрат машинистов (графа 4) следует применять коэффициент 1,8.
В случае, если сметными нормами на эксплуатацию одноковшовых и многоковшовых экскаваторов предусмотрено 2 машиниста, а условия проведения работ, при обеспечении соответствующей трудоспособности и производительности, позволяют осуществлять их одним машинистом без помощника, к нормам трудозатрат машинистов (графа 4) следует применять коэффициент 0,55.

2.7 Расход бензина и дизельного топлива принят по среднеотраслевым нормам и учитывает среднегодовой расход бензина и дизельного топлива с учетом работы строительных машин и механизмов в зимний период. Для запуска дизельных двигателей машин норму расхода бензина для пусковых двигателей определяют в процентах от нормы расхода дизельного топлива и учитывают дополнительно:
- до 3 % в летний период;
- до 4,5 % в зимний период.

2.8 Нормативные показатели на ремонт и техническое обслуживание (графа 11) включают трудозатраты на капитальный, текущий ремонт и техническое обслуживание строительных машин.

2.9 Ресурсные сметные нормы на эксплуатацию строительных машин и механизмов, установленные для условий монтажа технологического оборудования, можно применять при монтаже строительных конструкций в случаях, когда условия и требования к их монтажу аналогичны условиям и требованиям к монтажу технологического оборудования.

2.10 Ресурсными сметными нормами на эксплуатацию башенных кранов учтены трудозатраты на пусконаладочные работы, проводимые во время их монтажа и демонтажа.
Ресурсными сметными нормами на эксплуатацию башенных приставных кранов учтены трудозатраты на монтаж и демонтаж рам креплений и связей.

2.11 В ресурсных сметных нормах на эксплуатацию мостовых кранов, являющихся технологическим оборудованием, ресурсы на их перебазировку с одной строительной площадки на другую не включены и дополнительно в сметах учитываться не должны.

2.12 При калькулировании сметных норм разделов 18 (землесосные плавучие снаряды и землесосные станции перекачивания) и 20 (гидромониторно-насосно-землесосные установки, станции) годовые режимы работы машин приняты в размере 4000 маш.-ч.
Когда проектом устанавливается годовой режим работы, отличающийся от указанного выше, к сметным нормам на эксплуатацию строительных машин и механизмов, которые входят в перечисленные разделы сборника, применяются коэффициенты, приведенные в таблице 1.

Таблица 1
Наименование
машины
Шифр
машины
Годовой режим работы, маш.-ч1500-2500
2500-3500
4500-5500

1 Землесосные дизельные
плавучие снаряды
218-0101, 218-0102
1,30
1,10
0,95

2 Землесосные электричес-кие плавучие снаряды
218-0120 - 218-0123
1,25
1,08
0,95

3 То же
218-0124
1,2
1,07
0,96

4 Землесосные станции перекачивания
218-0201 - 218-0203
1,06
1,02
0,99

5 Гидромониторно-насосно-землесосные установки
220-0101 - 220-0120
1,12
1,04
0,98

6 То же
220-0201, 220-0202
1,07
1,02
0,99


2.13 Затраты ресурсов на эксплуатацию замораживающих станций определяются суммированием сметных норм на эксплуатацию соответствующих машин, входящих в их состав (компрессоров, агрегатов, градирен и насосов для рассольной и водоохлаждающей сетей), с добавлением трудозатрат рабочих, занятых управлением этими машинами. Показатели трудозатрат рабочих, занятых управлением машинами, которые входят в состав замораживающих станций, приведены в целом в таблице 2.

Таблица 2
Холодопроизводительность, кВт
(ккал/ч)
Затраты труда,
чел.-ч /маш.-ч

До 582 (500)
3

От 582 (500) до 3490 (3000)
4

Свыше 3490 (3000)
5


При определении затрат ресурсов на эксплуатацию резервных машин (компрессоров, насосов и т.п.) в составе замораживающих станций учитываются трудозатраты на перебазировку (графа 12), а при составлении цен за машино-час соответствующих резервных машин учитываются амортизационные отчисления на полное восстановление строительных машин и механизмов.

2.14 При предоставлении машины в аренду без машинистов для взаиморасчетов между трестами (управлениями) механизации и строительными организациями используются скорректированные сметные нормы, из которых исключаются трудозатраты машинистов.

2.15 Для машин и механизмов, которые работают на сжатом воздухе, расход сжатого воздуха следует учитывать в том случае, если в нормах РЭСН, РЭСНМО, РЭСНр, РЭСНР не учтена работа компрессорной установки. Стоимость сжатого воздуха учитывается в составе прямых затрат на материальные ресурсы.
Частина І

Витрати ресурсів на експлуатацію 1 маш.-год.
Шифр машин
та механізмів
Найменування машин
та механізмів
Наименование машин
и механизмов
Серед-
ній
розряд ланки робіт-ників,

Ви
трати
труда маши-
ністів,


Енергоносії
Мас-тильні мате-
ріали,
Гідравлічна рідина,
Витрати тру-
да робітників,
зайнятих на:


Бен-
зин,
Ди-зельне
паливо,
Елек-троен-ергія,
Стис-нене повіт-ря,


ремонті та техніч-
ному обслу-
гову-
ванні,
перебазуванні,
розряд
люд,-
кг
кг
кВт/
м3
кг
кг
люд.-
люд.-

год.


