ДБН А.2.3-1-99. Територіальна діяльність в будівництві. Основні положення. Зміна N 3


3 ДБН А.2.3-1-99 "Територіальна діяльність в будівництві. Основні положення", затверджена наказом Держбуду України від 8 жовтня 2002 року № 55 і введена в дію з 1 листопада 2002 року.
ТЕКСТ ЗМІНИ
Додаток 2, таблиця, напрям діяльності "У промисловому будівництві".
Позицію 6 викласти в новій редакції, доповнити позицією 7:
Територіальні організації за напрямами діяльності

Території, на яких здійснюють свої функції територіальні організації


6. Харківський ПромбудНДІпроект, м. Харків

7. ВАТ "Сумський Промпроект", м.Суми

Полтавська, Харківська області


Сумська область
_______


ТЕКСТ ИЗМЕНЕНИЯ
Приложение 2, таблица, направление деяльности “В промышленном строитель-стве”.
Позицию 6 изложить в новой редакции, дополнить позицией 7:

Территориальные организации по направлениям деятельности

Территории, на которых осуществляют свои функции территориальные организации


6. Харьковский ПромстройНИИ-проект, г. Харьков

7. ОАО "Сумский Промпроект", г. Сумы

Полтавская, Харковская области


Сумская область

Надруковано:
“Будівництво і стандартизація” N4, 2002 рік
Заголовок 1 Заголовок 2HYPER15Основной шрифт абзацаОсновной текстОсновной текст с отступомОсновной текст 2L&MC:\Мои документы\BIS.docFedkovD:\ZODCHIY\BIS.docFedkovD:\ZODCHIY\IN\A231_Z3.docБ


Информация о документе
Формат: DOC

Скачали: 707


Похожие документы

Генерация: 0.042 сек. и 7 запросов к базе данных за 0.002 сек.