ДСТУ Б.А.3.1-6-96. Матеріали і вироби будівельні. Порядок розроблення і постановки на виробництво. Зміна N 2


Зміна затверджена наказом Держбуду
від 23.08.05 № 142


Зміна № 2
ДСТУ Б А.3.1-6-96


Управління, організація і технологія. Матеріали і вироби будівельні. Порядок розроблення і постановки на виробництво


1 РОЗРОБЛЕНО: Державним науково-дослідним інститутом будівельних конструкцій
2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держбуду України від 23 серпня 2005 року № 142

ТЕКСТ
Пункт 1.3 вилучити.
Пункт 1.3.1 вилучити.
Пункт 1.3.2 вилучити.
Розділ 2: позначення ГОСТ 2.105-79 замінити на ГОСТ 2.105-95;
посилання на ДСТУ 1.0-93 викласти в новій редакції: ДСТУ 1.1:2001 – Національна стандартизація. Стандартизація та суміжні види діяльності. Терміни та визначення основних понять;
посилання на ДСТУ 1.3-93 викласти в новій редакції: ДСТУ 1.3:2004 - Національна стандартизація. Правила побудови, викладання, оформлення, погодження, прийняття та позначення технічних умов;
посилання на Р-50-026-94 вилучити.
Пункт 4.1.2. Слова «необхідно враховувати» замінити словом «враховують».
Пункт 4.3.1. Вилучити останній абзац.
Пункт 4.3.2 вилучити.
Пункт 5.2.2 вилучити.
Пункт 6.7 вилучити.
Пункт 6.10. Вилучити останній абзац.
Пункт 7.2. Слово «слід» замінити на «доцільно».
Пункт 7.3.2 викласти в новій редакції:
«Випробовування за показниками безпеки продукції виконується відповідно до чинного законодавства у сфері підтвердження відповідності».
Пункт 8.1. Слова «слід доручати» замінити на «доручають».
Пункт 8.4 викласти в новій редакції:
«Оригінал акта, засвідчений особистими підписами членів комісії, зберігається у розробника, а копії акта надаються членам комісії та виготовлювачу, якщо він не був членом комісії».
Пункт 10.4 викласти в новій редакції:
«Під час освоєння виробництва виготовлювач відпрацьовує технологічний процес, підготовляє виробничий персонал до виготовлення продукції зі стабільними властивостями та у встановленому обсязі, а також проводить кваліфікаційні випробування (далі в цьому розділі – випробування) зразків продукції».
Додаток Б:
пункт Б.16. Вилучити посилання на ДСТУ 1.0;
пункт Б.17 викласти в новій редакції:
«Сумісність – придатність виробів, процесів чи послуг для сумісного використання у відповідних умовах для задоволення певних потреб без спричинення небажаної взаємодії – ДСТУ 1.1»;
пункт Б.18 викласти в новій редакції:
«Взаємозамінність – здатність одного виробу, процесу чи послуги бути використаним замість іншого для задоволення тих самих потреб – ДСТУ 1.1»;
пункт Б.19 викласти в новій редакції:
«Безпека – відсутність неприйнятного ризику завдання шкоди – ДСТУ 1.1».
Надруковано:
Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України.
“Інформаційний бюлетень”, №9-10’2005 р., К.: “Укрархбудінформ”


B Заголовок 1X Заголовок 2R Заголовок 3FF Заголовок 4J Заголовок 5D Заголовок 6D Заголовок 8J J Заголовок 9HYPER15Основной шрифт абзацатD Верхний колонтитулF Нижний колонтитул, Номер страницыB Основной текст 2R Основной текст с отступомV


Информация о документе
Формат: DOC

Скачали: 617


Похожие документы

Генерация: 0.061 сек. и 7 запросов к базе данных за 0.003 сек.