год.год.
год.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Розділ 01 Автоцементовози, трактори, причіпи тракторні

Раздел 01 Автоцементовозы, тракторы, прицепы тракторные

201-0101
Автоцементовози
вантажопідйом-ність 13 т
Автоцементовозы,
грузоподъемность
13 т
3,6
1
-
9,79
-
-
0,61
0,15
0,17
0,05

201-0201
Причіпи трактор-ні, вантажопід-йомність 2 т
Прицепы трактор- ные, грузоподъем-
ность 2 т
3
-
-
-
-
-
0,03
-
0,08
-


Трактори на гусе-ничному ходу при роботі:
Тракторы на гусе-
ничном ходу при
работе:
- на водогоспо-дарському будів-ництві, потуж-ність, кВт (к.с.):
- на водохозяйст-
венном строитель-
стве, мощность, кВт (л.с.):

201-0301
до 59 (80)
до 59 (80)
4,8
1
-
6,43
-
-
0,39
0,03
0,28
0,02

201-0302
79 (108)
79 (108)
5,8
1
-
7,34
-
-
0,44
0,09
0,34
0,03

201-0303
96 (130)
96 (130)
5,7
1
-
10,50
-
-
0,65
0,05
0,36
0,04

Шифр машин
та механізмів
Найменування машин
та механізмів
Наименование машин
и механизмов
Серед-
ній
розряд ланки робіт-ників,

Ви
трати
труда маши-
ністів,


Енергоносії
Мас-тильні мате-
ріали,
Гідравлічна рідина,
Витрати тру-
да робітників,
зайнятих на:


Бен-
зин,
Ди-зельне
паливо,
Елек-троен-ергія,
Стис-нене повіт-ря,


ремонті та техніч-
ному обслу-
гову-
ванні,
перебазуванні,
розряд
люд,-
кг
кг
кВт/
м3
кг
кг
люд.-
люд.-

год.


год.год.
год.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

201-0304
121 (165)
121 (165)
5,7
1
-
10,70
-
-
0,70
0,09
0,39
0,04

201-0305
132 (180)
132 (180)
5,6
1
-
11,40
-
-
0,70
0,14
0,52
0,05

201-0306
228 (310)
228 (310)
5,4
1
-
22,00
-
-
1,34
0,16
0,90
0,11

201-0307
103 (140)
103 (140)
5,7
1
-
10,70
-
-
0,70
0,12
0,38
0,05


- на інших видах будівництва,потужність, кВт (к.с.):
- на других видах строительства, мощность,кВт(л.с.):201-0311
до 59 (80)
до 59 (80)
4,8
1
-
6,43
-
-
0,39
0,03
0,21
0,03

201-0312
79 (108)
79 (108)
5,6
1
-
7,34
-
-
0,44
0,09
0,29
0,03

201-0313
96 (130)
96 (130)
5,7
1
-
10,50
-
-
0,65
0,05
0,32
0,04

201-0314
121 (165)
121 (165)
5,7
1
-
11,40
-
-
0,70
0,09
0,40
0,04

201-0315
132 (180)
132 (180)
5,7
1
-
10,70
-
-
0,70
0,14
0,43
0,04

201-0316
228 (310)
228 (310)
5,4
1
-
22,00
-
-
1,34
0,16
0,75
0,09


Трактори на пневмоколісному ходу при роботі:
Тракторы на пневмоколесном ходу при работе:
- на водогоспо-дарському будів-ництві, потуж-ність, кВт (к.с.):
- на водохозяйст-
венном строитель-стве, мощность, кВт (л.с.):

на інших видах
будівництва, поту
жність, кВт (к.с.):
- на других видах
строительства, мощность,кВт(л.с.):201-0407
18 (25)
18 (25)
3,9
1
-
1,84
-
-
0,11
0,01
0,10
0,02

201-0408
29 (40)
29 (40)
3,9
1
-
3,16

-
0,20
0,02
0,19
0,03

201-0409
40 (55)
40 (55)
3,9
1
-
4,49
-
-
0,28
0,04
0,22
0,03

201-0410
59 (80)
59 (80)
4,8
1
-
6,00
-
-
0,37
0,04
0,28
0,03

201-0411
158 (215)
158 (215)
5,7
1
-
18,00
-
-
1,12
0,18
0,42
0,05

201-0501
Трактори лісогос-подарські на гусе-ничному ходу, потужність
58,8 кВт (80 к.с.)
Тракторы лесохо-зяйственные на гусеничном ходу, мощность
58,8 кВт (80 л.с.)
4,2
1
0,17
5,19
-
-
0,40
-
0,40
0,05201-0601
Візки тракторні,
вантажопідйом-ність 20 т
Тележки трактор-
ные, грузоподъем-
ность 20 т
2,8
-
-
-
-
-
-
-
0,21
0,01

201-0701
Те саме, саморо-звантажні, вантажопід-
йомність 9 т
То же, саморазгру-
жающиеся, грузо-
подъемность 9 т
2,7
-
-
-
-
-
-
-
0,33
0,01

Розділ 02 Крани

Раздел 02 Краны


Крани баштові при роботі :
Краны башенные
при работе:


- на монтажі технологічного устаткування, вантажопід-
йомність, т:
- на монтаже техно
логического оборудования, грузоподъ-
емность, т:

202-0101
5
5
4,9
1
-
-
8,80
-
0,03
-
0,16
0,22

202-0102
8
8
4,8
1
-
-
10,40
-
0,03
-
0,28
0,28

202-0103
10
10
4,8
1
-
-
10,20
-
0,03
-
0,32
0,31

202-0104
12,5
12,5
4,8
1
-
-
13,55
-
0,05
-
0,41
0,64

202-0105
25
25
5,3
1
-
-
34,60
-
0,06
-
0,52
0,39

Шифр машин
та механізмів
Найменування машин
та механізмів
Наименование машин
и механизмов
Серед-
ній
розряд ланки робіт-ників,

Ви
трати
труда маши-
ністів,


Енергоносії
Мас-тильні мате-
ріали,
Гідравлічна рідина,
Витрати тру-
да робітників,
зайнятих на:


Бен-
зин,
Дизе-льне
паливо,
Елек-троен-ергія,
Стис-нене повіт-ря,


ремонті та техніч-
ному обслу-
гову-
ванні,
перебазуванні,
розряд
люд,-
кг
кг
кВт/
м3
кг
кг
люд.-
люд.-

год.


год.год.
год.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


- на гідроенерге-тичному будівни-цтві, вантажопід-йомність, т:
- на гидроэнергети-ческом строитель-стве, грузоподъем-ность, т:

202-0120
16-50
16-50
5,1
1
-
-
10,40
-
0,03
-
0,43
0,30

202-0121
25-75
25-75
5,3
1
-
-
13,20
-
0,05
-
0,44
0,34


- на інших видах
- на других видах
будівництва, вантажопідйом-ність, т:
строительства, грузоподъемность, т:

202-0128
5
5
4,5
1
-
-
8,80
-
0,03
-
0,16
0,20

202-0129
8
8
4,5
1
-
-
10,40
-
0,03
-
0,28
0,25

202-0130
10
10
4,5
1
-
-
10,20
-
0,03
-
0,32
0,29

202-0131
12,5
12,5
4,5
1
-
-
13,55
-
0,05
-
0,41
0,56

202-0132
25
25
5,3
1
-
-
34,60
-
0,06
-
0,52
0,35


Крани баштові бетоноукладальні при роботі на гідроенергетичному будівництві, вантажопідйом-
ність, т:
Краны башенные
бетоноукладочные
при работе на гидроэнергетичес-ком строительстве, грузоподъемность, т:

202-0201
10-25
10-25
5,1
1
-
-
10,60
-
0,15
-
0,39
0,27

202-0202
25-50
25-50
5,4
1
-
-
62,70
-
0,33
-
0,47
0,47

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

202-0301
Крани баштові приставні, вантажопід-
йомність 4-10 т, висота підйому гака до 150 м
Краны башенные
приставные, грузоподъемность 4-10 т, высота подъема
крюка до 150 м
5
1
-
-
31,60
-
0,02
-
0,33
0,64


Крани козлові при роботі:
Краны козловые при работе:


- на монтажі технологічного устаткування, вантажопід-
йомність, т:
- на монтаже технологического оборудования, грузоподъ-
емность, т:на гідроенерге-тичному будівни-цтві, вантажопід-йомність, т:
- на гидроэнергети-
ческом строитель-стве, грузоподъем-
ность, т:

202-0415
12,5
12,5
5
1
-
-
12,10
-
0,04
-
0,37
0,12

202-0416
20
20
5,6
1
-
-
22,90
-
0,06
-
0,39
0,12

202-0417
32
32
5,6
1
-
-
31,70
-
0,07
-
0,40
0,15

202-0418
120
120
5,6
1,5
-
-
43,60
-
0,09
-
0,71
0,23

202-0419
200
200
5,4
1,5
-
-
59,20
-
0,10
-
1,33
0,35


- на будівництві
теплових і атом-них електростан-цій, вантажопід-йомність, т:
- на строительстве
тепловых и атом-ных электростан-ций, грузоподъем-ность, т:

202-0429
30
30
5,4
1,5
-
-
3,30
-
0,05
0,10
0,40
0,16

202-0430
50
50
5,6
1,5
-
-
6,20
-
0,07
0,11
0,52
0,20

202-0435
- на будівництві
мостів, вантажо-підйомність 65 т
- на строительстве
мостов, грузоподъ-
емность 65 т
4,4
1,5
-
-
16,00
-
0,23
-
0,70
0,40

Шифр машин
та механізмів
Найменування машин
та механізмів
Наименование машин
и механизмов
Серед-
ній
розряд ланки робіт-ників,

Ви
трати
труда маши-
ністів,


Енергоносії
Мас-тильні мате-
ріали,
Гідравлічна рідина,
Витрати тру-
да робітників,
зайнятих на:


Бен-
зин,
Дизе-льне
паливо,
Елек-троен-ергія,
Стис-нене повіт-ря,


ремонті та техніч-
ному обслу-
гову-
ванні,
перебазуванні,
розряд
люд,-
кг
кг
кВт/
м3
кг
кг
люд.-
люд.-

год.


год.год.
год.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

202-0501
Крани напівкозло-ві при роботі на будівництві теплових та
атомних електро-станцій, вантажо-підйомність 30 т
Краны полукозло-вые при работе на строительстве тепловых и атом-ных электростан-ций, грузоподъ-
емность 30 т
4,1
1,5
-
-
2,20
-
0,05
0,09
0,31
0,15
Крани консольні, вантажопідйом-ність, т:
Краны консольные,
грузоподъемность, т:

202-0601
80
80
4,9
5
-
6,50
-
-
0,03
-
0,65
1,03

202-0602
130
130
4,7
5
-
11,40
-
-
0,06
-
2,11
1,77


Крани монтажні, вантажопідйом-ність, т:
Краны монтажные,
грузоподъемность, т:

202-0701
25
25
4,4
1
-
-
6,89
-
0,07
-
0,12
0,65

202-0702
65
65
5,5
1
-
-
12,90
-
0,12
-
0,33
0,27


Крани мостові електричні при роботі на гідро-енергетичному
будівництві, вантажопідйом-ність, т:
Краны мостовые
электрические при работе на гид-роэнергетическом строительстве, грузоподъ-
емность, т:

202-0801
30/5
30/5
4,3
1
-
-
2,68
-
0,05
-
0,26
-

202-0802
50/10
50/10
5,7
1
-
-
9,34
-
0,10
-
0,28
-

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

202-0807
Крани мостові електричні на будівництві теп-лових та атомних електро-станцій, прогін 34,5 м, вантажопідйом-ність 100 т х 2
Краны мостовые электрические на строительстве тепловых и
атомных электро-
станций, пролет
34,5 м, грузоподъ-
емность 100 т х 2
5,6
1,5
-
-
22,50
-
0,11
0,34
0,34
0,25


Крани мостові електричні при роботі на
монтажі технологічного устаткування:
Краны мостовые
электрические при работе на монтаже техноло-гического
оборудования:
- загального при-
значення, ванта-жопідйомність, т:
- общего назначе-
ния, грузоподъем-
ность, т:202-0810
5
5
4
1
-
-
11,00
-
0,03
-
0,11
-

202-0811
10
10
5
1
-
-
13,70
-
0,03
-
0,15
-

202-0812
16
16
5
1
-
-
28,00
-
0,04
-
0,17
-

202-0813
20
20
4,9
1
-
-
28,00
-
0,04
-
0,19
-

202-0814
32
32
4,9
1
-
-
35-спеціальні,ванта-
-специальные, гру-
жопідйомність, т:
зоподъемность, т:202-0826
5
5
5
1,5
-
-
12,70
-
0,03
-
0,16
-

202-0827
10
10
5
1,5
-
-
18,90
-
0,03
-
0,18
-

202-0828
16
16
5
1,5
-
-
32,70
-
0,05
-
0,20
-


Шифр машин
та механізмів
Найменування машин
та механізмів
Наименование машин
и механизмов
Серед-
ній
розряд ланки робіт-ників,
розряд
Ви
трати
труда маши-
ністів,

люд,-
год.
Енергоносії
Мас-тильні мате-
ріали,
кг
Гідравлічна рідина,
кг
Витрати тру-
да робітників,
зайнятих на:


Бен-
зин,
кг
Дизе-льне
паливо,
кг
Елек-троен-ергія,
кВт/
год.
Стис-нене повіт-ря,
м3


ремонті та техніч-
ному обслу-
гову-
ванні,
люд.-
год.
перебазуванні,
люд.-
год.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


-спеціальні,ванта-
жопідйомність, т:
- специальные,гру-
зоподъемность, т:

202-0829
20
20
4,9
1,5
-
-
46,10
-
0,06
-
0,28
-

202-0830
100
100
5,6
2
-
-
192,70
-
0,21
-
1,10
-

202-0831
140
140
5,6
2
-
-
194,70
-
0,22
-
1,25
-

202-08Крани кругової дії, прогін 43 м, вантажопідйом-ність 320-160 т
Краны кругового
действия, пролет
43 м, грузоподъем-
ность 320-160 т
5,8
4
-
-
27,60
-
0,05
0,15
0,59
0,59
Крани підвісні електричні (кран-балки), вантажо-підйомність, т:
Краны подвесные
электрические (кран-балки), гру-зоподъемность, т:

202-0901
3,2
3,2
3,5
-
-
-
1,60
-
0,02
-
0,05
-

202-0902
5
5
3,5
-
-
-
2,53
-
0,03
-
0,06
-


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

202-1000
Крани підвісні повноповоротні, вантажопідйом-ність 10 т
Краны подвесные полноповоротные, грузоподъемность 10 т
4,7
1
-
-
2,60
-
0,03
0,05
0,12
0,06


Крани на автомобільному ходу при роботі:
Краны на автомо-
бильном ходу при работе:
- на монтажі технологічного устаткування, вантажопід-
йомність, т:
- на монтаже технологического оборудования, грузоподъемность, т:

на гідроенерге-тичному будів-ництві, вантажо-підйомність, т:
- на гидроэнергети-
ческом строитель-стве, грузоподъем-
ность, т:

202-1115
6,3
6,3
4,3
1
6,56
-
-
-
0,45
-
0,16
0,11

202-1116
10
10
5,3
1
3,44
3,34
-
-
0,50
0,08
0,33
0,12

202-1117
12,5
12,5
5,3
1
-
6,67
-
-
0,54
0,16
0,42
0,12

202-1118
16
16
5,2
1
-
8,34
-
-
0,64
0,22
0,59
0,14


- на спорудженні
магістральних трубопроводів, вантажопідйом=ність, т:
- на сооружении
магистральных трубопроводов, грузоподъемность, т:

202-1128
6,3
6,3
5,6
1
5,30
-
-
-
0,41
0,03
0,29
0,12

202-1129
10
10
5,5
1
-
6,02
-
-
0,45
0,03
0,44
0,13

202-1130
12,5
12,5
5,5
1
-
7,45
-
-
0,60
0,04
0,46
0,14


Шифр машин
та механізмів
Найменування машин
та механізмів
Наименование машин
и механизмов
Серед-
ній
розряд ланки робіт-ників,
розряд
Ви
трати
труда маши-
ністів,

люд,-
год.
Енергоносії
Мас-тильні мате-
ріали,
кг
Гідравлічна рідина,
кг
Витрати тру-
да робітників,
зайнятих на:


Бен-
зин,
кг
Дизе-льне
паливо,
кг
Елек-троен-ергія,
кВт/
год.
Стис-нене повіт-ря,
м3


ремонті та техніч-
ному обслу-
гову-
ванні,
люд.-год.
перебазуванні,
люд.-
год.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


- на інших видах будівництва, вантажопідйом-ність, т:
- на других видах строительст-ва, грузоподъем-ность, т:202-1140
6,3
6,3
4,2
1
5,81
-
-
-
0,41
-
0,24
0,18

202-1141
10
10
5,3
1
-
5,80
-
-
0,45
0,11
0,27
0,17

202-1142
12,5
12,5
5,3
1
-
6,02
-
-
0,50
0,13
0,29
0,19

202-1143
16
16
5,3
1
-
7,45
-
-
0,56
0,21
0,30
0,21


Крани на гусенич-ному ходу при роботі:
Краны на гусенич-ном ходу при рабо-
те:
- на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйом-ність, т:
- на монтаже технологического оборудования, грузоподъемность, т:202-1201
до 16
до 16
5,3
1
-
3,57
-
-
0,29
-
0,60
0,44

202-1202
25
25
5,2
1
-
6,12
-
-
0,50
-
0,77
0,58

202-1203
40
40
5,3
1
-
4,18
-
-
0,33
-
1,38
0,83

202-1204
50-63
50-63
5,0
2
-
6,12
-
-
0,54
-
2,49
1,49

202-1205
100
100
5,2
2
-
7,70
-
-
0,54
-
4,59
2,45

202-1206
125
125
5,2
2
-
7,75
-
-
0,60
-
7,23
3,72


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


- на гідроенерге-тичному будівни-цтві,вантажопід-йомність,т:
- на гидроэнергети-ческом строитель-стве, грузоподъем-ность, т:202-1216
до 16
до 16
5,4
1
-
3,57
-
-
0,22
-
0,31
0,29

202-1217
25
25
5,4
1
-
6,12
-
-
0,28
-
0,40
0,39

202-1218
40
40
5,4
1
-
5,10
-
-
0,26
-
0,77
0,53

202-1219
50-63
50-63
5,2
2
-
6,12
-
-
0,38
-
1,29
0,92

202-1220
100
100
5,4
2
-
8,30
-
-
0,64
-
2,38
1,43

202-1221
125
125
5,3
2
-
12,10
-
-
0,65
-
3,68
2,05


- на спорудженні магістральних тру
бопроводів, ван-тажопідйомність, т:
- на сооружении магистральных трубопроводов, грузоподъемность, т:202-1231
до 16
до 16
5,5
1
-
10,10
-
-
0,45
-
0,71
0,16

202-1232
25
25
5,1
1,5
-
6,12
-
-
0,48
-
1,53
0,21

202-1233
63
63
5,2
2
-
6,12
-
-
0,48
-
2,06
0,22


- на інших видах будівництва, ван-тажопідйомність, т:
- на других видах строительства, гру-зоподъемность, т:202-1243
до 16
до 16
5,3
1
-
3,57
-
-
0,22
-
0,46
0,37

202-1244
25
25
5,3
1
-
6,12
-
-
0,38
-
0,51
0,49

202-1245
40
40
5,4
1
-
5,10
-
-
0,26
-
0,56
0,57

202-1246
50-63
50-63
5,1
2
-
6,12
-
-
0,44
-
0,61
1,03

202-1247
100
100
5,3
2
-
8,30
-
-
0,64
-
0,67
1,87

202-1248
125
125
5,2
2
-
12,10
-
-
0,65
-
0,79
2,93


Крани на заліз-ничному ходу, вантажо-підйомність, т:
Краны на железно-дорожном ходу, грузоподъемность, т:202-1312
16
16
4,6
2
-
7,30
-
-
0,53
-
0,52
0,05

202-1313
25
25
4,6
2
-
8,30
-
-
0,59
-
0,53
0,31

202-1314
80
80
5,6
2
-
11,20
-
-
0,70
0,22
0,57
0,51

202-1315
125
125
4,9
4
-
14,80
-
-
0,80
0,28
0,93
1,48


Шифр машин
та механізмів
Найменування машин
та механізмів
Наименование машин
и механизмов
Серед-
ній
розряд ланки робіт-ників,
розряд
Ви
трати
труда маши-
ністів,

люд,-
год.
Енергоносії
Мас-тильні мате-
ріали,
кг
Гідравлічна рідина,
кг
Витрати тру-
да робітників,
зайнятих на:


Бен-
зин,
кг
Дизе-льне
паливо,
кг
Елек-троен-ергія,
кВт/
год.
Стис-нене повіт-ря,
м3


ремонті та техніч-
ному обслу-
гову-
ванні,
люд.-год.
перебазуванні,
люд.-
год.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


Крани на пневмоколісному ходу при роботі:
Краны на пневмоко
лесном ходу при работе:
- на монтажі тех-нологічного устат-кування, вантажо-підйомність, т:
- на монтаже тех-нологического обо-рудования, грузо-подъемность, т:202-1401
16
16
5,5
1
-
5,10
-
-
0,31
-
0,51
0,48

202-1402
25
25
5,5
1
-
4,28
-
-
0,26
-
0,54
0,52

202-1403
40
40
5,4
1
-
6,63
-
-
0,39
-
0,60
0,24

202-1404
63
63
5,4
1,5
-
7,14
-
-
0,43
-
0,63
0,88

202-1405
100
100
5,3
2
-
14,80
-
-
0,90
-
0,71
1,78


- на гідроенерге-тичному будівни-цтві, вантажопід-йомність, т:
- на гидроэнергети-ческом строитель-стве, грузоподъем-ность, т:202-1413
16
16
5,3
1
-
5,10
-
-
0,31
0,19
0,25
0,20

202-1414
25
25
5,6
1
-
4,28
-
-
0,26
-
0,41
0,38

202-1415
40
40
5,6
1
-
6,63
-
-
0,39
-
0,45
0,20

202-1416
63
63
5,5
1,5
-
7,14
-
-
0,43
-
0,51
0,64

202-1417
100
100
5,4
2
-
14,80
-
-
0,78
-
0,87
1,25


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


- на спорудженні магістральних тру-бопроводів, ванта-жопідйомність, т:
- на сооружении магистральных трубопроводов, грузоподъемность, т:202-1427
16
16
5,5
1
-
5,10
-
-
0,31
0,03
0,46
0,15

202-1428
25
25
5,5
1,5
-
6,32
-
-
0,39
0,03
0,52
0,17

202-1429
40
40
5,5
1,5
-
6,63
-
-
0,43
0,03
0,58
0,18


- на інших видах будівництва, ван-тажопідйомність,т
- на других видах строительства, гру-зоподъемность, т:202-1438
16
16
5,1
1
-
5,10
-
-
0,31
-
0,46
0,49

202-1439
25
25
5,5
1
-
4,28
-
-
0,26
-
0,49
0,51

202-1440
40
40
5,5
1
-
6,63
-
-
0,39
-
0,54
0,64

202-1441
63
63
5,4
1
-
7,14
-
-
0,43
-
0,58
0,84

202-1442
100
100
5,3
2
-
14,80
-
-
0,90
-
0,64
1,73


Крани повзучі для радіощогл, ванта-жопідйомність:
Краны ползучие для радиомачт, грузоподъемность:202-1501
5 т
5 т
3,8
4
-
-
5,28
-
0,06
-
0,42
0,37

202-1502
8 т
8 т
3,6
5
-
-
8,70
-
0,06
-
0,51
1,14

202-1503
12 т
12 т
3,5
5
-
-
10,80
-
0,06
-
0,53
1,28

202-1504
15 т
15 т
3,5
5
-
-
10,80
-
0,06
-
0,57
1,48

202-1601
Портали для мон-тажу радіощогл, ва-нтажопідйомність 100 т
Порталы для монта-жа радиомачт, грузоподъемность
100 т
3,5
5
-
-
8,80
-
0,06
-
0,56
0,85


Крани портально-стрілові,вантажо-підйомність, т:
Краны портально-стреловые, грузо-подъемность, т:202-1701
10
10
4
1
-
-
25,30
-
0,13
-
0,55
0,38

202-1702
16
16
5,1
1
-
-
30,80
-
0,17
-
0,59
0,38


Крани стрілові на рейковому ходу, вантажопідйомність
Краны стреловые на рельсовом ходу, грузоподъемность:202-1801
50-100 т
50-100 т
5,2
1
-
-
69,00
-
0,31
-
0,71
1,42

202-1802
75-130 т
75-130 т
5,1
1
-
-
87,30
-
0,41
-
0,84
2,55


Шифр машин
та механізмів
Найменування машин
та механізмів
Наименование машин
и механизмов
Серед-
ній
розряд ланки робіт-ників,

Ви
трати
труда маши-
ністів,


Енергоносії
Мас-тильні мате-
ріали,
Гідравлічна рідина,
Витрати тру-
да робітників,
зайнятих на:


Бен-
зин,
Дизе-льне
паливо,
Елек-троен-ергія,
Стис-нене повіт-ря,


ремонті та техніч-
ному обслу-
гову-
ванні,
перебазуванні,
розряд
люд,-
кг
кг
кВт/
м3
кг
кг
люд.-
люд.-

год.


год.год.
год.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Розділ 03 Домкрати, лебідки, автонавантажувачі, підіймачі шахтні, автогідропідіймачі,підіймачі гідравлічні, щогли монтажні

Раздел 03 Домкраты, лебедки, автопогрузчики, подъемники шахтные, автогидроподъемники,подъемники гидравлические, мачты монтажные

203-0101
Автонавантажувачі,вантажопідйомність5т
Автопогрузчики,грузоподъемность 5 т
2,4
1
4,70
-
-
-
0,22
0,19
0,26
0,16


Лебідки електрич-ні, тягове зусил-ля, кН (т):
Лебедки электри-ческие, тяговое усилие, кН (т):203-0406
78,48 (8)
78,48 (8)
3
1
-
-
0,85
-
0,02
-
0,02
0,01

203-0407
122,62 (12,5)
122,62 (12,5)
2,8
1
-
-
7,26
-
0,04
-
0,04
0,03

203-0408
156,96 (16)
156,96 (16)
4,9
1
-
-
9,90
-
0,05
-
0,05
0,03

203-0409
313,92 (32)
313,92 (32)
4,8
1
-
-
13,20
-
0,06
-
0,17
0,12


Лебідки прохідни-цькі, тягове зуси-лля, кН (т), до:
Лебедки проход-ческие, тяговое усилие, кН (т), до:203-0601
49,05 (5)
49,05 (5)
2
1
-
-
5,00
-
0,09
-
0,15
0,01

203-0602
98,1 (10)
98,1 (10)
2,7
1
-
-
11,00
-
0,18
-
0,39
0,01

203-0603
176,58 (18)
176,58 (18)
4,5
1
-
-
19,00
-
0,32
-
1,02
0,02

203-0604
245,25 (25)
245,25 (25)
4,5
1
-
-
32,00
-
0,52
-
1,09
0,03


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


Лебідки допоміжні
шахтні,тягове зу-силля, кН (т), до:
Лебедки вспомога-
тельные шахтные,
тяговое усилие, кН (т), до:Щогли повзучі, ван-тажопідйомність 3 т
Мачты ползучие,гру-зоподъемность 3 т
3,9
4
-
-
3,00
-
0,05
-
0,15
0,02


Навантажувачі од-ноковшові, ванта-жопідйомність, т:
Погрузчики одноков-шовые, грузоподъ-емность, т:203-0850
1
1
4,6
1
-
3,50
-
-
0,23
0,02
0,20
0,03

203-0851
2
2
4,5
1
-
4,90
-
-
0,31
0,02
0,23
0,03

203-0852
3
3
5,4
1
-
11,00
-
-
0,41
0,20
0,26
0,04

203-0853
4
4
5,8
1
-
14,30
-
-
0,44
0,20
0,26
0,03

203-0854
7
7
5,9
1
-
19,90
-
-
0,51
0,23
0,29
0,04


Підіймачі гідравліч-ні, висота підйому,
м:
Подъемники гидрав-лические, высота подъема, м:203-0901
8
8
4
1
-
-
0,70
-
0,01
0,15
0,10
0,02

203-0902
10
10
4
1
-
-
0,70
-
0,02
0,19
0,15
0,02

203-0903
12,5
12,5
4
1
-
-
0,70
-
0,12
0,22
0,17
0,02


Автогідропідіймачі, висота підйому, м:
Автогидроподъемни-ки, высота подъема, м:203-1001
12
12
3,8
1
6,10
-
-
-
0,29
0,06
0,21
0,11

203-1002
18
18
4,7
1
5,40
-
-
-
0,27
0,09
0,29
0,12

203-1003
22
22
4,6
1
8,20
8,20
-
-
0,39
0,09
0,34
0,20

203-1004
28
28
5,5
1


-
-
0,39
0,09
0,39
0,21

203-1005
понад 35
свыше 35
5,3
1
-
7,34
-
-
0,41
0,20
0,47
0,31


Шифр машин
та механізмів
Найменування машин
та механізмів
Наименование машин
и механизмов
Серед-
ній
розряд ланки робіт-ників,

Ви
трати
труда маши-
ністів,


Енергоносії
Мас-тильні мате-
ріали,
Гідравлічна рідина,
Витрати тру-
да робітників,
зайнятих на:


Бен-
зин,
Дизе-льне
паливо,
Елек-троен-ергія,
Стис-нене повіт-ря,


ремонті та техніч-
ному обслу-
гову-
ванні,
перебазуванні,
розряд
люд,-
кг
кг
кВт/
м3
кг
кг
люд.-
люд.-

год.


год.год.
год.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

203-1101
Підіймач будівель-ний вантажопасаж-ирський, висота пі-дйому 105 м, вант-ажопідйомність
100 т
Подъемник троите-льный грузопассажи-рский, высота подъ-ема 105 м, грузо-подъемность 100 т
3,5
1,2
-
-
15,20
-
0,17
-
0,41
0,46


Підіймачі шахтні
для промислових
труб висотою, м:
Подъемники шахт-ные для промыш-ленных труб высо-
той, м:203-1201
120
120
2,8
4,33
-
-
10,90
-
0,11
-
0,41
2,83

203-1202
180
180
2,9
6,33
-
-
26,50

0,29
-
0,51
4,83

203-1203
250
250
2,8
6,33
-
-
27,80
-
0,30
-
0,59
5,90

203-1204
330
330
2,7
6,33
-
-
40,00
-
0,41
-
0,68
8,57


Підіймачі шахтні
для футерування
промислових труб
висотою, м:
Подъемники шахт-
ные для футеровки
промышленных труб высотой, м:203-1301
120
120
3,1
4,33
-
-
10,90
-
0,11
-
0,33
0,20

203-1302
180
180
3,1
6,33
-
-
24,30
-
0,28
-
0,41
0,35

203-1303
250
250
3,1
6,33
-
-
24,30
-
0,28
-
0,47
0,41

203-1304
330
330
3
6,33
-
-
24,30
-
0,28
-
0,60
0,56


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


Щогли монтажні при роботі на мо-нтажі технологіч-ного устаткуван-ня, вантажопід-йомність, т:
Мачты монтажные при работе на мон-таже технологичес-кого оборудова-ния,грузоподъем-ность, т:203-1401
100
100
2,3
-
-
-
-
-
0,07
-
0,13
2,49

203-1402
160
160
2,3
-
-
-
-
-
0,07
-
0,14
2,58

203-1403
200
200
2,2
-
-
-
-
-
0,08
-
0,19
3,73

203-1404
500
500
2,1
-
-
-
-
-
0,08
-
0,25
6,80


Риштування са-мохідні висотою підняття, м:
Подмости самохо-дные высотой подъема, м:203-1501
12
12
4,1
1
-
-
3,20
-
0,02
-
0,17
0,02

203-1502
15
15
3,9
1
-
-
3,40
-
0,02
0,03
0,19
0,03

203-1600
Самопідйомні ри-штування для зведення залізо-бетонних оболо-нок градирень
Самоподъемные подмости для воз-ведения железобе-тонных оболочек градирен
5
4
-
-
20,90
-
0,02
0,86
0,59
0,69

203-1700
Ковзна опалубка длязведення залі-зобетонних обо-лонок градирень
Скользящая опа-лубка для возведе-ния железобетон-ных оболочек градирен
4,5
6
-
-
16,50
-
-
1,61
18,07
2,85


Навантажувачі одноковшові унів-ерсальні, фронта-льні, пневмоколіс-ні, вантажопідйо-мність, т:
Погрузчики одноко-вшовые универса-льные, фронталь-ные, пневмоколес-ные, грузоподъем-ность, т:203-1811
2
2
4,2
1
-
5,61
-
-
0,36
-
0,23
0,05

203-1812
3
3
4,1
1
-
9,50
-
-
0,63
-
0,26
0,07


Шифр машин
та механізмів
Найменування машин
та механізмів
Наименование машин
и механизмов
Серед-
ній
розряд ланки робіт-ників,

Ви
трати
труда маши-
ністів,


Енергоносії
Мас-тильні мате-
ріали,
Гідравлічна рідина,
Витрати тру-
да робітників,
зайнятих на:


Бен-
зин,
Дизе-льне
паливо,
Елек-троен-ергія,
Стис-нене повіт-ря,


ремонті та техніч-
ному обслу-
гову-
ванні,
перебазуванні,
розряд
люд,-
год.
кг
кг
кВт/
год.
м3
кг
кг
люд.-
год.
люд.-
год.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Розділ 04 Електростанції, устаткування для зварювання та контролю зварних з'єднань

Раздел 04 Электростанции, оборудование для сварки и контроля сварных соединений


Електростанції пересувні, потуж-ність, кВт:
Электростанции передвижные, мощность, кВт:
(у вагоні)
1050 (в вагоне)
4,3
2
-
227,00
-
-
11,20
-
0,94
0,62


Агрегати зварюв-альні пересувні з номінальним зва-рювальним стру-мом 250-400 А:
Агрегаты свароч-ные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А:204-0201
- з бензиновим двигуном
- с бензиновым двигателем
4
-
5,60
-
-
-
0,19
-

0,04
0,01

204-0202
- з дизельним двигуном
- с дизельным двигателем
4

5,60
-
-
-
0,19
-
0,05
0,02


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

204-0300
Автомати зварю-
вальні з номіна-льним зварюва-льним струмом 450-1250 А
Автоматы свароч-ные с номиналь-ным сварочным током 450-1250 А
4
-
-
-
53,80
-
0,32
-
0,01
0,03

204-0400
Напівавтомати зварювальні з но-мінальним зварю-вальним струмом 40-500 А
Полуавтоматы сва-
рочные с оминаль-
ным сварочным током 40-500 А
4
-
-
-
22,10
-
0,15
-
0,01
0,01


Установки для зварювання:
Установки для сварки:204-0501
- аргонодугового
- аргонодуговой
4
-
-
-
13,20
-
0,08
-
0,01
0,01

204-0502
- ручного дугового
(постійного струму)
- ручной дуговой
(постоянного тока)
4
-
-
-
5,30
-
0,04
-
0,01
0,01

204-0503
- автоматичного під шаром флюсу
- автоматической
под слоем флюса
3,9
-
-
-
29,90
-
0,18
-
0,02
0,02

204-0600
Установки для ру-чного плазмового різання металу
Установки для руч-
ной плазменной резки металла
2,3
0,33
-
-
33,40
-
0,20
-
0,02
0,04

204-0700
Апарати для пові-тряного плазмов-ого різання металу
Аппараты для воз-
душной плазмен-ной резки металла
3,3
-
-
-
43,90
-
0,26
-
0,02
-


Випрямлячі зва-рювальні:
Выпрямители сва-
рочные:204-0801
- багатопостові з кількістю постів до 30
- многопостовые с количеством постов до 30
3,9
-
-
-
54,20
-
-
-
0,01
0,09

204-0802
- однопостові з номінальним зварювальним струмом 315- 500 А
- однопостовые с номинальным сварочным ток-ом 315-500 А
4
-
-
-
13,00
-
-
-
0,01
0,02

204-0900
Трансформатори
зварювальні з номінальним зва-рювальним стру-мом 315-500 А
Трансформаторы
сварочные с номи-
нальным свароч-ным током 315-
500 А
4
-
-
-
5,50
-
-
-
0,01
0,01


Шифр машин
та механізмів
Найменування машин
та механізмів
Наименование машин
и механизмов
Серед-
ній
розряд ланки робіт-ників,

Ви
трати
труда маши-
ністів,


Енергоносії
Мас-тильні мате-
ріали,
Гідравлічна рідина,
Витрати тру-
да робітників,
зайнятих на:


Бен-
зин,
Дизе-льне
паливо,
Елек-троен-ергія,
Стис-нене повіт-ря,


ремонті та техніч-
ному обслу-
гову-
ванні,
перебазуванні,
розряд
люд,-
год.
кг
кг
кВт/
год.
м3
кг
кг
люд.-
год.
люд.-
год.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

204-1000
Перетворювачі зварювальні з но-мінальним зварю-вальним струмом 315-500 А
Преобразователи сварочные с номи-
нальным свароч-ным током 315-500 А
4
-
-
-
14,60
-
0,10
-
0,01
0,03

204-1100
Термопенали з масою завантажу-вальних електро-дів не більше 5 кг
Термопеналы с массой загружае-мых электродов не более 5 кг
-
-
-
-
0,03
-
-
-
-
-


Установки з гнуч-
ким індуктором для індукційного нагрівання струм-ами частотою, Гц:
Установки с гибким
индуктором для индукционного нагрева токами частотой, Гц:204-1201
50
50
3,9
-
-
-
11,40
-
0,08
-
0,01
0,06

204-1202
2400
2400
3,9
-
-
-
13,80
-
0,08
-
0,01
0,06

204-1300
Установки елект-ронагрівальні для термічної обробки зварних з'єднань
Установки электро-
нагревательные для термической обрабо-тки сварных соеди-нений
3,8
-
-
-
21,40
-
0,14
-
0,01
0,04

204-1400
Електричні печі для сушіння звар-ювальних матері-алів з регулюван-ням температури у межах 80-500°С
Электрические пе-чи для сушки сва-рочных материал-ов с регулировани-ем температуры в пределах 80-500°С
4
-
-
-
8,70
-
-
-
0,01
0,01


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

204-1500
Електрошафи з температурою по-вітряного середо-вища 50-350° С
Электрошкафы с
температурой воз-
душной среды 50-350° С
3
-
-
-
1,20
-
-
-
0,01
-


Апарати рентгені-
вські для просвіч-
ування металу то-вщиною, мм:
Аппараты рентген-овские для просве-
чивания металла
толщиной, мм:204-1601
30
30
3
-
-
-
0,44
-
-
-
0,01
-

204-1602
30 і більше
30 и более
3
-
-
-
0,63
-
-
-
0,01
-


Апарати рентген-одефектоскопічні для просвічуван-ня сталі товщи-ною, мм:
Аппараты рентген-одефектоскопиче-ские для просвечи-вания стали тол-щиной, мм:204-1701
25
25
4
-
-
-
0,19
-
-
-
0,01
0,01

204-1702
60 (пересувні)
60 (передвижные)
4
-
-
-
1,14
-
0,01
-
0,01
0,01


Дефектоскопи:
Дефектоскопы :204-1801
- ультразвукові імпульсні для просвічування виробу товщиною до 5000 мм
- ультразвуковые
импульсные для
просвечивания из-делия толщиной до5000 мм
4
-
-
-
0,03
-
-
-
0,01
0,01

204-1802
- переносні магнітні
- переносные магнитные
3
-
-
-
0,04
-
-
-
0,01
-

204-1803
- ультразвукові
- ультразвуковые
3
-
-
-
0,13
-
-
-
0,01
-

204-1900
Гамма-дефектос-копи для просві-чування сталі тов-щиною до 80 мм
Гамма-дефекто-скопы для просве-чивания стали тол-щиной до 80 мм
3,9
-
-
-
-
-
-
-
0,03
0,10

204-2000
Опромінювачі ультрафіолетові
Облучатели ультрафиолетовые
3
-
-
-
0,07
-
-
-
0,01
-

204-2100
Перископи
Перископы
3
-
-
-
0,05
-
-
-
0,01
-

204-2200
Стилоскопи універсальні
Стилоскопы универсальные
3
-
-
-
0,41
-
-
-
0,02
-


Шифр машин
та механізмів
Найменування машин
та механізмів
Наименование машин
и механизмов
Серед-
ній
розряд ланки робіт-ників,

Ви
трати
труда маши-
ністів,


Енергоносії
Мас-тильні мате-
ріали,
Гідравлічна рідина,
Витрати тру-
да робітників,
зайнятих на:


Бен-
зин,
Дизе-льне
паливо,
Елек-троен-ергія,
Стис-нене повіт-ря,


ремонті та техніч-
ному обслу-
гову-
ванні,
перебазуванні,
розряд
люд,-
год.
кг
кг
кВт/
год.
м3
кг
кг
люд.-
год.
люд.-
год.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

204-2300
Товщиноміри
Толщиномеры
3
-
-
-
0,01
-
-
-
0,01
-

204-2400
Вузли вакуумні випробувальні для контролю гер-метичності шва
Узлы вакуумные
испытательные для контроля гер-метичности шва
3,2
0,4
-
-
0,90
-
0,01
-
0,01
0,01

204-2500
Установки для хі-мічного очищеная маслопроводів
Установки для хи-
мической очистки
маслопроводов
2,7
0,4
-
-
7,00
-
0,04
-
0,03
0,03

204-2600
Вакуумагрегати для контролю зварних з'єднань, граничний тиск 6x10 МПа
Вакуумагрегаты для контроля сварных соединений, предельное давле-ни5


Информация о документе
Формат: DOC

Скачали: 1132


Похожие документы

Генерация: 0.501 сек. и 7 запросов к базе данных за 0.002 сек.